Archive

Archive for September 20, 2017

President ġdid tal-Konferenza Superjuri Maġġuri Reliġjużi (K.S.M.R.)

September 20, 2017 Leave a comment

President ġdid tal-Konferenza Superjuri Maġġuri Reliġjużi (K.S.M.R.)

L-Erbgħa: 20 ta’ Settembru 2017: Patri Ray Francalanza jinħatar President tal-Konferenza Superjuri Maġġuri Reliġjużi.

Patri Ray Francalanza OSA ġie elett President tal-Konferenza Superjuri Maġġuri Reliġjużi (K.S.M.R.). Dan wara li s-Superjuri Maġġuri Rġiel u Nisa tal-Ordnijiet Reliġjużi f’Malta u f’Għawdex iltaqgħu biex jivvutaw għal President ġdid tal-K.S.M.R. F’Lulju li għadda, il-kariga ta’ president kienet vakanti bir-riżenja ta’ Patri Martin Micallef OFM Cap li kien ilu jservi f’din il-kariga mill-2013.Il-Kunsill tal-K.S.M.R. huwa ffurmat minn … Read more…

Categories: Aħbarijiet

Kors bibliku dwar il-Profeti l-Kbar

September 20, 2017 Leave a comment

Il-Ġimgħa, 20 ta’ Settembru 2017:   Minn Ottubru li ġej, il-parroċċa ta’ Santa Elena, Birkirkara ser torganizza kors bibliku ta’ tmien laqgħat fiċ-Ċentru tal-istess parroċċa. Is-suġġett tal-kors huwa dwar il-Profeti l-Kbar u l-kelliemi f’dawn il-laqgħat se jkun il-Biblista, Dun Karm Attard.  Kulħadd huwa mistieden u kull min jattendi huwa mitlub iġib il-Bibbja miegħu. Read more…

Categories: Avviżi

Provinċjal ġdid għall-Provinċja tal-Aħwa Minuri Kapuċċini

September 20, 2017 Leave a comment

L-Erbgħa, 20 ta’ Settembru 2017: Il-Ministru Ġeneral tal-Aħwa Minuri Kapuċċini, Patri Mauro Johri, flimkien mal-kunsill Ġenerali tiegħu, ħatru lil Fr Effie Mallia OFMCap bħala l-Ministru l-Provinċjal l-ġdid tal-Provinċja tal-Aħwa Kapuċċini Maltin. Read more…

Categories: Aħbarijiet

Lejlet il-paniġierku

September 20, 2017 2 comments

Kont ili l-isbaħ sentejn nistennieh. U nistennieh jaqa’ f’ħoġri. U fl-aħħar, il-Provvidenza Divina, fetħitli l-bieb. Biex nagħmlu. Fi kliem waħda li ilha tafni: “Patri! Fl-aħħar wassallek!”

Read more…