Il-Patrijiet Franġiskani Konventwali jiċċelebraw il-Kapitlu Provinċjali

Bejn id-9 u t-13 ta’ Settembru, il-Provinċja Maltija ta’ San Pawl Appostlu tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali ċċelebrat it-30 Kapitlu Provinċjali Ordinarju fiċ-Ċentru Kulturali Franġiskan, Birkirkara. Continue reading Il-Patrijiet Franġiskani Konventwali jiċċelebraw il-Kapitlu Provinċjali

Bidla fit-tmexxija tas-santwarju ta’ Lourdes

Il-Papa Franġisku ħatar lil Mons. Olivier Ribadeau Dumas biex ikun inkarigat mid-djoċesi ta’ Tarbes u Lourdes, fi Franza. B’din il-bidla tneħħiet ir-responsabbiltà fuq is-santwarju ta’ Lourdes, li qabel kienet taqa’ taħt l-Isqof tad-djoċesi, Mons. Nicolas Brouwet. Il-Papa ried li tingħata importanza aktar lill-aspett spiritwali tas-santwarju u tal-madwar, milli dak amministrattiv u finanzjarju.

https://www.thetablet.co.uk/news/12044/new-lourdes-rector-appointed-amid-reshuffling-of-shrine-management

Rapport għal-Laikos minn Joe Galea

 

Il-Papa jirrakonta ġrajja ta’ tfulitu

Il-Papa  iltaqa’ wkoll mal-istudenti żgħażagħ membri ta’ Scholas Occurrentes, u rrakkontalhom ġrajja minn tfulithu. Din kienet żjara privata u mhux imniżżla fl-aġenda ta’ laqgħat li kellu l-Papa. Huwa nnota li t-tfal u ż-żgħażagħ spiss jilgħabu l-ballun fuq il-bajjiet sbieħ tal-Mozambique bi blalen taċ-ċraret. Continue reading Il-Papa jirrakonta ġrajja ta’ tfulitu

Sentejn wara l-vjaġġ tal-Papa fil-Kolombja

Fit-tieni anniversarju taż-żjara appostolika tal-Papa Franġisku fil-Kolombja, l-Isqfijiet tal-pajjiż ġeddew l-appell tagħhom liċ-ċittadini kollha Kolombjani biex isewgwu u jħaffu t-triq għal paċi definittiva, rikonċiljazzjoni personali u soċjali u ċaħda tal-vjolenza bħala mezz kif jingħelbu l-inugwalzjani kif ukol lit-tisħiħ tal-unità u l-istituzzjonalità. Continue reading Sentejn wara l-vjaġġ tal-Papa fil-Kolombja