Nhar il-Ġimgħa tibda l-Maratona Oħloq Tbissima

Il-Maratona Oħloq Tbissima se tibda l-Ġimgħa 17 ta’ Lulju f’nofsinhar u tibqa’ sejra bla waqfien sa nofsillejl tal-Ħadd 19 ta’ Lulju.

Din it-trasmissjoni ta’ 60 siegħa xandir live tittella’ miċ-ĊAM Productions international, il-production house tas-Soċjetà Missjunarja San Pawl.  Bħal fi snin l-imgħoddija l-flus li se jinġabru se jintużaw għall-ħidma fil-missjonijiet tal-MSSP fil-Perù, il-Pakstan, il-Filippini u anki b’risq it-tfal residenti fid- Dar San Ġużepp f’Santa Venera.

Għal darb’oħra, Oħloq Tbissima se ssir fil-bitħa ta’ Dar San Ġużepp minn fejn se jittella’ programm varjat. Dan jinkludi intervisti, diskussjonijiet, korijiet u baned, wirja tal-klieb, varjetà tat-tfal, quizes, festival taż-żfin, varjetà mtella’ miż-żgħażagħ, logħob u kull filgħaxija varjetà bil-parteċipazzjoni tal-aqwa talent lokali. Ma jonqsux ukoll mumenti ta’ talb u Quddies.

Il-pubbliku hu mħeġġeġ jipparteċipa f’din il-maratona billi jagħti d-donazzjoni tiegħu iu wkoll billi jżur l-attività u jsegwi l-istazzjonijiet F Living, TVM2, One TV u NET TV.

Kulmin jixtieq jagħti d-donazzjoni tiegħu jista’ jagħmel dan billi jċempel 5160 2004 għal donazzjoni ta’ €10,       5170 2007 għal donazzjoni ta’         €15 u 5180 2009 għal donazzjoni ta’ €25. Tista’ tibgħat SMS fuq          5061 8099 għal donazzjoni ta’ €4.66.

L-enċiklika Laudato Sì u l-Arċisqof

L-Avukat Tonio Borg

L-enċiklika Laudato Sì, it-tieni waħda ta’ Papa Franġisku, hi dwar l-ambjent. Iżda mhux biss. Il-Papa jisħaq fuq il-valuri tal-ħajja u l-importanza u t-tifsira ta’ kull ħlejqa li hi parti mill-ħolqien maħluq minn Alla.

L-enċiklika hi indirizzata lil kulħadd, lil kull persuna ta’ rieda tajba iżda kif kien mistenni l-Papa jispjega l-kunċett Nisrani tal-ħarsien tal-ambjent, il-ġlieda kontra l-konsumiżmu u l-ħela, ir-rgħiba għall-flus a skapitu tal-ambjent, l-importanza tal-bilanċ fil-ħolqien li ġieli jitkisser mill-bniedem li dejjem irid jagħmel proġetti li jirrendu u jirrendu malajr. Continue reading L-enċiklika Laudato Sì u l-Arċisqof

Elf biċċ tad-deheb – Rakkont ta’ Leone Tolstoj 

Joe Galea

Darba waħda raġel sinjur ħafna ddeċieda li jagħmel opra tajba billi jagħti elf rublu tad-deheb lill-foqra.

Billi ma kienx jaf kif se jqassam is-somma mar għand il-qassis tar-raħal. Imma meta ra daqshekk flus, il-qassis ħassu mħawwad.

“Somma kbira”, qallu, “u nibża’ li ma nafx kif se nqassamha b’ġustizzja. Tista’ tissuġġerili lil min nista’ nagħtihom dawn ir-rubli kollha”?

Is-sinjur ħaseb ftit u wieġeb. “Il-Mulej żgur jaf imexxik f’din l-opra. Agħtiha lill-ewwel fqir li jħabbat il-bieb tiegħek”.

Mela fl-istess raħal kien hemm raġel fqir ħafna, marid, b’ħafna wlied u diżgrazzji. Minkejja dan kollu, il-fiduċja fil-providenza ta’ Alla qatt ma naqsitu. F’jum ta’ xorti ħażina iktar mis-soltu waqt li kien qed jaqra mill-Ktieb tas-Salmi waqgħu taħt għajnejh dawn il-kliem: “Kont żagħżugħ u issa xjaħt u qatt ma rajt bniedem tajjeb abbandunat u lanqas lil uliedu jittalbu l-ħobż”.

“Dawn il-kliem mhumiex veri, m’hemmx dubbju, għax jien li qatt m’għamilt ħsara lil ħadd ġejt minsi minn Alla u wliedi kienu mġiegħla jittallbu”. Hekk qal l-imsejken raġel, mistgħaġeb kif din il-frażi setgħet tinstab fi ktieb sagru. Iddeċieda li jmur għand il-qassis u jistaqsih x’kienu jfissru dawn il-kliem.

Kif wasal għand il-qassis, dan ġie fuqu u taħ l-elf biċċa tad-deheb. Kien hu l-ewwel fqir li ħabbat fuq il-bieb.

Vers mill-Bibbja kien ta’ xorti tajba għal dan il-fqir.

josephgaleam@gmail.com

Id-Dehriet tal-Madonna ġewwa Lourdes

Fr Charles Buttigieg

Cover Grotto 1207Fis-sena 1858, erba’ snin wara l-proklamazzjoni tad-Domma tal-Kunċizzjoni, il-Madonna dehret ġewwa Lourdes fi Franza lil tfalja ta’ 14-il sena, illum qaddisa, Bernadette Soubirous. Mill-11 ta’ Frar sas-16 ta’ Lulju 1858 il-Madonna dehret 18-il darba fil-vilaġġ ta’ Lourdes li jinsab fin-nofsinhar ta’ Franza fil-Hautes-Pyrenees.

Il-Madonna dehret dejjem b’libsa bajda b’ċintorin ċelesti u bil-ward b’kulur id-deheb fuq saqajha t-tnejn u b’kuruna f’idha. Fit-18 ta’ Jannar tal-1860 dawn id-dehriet ġew rikonoxxuti mill-Isqof tal-post, ta’ Tarbes, Monsinjur Laurence. Continue reading Id-Dehriet tal-Madonna ġewwa Lourdes

Il-familja fit-tielet millennju

Il-Fondazzjoni OASI organizzat Konferenza Nazzjonali dwar Il-familja fit-tielet millennju. Fost dawk li tkellmu fil-Konferenza kien hemm l-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech
MG_003Darba raġel mar f’ristorant biex jipprogramma ikla. Xtaq pranzu mill-aqwa u, bħala deżerta, ordna li jġibulu “tuffieħ” varjat.

Wasal jum il-pranzu u, wara li mexmex kollox, talab li jressqulu d-deżerta. Hu tmeżmeż x’ħin imlewlu l-mejda b’kull xorta ta’ tadam. Sejjaħ lis-sid u stħarreġ għaliex wara ikla tajba kienu qed joffrulu t-tadam.  Continue reading Il-familja fit-tielet millennju

In-Nunzu Appostoliku l-ġdid wasal Malta

4. In-Nunzju jasal Malta 3 cols 1207

In-Nunzju Appostoliku l-ġdid għal Malta, Monsinjur Mario Roberto Cassari, wasal Malta fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet. Fl-ajruport internazzjonali ta’ Malta hu ntlaqa’ mill-Isqof Mario Grech, il-President tal-Konferenza Episkopali Maltija; mill-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona O.P. u mill-Vigarju Ġenerali ta’ Malta Fr Joe Galea Curmi.

4. Nunzju Speaker DC 1207Sadattant, in-Nunzju Appostoliku Cassari għamel żjara ta’ korteżija lill-iSpeaker tal-Parlament Dr Anġlu Farrugia. L-iSpeaker kellem lin-Nunzju Appostoliku dwar ir-relazzjonijiet “eċċellenti” li jeżistu bejn Malta u l-Vatikan u fakkru li din is-sena jiġu ċċelebrati l-50 sena ta’ relazzjonijiet bejn iż-żewġ stati. Matul din iż-żjara n-Nunzju Appostoliku kien akkumpanjat mis-Segretarju tan-Nunzjatura Fr Simon Bolivar Sanchez Carrion u l-iSpeaker kien akkumpanjat mill-Iskrivan tal-Parlament is-Sur Ray Scicluna.

Ritratti: Photocity, il-Belt Valletta

Dipartiment tal-Informazzjoni