L-Evanġelju tat-Tnejn, 23 ta’ Ottubru 2017

October 23, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 12, 13-21

Xi tilwima kien hemm żgur. Xi ħadd mill-folla għolla leħnu u talab lil Ġesù biex jagħmilha ta’ mħallef jew avukat. Jista’ jkun li l-ispejjeż tal-avukati u l-rati kienu jixbħu lil tallum u dan dehrlu li seta’ jieħu raġun bla spejjeż.
Read more…

Standing up to fear

October 22, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 22 ta’ Ottubru, 2017: Artiklu mill-Arċisqof Charles J. Scicluna ppublikat f’The Malta Independent on Sunday. Read more…

Il-messaġġ tal-Arċisqof għall-Jum Dinji tal-Missjoni 2017

October 22, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 22 ta’ Ottubru 2017: Il-messaġġ tal-Arċisqof għall-Jum Dinji tal-Missjoni 2017. Read more…

L-Evanġelju tal-Ħadd, 22 ta’ Ottubru 2017

October 22, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Mt 22, 15-21

Maħduma bizzilla. Hekk ħasbu u hekk riedu u hekk għamlu. Kemm hu sabiħ il-ftehim! Kemm hu ikraħ il-ftehim meta l-ħsieb warjah ikun li tonsob jew tqarraq. Fthiemu l-għedewwa biex jonsbu u jkollhom fuq xhiex jixlu lil min kien ikbar minnhom. Kellu raġun meta qal li ulied id-dlam, ma min hu tal-qatgħa tagħhom huma iktar għaqlin minn ulied id-dawl. Jafu li fl-għaqda hemm is-saħħa imma nsew li l-għaqda tal-qattiela twassal għall-mewt tagħhom stess, għax min joqtol bis-sejf, bis-sejf imut.
Read more…

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

October 21, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 22 ta’ Ottubru 2017: Is-Suddjaknu Dennis Mifsud b’riflessjoni dwar il-qari tal-Quddiesa tad-Disgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. (Sena A)

In-numru ta’ Kattoliċi fid-dinja qed jiżdied

October 21, 2017 Leave a comment

Il-Ġimgħa, 20 ta’ Ottubru 2017:   L-Aġenzija tal-Vatikan, Fides ħabbret li n-numru ta’ kattoliċi madwar id-dinja żdied u issa jlaħħaq kważi biljun u tliet mitt mijun li hija kważi 18 fil-mija tal-popolazzjoni tad-dinja.  Dan ifisser li bejn l-2014 u l-2015, kattoliċi żdiedu bi tnax-il miljun u nofs.   Ara aktar dettalji …. Read more…

Categories: Aħbarijiet

Taħdita dwar il-Kefen ta’ Kristu

October 21, 2017 Leave a comment

Nhar il-Ħamis, 26 ta’ Ottubru 2017, il-komunità Franġiskana flimkien mal-komunità ta’ Abramo, se jieħdu ħsieb diskussjoni xjentifika, biblika u spiritwali dwar il-Kefen ta’ Kristu. Read more…

Categories: Avviżi