Ittra Pastorali tal-E.T. Mons. Mario Grech Isqof ta’ Għawdex fl-okkażjoni tal-festa ta’ Marija Mtellgħa s-Sema 2015

DUWA TAL-ĦNIENA GĦALL-FAMILJA  

Il-familja: bejta ta’ kenn u mħabba

  1. Meta filgħaxija l-qamar fiddien jibda jilma fis-sema sajfi, niftakar f’dawk li wara jum ta’ ħidma jkunu qed jirritornaw lejn djarhom. Ħafna jiftħu l-bieb u jsibu l-familja li magħha jaqsmu l-ferħ u s-sodisfazzjon li jkunu ġarrbu matul il-jum. L-għożża u l-għaqda tal-familja tnessihom it-toqol tal-għeja u tad-diffikultajiet tal-ġurnata u timliehom b’enerġija ġdida għall-jum tal-għada.

Continue reading Ittra Pastorali tal-E.T. Mons. Mario Grech Isqof ta’ Għawdex fl-okkażjoni tal-festa ta’ Marija Mtellgħa s-Sema 2015

Can the Biblical God be violent?

Fr Mario Attard OFM Cap 

Usually people rightly object: “How come that God, who is so merciful, kills people in the bible?”

If one carefully reads the thorny texts of, for instance, the Flood (Gn 6); the destruction of Sodom and Gomorrah (Gn 19); the death of the firstborn in Egypt, the complete destruction of Egypt’s army (Ex 7-13); the command to kill full armies and cities during the conquest (Nm 21:1-13; Jos 6:21; 8:22-25; 1 Sm 15:3); as well as human sacrifices (Lv 20:2-5; 2 Kgs 16: 3; 21:6) one naturally gets the impression that these texts seem to portray a God who is behaving against his own nature by executing men, women, and children, and directing others to do likewise. Continue reading Can the Biblical God be violent?

The Sweet Smell of Love and the Stench of Greed

Fr Mario Attard OFM Cap

I have always been fascinated by John 12:1-8. I like it for its powerful irony.

This episode recounts the story when Jesus came to Bethany at the house of Lazarus whom he had raised from the dead. Martha served as usual. Whereas Mary “took a pound of costly ointment of pure nard and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair; and the house was filled with the fragrance of the ointment” (John 12:3). Judas Isacriot was appalled by Mary’s gesture. He put on the mask of the generous one: “Why was this ointment not sold for three hundred denarii and given to the poor?” (John 12:5). But the Lord unmasked his hypocritical attitude and told him squarely: “Let her alone, let her keep it for the day of my burial. The poor you always have with you, but you do not always have me” (John 12:7-8). Continue reading The Sweet Smell of Love and the Stench of Greed

The medicine of welcoming

Fr Mario Attard OFM Cap

Welcome!Merħba! Such a small and insignificant word. However its ramifications are enermous! If the word welcome helps you start the day with a nice taste how much more will its spirit operate wonders in you and me!  Welcome! When it is meant and not simply uttered from a malicious heart it works miracles in deed! Do we need to be welcomed? Have a look at our own family to see how much we are greatly in need of it. Let alone in the Church, God’s family and ours too! Continue reading The medicine of welcoming

Il-Familja – Festa

25. Katekeżi dwar il-Familja mill-Papa Franġisku. 12 t’Awwissu 2015

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-lum qed niftħu mixja qasira ta’ riflessjoni fuq tliet dimensjonijiet li jkopru, biex ngħidu hekk, ir-ritmu tal-ħajja tal-familja: il-festa, ix-xogħol, it-talb.

Nibdew bil-festa. Il-lum se nitkellmu fuq il-festa. U naqbdu u ngħiduha li l-festa vvintaha Alla. Ejjew niftakru fl-għeluq tar-rakkont tal-ħolqien, fil-Ktieb tal-Ġenesi li għadna kemm smajna: “Fis-seba’ jum Alla temm ix-xogħol tiegħu kollu li kien għamel, u waqaf fis-seba’ jum mix-xogħol tiegħu li kien għamel. U bierek Alla s-seba’ jum u qaddsu, għax fih waqaf mix-xogħol kollu tiegħu li kien għamel fil-ħolqien” (2:2-3). Alla nnifsu jgħallimna kemm hu importanti nsibu ħin biex nikkontemplaw u ngawdu dak li jkun sar tajjeb fil-ħin tax-xogħol. Qed nitkellem fuq ix-xogħol, naturalment, mhux biss fis-sens ta’ mestier u tal-professjoni, imma fl-iktar sens wiesa’: kull azzjoni li biha aħna l-irġiel u n-nisa nistgħu nikkollaboraw ma’ l-opra ħallieqa ta’ Alla. Continue reading Il-Familja – Festa

JUM DINJI TA’ TALB GĦALL-ĦARSIEN TAL-ĦOLQIEN

Minn din is-sena sa jiġi ċċelebrat fl-1 ta’ Settembru

Iddeċidejt li nwaqqaf anki fil-Knisja Kattolika l-“Jum Dinji ta’ Talb għall-Ħarsien tal-Ħolqien”, li, ibda minn din is-sena stess, sa jiġi ċċelebrat fl-1 ta’ Settembru, l-istess kif ilu jseħħ żmien fil-Knisja Ortodossa. …

Bħala Nsara nixtiequ noffru s-sehem tagħna biex tingħeleb il-kriżi ekoloġika li minnha għaddejja l-familja tal-bnedmin.  …

Il-kriżi ekoloġika għalhekk qed issejħilna għal konverżjoni spiritwali qawwija: l-Insara huma msejħa għal konverżjoni ekoloġika …  (Il-Papa Franġisku)

Ara fil-Laikos … http://www.laikos.org/Papa_Frangisku_JUmil-Holqien_06082015.htm

Riżorsa umana li pajjiżna għandu bżonn Charlie Mifsud, Chairperson Fondazzjoni RISe

Fit-22 ta’ Lulju l-Fondazzjoni RISe fetħet paġna ġdida fl-istorja tas-socjetà tagħna.  Dar Sister Maria Adele Baldacchino lesta biex tibda l-mixja tagħha fi proġett.  Il-Fondazzoni RISe ilha dawn l-aħħar sentejn tibni l-istrutturi neċessarji għal dal-proġett. Fl-ewwel sena ħadmet fuq awareness u strutturi għall-programm residenzjali u fit-tieni sena, filwaqt li komplejna nikkonsultaw ma’ individwi, għaqdiet u organizzazzjonijiet anki barranin, żidna x-xogħol biex nirranġaw ir-residenza mgħoddija lilna mill-Gvern ħalli fiha jibda jingħata programm residenzjali għal dawk ir-residenti fil-Faċilità Korrettiva biex, sena qabel it-tmiem tas-sentenza, jibdew jippreparaw ruħhom għal meta  jerġgħu  jkunu fis-soċjetà. Continue reading Riżorsa umana li pajjiżna għandu bżonn Charlie Mifsud, Chairperson Fondazzjoni RISe