Live: Mument straordinarju ta’ talb mal-Papa Franġisku, illejla fis-6pm

Il‑Qdusija Tiegħu l‑Papa Franġisku, illejla, fis‑6pm, ser imexxi mument straordinarju ta’ talb mill‑Belt tal‑Vatikan. Minn Pjazza San Pietru, mingħajr nies preżenti fil pjazza, ser tiġi pproklamata l‑Kelma ta’ Alla, isir mument ta’ adorazzjoni tas‑Sagrament Imqaddes, u wara l‑Papa ser jagħti l‑Barka Urbi et Orbi (lill‑Belt u lid‑Dinja) bil‑possibbiltà li wieħed jirċievi l‑indulġenza plenarja.

Tista’ tingħaqad LIVE mal-Papa Franġisku minn din il-paġna tal-Laikos … http://www.laikos.org/tvl-vat-page.htm

Continue reading Live: Mument straordinarju ta’ talb mal-Papa Franġisku, illejla fis-6pm

Direttivi tal-Isqfijiet dwar ċelebrazzjonijiet reliġjużi fix-xhur li ġejjin

Direttivi dwar il-Ġimgħa Mqaddsa u l-Għid, l-Ewwel Tqarbina u l-Konferma Mqaddsa, u l-festi.

Fid‑dawl tas‑sitwazzjoni preżenti b’riżultat tal‑pandemija tal‑Covid‑19, l‑Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex qegħdin joħorġu dawn id‑direttivi dwar: il‑Ġimgħa Mqaddsa u l‑Għid il‑Kbir, l‑Ewwel Tqarbina u l‑Griżma tal‑Isqof, u l‑Festi.

Continue reading Direttivi tal-Isqfijiet dwar ċelebrazzjonijiet reliġjużi fix-xhur li ġejjin

Nitolbu r-Rużarju flimkien quddiem Ommna Ta’ Pinu

Il-Knisja qed tagħmel sejħa lil dawk kollha ta’ rieda tajba, speċjalment lill-familji Nsara, biex għada l-Erbgħa 25 ta’ Marzu, Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej, f’għaqda max-xewqa tal-Papa li dakinhar ikun jum ta’ talb mad-dinja kollha, waqt li l-Isqof Mario Grech imexxi l-Quddiesa u dritt wara t-talba tar-Rużarju Mqaddes mill-Kappella tas-Santwarju Ta’ Pinu, il-familji – Knisja tad-dar – jinġabru fid-dar tagħhom madwar ix-xbieha tal-Madonna Ta’ Pinu u nitolbuha tieqaf magħna f’din is-siegħa.

Ix-xandira tibda fil-5.30 pm u tintwera b’mod dirett fuq TVM2 kif ukoll fuq www.youtube.com/c/DioceseofGozo/live. Continue reading Nitolbu r-Rużarju flimkien quddiem Ommna Ta’ Pinu

Direttivi maħruġa mill-Isqfijiet biex jitrażżan it-tixrid tal-Coronavirus

At present, all religious functions in the Archdiocese of Malta and the Diocese of Gozo have been suspended. Moreover, in consultation with the Health Authorities, the Bishops have issued a number of other directives aimed at restraining the spread of the Coronavirus in our country. As Catholics, we are also called to commit ourselves to join together in prayer to God and to take care of one another by denying ourselves many beloved things for our own good.

The Bishops’ directives may be accessed here (this list is being updated regularly):

Continue reading Direttivi maħruġa mill-Isqfijiet biex jitrażżan it-tixrid tal-Coronavirus

Direttivi tal-Isqfijiet dwar is-saċerdoti li jakkumpanjaw il-funeral – 21/03/20

Fid-dawl tad-direttivi mill-awtoritajiet tas-saħħa, li daħlu fis-seħħ ghall-kamra mortwarja tal-Isptar Mater Dei u li jeżiġu li jidħlu biss familjari stretti għal ħin limitat fil-kamra mortwarja, bil-konsegwenza li t-tberik tal-mejjet/mejta ma jistax isir b’direttiva tal-Isqfijiet, is-saċerdot li jkun se jmexxi l-funeral ma jidħolx fil-kamra mortwarja, imma jakkumpanja lill-mejjet/mejta minn hemmhekk saċ-ċimiterju, fejn issir it-talba u t-tislima tal-aħħar li soltu ssir fil-knisja, u t-talba u t-tberik qabel id-difna.

Continue reading Direttivi tal-Isqfijiet dwar is-saċerdoti li jakkumpanjaw il-funeral – 21/03/20