L-Evanġelju tal-Ġimgħa 25 ta’ Mejju 2018

May 25, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 10, 1-12

Jekk il-ħajja tan-Nisrani tkun bla tiġrib, xi ħaġa mhix sewwa. San Mark ibda t-tiġrib ta’ Ġesù mill-awtoritajiet tal-Lhud war l-ewwel ftit kapitli. Mill-ewwel jurina li Ġesù huwa l-persuna skomda li l-Fariżej u sħabhom kienu jaraw bħala theddida għall-awtorità tagħhom.
Read more…

Adorazzjoni Ewkaristika matul Ġunju 2018

Hawn taħt issib dettalji tal-Adorazzjoni Ewkaristika li ser issir matul Ġunju 2018 u li titmexxa mis-Superjur Joe Fenech f’diversi knejjes kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex.

Read more…

Categories: Avviżi

Il-funeral ta’ Fr Arthur Vella S.J.

Il-Ħamis, 24 ta’ Mejju 2018: Il-funeral ta’ Fr Arthur Vella S.J. fil-parroċċa ta’ Marija Assunta, l-Mosta. Read more…

Maltese Catholic Film Contest 2018

CaptureThe Maltese Catholic Film Contest is a new film contest for Youths, from 14-21 years old. Contestants are challenged to create a Catholic inspired film which will be voted on by a team of judges & the general public. Winners will be given a prize! This contest is organised by True Light Catholic Media Foundation.  For more details please refer to …  http://www.tlcm.com.mt/project/filmcontest2018/

Categories: Avviżi

​Emendi embrijuni: Min jivvota favur responsabbli għall-mewt tagħhom – Life Network

Il-Life Network Foundation qalet li min se jivvota favur l-emendi proposti għal-Liġi tal-Protezzjoni tal-Embrijun se jkollu jerfa’ responsabbiltà kbira li tinkludi l-mewt tal-embrijuni u kull effett negattiv li tispiċċa tbati s-soċjetà minħabba t-tibdil.

Il-proposti fl-Att jinkludu li l-embrijuni se jiġu ffriżati jekk il-koppja tagħti l-kunsens għall-addozzjoni u li l-kiri tal-ġuf ma jibqax kontra l-liġi f’xi każijiet. Read more…

Categories: Aħbarijiet

Adorazzjoni Ewkaristika mill-Komunità Anawim

May 24, 2018 Leave a comment

Adorazzjoni Ewkaristika fil-Bażilika tal-Għarb li ser titmexxa mill-Komunità Anawim.  Naduraw lil Ġesù konċeput f’Ġuf Marija.  L-Erbgħa 30 ta’ Mejju 2018. Ħin: 7.45pm.  Ara l-poster … Read more…

Categories: Avviżi

M.A. fil-Ministeru tal-Familja

May 24, 2018 Leave a comment
Il-Fakultà tat-Teoloġija ġewwa l-Università ta’ Malta qed tilqa’ applikazzjonijiet għall-M.A. in FAMILY MINISTRY li se jiftaħf’Ottubru li ġej.  (ara aktar dettalji)

Read more…

Categories: Avviżi