Ċelebrazzjoni Djoċesana fil-Festa ta’ Kristu Re nhar il-Ħadd li ġej

Il‑Knisja Kattolika ser tiċċelebra l‑festa liturġika ta’ Kristu Re nhar il‑Ħadd, 24 ta’ Novembru 2019. Għal din il‑festa li tagħlaq is‑sena liturġika, l‑Arċisqof Charles J. Scicluna flimkien mal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi qed jistiednu lill‑Insara biex jingħaqdu magħhom għaċ-ċelebrazzjoni djoċesana. Continue reading Ċelebrazzjoni Djoċesana fil-Festa ta’ Kristu Re nhar il-Ħadd li ġej

Lectio Divina tal-34 Ħadd u Festa ta’ Kristu Re. Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 23, 35-43): L-aħħar Ħadd tas-sena liturġika niċċelebraw il-festa ta’ Krist Re. Kemm-il saltna u renju qamu u ppruvaw jibqgħu għaddejjin. Ħafna spiċċaw. Liema saltna se tibqa’ sħiħa? Ir-reliġjon tagħna tgħid: is-Saltna t’Alla.  Imma rridu nifhmu x’inhi tassew.   Wara l-40 jum fid-deżert Ġesu jiġi ttantat mix-xitan  biex iwaqqaf saltna ta’ did- dinja. Continue reading Lectio Divina tal-34 Ħadd u Festa ta’ Kristu Re. Sena “Ċ”