Il-Liturġija tal-Kelma tas-Solennita’ tat-Twelid ta’ San Ġwann il-Battista

June 19, 2018 Leave a comment

Riflessjoni ta’ Angelo Xuereb

Il-Knisja fl-24 ta’ Ġunju tiċċelebra s-sollennità tat-twelid ta’ San Ġwann Battista. Din il-festa għandha l-quddiesa tal-Vġili jiġifieri dik ta’ lejlietha. B’dan il-mod il-Liturġija tal-Kelma tippreżentalna sitt lezzjonijiet flimkien mas-Salm Responsorjali. Read more…

Categories: Minn Angelo Xuereb

Messaġġ dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni – Joseph Magro, Persuna Adottata

Il-messaġġ ta’ Joseph Magro li kien adottat mir-Rumanija ta’ tmien snin, dwar l-Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni.

“L-emendi fil-liġi li b’għażla toħloq tfal li ma jkunux jafu min huma l-mama’ u l-papa’ tagħhom, ma narahiex ġustizzja soċjali.” Read more…

Categories: Pro Life

Sehem in-Nisrani fil-Ħajja Pubblika

June 19, 2018 Leave a comment

Taħdita mill-Isqof ta’ Għawdex, Monsinjur Mario Grech fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni tal-ktieb, Enrico Dandria, Qassis, Politiku, Patrijott.  Il-Ħamis 5 ta’ Lulju 2018 fis-7.00pm fil-Librerija Nazzjonali (Għawdex), Triq Vajrinġa, Victoria.  Ħin fis-7.00pm.  Ara l-poster … Read more…

Categories: Avviżi

Il-Korea t’Isfel: Mixja favur il-Ħajja. Le għall-abort

June 19, 2018 Leave a comment

It-Tlieta 19 ta’ Ġunju 2018: Seoul (Agenzia Fides) – Il-Kattoliċi Koreani nedew mixja għad-difiża tal-ħajja: dan huwa l-ispirtu tal-“March for Life”  mixjali saret fit-toroq ta’ Seoul fis-16 ta’  Ġunju 16 sabiex jgħidu “le” għall-legalizzazzjoni tal-abort u jaffermaw mill-ġdid l-impenn għall-protezzjoni tal-ħajja umana fil-bidu tat-twelid tagħha. Read more…

Categories: Aħbarijiet

L-Evanġelju tat-Tlieta 19 ta’ Ġunju 2018

June 19, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 5, 43-48

Il-proposta ta’ Ġesù mhix ġdida. Forsi hi ġdida għall-bniedem imma żgur mhix ġdida għal Alla.

Fiha nnifisha turi kemm Alla jixtieq u jrid li l-bniedem ikun bħalu; qed jagħtih il-possibiltà li jħobb bħalu. Il-bniedem jaħseb li juri s-setgħa tiegħu iktar kemm jirkeb u jgħaffeġ fuq bnedmin oħra; Alla juri l-qawwa tiegħu billi jaħfer, jgħader, iħenn u jħobb.
Read more…

Diversi korsijiet mill-Fakultà tat-Teoloġija

June 18, 2018 Leave a comment

Il-Fakultà tat-Teoloġija fl-Universita’ ta’ Malta qed tilqa’ applikazzjonijiet għal diversi korsijiet li se jibdew f’Ottubru 2018. Dawn il-korsijiet jolqtu direttament il-formazzjoni u l-missjoni ta’ dawk involuti fil-ħidma pastorali tal-Knisja fuq diversi livelli. Read more…

Categories: Avviżi

L-Esperjenza ta’ Jason u Corinne Grixti, Ġenituri ta’ Żewġ Ulied minn Adozzjoni

L-esperjenza ta’ Jason u Corinne Grixti, ġenituri ta’ żewġ ulied minn adozzjoni.

“Bħala koppja dejjem xtaqna t-tfal. Sfortunament sibna li ma’ setax ikollna t-tfal, u għalhekk l-adozzjoni kienet ir-risposta għalina. Dawn it-tfal imlew il-ħajja tagħna b’ferħ enormi”. Read more…

Categories: Pro Life