Featured

Developing Environmental Responsibility

Kors ta’ seba’ laqgħat dwar ir-responsabiltajiet li għandna lejn l-Ambjent li ngħixu fih u li aħna lkoll nagħmlu parti minnu. Organizzat mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent, flimkien mal-Patrijiet Franġiskani ta’ Baħar iċ-Ċagħaq u mal-Università ta’ Malta.  Ara aktar dettalji hawn taħt … Continue reading “Developing Environmental Responsibility”

Featured

Confraternities and Festas

By Dr Mark Agius

Introduction.

Anyone who visits Maltese Festas will be aware of the banners or Gonfaloni of the Confraternities which participate in the procession of the Patronal Saint of the Parish. Also , during the Easter, festivities, other Confraternities are to be seen, leading both the Good Friday processions, and those of Our Lady of Sorrows and of the Risen Christ. Continue reading “Confraternities and Festas”

Evanġelju tas-Sibt 26 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 10: 1-9

Hu jagħżel. Hu jsejjaħ u jibgħat. Imma fuq kollox huwa jitlob u jħeġġeġ lil kullmin jibgħat biex jagħmel bħalu. Itolbu biex ikollna iktar ħaddiema kuraġġużi għax qed nibgħatkom bħal ħrief qalb l-ilpup. Itolbu u tħallu xejn ifixkilkom, xejn u ħadd. Continue reading “Evanġelju tas-Sibt 26 ta’ Jannar 2019”

Evanġelju tal-Ġimgħa 25 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 16: 15-18

Biex jagħalq l-Evanġelju tiegħu, Marku jonqsu biss żewġt ivrus wara din is-silta, jagħlaq kapitlu sittax u jagħalq l-aħbar it-tajba kif ġarrabha hu u l-komunità jew komunitajiet li għex fihom sa dakinhar. Iż-żewġt ivrus li jonqos jiddeskrivu, x’ġara minn Ġesù li tela’ s-sema u kif wieġbu il-Ħdax għas-sejħa ta’ Ġesù. Continue reading “Evanġelju tal-Ġimgħa 25 ta’ Jannar 2019”

Evanġelju tal-Ħamis 24 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 3, 7-12

Mhux kulħadd huwa konxju li l-Knisja ta’ Ġesù Kristu hija universali. Il-kelma ‘kattolika’ tfisser universali. U universali ma tfissirx li hija marbuta ma komunità waħda, parrokkjali jew djoċesana, kif kultant għandna t-tendenza li naħsbu. Continue reading “Evanġelju tal-Ħamis 24 ta’ Jannar 2019”

Evanġelju tal-Erbgħa 23 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 3, 1-6

Dan ir-raba’ konfront ma seħħx b’kumbinazzjoni. Forsi normalment ma tantx nagħtu kas li fl-Evanġelju ta’ San Mark, uħud mill-mirakli li wettaq Ġesù huma marbutin ma’ dawn il-konfronti bejnu u bejn il-mibgħuta tal-awtoritajiet reliġjużi f’Ġerusalemm, li parti minn xogħolhom kien li jmorru kullfejn imur hu u jissidnikaw kull kellma li jgħid u kull mossa li jagħmel. Continue reading “Evanġelju tal-Erbgħa 23 ta’ Jannar 2019”

Evanġelju tat-Tlieta 22 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 25, 31-40

Normalment il-bnedmin għandhom it-tendenza jinfirdu, f’żewġ blokki jew iktar u, biex jingħarfu minn xulxin, jiddefinixxu lilhom infushom bħala ‘aħna’ u ‘intom’. Il-bnedmin kollha jagħmlu hekk. Anke fil-familji. Aħna, f’Malta, nafu sewwa x’jiġifieri. Ġieli tkun esperjenza li tagħtina gost imma fil-biċċa l-kbira, l-iktar meta l-qasma tkun esaġerata, hija biċċa wġiegħ ta’ ras u tikkawża qsim ta’ qalb. Continue reading “Evanġelju tat-Tlieta 22 ta’ Jannar 2019”

Evanġelju tat-Tnejn 21 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 2, 18-22

It-tieni konfront. Din id-darba minn żewġ naħat. Jidher li qed iqumu paraguni bejn id-dixxipli ta’ Ġwanni l-Għammiedi u l-Fraiżej u d-dixxipli ta’ dan l-imgħallem il-ġdid Ġesù ta’ Nazaret. Continue reading “Evanġelju tat-Tnejn 21 ta’ Jannar 2019”

Evanġelju tal-Ħadd 20 ta’ Jannar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 2, 1-11

Seba’ mija u għoxrin litru fi flixken normali tal-inbid fi żmienna jimlew, bejn wieħed u ieħor, disa’ mija u sittin flixkun. Problema fejn se tpoġġihom aħseb u ara kif se tixrobhom. Continue reading “Evanġelju tal-Ħadd 20 ta’ Jannar 2019”