Preżentazzjoni bil-Qari tal-Ħadd. Sena “C”

Żmien l-Avvent

L-Ewwel Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/Avvent_Milied/01AvventC.ppsx
It-Tieni Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/Avvent_Milied/02AvventC.ppsx
It-Tielet Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/Avvent_Milied/03AvventC.ppsx
Ir-Raba’ Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/Avvent_Milied/04AvventC.ppsx

Żmien il-Milied

Lejl tal-Milied … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/Avvent_Milied/SolennitaMiliedNofsLejl.ppsx
Sebħ Milied … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/Avvent_Milied/SolennitaMiliedSebh.ppsx
Jum il-Milied (filgħaxija) … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/Avvent_Milied/SolennitaMiliedJum.ppsx
L-Ewwel tas-Sena … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/Avvent_Milied/OmmAlla_1sena.ppsx
Familja Mqaddsa … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/Avvent_Milied/FamiljaImqaddsa.ppsx
Epifanija … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/Avvent_Milied/Epifanija.ppsx
Magħmudija … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/Avvent_Milied/maghmudijaC.ppsx

Żmien ir-Randan

L-Ewwel Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/Randan_Ghid/01RandanC.ppsx
It-Tieni Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/Randan_Ghid/02RandanC.ppsx
It-Tielet Ħadd Randan … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/Randan_Ghid/03RandanC.ppsx
Ir-Raba’  Ħadd Randan … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/Randan_Ghid/04RandanC.ppsx
Il-Ħames Ħadd Randan … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/Randan_Ghid/05RandanC.ppsx

Żmien l-Għid

L-Għid il-Kbir … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/Randan_Ghid/01GhidC.ppsx
It-Tieni Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/Randan_Ghid/02GhidC.ppsx
It-Tielet Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/Randan_Ghid/03GhidC.ppsx
Ir-Raba’ Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/Randan_Ghid/04GhidC.ppsx
Il-Ħames Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/Randan_Ghid/05GhidC.ppsx
Is-Sitt Ħadd Għid … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/Randan_Ghid/06GhidC.ppsx
Tlugħ is-Sema … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/Randan_Ghid/07GhidC.ppsx
Għid il-Ħamsin … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/Randan_Ghid/GhidHamsin.ppsx
Trinita’ … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/Randan_Ghid/TrinitaC.ppsx
Corpus Christi … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/Randan_Ghid/CorpusC.ppsx

Żmien Matul is-Sena 

It-Tieni Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/matul_sena/02haddC.ppsx
It-Tielet Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/matul_sena/03haddC.ppsx
Ir-Raba’ Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/matul_sena/04haddC.ppsx
Il-Ħames Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/matul_sena/05haddC.ppsx
Is-Sitt Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/matul_sena/06haddC.ppsx
Is-Seba’ Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/matul_sena/07haddC.ppsx
It-Tmien Ħadd …
Id-Disa’ Ħadd …
L-Għaxar Ħadd …
Il-Ħdax-il Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/matul_sena/11haddC.ppsx
It-Tnax-il Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/matul_sena/12haddC.ppsx
It-Tlettax-il Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/matul_sena/13haddC.ppsx
L-Erbatax-il Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/matul_sena/14haddC.ppsx
Il-Ħmistax-il Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/matul_sena/15haddC.ppsx
Is-Sittax-il Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/matul_sena/16haddC.ppsx
Is-Sbatax-il Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/matul_sena/17haddC.ppsx
It-Tmintax-il Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/matul_sena/18haddC.ppsx
Id-Dsatax-il Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/matul_sena/19haddC.ppsx
L-Għoxrin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaB/matul_sena/20haddB.ppsx
Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/matul_sena/21haddC.ppsx
It-Tnejn u Għoxrin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/matul_sena/22haddC.ppsx
It-Tlieta u Għoxrin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/matul_sena/23haddC.ppsx
L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/matul_sena/24haddC.ppsx
Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/matul_sena/25haddC.ppsx
Is-Sitta u Għoxrin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/matul_sena/26haddC.ppsx
Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/matul_sena/27haddC.ppsx
It-Tmienja u Għoxrin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/matul_sena/28haddC.ppsx
Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/matul_sena/29haddC.ppsx
It-Tletin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/matul_sena/30haddC.ppsx
Il-Wieħed u Tletin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/matul_sena/31haddC.ppsx
It-Tnejn u Tletin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/matul_sena/32haddC.ppsx
It-Tlieta u Tletin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/matul_sena/33haddC.ppsx
L-Erbgħa u Tletin Ħadd … http://ofm.org.mt/ppt/SenaC/matul_sena/34haddC.ppsx

Festi Matul is-Sena

10 ta’ Frar: Nawfraġju ta’ San Pawl … http://ofm.org.mt/ppt/extra/NawfragjuSP.ppsx
24 ta’ Ġunju: Twelid S. Gwann Battista … http://ofm.org.mt/ppt/extra/TwelidGwanniBattista.ppsx
29 ta’ Ġunju: S. Pietru u S. Pawl … http://ofm.org.mt/ppt/extra/PietruPawl.ppsx
14 ta’ Awwissu: Viġili Sta. Marija … http://ofm.org.mt/ppt/extra/SMarijaVgili.ppsx
15 ta’ Awwissu: Jum Sta. Maria … http://ofm.org.mt/ppt/extra/SMarija15Aww.ppsx
14 ta’ Settembru: Ezaltazzjoni tas-Salib … http://ofm.org.mt/ppt/extra/ezaltazzjoniSalib.ppsx

%d bloggers like this: