Preżentazzjoni bil-Qari tal-Ħadd. Sena “B”

Żmien l-Avvent

L-Ewwel Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/Avvent_Milied/01AvventB.ppsx
It-Tieni Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/Avvent_Milied/02AvventB.ppsx
It-Tielet Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/Avvent_Milied/03AvventB.ppsx
Ir-Raba’ Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/Avvent_Milied/04AvventB.ppsx

Żmien il-Milied

Lejl tal-Milied … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/Avvent_Milied/SolennitaMiliedNofsLejl.ppsx
Sebħ Milied …
Jum il-Milied (filgħaxija) … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/Avvent_Milied/Milied_Jum.ppsx
L-Ewwel tas-Sena … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/Avvent_Milied/OmmAlla_1sena.ppsx
Familja Mqaddsa … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/Avvent_Milied/FamiljaImqaddsaB.ppsx
Epifanija … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/Avvent_Milied/Epifanija.ppsx
Magħmudija … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/Avvent_Milied/MaghmudijaB.ppsx

Żmien ir-Randan

L-Ewwel Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/Randan_Ghid/01RandanB.ppsx
It-Tieni Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/Randan_Ghid/02RandanB.ppsx
It-Tielet Ħadd Randan … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/Randan_Ghid/03RandanB.ppsx
Ir-Raba’  Ħadd Randan … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/Randan_Ghid/04RandanB.ppsx
Il-Ħames Ħadd Randan … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/Randan_Ghid/05RandanB.ppsx

Żmien l-Għid

L-Għid il-Kbir … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/Randan_Ghid/01GhidB.ppsx
It-Tieni Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/Randan_Ghid/02GhidB.ppsx
It-Tielet Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/Randan_Ghid/03GhidB.ppsx
Ir-Raba’ Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/Randan_Ghid/04GhidB.ppsx
Il-Ħames Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/Randan_Ghid/05GhidB.ppsx
Is-Sitt Ħadd Għid … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/Randan_Ghid/06GhidB.ppsx
Tlugħ is-Sema … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/Randan_Ghid/07GhidB.ppsx
Għid il-Ħamsin … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/Randan_Ghid/GhidHamsinB.ppsx
Trinita’ … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/Randan_Ghid/TrinitaB.ppsx
Corpus Christi … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/Randan_Ghid/CorpusB.ppsx

Żmien Matul is-Sena 

It-Tieni Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/matul_sena/2HaddB.ppsx
It-Tielet Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/matul_sena/03haddB.ppsx
Ir-Raba’ Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/matul_sena/04haddB.ppsx
Il-Ħames Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/matul_sena/05haddB.ppsx
Is-Sitt Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/matul_sena/06haddB.ppsx
Is-Seba’ Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/matul_sena/07haddB.ppsx
It-Tmien Ħadd …
Id-Disa’ Ħadd …
L-Għaxar Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/matul_sena/10HaddB.ppsx
Il-Ħdax-il Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/matul_sena/11haddB.ppsx
It-Tnax-il Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/matul_sena/12haddB.ppsx
It-Tlettax-il Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/matul_sena/13haddB.ppsx
L-Erbatax-il Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/matul_sena/14haddB.ppsx
Il-Ħmistax-il Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/matul_sena/15haddB.ppsx
Is-Sittax-il Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/matul_sena/16haddB.ppsx
Is-Sbatax-il Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/matul_sena/17haddB.ppsx
It-Tmintax-il Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/matul_sena/18haddB.ppsx
Id-Dsatax-il Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/matul_sena/19haddB.ppsx
L-Għoxrin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/matul_sena/20haddB.ppsx
Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/matul_sena/21haddB.ppsx
It-Tnejn u Għoxrin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/matul_sena/22haddB.ppsx
It-Tlieta u Għoxrin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/matul_sena/23haddB.ppsx
L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/matul_sena/24haddB.ppsx
Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/matul_sena/25haddB.ppsx
Is-Sitta u Għoxrin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/matul_sena/26haddB.ppsx
Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/matul_sena/27haddB.ppsx
It-Tmienja u Għoxrin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/matul_sena/28haddB.ppsx
Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/matul_sena/29haddB.ppsx
It-Tletin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/matul_sena/30haddB.ppsx
Il-Wieħed u Tletin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/matul_sena/31haddB.ppsx
It-Tnejn u Tletin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/matul_sena/32haddB.ppsx
It-Tlieta u Tletin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/matul_sena/33haddB.ppsx
L-Erbgħa u Tletin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/matul_sena/34haddB.ppsx

Festi Matul is-Sena

10 ta’ Frar: Nawfraġju ta’ San Pawl … http://ofm.org.mt/ppt/extra/NawfragjuSP.ppsx
24 ta’ Ġunju: Twelid S. Gwann Battista … http://ofm.org.mt/ppt/extra/TwelidGwanniBattista.ppsx
29 ta’ Ġunju: S. Pietru u S. Pawl … http://ofm.org.mt/ppt/extra/PietruPawl.ppsx
14 ta’ Awwissu: Viġili Sta. Marija … http://ofm.org.mt/ppt/extra/SMarijaVgili.ppsx
15 ta’ Awwissu: Jum Sta. Maria … http://ofm.org.mt/ppt/extra/SMarija15Aww.ppsx
14 ta’ Settembru: Ezaltazzjoni tas-Salib … http://ofm.org.mt/ppt/extra/ezaltazzjoniSalib.ppsx

%d bloggers like this: