L-aħħar sinjal qawwi ta’ Indifferenza Globizzata

IL-ĠISEM BLA ĦAJJA TAT-TIFEL SIRJAN

tifel_sirjan_mejjet Il-Ħamis, 3 ta’ Settembru 2015: Il-ġisem bla ħajja ta’ Aylan Kurdi, t-tifel ckejken ta’ sentejn li l-baħar radd lill-art sar l-aħħar sinjal qawwi tal-indifferenza globalizzata li tant ilu jwissi dwarha l-Papa Franġisku.  It-tfajjel Sirjan, misjub wiċċu ‘l isfel f’xifer ix-xatt tat-Turkija, kien bħal donnu rieqed, fil-qagħda li jħobbu jorqdu tant tfal żgħar, imma t-traġedja hi li ġismu kien bla ħajja, bil-mewġiet ħfief tal-baħar iħabbtu ma wiċċu. Huwa kien liebes T-short aħmar u qalziet qasir blu, waqt li f’riġlejh kellu żarbun żgħir maqful b’ċinga tal-velkro. Fit-tieni ritratt huwa jidher fuq ix-xelluq ma’ ħuh akbar minnu.  Continue reading L-aħħar sinjal qawwi ta’ Indifferenza Globizzata

L-umiltà u l-istgħaġib jiftħu l-qalb biex tiltaqa’ ma’ Ġesù

Il-ħila li ngħarfu lilna nfusna bħala midinbin tiftħilna qlubna għall-istagħġib li jiġi mil-laqgħa ma’ Ġesù qal il-Papa waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta dalgħodu.  Illum il-Knisja tiċċelebra t-tifkira ta’ San Girgor il-Kbir, Papa u Duttur tal-Knisja.  Fil-kummenti dwar il-Vanġelu tal-jum li jirrakkonta s-sajda mirakoluża fejn Piteru jafda f’dak li kien qallu Ġesù u jitfa’ x-xbieki wara li għadda lejl li fih ma qabad xejn, il-Papa tkellem dwar il-fidi, bħala laqgħa mal-Mulej. Continue reading L-umiltà u l-istgħaġib jiftħu l-qalb biex tiltaqa’ ma’ Ġesù

L-umiltà u l-istagħġib jiftħu l-qalb biex tiltaqa’ ma’ Ġesù

Il-Ħamis, 3 ta’ Settembru 2015. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Il-ħila li nagħrfu lilna nfusna bħala midinbin tiftħilna qalbna għall-istagħġib li jiġi mil-laqgħa ma’ Ġesù, qal il-Papa dalgħodu, waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta.  Illum il-Knisja tiċċelebra t-tifkira ta’ San Girgor il-Kbir, Papa u duttur tal-Knisja.

Continue reading L-umiltà u l-istagħġib jiftħu l-qalb biex tiltaqa’ ma’ Ġesù

Il-brazzuletta

Patri Mario Attard OFM Cap

Kemm saru komuni illum hux! Hawn minnhom tad-deheb. Illelxu! Jiswew il-flus. Oħrajn minnhom tal-fidda. Mela jiswew anqas. Hawn anki tal-metall. Qishom tal-fidda biex niftehmu. Is-sabiħa hi li jeżiżtu wkoll dawk tal-ġilda. Ħelwin tafux! L-aktar jekk jintlibsu fuq iż-żgħażagħ. Inkella minn dawk li tant jixtiequ jibqgħu żgħażagħ minkejja li s-snin ikunu qiegħdin jitgerrbu minn fuqhom. Continue reading Il-brazzuletta

Il-Familja – Evanġelizzazzjoni

28. Katekeżi dwar il-Familja mill-Papa Franġisku. 2 ta’ Settembru 2015

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

F’din l-aħħar parti tal-mixja tagħna ta’ katekeżi fuq il-familja, nixħtu ħarsitna fuq il-mod kif din qed tgħix ir-responsabbiltà li twassal il-fidi, tgħaddi l-fidi, kemm fi ħdanha u kemm barra minnha. Continue reading Il-Familja – Evanġelizzazzjoni