Powerpoints Quddies (Sena Ċ)

Imħejjija minn Alfred Caruana f’isem il-parroċċa tal-Ibraġ

Żmien l-Avvent

L-1 Ħadd tal-Avvent

It-2 Ħadd tal-Avvent

It-3 Ħadd tal-Avvent

Ir-4 Ħadd tal-Avvent

Żmien il-Milied

Żmien ir-Randan

Żmien l-Għid

Tlugħ il-Mulej fis-sema

It-Tnejn tas-7 ġimgħa tal-Għid

It-Tlieta tas-7 ġimgħa tal-Għid

L-Erbgħa tas-7 ġimgħa tal-Għid

Il-Ħamis tas-7 ġimgħa tal-Għid

Il-Ġimgħa tas-7 ġimgħa tal-Għid

Is-Sibt tas-7 ġimgħa tal-għid

Għid il-Ħamsin (Quddiesa tal-Vġili)

Jew 1L Eżek 37, 1-14. SR 50 (51), 3-4.8-9.12-13.14.17.

Jew 1L Ġen 11, 1-9. SR 32 (33), 10-11.12-13.14-15.

Jew 1L Eżodu 19, 3-8a.16b-20b. SR 102 (103), 1-2.3-4.6-7.17-18.

Jew 1L Ġoel 3, 1-5. SR 103 (104), 1-2a.24.35ċ.27-28.29bċ-30.

Għid il-Ħamsin (Quddiesa tal-jum)

It-Trinità Qaddisa

Il-Ġisem u d-Demm għażiż tal-Mulej

Żmien matul is-sena

It-8 Ħadd ta’ żmien matul is-sena

It-Tnejn tat-8 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tat-8 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tat-8 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tat-8 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tat-8 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tat-8 ġimgħa matul is-sena

Id-9 Ħadd ta’ żmien matul is-sena

It-Tnejn tad-9 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tad-9 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tad-9 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tad-9 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tad-9 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tad-9 ġimgħa matul is-sena

L-10 Ħadd ta’ żmien matul is-sena

It-Tnejn tal-10 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tal-10 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tal-10 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tal-10 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tal-10 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tal-10 ġimgħa matul is-sena

Il-11-il Ħadd ta’ żmien matul is-sena

It-Tnejn tal-11-il ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tal-11-il ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tal-11-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tal-11-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tal-11-il ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tal-11-il ġimgħa matul is-sena

It-12-il Ħadd ta’ żmien matul is-sena

It-Tnejn tat-12-il ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tat-12-il ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tat-12-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tat-12-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tat-12-il ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tat-12-il ġimgħa matul is-sena

It-13-il Ħadd ta’ żmien matul is-sena

It-Tnejn tat-13-il ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tat-13-il ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tat-13-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tat-13-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tat-13-il ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tat-13-il ġimgħa matul is-sena

L-14-il Ħadd ta’ żmien matul is-sena

It-Tnejn tal-14-il ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tal-14-il ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tal-14-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tal-14-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tal-14-il ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tal-14-il ġimgħa matul is-sena

Il-15-il Ħadd ta’ żmien matul is-sena

It-Tnejn tal-15-il ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tal-15-il ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tal-15-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tal-15-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tal-15-il ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tal-15-il ġimgħa matul is-sena

Is-16-il Ħadd ta’ żmien matul is-sena

It-Tnejn tas-16-il ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tas-16-il ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tas-16-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tas-16-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tas-16-il ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tas-16-il ġimgħa matul is-sena

Is-17-il Ħadd ta’ żmien matul is-sena

It-Tnejn tas-17-il ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tas-17-il ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tas-17-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tas-17-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tas-17-il ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tas-17-il ġimgħa matul is-sena

It-18-il Ħadd ta’ żmien matul is-sena

It-Tnejn tat-18-il ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tat-18-il ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tat-18-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tat-18-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tat-18-il ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tat-18-il ġimgħa matul is-sena

Id-19-il Ħadd ta’ żmien matul is-sena

It-Tnejn tad-19-il ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tad-19-il ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tad-19-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tad-19-il ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tad-19-il ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tad-19-il ġimgħa matul is-sena

L-20 Ħadd ta’ żmien matul is-sena

It-Tnejn tal-20 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tal-20 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tal-20 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tal-20 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tal-20 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tal-20 ġimgħa matul is-sena

Il-21 Ħadd ta’ żmien matul is-sena

It-Tnejn tal-21 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tal-21 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tal-21 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tal-21 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tal-21 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tal-21 ġimgħa matul is-sena

It-22 Ħadd ta’ żmien matul is-sena

It-Tnejn tat-22 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tat-22 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tat-22 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tat-22 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tat-22 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tat-22 ġimgħa matul is-sena

It-23 Ħadd ta’ żmien matul is-sena

It-Tnejn tat-23 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tat-23 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tat-23 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tat-23 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tat-23 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tat-23 ġimgħa matul is-sena

L-24 Ħadd ta’ żmien matul is-sena

It-Tnejn tal-24 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tal-24 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tal-24 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tal-24 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tal-24 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tal-24 ġimgħa matul is-sena

Il-25 Ħadd ta’ żmien matul is-sena

It-Tnejn tal-25 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tal-25 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tal-25 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tal-25 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tal-25 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tal-25 ġimgħa matul is-sena

Is-26 Ħadd ta’ żmien matul is-sena

It-Tnejn tas-26 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tas-26 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tas-26 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tas-26 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tas-26 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tas-26 ġimgħa matul is-sena

Is-27 Ħadd ta’ żmien matul is-sena

It-Tnejn tas-27 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tas-27 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tas-27 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tas-27 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tas-27 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tas-27 ġimgħa matul is-sena

It-28 Ħadd ta’ żmien matul is-sena

It-Tnejn tat-28 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tat-28 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tat-28 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tat-28 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tat-28 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tat-28 ġimgħa matul is-sena

Id-29 Ħadd ta’ żmien matul is-sena

It-Tnejn tad-29 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tad-29 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tad-29 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tad-29 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tad-29 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tad-29 ġimgħa matul is-sena

It-30 Ħadd ta’ żmien matul is-sena

It-Tnejn tat-30 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tat-30 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tat-30 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tat-30 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tat-30 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tat-30 ġimgħa matul is-sena

Il-31 Ħadd ta’ żmien matul is-sena

It-Tnejn tal-31 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tal-31 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tal-31 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tal-31 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tal-31 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tal-31 ġimgħa matul is-sena

It-32 Ħadd ta’ żmien matul is-sena

It-Tnejn tat-32 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tat-32 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tat-32 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tat-32 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tat-32 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tat-32 ġimgħa matul is-sena

It-33 Ħadd ta’ żmien matul is-sena

It-Tnejn tat-33 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tat-33 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tat-33 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tat-33 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tat-33 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tat-33 ġimgħa matul is-sena

L-34 Ħadd ta’ żmien matul is-sena

It-Tnejn tal-34 ġimgħa matul is-sena

It-Tlieta tal-34 ġimgħa matul is-sena

L-Erbgħa tal-34 ġimgħa matul is-sena

Il-Ħamis tal-34 ġimgħa matul is-sena

Il-Ġimgħa tal-34 ġimgħa matul is-sena

Is-Sibt tal-34 ġimgħa matul is-sena

%d bloggers like this: