Adorazzjoni Ewkaristika matul Ġunju 2019

Ix-Xahar Għażiż ta’ Ġunju. Dan ix-xahar ser ilaqqgħana ma’ Veritajiet kbar tal-Fidi għażiża tagħna: It-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema fejn qiegħed isaltan fil-Glorja – fiĦ għandna Difensur dejjiemi quddiem il-Missier. Is-Solennità tal-Pentekoste – din l-assistenza kontinwa tal-Ispirtu Qaddis; Is-Solennità tan-natura Trinitarja ta’ Alla – Missier, Iben u Spirtu Santu; It-Teżor tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej fl-Ewkaristija Qaddisa u l-Qalb Tiegħu – Oċean ta’ Imħabba għalina l-imsejkna midinbin. Ejjew ngħoddsu fil-fond ta’ din ir-rikkezza li l-Liturġija toffrilna f’dan ix-xahar qaddis. Continue reading “Adorazzjoni Ewkaristika matul Ġunju 2019”

Kunċert mill-Omnia Quartet, ensemble internazzjonali

Il-Fondazzjoni “JP2” qed tiftaħ sena preparatorja biex tiċċelebra żewġ avvenimenti ewlenin fl-2020 relatati mal-Papa San Ġwann Pawlu II. L-ewwel ċentinarju tat-Twelid ta ‘Karol Wojtyla (18 ta’ Mejju 1920 – 2020) u t-30 anniversarju miż-Żjara Pastorali tiegħu f’Malta u Għawdex (25 – 26 – 27 ta ‘Mejju 1990 – 2020). Continue reading “Kunċert mill-Omnia Quartet, ensemble internazzjonali”