Ktieb ġdid fuq il-Lectio Divina għal żmien ir-Randan minn Patri Martin Micallef

Mill-qari għall-għejxien tal-Kelma ta’ Alla: Lectio Divina għall-Evanġelju ta’ żmien ir-Randan, Sena A, huwa l-isem ta’ ktieb ġdid miktub minn Rev Dr Martin Micallef, u ppubblikat fis-serje Reliġjon u Ħajja Bibbja  22/315 (Malta: 2020). Il-ktieb li hu magħmul minn 178 paġna joffri Lectio Divina fuq is-silta ta’ l-Evanġelju tal-Ħdud tar-Randan, Sena A. Continue reading Ktieb ġdid fuq il-Lectio Divina għal żmien ir-Randan minn Patri Martin Micallef

Direttivi dwar it-Tqarbin biex ikun evitat it-tixrid tal-mard

Minħabba li bħalissa ma’ diversi pajjiżi qed tixtered ħafna l-Coronavirus (COVID-19), u bħala miżura ta’ prekawzjoni u biex jiġi evitat kemm jista’ jkun il-periklu ta’ tixrid tal-Coronavirus, sakemm jingħataw direttivi oħra, it-Tqarbin Ewkaristiku bl-ostja għandu jsir biss fl-idejn u mhux fil-ħalq. Continue reading Direttivi dwar it-Tqarbin biex ikun evitat it-tixrid tal-mard

Adorazzjoni Ewkaristika matul Marzu 2020

Faċilment nistgħu nxebbħuh mal-VRT u mas-Service li minn żmien għal żmien nagħtu lill-karozza. Jew ma’ check-up mediku ta’ rutina jew restawr. Mhux xi ħaġa hekk hu r-Randan? Induru dawra madwarna fid-dmirijiet tagħna lejn Alla, lejn il-proxxmu, lejna nfusna fl-isfond tad-dmirijiet tal-istat tagħna. Dan hu ż-Żmien it-Tajjeb – dan hu Jum is-Salvazzjoni. Hekk tgħidilna l-Liturgija f’dan iż-Żmien Qaddis ta’ Grazzja Ma nitilfuhx –inkella niqdiemu u mmorru lura spiritwalment ! Continue reading Adorazzjoni Ewkaristika matul Marzu 2020