Kalendarju tal-Adorazzjonijiet bejn t-22 u 26 t’April 2019

 “Tibżax; jien hu l-Ewwel u l-Aħħar, Jien il-Ħaj; Jien kont mejjet, u ara, Jien issa ħaj għal dejjem ta’ dejjem.”                                                                               Apok Bl-Isbaħ Xewqat tal-Għid il-Kbir Qaddis lilkom u l-proxxmu kollu ! Waqt li nsellmlkom, ippermettuli nfakkarkom fl-attivitajiet li ser ikollna f’din l-Ottava tal-Għid il-Kbir.  Dan minħabba li peress li għaddejna minn ħafna okkażżjonijiet faċilment ninsew dak li hemm quddiemna matul din il-ġimgħa. Għalhekk, … Continue reading Kalendarju tal-Adorazzjonijiet bejn t-22 u 26 t’April 2019

Laqgħa bis-suġġett: Kif ngħaddu valuri umani u kristjani lil uliedna?

Nhar il-Ġimgħa, 3 ta’ Mejju fis-7.30pm fl-Istitut tal-Familja ser issir laqgħa għall-ġenituri u carers ta’ tfal u adolexxenti bis-suġġett: Kif ngħaddu valuri umani u kristjani lil uliedna? Il-kelliema ser ikunu Don Enrico Parolari (psikologu u psikoterapewta u Direttur tal-Konsultorju Psikoloġiku f’Milan, l-Italja) u Don Andrea Peruffo (psikologu u psikoterapewta u Direttur tal-Konsultorju Familjari f’Vicenza, l-Italja). Ikun hemm traduzzjoni mit-Taljan għall-Malti u anki min jieħu ħsieb it-tfal. Ara poster għal aktar dettalji … Continue reading “Laqgħa bis-suġġett: Kif ngħaddu valuri umani u kristjani lil uliedna?”

Illum il-Mulej irid iġeddidna

Is‑Sibt, 20 ta’ April 2019: Sibt il‑Għid, fit‑8:00 p.m., l-Arċisqof mexxa l‑liturġija tal‑Vġili tal‑Għid, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann. Iċ‑ċelebrazzjoni bdiet bit‑Tberik tan‑Nar ġdid fuq iz‑zuntier tal‑Konkatidral, u tkompliet bil-liturġija tal‑Kelma, il‑liturġija tal‑Magħmudija, u l‑liturġija tal‑Ewkaristija.

Matul din iċ-ċelebrazzjoni ġew amministrati s-Sagramenti tal-Bidu tal-Ħajja Nisranija (Magħmudija, Griżma u Tqarbin) lill-adulti. Continue reading “Illum il-Mulej irid iġeddidna”