Preżentazzjoni bil-Qari tal-Ħadd. Sena “A”

Żmien l-Avvent

L-Ewwel Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/Avvent_Milied/01AvventA.ppsx
It-Tieni Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/Avvent_Milied/02AvventA.ppsx
It-Tielet Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/Avvent_Milied/03AvventA.ppsx
Ir-Raba’ Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/Avvent_Milied/04AvventA.ppsx

Żmien il-Milied

Lejl tal-Milied … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/Avvent_Milied/SolennitaMiliedNofsLejl.ppsx
Sebħ Milied …
Jum il-Milied (filgħaxija) … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/Avvent_Milied/Milied_Jum.ppsx
L-Ewwel tas-Sena … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/Avvent_Milied/OmmAlla_1sena.ppsx
Familja Mqaddsa … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/Avvent_Milied/FamiljaImqaddsa.ppsx
Epifanija … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/Avvent_Milied/Epifanija.ppsx
Magħmudija … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/Avvent_Milied/maghmudija.ppsx

Żmien ir-Randan

L-Ewwel Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/Randan_Ghid/01RandanA.ppsx
It-Tieni Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/Randan_Ghid/02randanA.ppsx
It-Tielet Ħadd Randan … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/Randan_Ghid/03randanA.ppsx
Ir-Raba’  Ħadd Randan … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/Randan_Ghid/04randanA.ppsx
Il-Ħames Ħadd Randan … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/Randan_Ghid/05randanA.ppsx

Żmien l-Għid

L-Għid il-Kbir … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/Randan_Ghid/GhidA.ppsx
It-Tieni Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/Randan_Ghid/02GhidA.ppsx
It-Tielet Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/Randan_Ghid/03GhidA.ppsx
Ir-Raba’ Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/Randan_Ghid/04GhidA.ppsx
Il-Ħames Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/Randan_Ghid/05GhidA.ppsx
Is-Sitt Ħadd Għid … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/Randan_Ghid/06GhidA.ppsx
Tlugħ is-Sema … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/Randan_Ghid/TlughsemaA.ppsx
Għid il-Ħamsin … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/Randan_Ghid/GhidHamsin.ppsx
Trinita’ … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/Randan_Ghid/TrinitaA.ppsx
Corpus Christi … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/Randan_Ghid/gisemUdemmA.ppsx

Żmien Matul is-Sena 

It-Tieni Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/matul_sena/02haddA.ppsx
It-Tielet Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/matul_sena/03haddA.ppsx
Ir-Raba’ Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/matul_sena/04haddA.ppsx
Il-Ħames Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/matul_sena/05haddA.ppsx
Is-Sitt Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/matul_sena/06haddA.ppsx
Is-Seba’ Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/matul_sena/07haddA.ppsx
It-Tmien Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/matul_sena/08haddA.ppsx
Id-Disa’ Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/matul_sena/09haddA.ppsx
L-Għaxar Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/matul_sena/10haddA.pps
Il-Ħdax-il Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/matul_sena/11haddA.pps
It-Tnax-il Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/matul_sena/12haddA.pps
It-Tlettax-il Ħadd …
L-Erbatax-il Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/matul_sena/14haddA.ppsx
Il-Ħmistax-il Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/matul_sena/15haddA.ppsx
Is-Sittax-il Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/matul_sena/16haddA.ppsx
Is-Sbatax-il Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/matul_sena/17haddA.ppsx
It-Tmintax-il Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/matul_sena/18haddA.ppsx
Id-Dsatax-il Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/matul_sena/19haddA.ppsx
L-Għoxrin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/matul_sena/20haddA.ppsx
Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/matul_sena/21haddA.ppsx
It-Tnejn u Għoxrin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/matul_sena/22haddA.ppsx
It-Tlieta u Għoxrin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/matul_sena/23haddA.ppsx
L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/matul_sena/24haddA.ppsx
Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/matul_sena/25haddA.ppsx
Is-Sitta u Għoxrin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/matul_sena/26haddA.ppsx
Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/matul_sena/27haddA.ppsx
It-Tmienja u Għoxrin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/matul_sena/28haddA.ppsx
Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/matul_sena/29haddA.ppsx
It-Tletin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/matul_sena/30haddA.ppsx
Il-Wieħed u Tletin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/matul_sena/31haddA.ppsx
It-Tnejn u Tletin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/matul_sena/32haddA.ppsx
It-Tlieta u Tletin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/matul_sena/33haddA.ppsx
L-Erbgħa u Tletin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaA/matul_sena/34haddA.ppsx

Festi Matul is-Sena

10 ta’ Frar: Nawfraġju ta’ San Pawl … http://ofm.org.mt/ppt/extra/NawfragjuSP.ppsx
24 ta’ Ġunju: Twelid S. Gwann Battista … http://ofm.org.mt/ppt/extra/TwelidGwanniBattista.ppsx
29 ta’ Ġunju: S. Pietru u S. Pawl … http://ofm.org.mt/ppt/extra/PietruPawl.ppsx
14 ta’ Awwissu: Viġili Sta. Marija … http://ofm.org.mt/ppt/extra/SMarijaVgili.ppsx
15 ta’ Awwissu: Jum Sta. Maria … http://ofm.org.mt/ppt/extra/SMarija15Aww.ppsx
14 ta’ Settembru: Ezaltazzjoni tas-Salib … http://ofm.org.mt/ppt/extra/ezaltazzjoniSalib.ppsx

%d bloggers like this: