Ħadd il-Baħar u d-drittijiet ta’ kull min jaħdem fuq il-baħar

F’messaġġ għall-Jum annwali dedikat lill-baħar, is-Santa Sede għamlet sejħa biex jitħarsu d-drittijiet ta’ kull min jaħdem fuq il-baħar. Għall-okkażjoni l-Papa Franġisku bagħat tweet li fiha qal li hu jitlob għall-baħħara u għall-familji tagħhom, u żied jgħid li għandu jsir kull sforz biex jitħarsu huma u d-drittijiet umani tagħhom. Continue reading “Ħadd il-Baħar u d-drittijiet ta’ kull min jaħdem fuq il-baħar”

Ktieb dwar il-formazzjoni tas-saċerdoti bejn l-1838 u l-1938

Il-ktieb The Academic formation of priests in the University of Malta 1838-1938 jaf il-bidu tiegħu lir riċerka li l-awtur, Dun Frans Bonnici, għamel fl-arkiviji Maltin (Biblijoteka Nazzjonali, l-Università u l-Arkivju ta’ l-Ingliżi f’Santu Spiritu, ir-Rabat), u arkivji f’Ruma (tal-Università Gregorjana, San Albertu tal-Karmelitani u l-Angelicum tad-Dumnikani). Continue reading “Ktieb dwar il-formazzjoni tas-saċerdoti bejn l-1838 u l-1938”

Issa li bdiet is-sħana

It-temperaturi kulħadd, tista’ tgħid, jaf jaqrahom. Iżda, anki jekk forsi mhux kulħadd, min għal raġuni u min għal oħra, ma jistax jaqrahom, is-sħana kulħadd iħossha!

Omm Mà! Xi sħana qed tagħmel! Barra tista’ taqli bajda! U tagħmel Barbecue bil-libertà kollha! Is-sħana! Xi sħana! Is-sħana li [suppost] tagħmilna ferħana! Għax tkarkarna lejn xatt il-baħar. Ħa ngħumu għawma. Imma dan, fil-verità, nistgħu nagħmluh f’kull ħin tal-ġurnata? Naffordjaw immorru ninqlew ħdejn il-baħar? Fuq il-blat? Inkella fuq ir-ramel? Continue reading “Issa li bdiet is-sħana”

ŻAK: Youth Exchange fl-Islovakkja

Il-membri taż-Żgħażagħ Azzjoni Kattolika (ŻAK) jorganizzaw u jieħdu sehem f’diversi youth exchanges matul is-sena kollha. Grupp ta’ ħames żgħażagħ irritornaw minn ġimgħa l-Islovakja għax ipparteċipaw f’exchange, iffinanzjata mill-Erasmus+, bl-isem ta’ Solidarity: Just a Word?! Dawn huma l-esperjenzi tagħhom ta’ dik il-ġimgħa. Continue reading “ŻAK: Youth Exchange fl-Islovakkja”