Egypt – North Africa (cont…)

Abstracts from THE MALTESE MISSIONARY EXPERIENCE – 19
By Fr John Caruana

Franciscan Missionaries of Mary (FMM)

The first appeal for the FMM sisters in Egypt was in 1924 by Fr Samuel Strobbe, a Franciscan from Belgium. The owners of a Franco-Belgian refinery in Armant, Egypt wanted the nuns to open a school for the families of the workers. Two years later, a dispensary and a convent were inaugurated. The nuns ran a kindergarten and taught catechism until 1959 when the kindergarten closed down.

Read more…

Categories: Dun Ġwann Caruana

Fik jien nistkenn!

Jiena persuna misħtija. Mhux soltu tiegħi nitħaddet. U, wisq anqas, li nitħaddet fuq l-affarijiet personali tiegħi. Madankollu ma stajtx ma nirrakkuntax il-ġrajja tiegħi. Xejn xejn ikun hawn min jieħu xi spunt minnha u jagħmel kuraġġ! Ħa jħares lil hinn mix-xefaq tat-tbatija u tan-niket li l-ħajja taf toffrilna.

Read more…

Is it sheer coincidence?

The worldly famous German-born theoretical physicist, Albert Einstein said: “Coincidence is God’s way of remaining anonymous”.

Read more…

Kif naqbad infissrek?

Smajtha għal ma nafx kemm-il darba. Ippurvajt infittixha. Imma ġrali eżatt bħalma ġralha l-għarusa fl-Għanja tal-Għanjiet li, fi spazju ta’ żewġt ivrus, hija tirrepeti, b’qalba maqsuma, bħalma irrepetejt b’qalbi maqsuma jien: “Fittxu; ma sibtux!” (Għan 3:1-2).

Read more…

Għall-Korsa ħi!

Meta nkun bil-frank mill-Isptar, il-Ħadd wara nofsinnhar, huwa l-għors tiegħi li ninżel naqra sal-Korsa taż-żwiemel fil-Marsa. Biex nara t-tiġrijiet. Daqqa ninżel. U daqqa oħra iniżżluni. Insomma: L-aqwa li ninżel! Mhux hekk?

Read more…

Bħala individwi u soċjetà ejjew ma nkejlux ħajjitna fuq il-bread and butter issues

Il-Ħadd, 18 ta’ Ġunju 2017: L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-festa tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej (Corpus Christi. Read more…

Il-qalb tal-missier

Lili tgħiduli Father. U sewwa tgħiduli! Għax jien missier. Ta’ ħafna ulied. Li ma ġibthomx jien fid-dinja. Qas li kont incredible hulk ma kien iseħħli nġib daqshekk ulied! Imma l-imħabba tal-Mulej kbira. U tagħti l-ħajja. Tagħti l-ħajja lil kull qalb li tkun muġugħa, għajjiena u mitlufa fit-telfa li jġib miegħu d-diżappunt. Intant …

Read more…