Adorazzjoni Ewkaristika fil-Festa tas-Salib Imqaddes

April 22, 2018 Leave a comment

Adorazzjoni Ewkaristika fil-Festa tas-Salib Imqaddes, il-Ħamis 3 ta’ Mejju 2018 fil-Bażilika Sant’ Elena, Birkirkara.  Tibda fid-9.30am b’quddiesa u wara Adorazzjoni Ewkaristika.  Animata mis-Superjur Joe Fenech.  Ara l-poster … Read more…

Categories: Avviżi

Ir-rigal ta’ Fabrizio Frizzi

Xi ġimgħat ilu, persuna, fuq il-whatz up, bgħattitli clip li hemm bħalissa ippowstjat fuq YOU TUBE. Dan il-clip jitħaddet fuq storja ta’ erba’ xemgħat. Din l-istorja hija moqrija, b’majestrija mill-aqwa, mill-magħruf preżentatur Taljan, li ħalliena f’radda ta’ salib, tar-RAI UNO, Fabrizio Frizzi. Read more…

Agħti ħajtek, fittex li l-kelma tiegħek iġġib l-għaqda fil-verità u fil-karità

Il-Ħadd, 22 ta’ April 2018: L-Arċisqof Charles J. Scicluna ser iċċelebra l-Ordinazzjoni Djakonali ta’ erba’ djakni ġodda, fil-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. Read more…

L-Arċisqof​ fil-bidu tal-Viżta Pastorali fil-Parroċċa ta’ Ħ’Attard fil-Kappella tad-Dar Santa Katerina

Is-Sibt, 21 t’April 2018: Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna​ fil-bidu tal-Viżta Pastorali fil-Parroċċa ta’ Ħ’Attard fil-Kappella tad-Dar Santa Katerina, Ħ’Attard.

Ir-Rebbiegħa: twelid u tiġdid

Qiegħdin fi żmien l-Għid. Jiġifieri qiegħdin fil-perjodu ta’ ħamsin jum li fihom qiegħdin niċċelebraw il-qawmien mill-imwiet ta’ Ġesù Kristu. Fir-rejaltà qiegħdin fi żmien fejn fih qiegħdin nagħmlu tagħna dak li tgħidilna l-Kelma ta’ Alla stess: Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej (S 34:9). Għax, u fil-verità, kemm jista’ ikun aktar tajjeb il-Mulej miegħek u miegħi milli li ħelsina mill-mewt u mid-dnub? Read more…

Erba’ seminaristi li ser jiġu ordnati djakni

April 21, 2018 Leave a comment

Il-Ħadd, 22 ta’ April 2018, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ser jiċċelebra l-Ordinazzjoni Djakonali ta’ erba’ djakni ġodda, fil-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. Iċ-ċelebrazzjoni ser tibda fid-9am.
Read more…

Categories: Avviżi, Aħbarijiet

L-Evanġelju tas-Sibt 21 ta’ April 2018

April 21, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 6, 60-69

Mhux l-ewwel darba li, kultant b’intenzjoni tajba, jippruvaw ibellgħu xi ħaġa lil xi ħadd bil-kuċċarina zokkor ta’ Mary Poppins. Xi ħaġa, li naħsbu li mhux se tinżel tajjeb minħabba t-togħma morra jew qarsa tagħha, imma li għandna bżonnha jew hija tassew vera, biex titwemmen jew għallinqas ma toħloqx rejazzjoni kbira ħafna, nippruvaw nagħtuha dehra isbaħ, u nieħdu gost meta n-nies jibilgħuha u nitbissmu u nidħku, sodisfatti b’kemm jirnexxielna nqarrqu. Ġesù ma jqarraqx; Ġesù ma jaħdimx b’dan il-mod. Ħallu l-iva tagħkom tkun iva u l-le tagħkom le. Abjad abjad, iswed iswed.
Read more…