Links varji

BREVJAR

Awwissu 2021 …

Settembru 2021 …

Ottubru 2021 …

Novembru 2021 …

SENA FAMILJA AMORIS LAETITIA – SUSSIDJI

Numru 1, 2021

Numru 2, 2021

Numru 3, 2021

Numru 4, 2021

GLOBAL ROSARY RELAY POSTERS

Santwarju Tal-Madonna ta’ Pinu, Għawdex

Kappella Santa Marija Madelena, Dingli

Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużepp, Kalkara

————————-

SOĊJETA PATRISTIKA NEWSLETTER

31. Soċjetà Patristika. Marzu 2021

30. Soċjetà Patristika Newsletter – Randan 2021

29. Soċjetà Patriska Newletter –

————————-

RUŻARJU BIL-LITANIJA AĠĠORNATA 2020

  1. Misteri tal-Ferħ
  2. Misteri tat-Tbaija
  3. Misteri tad-Dawl
  4. Misteri tal-Glorja

RANDAN

Via Sagra f’forma poetika. 2021 – pdf

Sussidju Bibliku Randan 2021

Powerpoint dwar l-Erbgħa tal-Irmied minn Joe Galea

It-Triq matul ir-Randan.

Via Sagra għat-Tfal

Via Matris għat-Tfal

LINKS LITURĠIĊI

Quddies. Festi-Jannar

Quddies. 2 ta’ Frar. Il-Preżentazzjoni tal-Mulej

Kolletta. 25 ta’ Frar. Beata Adeodata Pisani

San Ġorġ Preca. 9 ta’ Mejju

Vġili tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista. 24 ta’ Ġunju

San Pietru u San Pawl. 29 ta’ Ġunju

San Pietru u San Pawl. 29 ta’ Ġunju. v2

Santa Marija Madalena. 22 ta’ Lulju

L-Eżaltazzjoni tas-Salib. 14 ta’ Settembru

Il-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri. 15 ta’ Settembru

Talba Ewkaristika I jew Kanone Ruman ta’ Ħamis ix-Xirka

——————

Id-Djarju ta’ Santa Fawstina Kowalska

Il-Mixja lejn il-kanonizzazzjoni

Nitolbu għall-Papa ma’ San Ġorġ Preca

It-2  Ħadd tal-Avvent.  Minn Joe Galea

It-3 Ħadd tal-Avvent. Minn Joe Galea

Ir-4 Ħadd tal-Avvent. Minn Joe Galea


NIĊĊELBRAW FI DJARNA

CAH. It-Tieni Ħadd tal-Avvent. Ġejju t-triq. Mark: 1:1-8. 2020. (EN)

CAH. It-Tieni Ħadd tal-Avvent. Ġejju t-triq. Mark: 1:1-8. 2020. (EN)

Ir-4 Ħadd Avvent. Karmelitani Awstralja (MT)

Ir-4 Ħadd Avvent. Karmelitani Awstralja (EN)

CAH. Il-Milied. Emmanuel. Alla magħna. Mattew 1:18-25. 2020. (EN)

CAH. It-Tieni Ħadd matul is-Sena “B”

CAH. It-Tielet Ħadd matul is-Sena “B”

CAH. Ir-Raba’ Ħadd matul is-Sena “B”

CAH. Il-Ħames Ħadd matul is-Sena “B”

CAH. Is-Sitt Ħadd matul is-Sena “B”

CAH. L-Ewwel Ħadd tar-Randan “B”

CAH. It-Tieni Ħadd tar-Randan “B”

CAH. It-Tielet Ħadd tar-Randan “B”

CAH. Ir-Raba Ħadd tar-Randan “B”

CAH. Il-Ħames Ħadd tar-Randan “B”

CAH. Ħadd il-Palm. “B”

CAH. Għid il-Kbir. “B”

CAH. It-Tieni Ħadd tal-Għid. “B”

CAH. It-Tielet Ħadd tal-Għid. “B”

CAH. Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid. “B”

CAH. Il-Ħames Ħadd tal-Għid. “B”

CAH, Is-Sitt Ħadd tal-Għid. “B”

CAH. Tlugħ il-Mulej fis-Sema “B”

CAH. Pentecoste. “B”

====================

TALB

L-Għajnuna tagħna f’Isem il-Mulej.

Kurunella tad-Demm Qaddis ta’ Ġesù. Ver 1

Kurunella tad-Demm Qaddis ta’ Ġesù. Ver 2

Kurunella tal-Qalb Ħanina ta’ Ġesù

Viżta lil Ġesù Sagramentat

Powerpoint b’episodji dwar San Guzepp minn San Gorg Preca

Rużarju għall-Mejtin

Talb għall-Moribondi

====================

Apostolorum apostola

Id-Demm Prezzjuż tal-Fidwa tagħna. Mario Caruana

Direttorju Omeletiku mill-Kongregazzjoni għall-Kult Divin u d-Dixxiplina tas-Sagramenti 2015.

Vokazzjoniet Saċerdotali, Orjentamenti Pastorali għall-Promozzjoni tal-Vokazzjoniet għall-Ministeri Saċerdotali, Kongregazzjoni għall-Edukazzjoni Kattolika, Vatikan, 25/03/2012.

Ħasil tar-Riġlejn f’Ħamis ix-Xirka. Digriet tal-Kongregazzjoni għall-Kult Divin u d-Dixxiplina tas-Sagramenti dwar il-ħasil tar-riġlejn fil-Quddiesa ta’ Ħamis ix-Xirka. 06/01/2016.

Priedki tal-Milied (4) minn Joe Galea

Liber Usualis 1961

Is-Sena ta’ Amoris Laetitia, intervista mal-Kardinal Kevin Farrell

Via Matris. Produzzjoni tas-Santwarju Ta’ Pinu. Kitba ta’ Dun Samuel Grech. 2021.

Erġgħu duru lejja. Fuljett Randan 2021. MUSEUM Femminili, Dar Ġenerali …

Fratelli Tutti. Enċiklika tal-Papa Franġisku [pdf]

PUBLIKAZZJONI: IT-TRIQ

It-Triq ta’ April 2021 …

EVANGEKLII GAUDIUM

L-10 punti li joħorġu mill-Evangelii Gaudium. Mons Joe Galea Curmi. 25/10/2014.

Direttorju Djakonija ver 4 2021 …

KNISJA WAĦDA VJAĠĠ WIEĦED

Knisja Waħda Vjaġġ Wieħed …

Gwida għall-Pastorali maż-Żgħażagħ …

KITBIET OĦRA

Ir-Regola ta’ San Benedittu …