Minn Fr Michael Bugeja

L-Evanġelju tas-Sibt 21 ta’ Lulju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 12, 14-21

Għall-awtur tal-Evanġelju ta’ San Mattew huwa ta’ mportanza liema bħala li jikkonvinċi lill-qarrejja tiegħu, li kienu, fil-biċċa l-kbira tagħhom, Lhud, li Ġesù huwa l-Messija mwiegħed, dak li l-kotba miktuba sa dakinahr u meqjusa bħala ġejjin minn Alla, jitkellmu dwaru, l-intervent divin ta’ Alla fl-istorja tal-bniedem biex ireġġa’ lura l-poplu lejn il-wirt ta’ missirijietu, lejn Alla li sejħilhom u għażilhom.
Continue reading

Minn Fr Michael Bugeja

L-Evanġelju tal-Ġimgħa 20 ta’ Lulju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 12, 1-8

Biex nikkundannaw u niġġustifikaw lilna nfusna kapaċi naqbdu mal-intitef, infittxu x-xagħara fl-għaġina. Hekk kienu jagħmlu l-Fariżej, dawk ta’ wiċċ b’ieħor. Tassew li d-dettalji huma mportanti, anke f’dak li hu kbir, iżda hemm valuri li huma dettaljati ħafna iktar mid-dettalji li bihom infittxu biex insawtu l-ħin kollu u niġġustifikaw is-swat li bih inkissru lil ħaddieħor u nwaqqu t-twettiq tal-ġid. Continue reading