Il-Papa Franġisku dwar kultura tal-iskart u tal-mewt

March 18, 2018 Leave a comment

Il-Ħadd 18 ta’ Marzu 2018: F’omelija li l-Papa Franġisku kien qed jagħmel il-bieraħ waqt iż-Żjara Pastorali tieghu f’San Giovanni Rotondo, huwa qal li min jieħu ħsieb taċ-ċkejknin jinsab fuq in-naħa ta’ Alla u jegħleb il-kultura tal-iskart, li, għall-kuntrarju, tagħti preferenza lis-setgħanin u lill-foqra ma tqishom ta’ ebda siwi. Min jippreferi lill-foqra qed ixandar profezija ta’ ħajja kontra l-profeti tal-mewt ta’ kull żmien, anki tal-lum, li jarmu n-nies, jarmu t-tfal, l-anzjani, għax dawn ma jiswewx għalihom. ” Read more…

Categories: Aħbarijiet

“ĠESU’ MHUX BIŻŻEJJED? GĦALFEJN MARIJA?” (2)

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

Mill-Evanġelji ma nafu xejn fuq it-tfulija ta’ Marija. Hemm tradizzjoni antika ħafna tgħid li l-ġenituri tagħha kien jisimhom Anna u Ġwakkin.
It-Tħabbira tal-Anġlu Gabrijel: (Lq 1,26-38). Read more…

L-Evanġelju tal-Ħadd 18 ta’ Marzu 2018

March 18, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 12, 20-33

F’kapitlu 2 is-siegħa kienet għadha ma waslitx u sa kapitlu 7, għalkemm isemmi li kient waslet, Ġesù jaf u jgħi dli kien għa dmhux il-waqt. Iżda f’kapitlu 12, San Ġwann jgħidilna li issa kollox wasal biex jintemm sa ma ntemm għal kollox fi ftit kapitli wara fuq is-salib. Kollox mitmum.
Read more…

Transfigured by Jesus’ beauty

March 18, 2018 Leave a comment

On Sunday 25 February, the Second Sunday of Lent, the pastoral letter written by Mgr. Charles J. Scicluna, Archbishop of Malta and Mgr. Mario Cauchi, Bishop of Gozo, was read in all the Churches of Malta and Gozo. The subject matter of this pastoral letter is cherishing what is beautiful and good. Read more…

L-Arċisqof fil-Quddiesa tal‑pussess ta’ Dun Martin Cardona bħala Kappillan ta’ Ħal Kirkop

Is-Sibt, 17 ta’ Marzu: fis-6:00 p.m., Monsinjur Arċisqof iċċelebra Quddiesa li matulha ta l‑pussess lil Dun Martin Cardona bħala l‑Kappillan il‑ġdid tal‑Parroċċa ta’ Ħal Kirkop. Read more…

Soċjetà li taċċetta l-abort hija soċjetà omiċida

March 17, 2018 Leave a comment

Is-Sibt 17 ta’ Marzu 2018: L-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech qal li soċjetà li taċċetta l-abort hija soċjetà omiċida, peress li “kull meta bniedem inaddaf il-ġuf billi jneħħi l-ħajja ta’ tarbija, huwa jkun qed joqtol persuna.”

Waqt il-laqgħa ġenerali annwali tad-Dar Ġużeppa Debono, l-Isqof Grech qal li “l-argumenti favur it-terminazzjoni tal-ħajja tal-bniedem fil-ġuf huma fake news jew parti mill-post truth culture.” Read more…

Categories: Aħbarijiet

Librett tal-Ordinazzjoni Episkopali ta’ Monsinjur Alfred Xuereb

March 17, 2018 Leave a comment

1_0_779997Is-Sibt 17 ta’ Marzu 2018:  L-Uffiċċju taċ-Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi tal-Papa ppublika l-Librett tal-Ordinazzjoni Episkopali tas-Saċerdot Għawdxi Mons. Alfred Xuereb li ser titmexxa mill-Papa Franġisku nnifsu fil-Bażilika ta’ San Pietru nhar it-Tnejn 19 ta’ Marzu li taħbat ukoll is-Solennità ta’ San Ġużepp.   Flimkien ma’ Mons. Xuereb, il-Papa ser jordna wkoll lil Mons. Waldermar Stanislaw Sommertag mill-Polonja u lil Mons. Josè Avelino Bettencourt minn ta’ Ottawa, l-Kanada.  Iċ-Ċelebrazzjoni tal-Ordinazzjoni ser tkun trasmessa direttament fuq il-Laikos … http://www.laikos.org/tvl-vat.php

Ara l-librett sħiħ tal-Ordinazzjoni minn hawn … libretto-san-giuseppe-ordinazione-episcopale

Categories: Aħbarijiet