L-imħabba ta’ Alla tiġi qabel il-liġi u tagħtiha sens

3. Katekeżi dwar il-Kmandamenti mill-Papa Franġisku. 27 ta’ Ġunju 2018.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Illum, din l-udjenza se tiżvolġi bħall-Erbgħa li għaddew. Fl-Awla Pawlu VI hemm ħafna morda u biex nevitawlhom is-sħana, ħa jkunu iżjed komdi, qagħdu hemm. Imma se jsegwu l-udjenza minn fuq l-iskrin il-kbir, u aħna magħhom, jiġifieri ma hemmx żewġ udjenzi. Waħda biss. Insellmu lill-morda tal-Awla Pawlu VI. U se nkomplu nitkellmu fuq il-Kmandamenti li, kif għidna, iżjed milli kmandamenti huma l-kelmiet ta’ Alla lill-poplu tiegħu biex jimxi tajjeb; kliem kollu mħabba ta’ Missier.

Continue reading L-imħabba ta’ Alla tiġi qabel il-liġi u tagħtiha sens

“Għaxar Kelmiet” biex ngħixu l-Patt

2. Katekeżi dwar il-Kmandamenti mill-Papa Franġisku. 20 ta’ Ġunju 2018.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Din l-udjenza qed issir f’żewġ postijiet: aħna, hawn, fil-pjazza, u fl-Awla Pawlu VI hemm ’il fuq minn mitejn marid li qed isegwu l-udjenza minn fuq l-iskrin. Ilkoll flimkien insawru komunità waħda. Ejjew insellmu b’ċapċipa lil dawk li qegħdin fl-Awla.

Continue reading “Għaxar Kelmiet” biex ngħixu l-Patt

Introduzzjoni: Ix-xewqa għal ħajja sħiħa

1. Katekeżi dwar il-Kmandamenti mill-Papa Franġisku. 13 ta’ Ġunju 2018.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Illum hi l-festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova. Min minnkom jismu Anton? Ċapċipa lill-“Antonijiet” kollha. Illum qed nibdew mixja ġdida ta’ katekeżi fuq it-tema tal-Kmandamenti. Il-kmandamenti tal-Liġi ta’ Alla. Biex nintroduċuha, ħa nieħdu spunt mis-silta li għadna kemm smajna: il-laqgħa bejn Ġesù u raġel – żagħżugħ – li jinxteħet għarkupptejh quddiemu jistaqsih kif jista’ jikseb il-ħajja ta’ dejjem (ara Mk 10:17-21). U f’dik il-mistoqsija hemm l-isfida ta’ kull ħajja, anki tagħna: ix-xewqa għal ħajja sħiħa, bla tmiem.

Continue reading Introduzzjoni: Ix-xewqa għal ħajja sħiħa