Nitolbu lil Alla għall-ħajjin u għall-mejtin

38. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 30 ta’ Novembru 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Bil-katekeżi tal-lum qed nagħlqu ċ-ċiklu ddedikat lill-ħniena. Imma għalkemm il-katekeżi jispiċċaw, il-ħniena trid tibqa’! Nirringrazzjaw lill-Mulej ta’ dan kollu u ngħożżuh fil-qalb tagħna biex ikun ta’ konsolazzjoni u faraġ għalina.

Continue reading Nitolbu lil Alla għall-ħajjin u għall-mejtin

Nagħtu parir u Ngħallmu

37. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 23 ta’ Novembru 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Issa li ntemm il-Ġublew, illum nerġgħu lura għan-normalità, imma baqgħalna xi riflessjonijiet fuq l-opri tal-ħniena, u għalhekk inkomplu dwar hekk.

Continue reading Nagħtu parir u Ngħallmu

Nistabru b’min idejjaqna

36. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 16 ta’ Novembru 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Niddedikaw il-katekeżi tal-lum għal opra tal-ħniena li lkoll nafuha tajjeb, imma li forsi ma tantx inqiegħdu fil-prattika kif imiss: nistabru b’min idejjaqna. Aħna kollha ninqalgħu ħafna biex nidentifikaw preżenza li tista’ ddejjaqna: din tiġri meta naħbtu ma’ xi ħadd fit-triq, jew meta nirċievu xi telefonata…

Continue reading Nistabru b’min idejjaqna

Ħniena u Inklużjoni

11. Katekeżi mill-Papa Franġisku waqt l-Udjenzi Straordinarji tal-Ġublew tal-Ħniena. 12 ta’ Novembru 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

F’din l-aħħar Udjenza Ġubilari tas-Sibt, nixtieq nippreżentalkom aspett importanti tal-ħniena: l-inklużjoni. Fil-fatt, Alla, fil-pjan tiegħu ta’ mħabba, ma jrid jeskludi lil ħadd, imma jrid jinkludi lil kulħadd.

Continue reading Ħniena u Inklużjoni

Żur il-morda u l-ħabsin

35. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 9 ta’ Novembru 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-ħajja ta’ Ġesù, qabelxejn fit-tliet snin tal-ministeru pubbliku tiegħu, kienet laqgħa kontinwa mal-persuni. Fost dawn, il-morda kellhom post speċjali. Kemm paġni tal-Vanġelu jirrakkontaw dawn il-laqgħat! Il-magħtub, l-agħma, l-imġiddem, l-imxajtan, dak li kien ibati b’tal-qamar, u għadd bla tarf u ta’ kull xorta…

Continue reading Żur il-morda u l-ħabsin

Ilqa’ lill-barrani u Libbes lil min hu għarwien

34. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 26 ta’ Ottubru 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Nissoktaw bir-riflessjoni tagħna fuq l-opri tal-ħniena li jmissu l-ġisem, li l-Mulej Ġesù tana biex inżommu ħajja u ħawtiela l-fidi tagħna. Fil-fatt, dawn l-għemejjel juru biċ-ċar li l-Insara mhumiex għajjenin u għażżenin fl-istennija tal-laqgħa aħħarija mal-Mulej, imma ta’ kuljum jimxu lejh, u jagħrfu l-wiċċ tiegħu f’dak ta’ tant persuni li jitolbuhom l-għajnuna. Illum se nieqfu fuq din il-kelma ta’ Ġesù: “Kont barrani u lqajtuni, kont għeri u libbistuni” (Mt 25:35-36).

Continue reading Ilqa’ lill-barrani u Libbes lil min hu għarwien