Archive

Archive for the ‘Avviżi’ Category

Taħdita dwar il-Kefen ta’ Kristu

October 21, 2017 Leave a comment

Nhar il-Ħamis, 26 ta’ Ottubru 2017, il-komunità Franġiskana flimkien mal-komunità ta’ Abramo, se jieħdu ħsieb diskussjoni xjentifika, biblika u spiritwali dwar il-Kefen ta’ Kristu. Read more…

Categories: Avviżi

Quddiesa tal-familji fis-Siggiewi

October 21, 2017 Leave a comment

Il-Grufan tas-Siġġiewi jixtiequ jfakkru li l-Ħadd, 22 ta’ Ottubu 2017, fil-11.00 ta’ filgħodu  ser issir quddiesa għall-familji fil-Knisja Parrokkjali.  F’din il-quddiesa se jkun hemm lituġija addattata għat-tfal.

Categories: Avviżi

Laqgħat ta’ Formazzjoni mill-Kummissjoni Djoċesana Familja f’Għawdex

October 19, 2017 Leave a comment

Kif nipprevjeni d-dippressjoni?   Din hija t-tema ta’ laqgħa oħra li l-Kummissjoni Djoċesana Familja tad-Djoċesi ta’ Għawdex qed torganizza fis-sensiela ta’ laqgħat ta’ formazzjoni għal matul l-2017 – l-2018. Il-laqgħa ser issir il-Ġimgħa, 27 ta’ Ottubru fis-6.30 pm fl-Istitut tal-Familja Papa Ġwanni Pawlu. Il-kelliema se tkun il-Counselling Psychologist, Dr Marlene Cauchi.  Ara aktar dettalji  …
Read more…

Categories: Avviżi

Laqgħat ta’ formazzjoni fil-Knisja ta’ San Pawl, Birkirkara

October 17, 2017 Leave a comment

Discipulus huwa vjaġġ ta’ fidi u raġuni bl-għan li jwassal lil min jieħu sehem biex isir dixxiplu aħjar ta’ Kristu.   Il-kors jikkonsisti f’laqgħat ta’ kull xahar li jsiru fil-Knisja ta’ San Pawl, Birkirkara u li jitmexxew minn Fr Nicholas J. Doublet.   L-ewwel laqgħa tkun il-Ġimgħa, 20 ta’ Ottubru u tibda fit-8.00 ta’ filgħaxija. Read more…

Categories: Avviżi

Kunċert minn Kor Ingliż f’Ta’ Pinu

October 17, 2017 Leave a comment

The JP2 Foundation will be commemorating the Liturgical Feast of Saint John Paul II on Saturday 21st October 2017 with a High Mass celebrated by Bishop Mario Grech followed by a concert of Sacred Music by St Teresa’s Effingham Choir from the UK . The choir will also be animating the 6.30pm Mass live broadcasted on TVM2. Read more…

Categories: Avviżi

Miljun tifel u tifla mid-dinja kollha nhar l-Erbgħa 18 ta’ Ottubru 2017 se jgħidu r-Rużarju flimkien

October 16, 2017 Leave a comment

Għal darb’oħra, il-Fondazzjoni Internazzjonali Pontifiċja tal-Karità, Aid to Church in Need (ACN), qed tistieden lit-tfal Maltin u Għawdxin sabiex nhar l-Erbgħa li ġej, 18 ta’ Ottubru, fid-9:00 a.m., jingħaqdu ma’ tfal oħra fid-dinja biex flimkien jgħidu t-talba tar-Rużarju. Read more…

Categories: Avviżi

Adorazzjoni Ewkaristika mill-Komunità Anawim

October 16, 2017 Leave a comment

Il-Komintà Anawin qed torganizza Adorazzjoni Ewkaristika oħra li ser issir fil-Knisja ta’ San Lawrenz f’Għawdex, nhar il-Ħamis. 26 ta’ Ottubru 2017 fil-5.30 pm.  Kulħadd huwa mistieden. Read more…

Categories: Avviżi