L-Evanġelju tas-Sibt, 16 ta’ Diċembru 2017

December 16, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 17, 10-13

Kienu għadhom ma jistgħux jifhmu. Kienu għadhom kif rawh fil-glorja fuq it-Tabor ma’ Mosè u ma’ Elija, jitkellmu miegħu. Rawhom b’għajnejhom u semgħuhom b’widnejhom. L-evanġelisti jgħidulna x’raw imma jisktu fuq dak li semgħu. Id-dehra li għaġġbithom iktar minn dak li semgħu jingħad. U kien hemm Elija, dak li kellu jiġi jiftaħ għajnejn magħluqa u jrattab il-qlub ta’ dawk li ibbisulhom. Jekk Elija ġie, u rawh, għlafejn Ġesù ma riedhom jitkellmu ma’ ħadd qabel ikun qam mill-imwiet? U x’jiġifieri tqum mill-imwiet? Bie xtqum mill-imwiet trid tmut u din huma ma setgħu qatt iniżżluha. ‘Kemm hu sew li aħna hawn!’ jekk daqshekk kuntenti kif aħna, għalfejn nibdlu, għalfejn ninbidlu?
Read more…

On a cloudy rainy day

December 16, 2017 Leave a comment

With the roaring of thunder and the periodic heavy downpour of rain there I was, in my friary room, resting and preparing myself for another two working busy days at the hospital.

Read more…

It-Tielet Ħadd tal-Avvent, Sena B

December 15, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 17 ta’ Diċembru 2017: Is-Suddjaknu Dennis Mifsud b’riflessjoni dwar il-qari tal-Quddiesa tat-Tielet Ħadd tal-Avvent, Sena B. Dan huwa t-Tielet Ħadd tas-Sena Liturġika li bih il-Knisja tkompli Żmien l-Avvent.

Jesus in my neighbour

December 15, 2017 Leave a comment

Short Reflection by George Calleja

Everybody in this world wants to be loved. If we do not love, if I am not being loved, there would be emptiness in the world around us. Love is to be sincere, genuine, and real. This love is the love of Jesus, the love He gave to the world. Read more…

Categories: By George Calleja

Qatt m’hu tard li niftakru fihom!

December 15, 2017 Leave a comment

Ix-xahar li għadda, jiġifieri x-xahar ta’ Novembru, kien ix-xahar iddedikat lil ħutna l-mejtin. Ħafna kienu dawk li żaru ċ-ċimiterju u poġġew fjuri u xemgħat fuq l-oqbra tal-għeżież mejtin tagħhom. Dan il-ġest huwa magħmul biex tiġi onorata l-memorja tagħhom.

Read more…

L-Arċisqof fi Żmien il-Milied u l-bidu tas-Sena l-Ġdida

December 14, 2017 Leave a comment

Il-funzjonijiet reliġjużi li ser imexxi l-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-Milied jibdew fil-Lejl tal-Milied. Read more…

Categories: Avviżi

Alla huwa Missier u Omm fl-istess ħin

December 14, 2017 Leave a comment

Il-Ħamis 14 ta’ Diċembru. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Alla huwa Missier u Omm fl-istess ħin, huwa “tenerezza” li tidher l-aktar quddiem il-ġrieħi tagħna. Kliem il-Papa Franġisku waqt l-omelija tal-quddiesa li ċċelebra fil-kappella tad-Dar Santa Marta dalgħodu. Read more…