Laqgħat ta’ Formazzjoni mill-Kummissjoni Djoċesana Familja f’Għawdex

October 19, 2017 Leave a comment

Kif nipprevjeni d-dippressjoni?   Din hija t-tema ta’ laqgħa oħra li l-Kummissjoni Djoċesana Familja tad-Djoċesi ta’ Għawdex qed torganizza fis-sensiela ta’ laqgħat ta’ formazzjoni għal matul l-2017 – l-2018. Il-laqgħa ser issir il-Ġimgħa, 27 ta’ Ottubru fis-6.30 pm fl-Istitut tal-Familja Papa Ġwanni Pawlu. Il-kelliema se tkun il-Counselling Psychologist, Dr Marlene Cauchi.  Ara aktar dettalji  …
Read more…

Categories: Avviżi

L-Evanġelju tal-Ħamis, 19 ta’ Novembru 2017

October 19, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 11, 47-54

L-ikla għand il-Fariżew ma spiċċat sew xejn. L-għalliema tal-liġi ħadu għalihom għax ħassew li f’dak li Ġesù kien qed jgħid dwar il-fariżej, kien hemm imdaħħlin huma wkoll. L-akkuża ta’ Ġesù, ma kienetx indirizzata lilhom iżd ahuma ħassewhom inġurjati, mmalfamati, akkużati u jekk mhux ikkundannati wkoll. Wieħed minnhom ma flaħx iżomm ħaqlu magħluq quddiem din l-offiża ta’ Ġesù u hekk kixef is-sens ta’ ħtija li kien qed iħoss. Għallinqas jidher li kellu kuxjenza li għada taħdem.
Read more…

Il-cartoons tajbin għalina l-adulti?

October 19, 2017 Leave a comment

Darba, waqt li kont qed nitħaddet ma’ omm żgħażugħa li hija marida b’marda serja, f’daqqa waħda qaltli: “Patri! Fit-tali ħin kont qed nara l-cartoons mat-tfal”. U meta staqsejtha l-għaliex hija weġbitni: “L-għaliex mat-tfal cartoons biss nista’ nara”.

Read more…

L-Evanġelju tal-Erbgħa, 18 ta’ Ottubru 2017

October 18, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 10, 1-12

Hu jagħżel. Hu jsejjaħ u jibgħat. Imma fuq kollox huwa jitlob u jħeġġeġ lil kullmin jibgħat biex jagħmel bħalu. Itolbu biex ikollna iktar ħaddiema kuraġġużi għax qed nibgħatkom bħal ħrief qalb l-ilpup. Itolbu u tħallu xejn ifixkilkom, xejn u ħadd. Read more…

Il-Papa Franġisku jikkundanna l-attakk terroristiku f’Mogadishu

October 18, 2017 Leave a comment

Il-Papa Franġisku kkundanna l-attakk terroristiku li qatel aktar minn 300 persuna, inkluż tfal, fil-belt ta’ Mogadishu, is-Somalja. Waqt l-udjenza ġenenrali fi Pjazza San Pietru, il-Papa qal li xtaq jesprimi n-niket tiegħu għall-massakru li ġara s-Sibt.
Read more…

Categories: Aħbarijiet

Pastoral wisdom

October 18, 2017 Leave a comment

In the past months, while I have been savouring my pastoral work, as one of the chaplains at Mater Dei Hospital, I was also blessed by the company of the autobiography of Saint John XXIII, Journal of a soul. The more I leafed through it the more I found some priceless insights that really healed me as a priest.

Read more…

Laqgħat ta’ formazzjoni fil-Knisja ta’ San Pawl, Birkirkara

October 17, 2017 Leave a comment

Discipulus huwa vjaġġ ta’ fidi u raġuni bl-għan li jwassal lil min jieħu sehem biex isir dixxiplu aħjar ta’ Kristu.   Il-kors jikkonsisti f’laqgħat ta’ kull xahar li jsiru fil-Knisja ta’ San Pawl, Birkirkara u li jitmexxew minn Fr Nicholas J. Doublet.   L-ewwel laqgħa tkun il-Ġimgħa, 20 ta’ Ottubru u tibda fit-8.00 ta’ filgħaxija. Read more…

Categories: Avviżi