Indulġenza Plenarja fit-tifkira tat-800 anniversarju mill-martirju ta’ San Anġlu ta’ Ġerusalemm

F’għeluq it-800 sena mill-martirju ta’ Sant’Anġlu ta’ Ġerusalemm, il-Penitenzjerija Appostolika tat l-indulġenza Plenarja għas-sena 2020-2021 mill-5 ta’ Mejju sa għeluq il-Ġublew fl-istess data. Continue reading Indulġenza Plenarja fit-tifkira tat-800 anniversarju mill-martirju ta’ San Anġlu ta’ Ġerusalemm

Jum Dinji ta’ talb għall-Vokazzjonijiet 2020

Għada, il‑Ħadd 3 ta’ Mejju 2020, huwa il‑Jum Dinji ta’ Talb għall‑Vokazzjonijiet. Għal din l‑okkażjoni l‑Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra Quddiesa bil‑Malti fid‑9:30 a.m.  u Quddiesa bl‑Ingliż fis‑6:30 p.m., mill‑Kappella taċ‑Ċentru tal‑Vokazzjonijiet fis‑Seminarju, Tal‑Virtù.  Il‑Quddies jixxandar fuq TVM2 u Knisja.mt. Illejla wkoll, fis‑7p.m. fuq Knisja.mt se tixxandar Quddiesa għaż‑żgħażagħ bis‑sehem ta’ wieħed mis‑seminaristi li bħalissa qed jirċievu l‑formazzjoni tagħhom fis‑Seminarju tal‑Arċisqof.

Tista’ ssegwi dawn iċ-Ċelebrazzjonijiet minn fuq din il-paġna tal-Laikos … http://laikos.org/quddiesa_live.htm

Continue reading Jum Dinji ta’ talb għall-Vokazzjonijiet 2020

L-Erbgħat tal-Madonna f’Ta’ Pinu

Nhar l-Erbgħa 6 ta’ Mejju jibdew l-Erbgħat bi tħejjija għall-Festa tal-Assunta. Din is-sena ser ikunu Erbgħat b’differenza minħabba ż-żmien tal-pandemija li qed ngħixu. Għalhekk iċ-ċelebrazzjonijiet kollha f’dawn l-Erbgħat ser ikunu mxandra fuq il-midja soċjali (Facebook u YouTube) tad-Djoċesi ta’ Għawdex u tas-Santwarju Ta’ Pinu. Continue reading L-Erbgħat tal-Madonna f’Ta’ Pinu