Lectio Divina: 25  Ħadd Matul Sena A

September 19, 2017 Leave a comment

Vanġelu (Matt. 20. 1-16): L-inbid fil-Bibbja hu simbolu tal-ferħ u tal-festa.  Fi żmien Ġesu, waqt li l-Lhud kienu jirfsu l-għeneb b’saqajhom biex jagħsruh, kienu jkantaw għanjiet ferrieħa u jżommu r-ritmu b’saqajhom.  Dan il-ferħ kien jilħaq il-qofol tiegħu fil-festa tat-tined, li kienet tagħlaq l-istaġun tal-ħsad.  Fuq waħda mill-lokalitajiet fejn kienu jagħsru l-għeneb, għada tidher il-kitba: “Tkun imbierek Mulej, Sid l-univers, li ħlaqt il-frott tad-dielja.” Dit-talba kienu jgħiduha qabel l-ikel.  L-inbid mhux neċessarju għall-ħajja daqs l-ilma, imma hu mportanti għall-festa u għall-ferħ. Read more…

Categories: Lectio Divina

Ċelebrazzjoni tal-Morda u l-Anzjani fil-100 sena ta’ Fatima

September 19, 2017 Leave a comment

Il-Ġimgħa, 13 ta’ Ottubru 2017:  Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet li jfakkru d-dehriet tal-Madonna f’Fatima, ser issir ċelebrazzjoni għall-Morda u l-Anzjani fil-Knisja Arċipretali tal-Isla li fiha ser ikun amministrat ukoll is-Sagrament tal-Griżma tal-Morda. Dakinhar ser tinġieb mid-Dar tal-Kleru l-istatwa tal-Madonna ta’ Fatima li kienet imbierka mill-Papa Piju XII fl-1948.  F’din l-okkażjoni dawk preżenti se jkunu jistgħu wkoll iżuru ix-xbieha mirakuluża tar-Redentur.  Għal aktar dettalji ara l-poster hawn taħt … Read more…

Categories: Avviżi

Niltaqgħu ma’ Alla. 

September 19, 2017 Leave a comment

Il-Ġimgħa, 13 ta’ Ottubru 2017:  Jibda’ kors ta’ 7 laqgħat dwar it-tema li nsibu f’The Shack.  Imexxi Fr Karm Debattista.  Il-laqgħat isiru fiċ-Ċentru Franġiskan Konventwali u jibdew fis-7.15 ta’ filgħaxija.   Aktar l-isfel tista tara’ l-film, The Shack kif ukoll poster b’aktar dettalji dwar il-kors … Read more…

Categories: Avviżi

Evangelising through beauty

September 19, 2017 Leave a comment

Beauty is one of the main values in today’s contemporary society. Beauty features prominently in television, pop culture and, especially, advertising.

Read more…

Il-Vatikan jappella għal relazzjonijiet kummerċjali aktar ġusti

September 18, 2017 Leave a comment

It-Tnejn, 18 ta’ Settembru 2017: Is-sit newsbook.com.mt irrapporta li l-Arċisqof Ivan Jurkovic, rappreżentant permanenti tal-Vatikan għall-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti fuq il-Kummerċ u l-Iżvilupp (UNCTAD) appella biex tinbena kultura ta’ relazzjonijiet multi-laterali aktar ġusti, bażata fuq il-kooperazzjoni u s-solidarjeta’ internazzjonali. Read more…

Categories: Aħbarijiet

Minjiera Agostinjana

September 18, 2017 Leave a comment

Is-sena skolastika qiegħdha, tista’ tgħid, wara l-bieb. Dan ifisser li anki s-sena akkademika Agostinjana, 2017-2018, waslet biex tibda’ wkoll. Il-laqgħat tad-diversi korsijiet li se jsiru matul din is-sena akkademika se jsiru fl-Istitut Agostinjan, G’Mangia Hill, Pietà.

Read more…

Il-messaġġ tal-Madonna f’Fatima twassal l-ewwel lit-tfal

September 18, 2017 Leave a comment

Il-Ġimgħa, 6 ta’ Ottubru 2017:  Nifirħu ma’ Marija. Ċelebrazzjoni mit-tfal fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tad-dehriet tal-Madonna lit-tfal ta’ Fatima. Pellegrinaġġ immexxi mill-Arċisqof Emeritu Monsinjur Pawlu Cremona OP.

Ara l-poster għal aktar dettalji  fatima-tfal-06102017

Categories: Avviżi