Is-Sittax-il Ħadd matul is-Sena A

July 21, 2017 Leave a comment

Good Day!

Good Day! Jew, bil-Malti, il-Jum it-Tajjeb! Kemm-il darba nirċevieha! F’kważi f’kull messaġġ li nirċievi!

Iva ħbieb! Saret moda. Li, dak li jkun jibgħat dan l-awgurju. Ala Ingliża. Jew ala Maltija. Jiddependi kif iħossha fil-mument. Inkella kif tkun imdorrija. Jew, anki, biex twassal messaġġ. Insomma … Good Day! Imma, fil-verità, meta nawgura l-Jum it-Tajjeb lil xi ħadd vera nkun qed nixtieqlu l-ġid?

Read more…

L-Isqfijiet: Is-suċċessuri tal-Appostli

Il-persuna qaddisa tal-Isqof San Nikola tfakkarna fl-importanza tal-persuna tal-Isqof fi ħdan id-djoċeżi tiegħu. Kien fl-24 ta’ Jannar tal-2004 li San Ġwann Pawlu II approva l-pubblikazzjoni ta’ Direttorju għall-ministeru pastorali tal-isqfijiet imsejjaħ Apostolorum successores. F’dan id-Direttorju, li hu xogħol il-Kongregazzjoni tal-Vatikan għall-Isqfijiet, wieħed jista’ iżjed japprezza s-sejħa tal-isqof bħala s-suċċessur tal-appostli. U allura, b’riħet hekk, jista’ japprezza iżjed iżjed lill-qaddis tagħna San Nikola!

Read more…

Kampanja biex jitqiegħdu fis-seħħ il-proposti tal-Enċiklika Laudato Sì, tingħata appoġġ mill-Papa Franġisku

July 18, 2017 Leave a comment

It-Tlieta, 18 Lulju 2017: Wara li sentejn ilu l-Papa Franġsiku kien ħareġ l-Enċiklika “Laudato si’” dwar il-kura tad-Dar Komuni tagħna, issa ta l-appoġġ tiegħu għall-kampanja li qed timmira li tqanqal miljun ruħ biex bil-fatti u fil-prattika jidħol fis-seħħ u fil-prattika l-messaġġ ta’ dan id-dokument.
Read more…

Categories: Aħbarijiet, Ġenerali

The usefulness of spiritual reading

Christianity is certainly not a do-it-yourself faith. It implies a community framework, adorned with its teachers, from where teaching is imparted and interiorised. The Letter to the Hebrews says: “We are surrounded by so great a cloud of witnesses” (Heb 12:1).

Read more…

Categories: Ġenerali

Il-veru jien!

Għax jien aqta’ kemm jitlagħli! Nervuż! Nervuża! Jien kuntent b’biċċa ħobż għall-kwiet. U għalija dan biżżejjed! Basta mingħajr ħafna storbju. Hekk l-aħjar, għall-kwiet.

Read more…

Il-qalb ta’ dan il-poplu twebbset

July 16, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 16 Lulju 2017: “Tisimgħu kemm tisimgħu ma tifhmux, u tħarsu kemm tħarsu ma tarawx.” Dalgħodu waqt il-quddiesa laqtitni dis-silta. Min jaf kemm drabi smajtha! Imma llum bħal donnu kienet qed tingħad lili għall-ewwel darba. Fiha Kristu kien qed jikkwota lill-Profeta Isaija (6:10) imma minkejja li għaddew dawn is-sekli kollha, il-bniedem bħal donnu għadu l-istess; iħares u ma jarax, jisma’ u ma jifhimx.
Read more…

Categories: Joe Farrugia, Ġenerali