ĠESÙ RXUXTAT JAGĦTINA L-PAĊI

5. Il-Ħamis tal-Ottava tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Kif kienu għadhom qegħdin jitkellmu, huwa nnifsu waqaf f’nofshom, u qalilhom: “Is-sliem għalikom”(Lq 24, 36).

F’din is-silta naraw lil Ġesù Rxuxtat jagħti l-paċi lill-Appostli. U din hija l-garanzija għal dawk li jemmnu fil-qawmien ta’ Kristu. Mhux qed iwegħedna unuri u ħwejjeġ materjali, lanqas li l-affarijiet f’ħajjitna jmorru kollha kif nixtiequ aħna, imma li jkollna l-paċi “tiegħu” f’qalbna. Continue reading “ĠESÙ RXUXTAT JAGĦTINA L-PAĊI”

L-Arċisqof ser jordna erba’ saċerdoti ġodda

L-Erbgħa, 24 ta’ April 2019: Il‑Knisja f’Malta tifraħ filwaqt li tirringrazzja lil Alla għall‑ordinazzjoni ta’ erba’ saċerdoti. L‑ordinazzjoni presbiterali ta’ dawn id‑djakni djoċesani ser issir nhar is‑Sibt, 27 ta’ April 2019, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta, fid‑9:30 a.m. Continue reading “L-Arċisqof ser jordna erba’ saċerdoti ġodda”

IL-QAWMIEN JIBDILNA

4. L-Erbgħa tal-Ottava tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

U ma kellux il-Messija jgħaddi minn dawn il-ħwejjeġ u hekk jidħol fil-glorja tiegħu? (Lq 24, 26).

Illum fil-Liturġija naqraw ir-rakkont tad-dixxipli ta’ Emmaus. Kienu qalbhom maqtugħa, billi dak Ġesù li kienu emmnu fih kien maqtul. Kellhom idea li l-Messija kellu jkun bniedem ta’ qawwa u għalhekk ma setgħux iniżżluha kif dan inqatel; għalhekk inqatgħu minn mal-komunità f’Ġerusalemm u marru lejn Emmaus, imdejqa u mħawda. Continue reading “IL-QAWMIEN JIBDILNA”

60th Anniversary of Priestly Ordination

On Sunday March 17 2019, my Capuchin confrere, Fr Joe Mallia OFM Cap, has celebrated his 60th anniversary from his priestly ordination. While congratulating wholeheartedly Fr Joe for this big grace in his priestly life I pray that God the Father keep renewing in him the Spirit of holiness with whom he has been anointed.
Continue reading “60th Anniversary of Priestly Ordination”

Ftit ħsibijiet fuq il-ħajja u l-esperjenza mistika

Kitba ta’ Joe Zammit

Matul il-kors tat-Teoloġija jiġu trattati diversi materji fundamentali u sekondarji għall-formazzjoni tas-saċerdot, imma ftit li xejn fuq il-ħajja u l-esperjenza mistika.

Li naf hu li Ruma kultant ikun hemm kors għas-saċerdoti fuq it-Teoloġija Mistika imma ftit huma s-saċerdoti li jħossu l-ħtieġa li jattendu għalih. Għalhekk, ħafna saċerdoti huma kompletament sajmin mit-tagħrif fuq il-ħajja u l-esperjenza mistika u dan jirriżulta f’indifferenza kbira min-naħa ta’ xi saċerdoti, biex ma ngħidx ukoll li whud jistgħu jkunu ukoll ostili, meta jisimgħu fuq persuni mistiċi. Continue reading “Ftit ħsibijiet fuq il-ħajja u l-esperjenza mistika”

IT-TAMA FIT-TIĠRIB

3. It-Tlieta tal-Ottava tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Ġesù qalilha: “Mara, għalfejn qiegħda tibki? Lil min qiegħda tfittex (Ġw 20, 15).

F’din is-silta naraw lil  Marija ta’ Magdala tibki għax ħasbet illi kienu serqu lil  Ġesù, iżda fl-istess ħin kienet qiegħda titkellem miegħu. U proprju din hija l-esperjenza ta’ ħafna Nsara. Iħossuhom imbegħdin minn Ġesù għaliex ma jħossuhx iżda jkomplu jitolbu u mingħajr ma jindunaw, ir-relazzjoni ma’ Kristu tkun qiegħda tikber. Continue reading “IT-TAMA FIT-TIĠRIB”