Powerpoints tal-Quddies. Solentitajiet u Festi

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej.

10 ta’ Frar: In-Nawfraġju ta’ Missierna San Pawl.

24 ta’ Ġunju. Twelid S. Gwann Battista.

28 ta’ Ġunju: San Pietru u San Pawl – Vġili.

29 ta’ Ġunju: San Pietru u San Pawl. Fil-Jum.

14 ta’ Awwissu: Il-Verġni Mqaddsa Marija Mtellgħa fis-Sema. Tal-Vġili.

15 ta’ Awwissu: Il-Verġni Mqaddsa Marija Mtellgħa fis-Sema. Tal-Jum.

8 ta’ Settembru: It-Twelid tal-Verġni Marija.

14 ta’ Settembru: L-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes.

1 ta’ Novembru: Qaddisin Kollha.

9 ta’ Novembru: Id-Dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran

8 ta’ Diċembru: It-Tnissil bla Tebgħa tal-Verġni Marija