ID-DINJA TOBGĦOD LIL KRISTU

35. Is-Sibt wara l-Ħames Ħadd tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Jekk id-dinja tobgħodkom, kunu afu li lili bagħditni qabilkom (Ġw 15, 18).

Qabel xejn, jeħtieġ li naraw xi tfisser id-dinja f’dan il-kuntest. Żgur li mhijiex il-ħolqien li huwa xogħol ta’ Alla. Lanqas huma l-ħwejjeġ materjali li ma għandhomx ruħ għax anki dawn ġew maħluqa minn Alla għas-servizz tal-bniedem, sakemm il-bniedem jagħraf jużahom sew. Continue reading “ID-DINJA TOBGĦOD LIL KRISTU”

Persuni ta’ kulur li qegħdin magħna mhumiex il-mistednin, imma huma parti minna

Friday, 24th May 2019: The Archbishop’s address during the open dialogue ‘Lassana Cisse – A story of racial hatred: Responding with Peace’ organised by the Faculty for Social Wellbeing of the University of Malta. Continue reading “Persuni ta’ kulur li qegħdin magħna mhumiex il-mistednin, imma huma parti minna”