Lourdes jibqa’ l-iktar popolari

Minkejja ż-żieda fin-numru ta’ pellegrini lejn destinazzjonijiet b’rabta reliġjuża

Bħal kull sena, l-Air Malta qed terġa’ tħaddem titjiriet charter għal Lourdes bejn dax-xahar u Settembru. Matul dawn ix-xhur, il-linja nazzjonali tal-ajru se tħaddem 18-il titjira diretta lejn u minn Lourdes u hu kkalkulat li se ġġorr 4,500 passiġġier. Continue reading Lourdes jibqa’ l-iktar popolari

Laudato Si’ – Paragrafu 36

“Biex nieħdu ħsieb l-ekosistemi hemm bżonn ta’ ħarsa li tmur lil hemm mill-immedjat, għax meta nfittxu biss il-profitt ekonomiku mgħaġġel u ħafif, ħadd ma jinteressah tassew fil-preservazzjoni tagħhom. Imma l-prezz tal-ħsara li ssir minħabba fit-traskuraġni egoistika fis-sewwa kollu hu bil-wisq ogħla mill-profitt ekonomiku li wieħed jista’ jaqla’. Meta jintilfu jew issir ħsara serja lil xi speċi, qed nitkellmu fuq valuri ogħla minn kull kalkolu. Għalhekk, nafu nsiru xhieda siekta ta’ nuqqas kbir ta’ ugwaljanza meta naħsbu li nistgħu niksbu benefiċċji importanti għax inġiegħlu lill-bqija tal-bnedmin, tal-lum u ta’ għada, iħallsu l-prezzijiet wisq għolja tat-taħsir ambjentali. Paragrafu 36 tal-Enċiklika Laudato Si’ tal-Papa Franġisku.”

Fil-Laikos – http://www.laikos.org – tista’ ssib l-Enċiklika kollha bil-Malti, flimkien ma’ bosta tagħrif dwarha.

Għaliex għandi nqerr għand is-saċerdot?

Patri Mario Attard OFM Kap

Mhux l-ewwel darba li persuni sinċiera jagħmluli għadd ta’ mistoqijiet rigward l-importanza tal-qrar fid-dinja tallum. “Father, għaliex għandi nqerr? U għaliex għandi immur għand saċerdot? Jekk immur inqerr għand Alla direttament mhux biżżejjed? Dak żgur jifhimni? U, wara kollox, għalfejn għandi ngħid ħwejjeġ li nisħti biss insemmihom, aħseb u ara li nerġa’ nagħmilhom, ma’ bniedem midneb bħali? Dak x’jaf x’inhu u x’mhux dnub għalija? Wara kollox, id-dnub jeżiżti jew hu invenzjoni tas-saċerdoti biex iġagħluna inġibu ruħna aħjar? Huwa mportanti li wieħed jirrispondi dawn il-mistoqsijiet, iktar u iktar f’dawn iż-żminijiet meta numru sabiħ ta’ persuni jiġu mqanqla mill-Ispirtu s-Santu biex jirrikonċiljaw ruħhom mal-Missier tas-Sema. Continue reading Għaliex għandi nqerr għand is-saċerdot?

L-Ewropa id f’id ma’ San Benedittu

Patri Mario Attard OFM Cap

Nhar is-Sibt 11 ta’ Lulju l-Knisja universali iċċelebrat il-Festa ta’ San Benedittu. Dan il-qaddis, li hu meqjus bħala missier il-monastiċiżmu tal-punent, għex bejn is-sena 480 u s-sena 543. Kif jista’ jkun li bniedem li għex daqstant żmien ilu ikollu daqshekk influwenza fuq il-Kontinent Ewropew? Continue reading L-Ewropa id f’id ma’ San Benedittu

Kors dwar il-Liturġija

Lill-Membri kollha tal-Kummissjonijiet tal-Liturġija fil-Parroċċi, u lil dawk kollha li jaqdu Ministeru Liturġiku

letturMil-laqgħat li jkollna fil-parroċċi u minn kummenti oħra li jaslulna, tinħass ħafna il-ħtieġa li dak li nagħmlu, fil-qima li aħna nagħtu lil Alla, nagħmluh sewwa u kif jixraq lilu.  Ilkoll nafu li biex dan iseħħ ma nistgħux nibqgħu nibnu biss fuq opinjonijiet jew idejat, li, huma kemm huma tajbin u sbieħ, mhux bilfors jirriflettu il-ħsieb tal-Knisja u jwasslu biex l-għan tal-Liturġija jintlaħaq. Continue reading Kors dwar il-Liturġija

Kull servizz fil-Knisja għandu jkun għal żmien li jiskadi …

IL-PAPA FRANĠISKU LILL-MOVIMENT TIĠDID KARIŻMATIKU

L-inkarigi, li fir-realta’ huma servizz, għandu jkollhom żmien limitat.  Liders, liders lajċi iridu jagħtu servizz importanti:dan hu li jkabbru u jrawmu lil dawk li jkunu ser jieħdu posthom meta jtemmu s-servizz tagħhom biex jimmaturaw spiritwalment u pastoralment. Kull servizz fil-Knisja għandu jkun għal żmien li jiskadi; fil-ħajja tal-Knisja m’hemmx liders għal għomorhom. Dan iseħħ f’xi pajjiżi fejn hemm dittatura.    […]

http://www.laikos.org/Papa_Frangisku_Diskors_Karizmatici_03072015.htm