Ħniena u Inklużjoni

11. Katekeżi mill-Papa Franġisku waqt l-Udjenzi Straordinarji tal-Ġublew tal-Ħniena. 12 ta’ Novembru 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

F’din l-aħħar Udjenza Ġubilari tas-Sibt, nixtieq nippreżentalkom aspett importanti tal-ħniena: l-inklużjoni. Fil-fatt, Alla, fil-pjan tiegħu ta’ mħabba, ma jrid jeskludi lil ħadd, imma jrid jinkludi lil kulħadd.

Continue reading Ħniena u Inklużjoni

Ħniena u Djalogu

10. Katekeżi mill-Papa Franġisku waqt l-Udjenzi Straordinarji tal-Ġublew tal-Ħniena. 22 ta’ Ottubru 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Is-silta tal-Vanġelu ta’ Ġwanni li għadna kemm smajna (ara 4:6-15) tirrakkonta l-laqgħa ta’ Ġesù ma’ mara Samaritana. Dak li jolqotna minn din il-laqgħa hu d-djalogu mgħaġġel sew bejn il-mara u Ġesù. Dan illum jagħtina li nagħfsu fuq aspett importanti ħafna tal-ħniena, li hu sewwasew id-djalogu.

Continue reading Ħniena u Djalogu

Ħniena u Fidwa

9. Katekeżi mill-Papa Franġisku waqt l-Udjenzi Straordinarji tal-Ġublew tal-Ħniena. 10 ta’ Settembru 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Is-silta li għadna kif smajna tkellimna fuq il-ħniena ta’ Alla li titwettaq fil-Fidwa, jiġifieri fis-salvazzjoni li ngħatatilna bid-demm ta’ Ibnu Ġesù (ara 1 Pt 1:18-21). Il-kelma “fidwa” ftit li xejn tintuża, imma hi fundamentali għax turi l-akbar ħelsien li Alla seta’ jikseb għalina, għall-bnedmin kollha u għall-ħolqien sħiħ.

Continue reading Ħniena u Fidwa

L-Opri tal-Ħniena

8. Katekeżi mill-Papa Franġisku waqt l-Udjenzi Straordinarji tal-Ġublew tal-Ħniena. 30 ta’ Ġunju 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Kemm drabi, matul dawn l-ewwel xhur tal-Ġublew, smajna min jitkellem dwar l-opri tal-ħniena! Il-lum il-Mulej qed jistedinna nagħmlu eżami serju tal-kuxjenza. Tajjeb, fil-fatt, li ma tinsew qatt li l-ħniena m’hix kelma astratta, imma stil ta’ ħajja: persuna li tista’ tkun ħanina jew tista’ ma tkunx ħanina; stil ta’ ħajja.

Continue reading L-Opri tal-Ħniena

Ħniena u konverżjoni

7. Katekeżi mill-Papa Franġisku waqt l-Udjenzi Straordinarji tal-Ġublew tal-Ħniena. 18 ta’ Ġunju 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Wara l-qawmien mill-mewt, Ġesù deher kemm-il darba lid-dixxipli tiegħu, qabel tela’ fil-glorja tal-Missier. Is-silta tal-Vanġelu li għadna kemm smajna (Lq 24:45-48) tirrakkonta waħda minn dawn id-dehriet, fejn il-Mulej juri x’għandu jkun il-kontenut fundamentali tal-predikazzjoni li l-Appostli għandhom joffru lid-dinja.

Continue reading Ħniena u konverżjoni

Il-Ħniena hi pjetà

6. Katekeżi mill-Papa Franġisku waqt l-Udjenzi Straordinarji tal-Ġublew tal-Ħniena. 14 ta’ Mejju 2016.

Għeżież ħuti,

L-għodwa t-tajba! Ma tantx tidher tajba, il-ġurnata [ix-xita], imma intom ma bżajtux u xorta ġejtu minkejja x-xita. Grazzi! Din l-udjenza qed issir f’żewġ postijiet: il-morda jinsabu fl-Awla Pawlu VI, minħabba fix-xita: hemm ikunu iżjed komdi u jistgħu jsegwuna minn fuq l-iskrin il-kbir; u aħna, hawn. Ninsabu magħquda, huma u aħna, u nistedinkom issellmulhom b’applaws. Naf li diffiċli ċċapċap bl-umbrella f’idek!

Continue reading Il-Ħniena hi pjetà

Ħniena u Rikonċiljazzjoni

5. Katekeżi mill-Papa Franġisku waqt l-Udjenzi Straordinarji tal-Ġublew tal-Ħniena. 30 ta’ April 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-lum nixtieq nirrifletti flimkien magħkom fuq aspett importanti tal-ħniena: ir-rikonċiljazzjoni. Alla qatt ma naqas li joffri lill-bnedmin il-maħfra tiegħu: il-ħniena tiegħu juriha minn nisel għal nisel.

Continue reading Ħniena u Rikonċiljazzjoni