Aħfirli Patri!

Patri Mario Attard OFM Cap

L-omelija tal-quddiesa li Papa Franġisku iċċelebra għalina, il-Franġiskani Kapuċċini, fl-għodwa tat-Tlieta 9 ta’ Frar, 2016, fil-preżenza tar-relikwi mqaddsa ta’ San Leopoldu Mandic u San Piju ta’ Pietrelcina, fiha tassew x’wieħed jixtarr. L-aktar għalina l-Kapuċċini. U magħna l-patrijiet u l-qassisin kollha. San Leopoldu u San Piju kienu żewġ konfessuri kbar. Continue reading Aħfirli Patri!

Hi grazzja li naraw lill-foqra jħabbtu fuq qlubna

Il-Ħamis 25 ta’ Frar, 2016. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Biex aħna ngħixu l-fidi tagħna bis-serjetà rridu nagħrfu lill-foqra li jinsabu qrib tagħna. Ġesù nnifsu jħabbat fuq il-bieb ta’ qalbna. Dan kien il-messaġġ tal-Papa Franġisku dalgħodu, waqt il-quddiesa fid-Dar Santa Marta.

Continue reading Hi grazzja li naraw lill-foqra jħabbtu fuq qlubna

L-Erbagħtax-il Jum tar-Randan

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

IL-HAMIS TAT-TIENI ĠIMGĦA

Lq 16,19-31 – Ġer 17,5-10

“O Alla, int tħobb is-safa u troddhulna mill-ġdid meta nitilfuh: mexxi lejk il-qlub tagħna, u ħeġġiġna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek, biex inkunu qawwija fil-fidi u ħabrieka fl-għemil it-tajjeb.”

[Nibqgħu fl-inħawi Rumani ta’ Trastevere u llum mmorru spiritwalment fil-knisja ddedikata lil Marija Assunta – Santa Maria in Trastevere – li twaqqfet fis-seklu III bħala “dar-knisja” u wara l-bidla Kostantinjana nbniet mill-Papa Ġulju I bħala bażilika li maż-żmien saret il-ġmiel li hi llum. Il-kolletta tal-ġurnata teħodna f’dil-bażilika Marjana.] Continue reading L-Erbagħtax-il Jum tar-Randan

!!!

Patri Mario Attard OFM Cap

Kull darba li nirċievi mingħandha tagħmilli ! Issa dan il-punt esklamattiv jaf ikun wieħed. Tnejn. Tlieta. U ġieli erba’ wkoll! Hemm ara anki jien għamilt !

Qed ngħixu f’dinja fejn hija mimlija kontradizzjonijiet. Fuq naħa waħda tgħidlek biex tkun mingħajr emozzjonijiet. Ħa tkun eżatt u eżatta. Ħalli ħadd ma jgħid xejn fuqek. U ma tiġi qatt interpretat ħażin jew ħażina. Ġieli l-attitudni li dħalna fiha, anki f’pajjiżna, fejn il-latikar sar il-ħobżna ta’ kuljum, qed tagħmel ħajjitna miżerja. Toqol! Toqol! U toqol! Imbagħad, minn naħa l-oħra, din l-istess dinja tħalli babilonji kbar isiru. U ġieli, fil-liġijiet tagħha, id-dinja dawn iġġibhom b’idejha stess. Taħt l-iskuża li kulħadd għandu d-drittijiet tiegħu! Insomma! Ħawwadni ħa nifhmek! Continue reading !!!

Ħniena u Poter

8. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 24 ta’ Frar 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Inkomplu bil-katekeżi tagħna dwar il-ħniena fl-Iskrittura Mqaddsa. F’diversi partijiet jissemmew is-setgħana, is-slaten, il-bnedmin li qegħdin “fil-għoli”, u anki l-arroganza tagħhom u l-abbuż tal-poter. L-għana u l-poter huma realtajiet li jistgħu jkunu tajbin u siewja għall-ġid komuni, jekk imqiegħda għas-servizz tal-foqra u ta’ kulħadd, b’ġustizzja u mħabba. Imma meta, kif jiġri ta’ spiss, wieħed jgħixhom bħala privileġġ, b’egoiżmu u prepotenza, jinbidlu f’għodda ta’ korruzzjoni u mewt.

Continue reading Ħniena u Poter

It-Tlettax-il Jum tar-Randan

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

L-ERBGĦA TAT-TIENI ĠIMGĦA

Mt 20, 17-28 – Ġer 18,18-20

“Ħares, Mulej, lill-familja tiegħek u żomm sħiħ fiha t-tagħlim li hija tikseb bl-għemejjel tajba tagħha: ibqa’ farraġha bl-għajnuna tiegħek sa ma twassalha fl-hena tas-sema.”

[It-talba tallum teħodna fl-inħawi ta’ Trastevere, sewwasew fejn ix-xebba Ċeċilja, fis-seklu III, sfat vittma ta’ l-awtoritajiet pagani. Sofriet il-martirju f’darha fejn imbagħat telgħet il-bażilika ta’ Santa Cecilia in Trastevere. Illum ningħaqdu mal-Insara Rumani li sena wara l-oħra, bħallum, għamlu f’din il-knisja nobbli,is-supplika tar-Randan.]

Continue reading It-Tlettax-il Jum tar-Randan

Alla hu konkret: le għal reliġjon tat-tpaċpiċ

It-Tlieta 23 ta’ Frar, 2016. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Ir-reliġjon Nisranija hi reliġjon konkreta li għemilha hu t-tajjeb; mhix reliġjon tat-tlablib magħmula mill-ipokrisija u l-vanità. Hekk afferma l-Papa Franġisku hu u jikkummenta l-qari tal-liturġija tal-lum.

Continue reading Alla hu konkret: le għal reliġjon tat-tpaċpiċ