L-Assemblea Djoċesana 2019: Knisja Waħda, Vjaġġ Wieħed

Il-pjan pastorali għall-erba’ snin li ġejjin … L‑Arċidjoċesi ta’ Malta ser tlaqqa’ l‑Assemblea Djoċesana bejn għada l‑Ħamis 21 u l‑Ġimgħa 22 ta’ Novembru 2019. L‑Assemblea ser tkun ippreseduta mill‑Arċisqof Charles J. Scicluna u ser tiltaqa’ fis‑Sala taċ‑Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni (ĊAK) f’Birkirkara. Continue reading L-Assemblea Djoċesana 2019: Knisja Waħda, Vjaġġ Wieħed

Ċelebrazzjoni Djoċesana fil-Festa ta’ Kristu Re nhar il-Ħadd li ġej

Il‑Knisja Kattolika ser tiċċelebra l‑festa liturġika ta’ Kristu Re nhar il‑Ħadd, 24 ta’ Novembru 2019. Għal din il‑festa li tagħlaq is‑sena liturġika, l‑Arċisqof Charles J. Scicluna flimkien mal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi qed jistiednu lill‑Insara biex jingħaqdu magħhom għaċ-ċelebrazzjoni djoċesana. Continue reading Ċelebrazzjoni Djoċesana fil-Festa ta’ Kristu Re nhar il-Ħadd li ġej

Ktejjeb ta’ Talb għall-Kristu Re 2019

Ktejjeb għall-Mixja ta’ Fidi u ċ-Ċelebrazzjoni tat-Tieni Għasar fil-Festa ta’ Sidna Ġesù Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu.  Dan il-ktejjeb jinkludi l-Bidu taċ-Ċelbrazzjoni li ser issir f’riġlejn il-Monument ta’ Kristu Re fil-Floriana, il-Misteri tar-Rużarju għal matul il-Mixja ta’ Fidi, kif ukoll it-talb u t-Tieni Għasar li ser isir fil-Konkatidral ta’ San Ġwann.

Ara l-ktejjeb minn hawn …

Mixja ta’ Fidi fil-Festa ta’ Kristu Re

Kristu Re Monument.jpgIl-Ħadd 24 ta’ Novembru, Festa ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu, ser issir Mixja ta’ Fidi minn maġenb il-Monument ta’ Kristu Re fil-Floriana sal-Konkatidral ta’ San Ġwann fil-Belt Valletta.  Il-mixja tibda fil-5.00 pm u titmexxa minn Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna.  Fil-Konkatidral issir it-talba tal-Għasar u wara tkun mogħtija l-Barka Sagramentali.

Ara l-ktejjeb ta’ talb …

‘Senduq Msaħħar’ – Musical Oriġinali

Kull student jaf li meta tidħol fejn mhux suppost tispiċċa fl-inkwiet! Imma Samuel, George, Peter u Thomas qatt ma basru f’liema basla kienu se jidħlu waqt mawra ma’ tal-iskola … mawra li marret sew l’hinn minn dak li ried l-għalliem tagħhom. Tgħid jirnexxielhom joħorġu minn din it-taħwida? U fuq kollox … se jirnexxielhom ma jeqirdux il-Milied fil-proċess? Continue reading ‘Senduq Msaħħar’ – Musical Oriġinali