Adorazzjoni Ewkaristika matul Frar 2020

Ix-Xahar ta’ Frar għalina għandu jkun ix-Xahar tal-Fidi. Nhar l-10 ta’ Frar infakkru l-akbar ġrajja li sawret lil ġensa. Id-Dawl ta’ Alla feġġ fostna fil-figura ta’ San Pawl. San Pawl ġabilna d-Dawl ta’ Kristu l-Mulej! Inħabirku u nitolbu biex dan id-Dawl qatt ma jintefa. Bih l-ebda theddida ma tbeżżgħana; Mingħajru, nisfaw tellefin. San Pawl Missierna – Ħares dejjem lil uliedek maħbubin! Fit-12 ta’ Frar, 1880: It-Twelid ta’ San Ġorġ Preca It-Tieni Missier Tagħna fil-FIDI. Continue reading Adorazzjoni Ewkaristika matul Frar 2020

Quddiesa mill-Isqof għall-Ġurnalisti u Kittieba Għawdxin

Nhar il-Ġimgħa 24 ta’ Jannar taħbat il-festa ta’ San Franġisk de Sales, Isqof u Duttur tal-Knisja u Patrun tal-Ġurnalisti u Kittieba.  F’din l-okkażjoni Mons Isqof Mario Grech, kif għamel fl-imgħoddi se jqaddes għall-ġurnalisti, kittieba u xandara Għawdxin,  fil-Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb fl-inħawi taċ-Ċawla Victoria fis-6pm. Billi fit-22 tal-istess xahar, jum it-tifkira tal-Ordinazzjoni Episkopali tiegħu, Mons Grech ikun għadu msiefer, huwa se jkun qed jgħaqqad flimkien dawn iż-żewġ okkażjonijiet.  Kulħadd huwa mistieden.

L-Isqof Mario jagħti l-Lettorat lil Gabriel Vella

Nhar il-Ħadd 26 ta’ Jannar 2020 (il-Ħadd tal-Kelma ta’ Alla) l-Isqof Mario Grech se jagħti l-Ministeru tal-Lettorat lis-seminarista Gabriel Vella. Il-quddiesa tkun fl-10.30am fil-Knisja Parrokkjali Ta’ Sannat.

Nitolbu għal aktar vokazzjonijiet u għas-seminarista Gabriel Vella li (nhar il-Ħadd li ġej/illum) ser jirċievi l-ministeru tal-Lettorat, sabiex iħalli l-Kelma tiegħek tkompli ddawwlu u tħeġġu ħalli jisma’ u jwettaq ir-rieda tiegħek.

Konferenza dwar il-Familja f’Għawdex – Inħobbok! Int bis-serjetà?

Kull sena matul dawn l-aħħar 10 snin, il-Kummissjoni Familja tad-Djoċesi ta’ Għawdex organizzat Konferenza Djoċesana b’temi dwar il-familja b’għajnuna biex inkomplu niffurmaw il-familji u l-koppji tagħna f’imħabba awtentika.  Il-konferenza ta’ din is-sena ser ikollha t-tema, “Inħobbok! Int bis-Serjetà?”.  Din ser ssir fil-25 ta’ Jannar 2020.

Hawn taħt tista’ tisma intervista li Francesco Pio Atatrd għamel ma’ Dun Anton Teuma, responsabbli minn din il-Kummissjoni Djoċesan u ma’ tnejn mill-membri ta’ din il-Kummissjoni, Ivana Farrugia u Tony Bezzina.

Continue reading Konferenza dwar il-Familja f’Għawdex – Inħobbok! Int bis-serjetà?