L-Evanġelju tas-Sibt 7 ta’ Lulju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 9, 14-17

Tlitt kategoriji ta’ nies li għamlu għażliet differenti. Id-dixxipli ta’ Ġwanni. Id-dixxipli tal-Fariżej. Id-dixxipli ta’ Ġesù. L-ewwel ħaġa li tolqotna huwa l-fatt li tnejn minnhom kien jimpurtahom mhux biss minn dak li jagħmlu huma iżda minn dak li jagħmel ħaddieħor ukoll, u forsi xi naqra iktar. Tnejn minn dawn iż-żewġ kategoriji kienu jemmnu li ma tistax togħġob lil Alla jekk ma tirrispettax u ma tosservax ċerti drawwiet u tradizzjonijiet li l-mexxej tal-kategorija l-oħra, Ġesù, kemm-il darba wissa kontra l-prijorità tagħhom u l-assolutiżmu li jiġi minnhom.
Continue reading “L-Evanġelju tas-Sibt 7 ta’ Lulju 2018”