L-Arċisqof jagħti l-Ministeru tal-Akkolitat lis-seminaristi Anton D’Amato u Bernard Micallef

Nhar it-Tnejn 9 ta’ Jannar 2017, is-seminaristi Anton D’Amato u Bernard Micallef ingħataw il-Ministeru tal-Akkolitat mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, fil-Kappella tas-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù. Continue reading L-Arċisqof jagħti l-Ministeru tal-Akkolitat lis-seminaristi Anton D’Amato u Bernard Micallef

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Stazzjonali fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu

Il‑Ħadd 25 ta’ Diċembru 2016: L-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa Stazzjonali fis‑Solennità tat‑Twelid ta’ Sidna Ġesu’ Kristu, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. Continue reading L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Stazzjonali fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu

L-Arċisqof jiċċelebra l-Quddiesa ta’ Nofsillejl fil-Katidral tal-Imdina

Is‑Sibt 24 ta’ Diċembru 2016: L-Arċisqof Charles J. Scicluna mexxa t‑talba tal‑Liturġija tas‑Sigħat fil‑Quddiesa ta’ Nofsillejl, fis‑Solennità tat‑Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu, fil‑Katidral tal‑Imdina.

Continue reading L-Arċisqof jiċċelebra l-Quddiesa ta’ Nofsillejl fil-Katidral tal-Imdina

L-Arċisqof jagħti l-awguri tal-Milied lilll-impjegati tal-Kurja u r-rapprezentanti tal-entitajiet tal-Arcidjocesi ta’ Malta

Il-Ġimgħa 23 ta’ Diċembru 2016: L-Arċisqof Charles J. Scicluna, l-Isqof Emeritus Pawlu Cremona O.P. u l-Vigarju Generali Mons. Joe Galea Curmi, awguraw Milied ħieni lil impjegati tal-Kurja, tal-Caritas, tat-Tribunal Ekklezjastiku, tas-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija, tal-Kummissjonijiet u s-Segretarjati differenti, filwaqt li apprezzaw il-ħidma fejjieda li dawn iwettqu tul is-sena kollha. Continue reading L-Arċisqof jagħti l-awguri tal-Milied lilll-impjegati tal-Kurja u r-rapprezentanti tal-entitajiet tal-Arcidjocesi ta’ Malta

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-pussess tal-Kappillan tal-Parroċċa tal-Fgura

Il-Ġimgħa 23 ta’ Diċembru 2016: L-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa fil-pussess ta’ Patri Raymond Calleja OC, bħala Kappillan tal-Parroċċa tal-Fgura.

Continue reading L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-pussess tal-Kappillan tal-Parroċċa tal-Fgura

Il-Messaġġ tal-Arċisqof fl-okkażjoni ta’ ‘Milied Flimkien’

It-Tlieta 20 ta’ Diċembru 2016: L-Arċisqof Charles J. Scicluna wassal il-messaġġ tiegħu flimkien mal-ogħla awtoritajiet tal-Istat, fl-okkażjoni ta’ ‘Milied Flimkien’, fi Pjazza Kastilja, il-Belt Valletta. Continue reading Il-Messaġġ tal-Arċisqof fl-okkażjoni ta’ ‘Milied Flimkien’