Ħniena u Rikonċiljazzjoni

5. Katekeżi mill-Papa Franġisku waqt l-Udjenzi Straordinarji tal-Ġublew tal-Ħniena. 30 ta’ April 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-lum nixtieq nirrifletti flimkien magħkom fuq aspett importanti tal-ħniena: ir-rikonċiljazzjoni. Alla qatt ma naqas li joffri lill-bnedmin il-maħfra tiegħu: il-ħniena tiegħu juriha minn nisel għal nisel.

Continue reading Ħniena u Rikonċiljazzjoni