Adorazzjoni Ewkaristika matul Novembru 2019

Ix-xahar ta’ Novembru joffrilna riflessjoni fuq il-Veritajiet Eterni. Jiftaħ bis-Solennità tal-Qaddisin Kollha – Dawn hutna li mxew it-triq u waslu fejn Alla iddestinahom li jaslu. Ħenjin huma! Nitolbuhom jgħinuna, aħna li għadna fil-vjaġġ. L-għada, niftakru fit-Talb u l-Quddies, f’ħutna li għadhom jissaffew. Xi darba nkunu aħna fil-bżonn tal-oħrajn ukoll. Continue reading Adorazzjoni Ewkaristika matul Novembru 2019

Ċelebrazzjonijet b’tifkira tal-Qaddej ta’ Alla, Avertan Fenech

Ta’ kull sena l-Ordni Karmelitan jorganizza programm ta’ ċelebrazzjonijiet fl-anniversarju mill-mewt tal-Qaddej ta’ Alla tal-Patri Karmelitan Avertan Fenech. DIn is-sena jagħlaq 76 sena mejjet. Continue reading Ċelebrazzjonijet b’tifkira tal-Qaddej ta’ Alla, Avertan Fenech

100 sena ilu ħadu l-ġisem ta’ Adelaide Cini mill-Addolorata għall-Istitut Cini

Nhar it-Tlieta 15 ta’ Ottubru, fis-7.00 pm, l-okkażjoni tal-mitt sena mill-eżumazzjoni u t-trasport tal-fdalijiet ta’ Adelaide Cini miċ-ċimiterju ta’ Santa Maria Addolorata għall-istitut “Ta’ Ċini” li kienet waqqfet hi stess, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ser jiċċelebra Quddiesa fil-kappella tal-Istitut Cini f’Santa Venera. Continue reading 100 sena ilu ħadu l-ġisem ta’ Adelaide Cini mill-Addolorata għall-Istitut Cini

Laqgħa ta’ talb – Fra Baskal

Nhar il-Ġimgħa 18 tax-xahar, fil-Kappella tal-Madonna ta’ Lourdes, il-Furjana, ser issir laqgħa ta’ talb għall-glorifikazzjoni tal-Qaddej ta’ Alla Fra Baskal. Tibda fis-6 pm. bir-rużarju, imbagħad issir quddiesa u wara nofs-siegħa Adorazzjoni Ewkaristika. Fit-tmiem isir it-tberik b’biċċa miċ-ċoqqa ta’ Fra Baskal. Imexxi Fr. Joe Buttiġieġ, Kapuċċin.
Kulħadd huwa mistieden li jattendi.