L-Evanġelju tal-Ħadd, 18 ta’ Frar 2018

February 18, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 1, 12-15

Xott xott, qasir qasir, Marku jagħtina bl-inqas dettalji possibli it-tiġrib ta’ Ġesù fid-deżert. Għalih, kienu x’kienu t-tentazzjonijiet mhux importanti; l-iktar ħaġa mportanti għalih huwa l-fatt li Ġesù mhux biss ħareġ mid-deżert qawwi u sħiħ, iżd aiktar determint li jxandar l-Evanġelju ta’ Alla.
Read more…

L-Ewwel Ħadd tar-Randan Sena B

February 17, 2018 Leave a comment

Il-Ħadd, 18 ta’ Frar 2018: Is-Suddjaknu Dennis Mifsud b’riflessjoni dwar il-Qari tal-Quddiesa tal-Ewwel Ħadd tar-Randan, Sena B.

Lectio Divina matul ir-Randan: L-1 Ħadd

February 17, 2018 Leave a comment

Lectio Divina għall-Ewwel Ħadd tar-Randan Sena “B” minn Dun Joseph Mercieca fil-Bażilika San Ġorġ, Victoria Għawdex. 16/02/2018. Ħajr lir-Radju Leħen il-Belt Victoria.

L-Evanġelju tas-Sibt, 17 ta’ Frar 2018

February 17, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 5, 27-32

Levi ta’ Alfew kien publikan; ġabbâr tat-taxxi għall-ħakkiem Rumani. Ma kien jaħmlu ħadd, lanqas Pietru in-negozjant. Minħabba l-mod kif kien jaqla’ x’jiekol, u jsir sinjur, kien bniedem ta’ ċertu livell ta’ skola. Nistgħu ngħidu li kien jaf jgħodd sew mill-wieħed sal-għaxra. Kien jitħallas b’kummissjoni fuq it-taxxi li jiġbor u allura iktar kemm jiġbor taxxi iktar ikollu qliegħ. Il-qasba ma ċċaqċaqx għalxejn u l-fama ma kienetx ta’ b’xejn. Żgur li kien bniedem li japprezza. Ġesù jersaq lejh, u min jaf x’għadda minn moħħ Levi ta’ Alfew x’ħin rah riesaq lejh. Beċċun ieħor li qatt ma rajtu qabel u li minnu seta’ jisloħ kemxa iżjed mis-soltu.
Read more…

X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 18 ta’ Frar 2018

February 16, 2018 Leave a comment

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika
maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija. Read more…

Categories: Il-Leħen

Pellegrinaġġ penitenzjali ta’ Ħadd in-Nies f’Ħaż-Żabbar

February 16, 2018 Leave a comment

Nhar il-Ħadd li ġej, 18 ta’ Frar 2018, f’Ħaż-Żabbar, ser isir il-pellegrinaġġ penitenzjali ta’ Ħadd in-Nies, bl-istatwa devozzjonali tal-Madonna tal-Grazzja.

Il-pellegrinaġġ ser jibda fl-4:15 p.m. u ser jitmexxa mill-Arċisqof Emeritu Mons. Pawlu Cremona OP u wara li tidħol l-istatwa tal-MAdonna fis-Santwarju, ser tiġi ċċelebrata Quddiesa bil-parteċipazzjoni tal-kor Notre Dame. Read more…

Categories: Avviżi, Aħbarijiet

Stedina mill-Knisja f’Għawdex għal Jum ta’ Sawm u Talb għall-Paċi

February 16, 2018 Leave a comment

Il-Ġimgħa, 16 ta’ Frar 2018: Ċirkulari maħruġa llum minn Mons. Tarcisio Camilleri, Vigarju Ġenerali tad-Djoċesi ta’ Għawdex u li ser tinqara fil-knejjes ta’ Għawdex fil-quddies kollu ta’ tmiem din il-ġimgħa tistieden lill-komunitajiet kollha tad-Djoċesi biex jissieħbu fil-Jum ta’ Sawm u Talb għall-Paċi li nieda l-Papa Franġisku.  Ara ċ-ċirkulajri minn hawn …  Jum ta’ sawm u talb ghall-paci (Randan 2018)

Categories: Avviżi, Aħbarijiet