Links varji

LINKS LITURĠIĊI

Quddies. Festi-Jannar

Quddies. 2 ta’ Frar. Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

Kolletta. 25 ta’ Frar. Beata Adeodata Pisani

San Ġorġ Preca. 9 ta’ Mejju

San Pietru u San Pawl. 29 ta’ Ġunju

San Pietru u San Pawl. 29 ta’ Ġunju. v2

Santa Marija Madalena. 22 ta’ Lulju

L-Eżaltazzjoni tas-Salib. 14 ta’ Settembru

Il-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri. 15 bta’ Settembru

Talba Ewkaristika I jew Kanone Ruman ta’ Ħamis ix-Xirka

——————

Il-Mixja lejn il-kanonizzazzjoni

Nitolbu għall-Papa ma’ San Ġorġ Preca

It-2  Ħadd tal-Avvent.  Minn Joe Galea

It-3 Ħadd tal-Avvent. Minn Joe Galea

Ir-4 Ħadd tal-Avvent. Minn Joe Galea


NIĊĊELBRAW FI DJARNA

CAH. It-Tieni Ħadd tal-Avvent. Ġejju t-triq. Mark: 1:1-8. 2020. (EN)

CAH. It-Tieni Ħadd tal-Avvent. Ġejju t-triq. Mark: 1:1-8. 2020. (EN)

Ir-4 Ħadd Avvent. Karmelitani Awstralja (MT) 

Ir-4 Ħadd Avvent. Karmelitani Awstralja (EN) 

CAH. Il-Milied. Emmanuel. Alla magħna. Mattew 1:18-25. 2020. (EN)

CAH It-Tieni Ħadd matul is-Sena “B”

CAH It-Tielet Ħadd matul is-Sena “B”

 

====================

L-Għajnuna tagħna f’Isem il-Mulej.

Kurunella tad-Demm Qaddis ta’ Ġesù. Ver 1

Kurunella tad-Demm Qaddis ta’ Ġesù. Ver 2

Kurunella tal-Qalb Ħanina ta’ Ġesù

Viżta lil Ġesù Sagramentat

Powerpoint b’episodji dwar San Guzepp minn San Gorg Preca

Apostolorum apostola

Id-Demm Prezzjuż tal-Fidwa tagħna. Mario Caruana

Direttorju Omeletiku mill-Kongregazzjoni għall-Kult Divin u d-Dixxiplina tas-Sagramenti 2015.

Vokazzjoniet Saċerdotali, Orjentamenti Pastorali għall-Promozzjoni tal-Vokazzjoniet għall-Ministeri Saċerdotali, Kongregazzjoni għall-Edukazzjoni Kattolika, Vatikan, 25/03/2012.

Ħasil tar-Riġlejn f’Ħamis ix-Xirka. Digriet tal-Kongregazzjoni għall-Kult Divin u d-Dixxiplina tas-Sagramenti dwar il-ħasil tar-riġlejn fil-Quddiesa ta’ Ħamis ix-Xirka. 06/01/2016.

Priedki tal-Milied (4) minn Joe Galea

 

LINKS LITURĠIĊI

Quddies. Festi-Jannar

Quddies. 2 ta’ Frar. Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

Kolletta. 25 ta’ Frar. Beata Adeodata Pisani

San Ġorġ Preca. 9 ta’ Mejju

San Pietru u San Pawl. 29 ta’ Ġunju

San Pietru u San Pawl. 29 ta’ Ġunju. v2

Santa Marija Madalena. 22 ta’ Lulju

L-Eżaltazzjoni tas-Salib. 14 ta’ Settembru

Il-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri. 15 bta’ Settembru

Talba Ewkaristika I jew Kanone Ruman ta’ Ħamis ix-Xirka

——————

Il-Mixja lejn il-kanonizzazzjoni

Nitolbu għall-Papa ma’ San Ġorġ Preca

It-2  Ħadd tal-Avvent.  Minn Joe Galea

It-3 Ħadd tal-Avvent. Minn Joe Galea

Ir-4 Ħadd tal-Avvent. Minn Joe Galea


NIĊĊELBRAW FI DJARNA

Ir-4 Ħadd Avvent. Karmelitani Awstralja (MT) 

Ir-4 Ħadd Avvent. Karmelitani Awstralja (EN) 

====================

L-Għajnuna tagħna f’Isem il-Mulej.

Kurunella tad-Demm Qaddis ta’ Ġesù. Ver 1

Kurunella tad-Demm Qaddis ta’ Ġesù. Ver 2

Kurunella tal-Qalb Ħanina ta’ Ġesù

Viżta lil Ġesù Sagramentat

Powerpoint b’episodji dwar San Guzepp minn San Gorg Preca

Apostolorum apostola

Id-Demm Prezzjuż tal-Fidwa tagħna. Mario Caruana

Direttorju Omeletiku mill-Kongregazzjoni għall-Kult Divin u d-Dixxiplina tas-Sagramenti 2015.

Vokazzjoniet Saċerdotali, Orjentamenti Pastorali għall-Promozzjoni tal-Vokazzjoniet għall-Ministeri Saċerdotali, Kongregazzjoni għall-Edukazzjoni Kattolika, Vatikan, 25/03/2012.

Ħasil tar-Riġlejn f’Ħamis ix-Xirka. Digriet tal-Kongregazzjoni għall-Kult Divin u d-Dixxiplina tas-Sagramenti dwar il-ħasil tar-riġlejn fil-Quddiesa ta’ Ħamis ix-Xirka. 06/01/2016.

Priedki tal-Milied (4) minn Joe Galea

CAH. It-Tieni Ħadd tal-Avvent. Ġejju t-triq. Mark: 1:1-8. 2020. (EN)

CAH. Il-Milied. Emmanuel. Alla magħna. Mattew 1:18-25. 2020. (EN)