Kliem fejqani għal żminijietna

Iż-żjara ta’ Papa Franġisku li wettaq fl-Eġittu mill-Ġimgħa 28 sas-Sibt 29 t’April kienet mimlija fejqan. Fejqan li din iż-żjara kienet tħaddan deher fil-ġesti u, fuq kollox, fil-kliem “mimli ħlewwa li … [ħareġ] minn fommu” (Lq 4:22).

Read more…

Int il-wiċċ daħkani tiegħi!

Sur Editur,

Dan l-aħħar il-Mulej tani grazzja li nikteb talba għall-istatus tiegħi ta’ kuljum ta’ Facebook lill-Ispirtu s-Santu. Din it-talba tgħid hekk: Spirtu s-Santu, int il-wiċċ daħkani tiegħi meta ħaddieħor joqgħod ikabbar ħtijieti fil-widnejn. Jiena nħobbok u nadurak. Amen.  Read more…

Maltese Bishops in the Americas

Abstracts from THE MALTESE MISSIONARY EXPERIENCE – 15
By Fr John Caruana

Honduras
Mgr Robert Camilleri Azzopardi from Hamrun, started his mission in Honduras in 1979 as vice parish priest, then parish priest for 13 years, in a parish comprising of 78 villages. In 1993, he was appointed Superior of the Franciscan Mission and in 1995 as Rector of St Francis’ Institute in Tegucigalba serving 2,300 students, from kindergarten up to University.

Read more…

Categories: Dun Ġwann Caruana

Tlugħ fis-Sema tal-Mulej Ġesù

May 25, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 28 ta’ Mejju 2017: Is-Suddjaknu Dennis Mifsud b’riflessjoni dwar il-qari tal-quddiesa tas-Seba’ Ħadd matul is-Sena A. Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Mulej Ġesù. Read more…

Interior Freedom

Freedom is the big word in our contemporary society. Freedom is not about doing what I want.

Read more…

Nemmnu fid-dinjità ta’ kull bniedem

L-Erbgħa, 24 ta’ Mejju 2017: L-Arċisqof jamministra s-Sagramenti lit-tfal u adolexxenti li jattenduċ-Ċentru tar-Riżorsi Helen Keller fil-Qrendi Read more…

Il-Vigarju Ġenerali dwar il-Pastorali tal-Isqfijiet fuq l-Elezzjoni Ġenerali 2017

May 24, 2017 Leave a comment

It-Tlieta, 23 ta’ Mejju 2017. Il-Vigarju Ġenerali  Fr Joe Galea Curmi tkellem  fuq l-Ittra Pastorali tal-Isqfijiet dwar l-Elezzjoni Ġenerali 2017. Network fuq Radju RTK.  Read more…