Archive

Archive for the ‘Avviżi’ Category

Safeguarding Minors – kif niprevjenu trawmi sesswali fit-tfal?

February 19, 2018 Leave a comment

Il-Kummissjoni Djoċesana Familja qed torganizza laqgħa ta’ formazzjoni bis-suġġett: Safeguarding Minors – kif niprevjenu trawmi sesswali fit-tfal?  Il-laqgħa ser tinżamm fl-Istitut tal-Familja, nhar il-Ġimgħa 23 ta’ Frar bejn is-6.00pm u s-7.15pm u ser titmexxa minn Dun Joseph Farrugia, psikologu, Direttur tal-Gozo Family Counselling Centre u lecturer fl-Università ta’ Malta.  Mistieden kulhadd, specjalment il-genituri u carers ta’ tfal.  Ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal. Read more…

Categories: Avviżi

Jum ta’ sawm u talb għall-paċi fid-dinja

February 19, 2018 Leave a comment

Il-Papa Franġisku għamel stedina għal ‘Jum ta’ talb u sawm għall-paċi’ fit-23 ta’ Frar 2018. Il-Papa qal hekk waqt l-Anġelus: Read more…

Categories: Avviżi, Aħbarijiet

Eżerċizzi Spiritwali fil-Parroċċi ta’ Għawdex – Randan 2018

February 19, 2018 Leave a comment

Lista dettaljata tal-Eżerċizzi Spiritwali li ser isiru fil-parroċċi ta’ Għawdex matul ir-Randan 2018.  Dan it-tagħrif hu bbażat fuq id-dettalji minbgħuta mill-parroċċi u jirriferi biss għal korsijiet ta’ Eżerċizzi organizzati minnhom.  Ara l-lista minn hawn  … Eżerċizzi Għawdex 2018

Categories: Avviżi

Pellegrinaġġ penitenzjali ta’ Ħadd in-Nies f’Ħaż-Żabbar

February 16, 2018 Leave a comment

Nhar il-Ħadd li ġej, 18 ta’ Frar 2018, f’Ħaż-Żabbar, ser isir il-pellegrinaġġ penitenzjali ta’ Ħadd in-Nies, bl-istatwa devozzjonali tal-Madonna tal-Grazzja.

Il-pellegrinaġġ ser jibda fl-4:15 p.m. u ser jitmexxa mill-Arċisqof Emeritu Mons. Pawlu Cremona OP u wara li tidħol l-istatwa tal-MAdonna fis-Santwarju, ser tiġi ċċelebrata Quddiesa bil-parteċipazzjoni tal-kor Notre Dame. Read more…

Categories: Avviżi, Aħbarijiet

Stedina mill-Knisja f’Għawdex għal Jum ta’ Sawm u Talb għall-Paċi

February 16, 2018 Leave a comment

Il-Ġimgħa, 16 ta’ Frar 2018: Ċirkulari maħruġa llum minn Mons. Tarcisio Camilleri, Vigarju Ġenerali tad-Djoċesi ta’ Għawdex u li ser tinqara fil-knejjes ta’ Għawdex fil-quddies kollu ta’ tmiem din il-ġimgħa tistieden lill-komunitajiet kollha tad-Djoċesi biex jissieħbu fil-Jum ta’ Sawm u Talb għall-Paċi li nieda l-Papa Franġisku.  Ara ċ-ċirkulajri minn hawn …  Jum ta’ sawm u talb ghall-paci (Randan 2018)

Categories: Avviżi, Aħbarijiet

Adorazzjoni Ewkaristika oħra mill-Komunità Anawin

February 15, 2018 Leave a comment

Il-Komunità Anawim qed torganizza Adorazzjoni Ewkaristika oħra bit-tema, Naduraw lil Ġesù f’Ġuf Marija.  Din ser issir il-Ħamis, 22 ta’ Frar 2018 fis-6.30 pm fil-Knisja ta’ Santa Margerita, f’Sannat.  Ara l-poster … Read more…

Categories: Avviżi

Safeguarding Minors – kif niprevjenu trawmi sesswali fit-tfal?

February 15, 2018 Leave a comment

Il-Kummissjoni Djoċesana Familja qed torganizza laqgħa ta’ formazzjoni bis-suġġett: Safeguarding Minors – kif niprevjenu trawmi sesswali fit-tfal?  Il-laqgħa ser tinżamm fl-Istitut tal-Familja, Victoria, Għawdex nhar il-Ġimgħa 23 ta’ Frar bejn is-6.00pm u s-7.15pm u ser titmexxa minn Dun Joseph Farrugia, psikologu, Direttur tal-Gozo Family Counselling Centre u lecturer fl-Università ta’ Malta.  Mistieden kulhadd, specjalment il-genituri u carers ta’ tfal.  Ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal.  Ara l-poster għal aktar tagħrif …  Read more…

Categories: Avviżi