Id f’id

Patri Mario Attard OFM Cap

Kien jum ta’ festa. L-Isptar kien kwiet aktar mis-soltu. Ġurnata mill-isbaħ. Xemx taqli l-ġrieden! Għall-erwieħ! L-AC!

Mort fis-sala. Staqsejt għalih. Kien għadu fejn poġġewh. Dħalt. Rajtu fis-sodda ta’ ġewwa. Miegħu kien hemm tlieta oħrajn. Qaluli li kien bħali, Franġiskan Kapuċċin. Iżda, fir-rejaltà, ma kienx. Kien li kien. Mhux importanti. Imma mportanti għal ħaġa waħda. Ħaġa li bqajt inġorr. Ħaġa li baqgħet f’qalbi biex tgħinni noħroġ b’qalbi kollha għal min ikollu tassew bżonn il-ħniena ta’ Alla bija. Continue reading Id f’id

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa nhar l-Erbgħa tal-Irmied 2016

Nhar l-Erbgħa 10 ta’ Frar, Ras ir-Randan, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa fil-Kappella tal-Kunvent tas-Sorijiet tal-Karità, Ħal Tarxien, li matulha sar ir-rit tat-tqegħid tal-irmied.

Continue reading L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa nhar l-Erbgħa tal-Irmied 2016

Not normal but holyinn

Fr Mario Attard OFM Cap

Pope Francis is taking the bull by its horns in everything he says and does. Recently he directly addresses an issue which has become so pertinent in the Church and especially in the lives of us priests: priestly holiness.

By holiness the Pope is not proposing being normal or in tune with today’s worldly choices. Much on the contrary is thecase. In fact the Argentinean Pontiff is encouraging us priests to reject all together the temptation of adhering to‘normality’. When receiving in audience the community of the Pontifical Lombard in the Clementine Hall, on Monday 25 January, Feast of the Conversion of Saint Paul the Apostle, the Holy Father said to those preparing themselves for thepriesthood: Continue reading Not normal but holyinn

Il-Ġublew fil-Bibbja. Ġustizzja u qsim ma’ xulxin

7. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 10 ta’ Frar 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba u l-mixja tar-Randan it-tajba!

Hi ħaġa sabiħa u anki sinifikattiva li qed nagħmlu din l-udjenza propju f’dan l-Erbgħa tar-Rmied.  Qed nibdew il-mixja tar-Randan, u l-lum se nieqfu fuq l-istituzzjoni antika tal-“ġublew”; hi ħaġa antika, li nsibuha fl-Iskrittura Mqaddsa.  Insibuha b’mod partikulari fil-Ktieb tal-Levitiku, li jippreżentaha bħala mument qawwi fil-qofol tal-ħajja reliġjuża u soċjali tal-poplu ta’ Israel.

Continue reading Il-Ġublew fil-Bibbja. Ġustizzja u qsim ma’ xulxin

L-1 Jum tar-Randan (2016)

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

L-ERBGĦA TAR-RMIED – Mt 6,6.16-18 – Ġoel 2,12-18 – II Kor 5,20-6,2

Agħtina, Mulej,  li nibdew bis-sawm imqaddes it-taħriġ għat-taqbida tagħna bħala dixxipli ta’ Kristu, ħalli nitwettqu bil-qawwa tar-rażan u nissieltu tajjeb kontra l-ispirti tal-ħażen.

Din hi t-talba li tagħmel il-komunita’ Nisranija miġbura fil-knisja ta’ Santa Sabina, fuq l-Aventino, fl-ewwel jum tar-Randan. Hi t-talba li l-Knisja universali, jiġifieri aħna d-dixxipli ta’ Kristu, nagħmlu f’għaqda mal-Knisja f’Ruma, fil-bidu ta’ daż-żmien ta’ tiġdid spiritwali. Continue reading L-1 Jum tar-Randan (2016)

Ir-riskju tal-fidi

Patri Mario Attard OFM Cap 

Dan l-aħħar Patri fil-kunvent fejn ngħix waħħal tabella ma’ bieb kamartu li tefgħetni f’dinja ta’ ħsibijiet. Il-tabella kienet tgħid hekk bl-ilsien Ingliż: Faith involves risk. Il-fidi tinvolvi riskju.

Sabiħa! U naf li hi hekk l-għaliex meta rajtha bqajt imsaħħar inħares lejha. Laqtitni fil-laħam il-ħaj. Ilkoll inħossu l-bżonn li ħaddieħor jaqbel magħna. Almenu f’ħafna affarijiet. L-għaliex b’dan il-mod inħossuna milqugħa. Aċċettati. Meta wieħed jaqbel miegħi isaħħaħni. Jinkoraġġini. Ħa nissokta nimxi ‘l quddiem! Continue reading Ir-riskju tal-fidi

Waqgħa u qawma

Patri Mario Attard OFM Cap 

Il-ħajja mimlija sorpriżi. U s-sorpriżi, li jistgħu għall-ewwel jintiegħmu pożittivi inkella negattivi, dejjem iħallu effett pożittiv aħħari u dejjiemi. L-għaliex jagħtu tagħlima. Mhux bi tpattija. Imma bħala fejqan u twissija.

Mela f’dawn il-jiem kont miexi. U moħħi dejjem idur. Jaħseb. Illum, jiena u ngħid dan il-kliem, nitbissem. U nidħak ukoll! Għaliex le? Forsi l-għaliex is-sorpriża li se nkellimkom fuqha ma tobsruhiex. Waqt li kont qed naħseb fuq ħsieb mort inqiegħed riġli, ħafif ħafif, fuq biċċa konkos li kienet qed tagħlaq gandott. Mitluf kif kont fi ħsibijieti u għalhekk il-poles li kien hemm apposta ma rajthomx, filli kont fl-art u filli nsibni nieżel u nieżel l’isfel. Iva! Inżilt fil-konkos biċ-ċoqqa b’kollox! Continue reading Waqgħa u qawma