Wisdom is sensitivity

Whilst in Medjugorje I had the joy of listening read during the Mass, in the English translation, the gospel parable of the ten virgins (see Matt 25:1-13). Five were foolish and five were wise. That particular translation of the Biblical text named the wise virgins as sensible virgins. How beautiful! To be wise means to be sensitive! Continue reading Wisdom is sensitivity

Programm tal-Festa ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù f’Kerċem

Programm tal-Festa ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù fil-Kappella tas-Sorijiet Karmelitani Ta’ Kerċem – Għawdex bejn il-Ħadd, 22 ta’ Settembru – Tlieta, 1 ta’ Ottubru 2019. Continue reading Programm tal-Festa ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù f’Kerċem

Il-Patrijiet Franġiskani Konventwali jiċċelebraw il-Kapitlu Provinċjali

Bejn id-9 u t-13 ta’ Settembru, il-Provinċja Maltija ta’ San Pawl Appostlu tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali ċċelebrat it-30 Kapitlu Provinċjali Ordinarju fiċ-Ċentru Kulturali Franġiskan, Birkirkara. Continue reading Il-Patrijiet Franġiskani Konventwali jiċċelebraw il-Kapitlu Provinċjali