Lectio Divina għall-Ħadd il-Palm. Sena “A”

Vanġelu (Mt 14, 14-27;66):  Il-Passjoni skond San Mattew tibda bl-Aħħar Ċena.  Id-dixxipli, b’ħafna dubji fihom infushom, jsaqsu ‘l Ġesu: “Jaqaw jien, Mulej? Jien dixxiplu tiegħek, xorta se nagħmel xi waħda minn tiegħi? Id-dgħufija tiegħi se twassalni biex nittradik?” Anki Ġuda jsaqsi.  Ġesu jwieġbu: “Iva, int. Oqgħod attent! Ara se x’tagħmel b’idejk?” Continue reading Lectio Divina għall-Ħadd il-Palm. Sena “A”

Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof – 30 ta’ Marzu 2020

It-Tnejn, 30 ta’ Marzu 2020: Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof … Continue reading Quddiesa mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fil-Kurja tal-Arċisqof – 30 ta’ Marzu 2020

Ix-xbieha li qanqlet ir-ruħ tal-Italja

Jekk għoxrin sena oħra t-Taljani jiġu mistoqsijin liema xbieha tal-coronavirus l-aktar li baqgħet f’moħħhom, x’aktarx li, wara nhar il-Ġimgħa filgħaxija, jagħtu l-istess tweġiba: “Il-Papa Franġisku, wieqaf fix-xita waħdu fi Pjazza San Pietru, jitlob sal-aħħar.” Kienet xena li, fi pjazza vojta, il-ħoss tax-xita u s-sireni tal-ambulanzi, wasslet biex tqajjem ir-ruħ tal-Italja. Continue reading Ix-xbieha li qanqlet ir-ruħ tal-Italja

Living Witness – Sit ġdid b’ispirazzjoni nisranija

Living Witness – Xhieda Ħajja.  Sit ġdid b’għadd ta’ riflessjonijiet qosra fuq diversi aspetti ta’ natura spiritwali, anke fuq ħsibijiet mill-Evanġelju, riflessjonijiet fuq tradizzjonijiet Insara, kemm antiki u kemm moderni, prattika tal-ħajja Nisranija, xi diskorsi tal-Papa, eċċ. Continue reading Living Witness – Sit ġdid b’ispirazzjoni nisranija