Il-Papa jfakkar l-vittmi tad-diżastru naturali fl-Indja

Il-Ħadd 19 ta’ Awwissu 2018: Wara t-talba tal-Angelus ta’ dalgħodu u wara li l-Papa Franġisku kien temm ukoll ir-riflessjoni tiegħu dwar il-qari tal-Evanġelju tal-quddiesa tal-lum, huwa fakkar il-vittmi tad-disastru naturali fl-Indja u qal:- Continue reading “Il-Papa jfakkar l-vittmi tad-diżastru naturali fl-Indja”

Ħobż ħaj li niżel mis-sema

papa.jpgIl-Ħadd 19 ta’ Awwissu 2018: Waqt l-Angelus ta’ dalgħodu, il-Papa Franġisku għamel riflessjoni dwar id-diskors ta’ Ġesù fis-Sinagoga ta’ Kafarnahum wara li kien tema’ folla kbira b’ħames ħobżiet u żewġ ħutiet: it-tkattir tal-ħobż.  Ara d-diskors tal-Papa fil-Laikos …  http://www.laikos.org/Papa_Frangisku_Angelus_19082018.htm

L-Evanġelju tal-Ħadd 19 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 6, 51-58

Ġesù kien qed jitkellem fis-sinagoga ta’ Kafarnahum. M’għandniex ir-rejazzjoni negattiva li Ġesù kellu f’Nazaret, ir-raħal minsi fejn kien trabba. Hemmhekk kien qal li dak li kien għadu kif inqara dwar il-Messija mill-ktieb tal-profeta Iżaija, kien qed iseħħ huwa u jitkellem, huma u qed jisimgħu. Riedu jixħtuh minn fuq xifer l-irdum għal isfel. Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħadd 19 t’Awwissu 2018”

L-Evanġelju tas-Sibt 18 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 19, 13-15

Ir-rejazzjoni tad-dixxipli għall-ommijiet u wliedhom li resqu lejn Ġesù hija goffa ħafna. Uħud minnhom kellhom ulied huma wkoll u kienu jafu x’għandhom ħila jagħmlu t-tfal u lkoll nafu li t-tfal, dak li għandhom ħila jagħmlu, jagħmluh vera sew. Continue reading “L-Evanġelju tas-Sibt 18 t’Awwissu 2018”

Wettaq 1200 abort, illum jgħid li l-abort għandu jkun illegali

Il-Ġimgħa 17 ta’ Awwissu 2018:  Matul il-karriera professjonali tiegħu, it-Tabib minn New Mexico Anthony Levantino  wettaq mal-1200 abort, uħud minnhom anke wara l-għoxrin  ġimgħa tat-tqala.  Imma wara l-mewt traġika ta’ bintu, huwa ma setgħax jagħmel aktar abortijiet u llum huwa personaġġ promimenti ħafna favur il-ħajja.

Ara aktar filmati favur il-ħajja f’din il-paġna tal-Laikos …  http://www.laikos.org/tvl4life.htm

Żgħażagħ Maltin f’laqgħa mal-Papa Franġisku f’Ruma

Il-Ġimgħa 17 ta’ Awwissu 2018: Mis-7 sat-13 ta’ Awwissu fi Grottaferrata l-Italja, inżamm it-2 appuntament tal-proġett OWLS (Opportunities + Willingness + Learning = Success) iffinanzjat mill-programm tal-Erasmus+ tal-Unjoni Ewropea. Il-protagonisti ta’ dan il-proġett kienu ż-żgħażagħ tal-Azzjoni Kattolika ġejjin minn Malta, l-Italja u r-Rumanija, flimkien ma’ żgħażagħ mill-Polonja, l-Albanija, il-Moldova, l-Ukrajna, il-Bulgarija, u Spanja. Kienet okkażjoni prezzjuża ta’ djalogu għas-60 żagħżugħ u żagħżugħa li ltaqgħu sabiex jitħaddtu fuq l-isfidi u s-suċċess tal-esperjenzi tagħhom fl-Azzjoni Kattolika u tal-volontarjat. Continue reading “Żgħażagħ Maltin f’laqgħa mal-Papa Franġisku f’Ruma”