Il-Papa f’Santa Marta: L-akbar wieħed fil-Knisja hu dak li jservi mhux li għandu l-akbar għadd ta’ titli

It-Tlieta, 25 ta’ Frar 2020: Ma nistgħux ngħixu l-Evanġelju bil-kompromessi inkella nkunu waqajna fl-ispirtu tad-dinja li jimmira biex jiddomina fuq l-oħrajn u huwa “għadu ta’ Alla”. Għandna nagħżlu t-triq tas-servizz. Ir-riflessjoni tal-Papa Franġsiku fl-omelija tal-lum fil-kappella tad-Dar Santa Marta, kienet dwar l-Evanġelju meħud minn San Mark, kapitlu 9, versi 30 sa 37 li fih Ġesù jgħid lit-tnax li min irid ikun l-ewwel għandu jkun tal-aħħar u qaddej ta’ kulħadd.
Continue reading Il-Papa f’Santa Marta: L-akbar wieħed fil-Knisja hu dak li jservi mhux li għandu l-akbar għadd ta’ titli

Ktieb ġdid fuq il-Lectio Divina għal żmien ir-Randan minn Patri Martin Micallef

Mill-qari għall-għejxien tal-Kelma ta’ Alla: Lectio Divina għall-Evanġelju ta’ żmien ir-Randan, Sena A, huwa l-isem ta’ ktieb ġdid miktub minn Rev Dr Martin Micallef, u ppubblikat fis-serje Reliġjon u Ħajja Bibbja  22/315 (Malta: 2020). Il-ktieb li hu magħmul minn 178 paġna joffri Lectio Divina fuq is-silta ta’ l-Evanġelju tal-Ħdud tar-Randan, Sena A. Continue reading Ktieb ġdid fuq il-Lectio Divina għal żmien ir-Randan minn Patri Martin Micallef

Direttivi dwar it-Tqarbin biex ikun evitat it-tixrid tal-mard

Minħabba li bħalissa ma’ diversi pajjiżi qed tixtered ħafna l-Coronavirus (COVID-19), u bħala miżura ta’ prekawzjoni u biex jiġi evitat kemm jista’ jkun il-periklu ta’ tixrid tal-Coronavirus, sakemm jingħataw direttivi oħra, it-Tqarbin Ewkaristiku bl-ostja għandu jsir biss fl-idejn u mhux fil-ħalq. Continue reading Direttivi dwar it-Tqarbin biex ikun evitat it-tixrid tal-mard