Ambjent morali kontaminat.

Silta minn Diskors ta’ Vaclav Havel

waqt xandira lill-poplu taċ-Ċekoslovakkja

fil-ħatra tiegħu bħala President

1 ta’ Jannar 1990

 

 (Tradott għall-Maltin minn Dun Hector Scerri)

Aħna ngħixu f’ambjent morali kontaminat. Aħna mradna moralment għaliex drajna nitkellmu b’manjiera differenti mill-mod kif konna naħsbu. Drajna ma nemmnu f’xejn, drajna ninjuraw lil xulxin, drajna nagħtu każ tagħna nfusna biss. Kunċetti bħall-imħabba, il-ħbiberija, il-kompassjoni, l-umilta’ u l-maħfra tilfu l-profondita’ tagħhom u d-dimensjonijiet tagħhom, u għal ħafna minna kienu jew saru jirrapreżentaw biss stramberiji psikoloġiċi, jew kienu jixbħu tislimiet antiki li tlifna. Kienu saru xi ftit ridikoli fi żmien tal-kompjuters u tal-vetturi spazjali.

Continue reading Ambjent morali kontaminat.

Bdiet it-tellieqa għall-Milied!

AGĦŻEL IL-FIDI TIEGĦEK L-EWWEL

L-Avvent huwa iktar minn tellieqa għall-Milied

L-Avvent huwa l-bidu tas-sena liturġika tal-Knisja, u huwa iż-żmien speċifiku fejn aħna niġu msejjħa biex nippreparaw lilna nfusna għall-miġja ta’ Kristu, Emmanuel, Alla magħna. Fil-qari tal-Quddiesa, nisimgħu lil Ġwanni l-għammiedi jsejħilna ‘Ħejju t-triq tal-Mulej!’ Iżda meta naħsbu ftit kemm ikollna x’nagħmlu f’dan iż-żmien tal-Avvent u fiż-żmien ta’ Diċembru, li nippreparaw ruħna spiritwalment jidher li jintilef xi daqxejn. L-iktar f’din is-sena li l-ewwel Ħadd tal-Avvent se jiġi fl-aħħar Ħadd ta’ Novembru fejn il-ġirja tax-xiri jkun diġà beda mhux ħażin.

Continue reading Bdiet it-tellieqa għall-Milied!

Titkellem ma’ uliedek dwar Alla?

KIF TKELLEM LILL-ULIEDEK ŻGĦAR FUQ ALLA

Huwa suġġett ferm interessanti imma xi kultant skabruż. Fl-istess ħin huwa importanti ħafna biex ngħinu lill-uliedna jifhmu ftit aħjar min hu dan Alla inviżibbli li ħalaq l-univers u li huwa l-ikbar ħabib tal-umanità. Il-Knisja Kattolika tgħallem li l-ġenituri huma l-ewwel u l-iktar għalliema importanti għall-uliedhom (ara l-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, nu. 2225). Bħala ġenituri, huwa importanti ħafna li l-ewwel nikkultivaw relazzjoni tajba ma’ Alla biex nassiguraw ruħna li aħna veru l-aqwa għalliema għall-uliedna biex nintroduċuh lilhom.

Continue reading Titkellem ma’ uliedek dwar Alla?

Ġurnata Qaddisa u Serena.

KIF TISTA’ TAGĦMEL KULL ĠURNATA QADDISA U SERENA

Hekk kif il-ġranet ta’ vaganzi jispiċċaw u jibdew il-ġranet ta’ l-iskola, il-ħajja tibda ssir aktar kaotika. Tant ikollna x’nagħmlu li xi kultant l-anqas nindunaw xi jkun qed jgħaddi minngħalina. Nispiċċaw bla nifs u għajjenin.

Kemm-il darba kull filgħodu kif noħorġu għax-xogħol inħossuna qisna sejrin għal gwerra bit-traffiku li nsibu ma’ wiċċna, lesti biex naħtfu lil kull min jiġi quddiemna. Inkunu mimlijin stress qabel ma tibda’ l-ġurnata tax-xogħol jew ta’ l-iskola. U xi ngħidu għal kumplament tal-ġurnata? Meta nħossuna li qisna ‘taxi-drivers’, koki lesti bil-platt sħun f’mumenti differenti tal-ġurnata, min dieħel u min ħiereġ, ħwejjeġ biex jinħasslu u ninkwetaw fuqhom meta se jinxfu l-iktar meta tagħmel xi ġurnata xita, ix-xiri li jrid isir, il-‘home-works’ u mitt ħaġ’oħra Kif nistgħu nieqfu naqra u nikkwietaw f’mumenti tal-ġurnata fil-ħajja tagħna?

Continue reading Ġurnata Qaddisa u Serena.

Ittra Appostolika dwar is-Sena tal-Fidi.

Ittra Apostolika  mill-Papa Benedittu XVI – Porta Fidei (Il-Bieb tal-Fidi)

Minn-Leħen is-Sewwa,  Sibt 22 ta’ Ottubru 2011

Nhar it-Tnejn, 17 ta’ Ottubru, il-Papa Benedittu XVI ippubblika l-Ittra Apostolika Porta fidei (Il-Bieb tal-fidi) li biha istitwixxa s-Sena tal-Fidi li se tibda f’Ottubru 2012 u tintemm fl-24 ta’ Novembru, 2013. F’Ottubru, 2012 se titlaqqa’ l-Assemblea Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet li se tittratta dwar “L-Evanġelizzazzjoni Ġdida fit-trasmissjoni tal-Fidi Nisranija”.

Fid-dokument tiegħu, il-Papa jistqarr li qiegħed jistitwixxi din is-Sena tal-Fidi bi tweġiba għall-kriżi profonda tal-fidi li affettwat lil ħafna nies u ħalliethom ifittxu tweġibiet. “Sa mill-bidu tal-ministeru tiegħi bħala Suċċessur ta’ San Pietru”, kiteb il-Papa, “tkellimt fuq il-bżonn li nerġgħu niskopru l-vjaġġ tal-fidi sabiex iwasslilna b’mod aktar ċar id-dawl fuq il-ferħ u l-entużjażmu   mġedded tal-laqgħa tagħna ma’ Kristu.”

Continue reading Ittra Appostolika dwar is-Sena tal-Fidi.

Is-Sena tal-Fidi – 2012-2013.

Il-Papa Benedittu XVI ħabbar “Is-Sena tal-Fidi” 2012-2013

Minn-Leħen is-Sewwa, Sibt 22 ta’ Ottubru 2011

Nhar il-Ħadd, 16 ta’ Ottubru, waqt li mexxa quddiesa f’San Pietru fit-tmiem tal-Assemblea Internazzjonali organizzata mill-Kunsill Pontifiċju għall-Promozzjoni tal-Evanġelizzazzjoni Ġdida, il-Papa Benedittu XVI ħabbar is-Sena tal-Fidi li se tiġi ċċelebrata mit-12 ta’ Ottubru 2012 sal-24 ta’ Novembru 2013. Huwa ħabbar ukoll li dalwaqt se jippubblika Ittra Appostolika biex jispjega l-iskop ta’ din is-sena u l-inizjattivi li se jittieħdu għall-Evanġelizzazzjoni Ġdida. Is-Sena tal-Fidi se tibda f’għeluq il-50 sena mill-ftuħ tal-Konċilju Vatikan II u t-tmiem tagħha ikun fil-festa ta’ Kristu Re.

“Evanġelizzaturi ġodda għall-Evaġelizzazzjoni Ġdida: il-Kelma t’Alla tikber u tixtered.” Din kienet it-tema tal-Assemblea Internazzjonali organizzata f’Ruma mill-Kunsill Pontifiċju għall-Promozzjoni tal-Evanġelizzazzjoni Ġdida nhar is-Sibt u l-Ħadd, 15 u 16 ta’ Ottubru. Għal din l-Assembea Internazzjonali attendew mat-8,000 rappreżentant minn diversi gruppi u movimenti tal-Knisja involuti fl-evanġelizzazzjoni minn madwar id-dinja.

L-istess Arċisqof Mons. Rino Fisichella, President tal-Kunsill Pontifiċju, stqarr li l-missjoni tal-Knisja dejjem kienet l-evanġelizzazzjoni, u din ilha sejra għal aktar minn 2,000 sena. Huwa insista li llum il-Knisja jeħtieġ issib lingwaġġ ġdid u stil ta’ ħajja ġdida b’evanġelizzazzjoni li jkollhom sehem profond tas-sħubija tagħhom fil-Knisja u l-komunità Nisranija li fl-istess waqt li jkunu miftuħa għal oħrajn.

Nhar is-Sibt, 15 ta’ Ottubru, filgħodu delegati ltaqgħu fis-Sala Tas-Sinodu. Fid-diskors tal-ftuħ l-Arċisqof Fisichella ħeġġeġ biex niftħu beraħ il-bibien u nerġgħu nibdew inħabbru l-qawmien ta’ Kristu. Huwa appella għal azzjoni pastorali aktar innovattiva fl-oqsma tal-kultura, tal-migrazzjoni, tal-komunikazzjoni, tal-familja, tal-liturġija, tal-politika u tal-pastorali ordinarja fil-parroċċi.

Wara tkellmu Don Julian Carron, President tal-Fraternità tal-Communione e Liberazione dwar l-evanġelizzazzjoni tal-kultura; Il-professur Adriano Roccucci tal-Comunità di S. Egidio dwar l-immigrazzjoni; il-Brażiljana Luzia de Assis Santiago dwar l-impenn nisrani fil-media, Kiko Arguello tal-Mixja Neokatekumenali dwar l-importanza tal-familja fit-trasmissjoni tal-fidi; Jean-Luc Moens tal-Communantè dell’Emmanuel dwar il-Liturġija ħajja; Salvatore Martinej tat-Tiġdid Kariżmatiku dwar l-impenn nisrani fil-ħajja pubblika u Don Pigi Perini dwar il-Pastorali fiċ-ċelluli parrokkjali ta’ evanġelizzazzjoni. Franco Miano tal-Azzjoni Kattolika Taljana
dwar l-għaqda bejn il-movimenti tal-Knisja u l-Arċisqof ta’ Washington, Donald Wuerl, dwar il-bżonn ta’ fidi qawwija fl-evanġelizzaturi.

Filgħaxija, id-delegati ltaqgħu fis-Sala Pawlu VI fejn ġew indirizzati minn Madre Veronica Berzosa, fundatur tal-Jesu Communio fi Spanja, mill-ġurnalist u kittieb Vittorio Messori li tkellem dwar il-fidi u r-raġuni, mix-xjenzjat Marco Bersanelli dwar ix-xjenza u l-fidi u mill-Isqof Kolombjan Fabio Suescun Mutis dwar l-evanġelizzazzjoni ġdida fl-Amerika Latina.

Aktar tard, id-delegati ġew indirizzati mill-Papa Benedittu XVI. Fid-diskors tiegħu, il-Papa fakkar li s-soċjetà moderna għad għandha għatx għal Alla bħalma kellha 2,000 sena ilu. Huwa qal li l-bniedem modern ta’ spiss huwa konfuż u ma jistax isib tweġibiet għal ħafna mistoqsijiet li jinkwetawh dwar it-tifsir tal-ħajja u għalhekk iħoss ruħu insodisfatt.

Il-Papa sostna li l-Kunsill Pontifiċju għall-Promozzjoni tal-Evanġelizzazzjoni Ġdida twaqqaf bl-iskop li nerġgħu nevanġelizzaw il-pajjiżi tradizzjonalment Insara li ġew effettwati mis-sekularizzazzjoni. Huwa wissa li minkejja l-indifferenza u l-persekuzzjoni, għad hawn ħafna li lesti jiftħu qalbhom u moħħhom biex jaċċettaw l-istedina ta’ Ġesù.

Wara sar kunċert minn Andrea Bocelli b’waqtiet ta’ talb u ta’ esperjenzi minn diversi delegati dwar il-ħidma missjunarja li qegħdin iwettqu fil-parroċċi tagħhom.

L-għada, il-Ħadd, 16 ta’ Ottubru, f’omelija li għamel lid-delegati waqt quddiesa f’San Pietru, qal li t-teoloġija tal-istorja hija aspett importanti u essenzjali fl-evanġelizzazzjoni ġdida. Dan għaliex in-nies ta’ żmienna, wara l-istaġun ikrah tal-imperi totalitarji tas-seklu 20, għandhom bżonn jerġgħu jagħtu ħarsa vera u paċifika fuq id-dinja kif kien għamel il-Konċilju Vatikan II u kif għamlu l-predeċessuri tiegħu.

Huwa qal li l-Knisja ma tridx tfakkar biss id-distinzjoni ġusta bejn il-qasam tal-awtorità ta’ Ċesari u dik ta’ Alla, bejn il-qasam tal-politika u dak tar-reliġjon. Il-Papa sostna li l-missjoni tal-Knisja, bħal dik ta’ Kristu,
hija essenzjalment dik li titkellem dwar Alla u tfakkar fis-sovranità tiegħu. Hija twissi lill-bnedmin, speċjalment lill-Insara li tilfu l-identità tagħhom, id-dritt li Alla għandu fuq dak kollu li huwa tiegħu, jiġifieri l-ħajja tagħna.

Għall-ewwel darba, il-Papa Benedittu XVI iddaħħal fil-Bażilika ta’ San Pietru fuq platform bir-roti li kien juża l-Papa Ġwanni Pawlu II fl-aħħar snin ta’ ħajtu.

Il-Halloween’ festa pagana.

Donnu qed jerga’  joqrob Halloween.  Anke mill-istess  reklami li tara fuq it-televizjoni tibda tintebaħ. Naraw u  nisemgħu avviżi publiċitarji li jħajjru lill-ġenituri  biex jixtru lill-uliedhom, anke dawk l-aktar ċkejnin,  kostumi mhux biss ta’ sħaħar iżda wkoll ta’  skeletri. F’età tenera meta ż-żgħar tagħna suppost huma ċelebrazzjoni ta’ ħajja  u ta’ tama, aħna nibdluhom f’celebrazzjoni ta’ mewt, ta’ spiritiżmu u ta’ okkult.

Aqra l-istqarrija li  l-Kummissjoni Djoċesana Okkult u Sataniżmu kienet ħarget dwar dan. 

                    Wara iktbilna x’taħseb  int. … 

UFFIĊĊJU STAMPA  – Il-Kurja ta’ l-Arċisqof, Floriana.  REF: 129/2005

STQARRIJA TAL-KUMMISSJONI DJOĊESANA OKKULT U SATANIŻMU DWAR IL-FESTA TAL-HALLOWEEN

Il-Kummissjoni Djoċesana Okkult u Sataniżmu ntalbet tagħti l-parir tagħha minn diversi ġenituri u Youth Centres dwar jekk iċ-ċelebrazzjoni tal-festa tal-Halloween hijiex kompatibbli jew le ma’ min jixtieq jieħu bis-serjetà l-impenn tas-sejħa nisranija tiegħu.

Filwaqt li l-Kummissjoni tagħraf li spiss hemm persuni żgħar u kbar li jiċċelebraw b’mod newtrali din il-festa biss biex ikollhom okkażjoni li jorganizzaw ċelebrazzjoni jew party b’differenza, din l-istess Kummissjoni tinnota li:

– Il-festa hekk imsejħa ta’ ‘Halloween’ hija ta’ oriġini pagana u ssib l-għeruq tagħha fi twemmin mhux imdawwal mill-misteru ta’ Ġesù Kristu, l-Iben ta’ Alla magħmul bniedem, li bil-mewt u l-qawmien tiegħu fdiena u joffrilna ħajja ġdida, issa u anke wara li ngħaddu mill-passaġġ tal-mewt. Anke jekk hemm min iżomm li din hija biss ċelebrazzjoni antika tal-bidu tax-xitwa, ma’ din il-festa ntrabtu diversi tradizzjonijiet superstizzjużi u tradizzjonijiet oħra li għandhom x’jaqsmu aktar mad-dinja tal-ispiritiżmu u l-okkult fis-sens l-aktar wiesgħa tiegħu. Tradizzjonijiet li fil-fatt ma jaqblux ma’ dak li n-nisrani jemmen fid-dawl ta’ Ġesù Kristu.

– Għal din ir-raġuni, għal min jixtieq jieħu bis-serjetà s-sejħa nisranija tiegħu, il-Kummissjoni jidhrilha li jkun aħjar li din il-festa ma tiġix iċċelebrata. Anke jekk dan isir b’mod superfiċjali u mingħajr l-ebda intenzjoni ħażina, xorta waħda l-istess ċelebrazzjoni ssir sinjal ta’ ftuħ lejn kultura neo-pagana u tlaqqim fil-kultura tal-okkult, komuni ħafna fi żminijietna.

– Ikun aktar jixraq li wieħed jifhem għaliex din iċ-ċelebrazzjoni ma taqbilx mat-twemmin nisrani u jivvaluta mill-ġdid il-wirt nisrani li fih tfakkarna kontinwament il-Knisja:

i. Fl-1 ta’ Novembru, in-nisrani huwa msejjaħ jiċċelebra l-festa tal-Qaddisin kollha, dawk li l-Papa Benedittu XVI, liż-żgħażagħ miġbura f’Cologne, sejħilhom “ir-rivoluzzjonarji veri tas-soċjetajiet tagħna”.

ii. L-għada, imbagħad, issir it-Tifkira tal-Fidili Mejtin kollha, fejn permezz ta’ Kristu nitolbu għall-għeżież mejtin tagħna u aħna stess nirċievu l-ġid li jwassal it-talb tagħhom għalina.

iii. Żewġ tifkiriet li jfakkruna fl-għaqda tal-Knisja tal-art ma’ dik tas-sema.

Ikun sabiħ jekk l-okkażjoni ta’ dawn il-jumejn tagħti lok biex wieħed jiċċelebra l-fidi tiegħu, u fuq l-eżempji tal-qaddisin, jifhem li għan-nisrani, il-ferħ veru jinsab f’relazzjoni ta’ ħbiberija vera u ħajja ma’ Kristu Ġesù, il-Feddej tal-bniedem.