Archive

Archive for the ‘Avviżi’ Category

Adorazzjoni Ewkaristika matul Lulju 2018

Ix-Xahar ta’ Lulju huwa ddedikat lid-Demm Prezzjożissimu ta’ Ġesù. Din hija devozjoni li ftit li xejn hija magħrufa fostna. Nagħmlu tajjeb li nxerrduha fost il-poplu taghna. Kien bid-Demm għażiż tieghu li Ġesù fdiena. Kemm għandna nkunu obbligati lejH! L-Adorazzjonijiet huma mod sublimi kif nuru l-gratitudni tagħna lejn dan l-Akbar Benefattur tagħna. Hawn taħt issib dettalji tal-Adorazzjoni Ewkaristika li ser issir matul Lulju 2018 u li titmexxa mis-Superjur Joe Fenech f’diversi knejjes kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex. Read more…

Categories: Avviżi

Korsijiet mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali għas-Sena 2018/2019

L-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali ppublika l-prospectus ta’ korsijiet li ser ikun qed joffri għas-Sena 2018/2019. Read more…

Categories: Avviżi

Sehem in-Nisrani fil-Ħajja Pubblika

June 19, 2018 Leave a comment

Taħdita mill-Isqof ta’ Għawdex, Monsinjur Mario Grech fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni tal-ktieb, Enrico Dandria, Qassis, Politiku, Patrijott.  Il-Ħamis 5 ta’ Lulju 2018 fis-7.00pm fil-Librerija Nazzjonali (Għawdex), Triq Vajrinġa, Victoria.  Ħin fis-7.00pm.  Ara l-poster … Read more…

Categories: Avviżi

Diversi korsijiet mill-Fakultà tat-Teoloġija

June 18, 2018 Leave a comment

Il-Fakultà tat-Teoloġija fl-Universita’ ta’ Malta qed tilqa’ applikazzjonijiet għal diversi korsijiet li se jibdew f’Ottubru 2018. Dawn il-korsijiet jolqtu direttament il-formazzjoni u l-missjoni ta’ dawk involuti fil-ħidma pastorali tal-Knisja fuq diversi livelli. Read more…

Categories: Avviżi

50th anniversary of the Inauguration of the Cathedral Archives and Museum

June 16, 2018 Leave a comment

azevedo.jpgOn the 50th anniversary of the Inauguration of the Cathedral Archives and Museum,  the Metropolitan Chapter, in collaboration with the Foundation for Theological Studies,  cordially invites you to a Public Lecture by HIS LORDSHIP BISHOP CARLOS A. DE PINHO MOREIRA AZEVEDO, Delegate of the Pontifical Council for Culture, on Cultura e Vangelo: Un impegno pastorale permanente at the Cathedral Museum, Mdina on Saturday 30th June 2018 at 10.30 a.m.

The programme includes brief musical interludes, and will be followed by light refreshments. You are also invited to visit the Cathedral Museum.

Categories: Avviżi

Taħdita f’Malta minn awtur u riċerkatur tal-Lvant Nofsani – Marc Fromager

June 12, 2018 Leave a comment

Marc Fromager, id-Direttur Nazzjonali tal-Aid to the Church in Need (Franza), u Editor-in-Chief tal-magazine The Church in the World, ser iżur Malta f’Lulju 2018. Hu ser jitkellem dwar is-sitwazzjoni attwali fil-Lvant Nofsani u l-effetti devastanti li għaddejjin minnhom il-Kristjani tal-post. Hu ser jagħti taħdita t-Tnejn, 2 ta’ Lulju 2018 fil-Corinthia Palace Hotel, Ħ’Attard, fis-7.00pm. Read more…

Categories: Avviżi

Il-Programm taċ-ċelebrazzjonijiet f’ġieħ il-Madonna Ta’ Pinu fis-Santwarju

Il-Programm taċ-ċelebrazzjonijiet f’ġieħ il-Madonna Ta’ Pinu fis-Santwarju tagħha f’Għawdex, fl-okkażjoni tal-135 Anniversarju mis-Sejħa tagħha lil Karmni Grima … programm djar 2018

Categories: Avviżi