Għaliex għandhom ikunu l-Kappuċċini?

F’dawn l-14-il sena li l-Mulej tani l-grazzja li naħdem direttament u personalment miegħu f’ħutna l-morda spiss iltqajt ma’ min staqsieni din il-mistoqsija: Patri! L-għaliex fl-isptarijiet hemm il-Patrijiet Kappuċċini jaħdem mal-morda? Din minfejn ġiet?

Read more…

Quddiesa Pontifikali tat-twelid ta’ San Ġwann il-Battista mill-Arċisqof J. Scicluna

Il-Ħadd, 24 ta’ Ġunju 2018: fid-9:15 a.m., l-Arċisqof Charles J. Scicluna ser iċċelebra Quddiesa Pontifikali fil-festa tat-twelid ta’ San Ġwann Battista, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Read more…

L-Evanġelju tal-Ħadd 24 ta’ Ġunju 2018

June 24, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 1:57-66.80

Alla jħenn għax Alla jiftakar u jżomm kelmtu. It-tlit protagonisti ta’ din is-silta jgħidulna l-istorja wara l-istorja. L-isem Ġwanni jfisser ‘Alla jħenn’; Eliżabetta jfisser ‘Alla jżomm kelmtu’ u Żakkarija jfisser li ‘Alla jiftakar’.
Read more…

Il-Gżira

Kienu ilhom jgħiduli biex narah. Minn Malta u barra minnha. U fl-aħħar, wara ħafna, inftaħt għas-sejħa tagħhom. U rajtu!

Il-film, bl-Ingliż jismu The Island (Il-Gżira). Tista’ issibu liberament fuq YOU TUBE. Il-film hu bl-Ilsien Russu imma s-sottotitoli tiegħu huma bl-Ilsien Ingliż. Mela tista’ issegwieh.

Read more…

Omelija ta’ Mons. Renato Borg dwar it-tagħlim tal-Papiet fuq San Ġwann il-Battista

Is-Sibt 23 ta’ Ġunju 2018: Fis-Solennità tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista, Omelija ta’ Mons. Renato Borg dwar it-tagħlim tal-Papiet fuq San Ġwann il-Battista, li saret fir-Rotunda tax-Xewkija. Bil-kortesija ta’ Radju Prekursur.

Categories: Aħbarijiet

Mons Joe Galea Curmi maħtur mill-Papa bħala Isqof Awżiljari ta’ Malta

June 23, 2018 Leave a comment

JGC_005.jpgIs-Sibt 23 ta’ Ġunju 2018: Il-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku ħatar lil Monsinjur Joseph Galea-Curmi Isqof Awżiljari ta’ Malta u nnominah Isqof Titulari ta’ Cebarades. Fil-preżent, Monsinjur Galea-Curmi huwa l-Vigarju Ġenerali tal-Arċidjoċesi ta’ Malta. Read more…

Categories: Aħbarijiet

Il-Mufti ta’ Aleppo jfaħħar l-Insara

June 23, 2018 Leave a comment

Is-Sibt 23 ta’ Ġunju 2018: Il-Mufti ta’ Aleppo jisfida lit-terroristi; mgħasses bi skorta.

“Fejn jinsabu huma, l-Insara, hemm aktar umanità u ġentilezza u tispikka l-imħabba tal-proxxmu.”

(Aleppo): Tkellimt  mal-Mufti ta ‘Aleppo, Sheikh Mahmud Assam, li hu l-ogħla awtorità reliġjuża u ġuridika ta’ din il-belt. M’hemmx għalfejn wieħed jenfasizza xi jfisser tirrappreżenta l-Musulmani ta’ Aleppo, il-belt martri tal-gwerra ċivili Sirjana imma li hi wkoll il-benniena ta’ l-Islam radikali Sirjan. Read more…

Categories: Aħbarijiet