Live: Velja ta’ talb lejlet l-ordinazzjoni episkopali ta’ Mons. Joseph Galea Curmi

Il-Ġimgħa, 3 ta’ Awwissu, 2018: Illejla fis-7:30pm, fil-knisja parrokkjali ta’ San Ġużepp Ħaddiem, Birkirkara, ser issir velja ta’ talb immexxija mill‑Arċisqof Charles J. Scicluna, lejlet l‑ordinazzjoni episkopali ta’ Mons. Joseph Galea‑Curmi bħala l‑Isqof Awżiljarju l‑ġdid ta’ Malta. Continue reading “Live: Velja ta’ talb lejlet l-ordinazzjoni episkopali ta’ Mons. Joseph Galea Curmi”

Velja tal-Għid tal-Assunta

Nhar it-Tlieta 14 ta’ Awwissu 2018, l-Isqof ta’ Għawdex Monsinjur Mario Grech ser imexxi l-Velja tal-Għid tal-Assunta fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu.  Ser ikun hemm trasport minn Malta organizzat minn Radju Marija, li ser jagħti wkoll xandira diretta tal-Velja.  Ara l-poster b’aktar dettalji hawn taħt … Continue reading “Velja tal-Għid tal-Assunta”

Talb għall-qdusija tal-Kleru u għall-vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi

“Is-Sibt, 11 t’Awwissu 2018 fil-Knisja ta’ San Franġisk, B’Kara se ssir laqgħa ta’ talb għall-qdusija tal-Kleru u għall-vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi.  Il-laqgħa tibda fid-9.00 p.m. bil-quddiesa u tibqa’ sejra bl-adorazzjoni sal-11.00 p.m. Din il-laqgħa ssir kull xahar fi knejjes differenti.  Is-saċerdoti jeħtieġu u japprezzaw it-talb li jsir għalihom.” Continue reading “Talb għall-qdusija tal-Kleru u għall-vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi”