Archive

Archive for the ‘Aħbarijiet’ Category

In-numru ta’ Kattoliċi fid-dinja qed jiżdied

October 21, 2017 Leave a comment

Il-Ġimgħa, 20 ta’ Ottubru 2017:   L-Aġenzija tal-Vatikan, Fides ħabbret li n-numru ta’ kattoliċi madwar id-dinja żdied u issa jlaħħaq kważi biljun u tliet mitt mijun li hija kważi 18 fil-mija tal-popolazzjoni tad-dinja.  Dan ifisser li bejn l-2014 u l-2015, kattoliċi żdiedu bi tnax-il miljun u nofs.   Ara aktar dettalji …. Read more…

Categories: Aħbarijiet

Dun Michael Zammit bħala Kappillan tal‑Parroċċa ta’ Sant’Andrija, Ħal Luqa.

October 21, 2017 Leave a comment

L‑Arċisqof Charles J. Scicluna ħatar lil Kan. Dun Michael Zammit bħala Kappillan tal‑Parroċċa ta’ Sant’Andrija Appostlu, Ħal Luqa. Read more…

Categories: Aħbarijiet

Dun Gordon Refalo bħala Kappillan tal Parroċċa ta’ Santa Marija, Ħal Għaxaq

October 21, 2017 Leave a comment

L Arċisqof Charles J. Scicluna ħatar lil Dun Gordon Refalo bħala Kappillan tal Parroċċa ta’ Santa Marija, Ħal Għaxaq.

Dun Gordon Refalo twieled Tas Sliema fit 30 ta’ Novembru 1961. Huwa rċieva l edukazzjoni tiegħu fl iskola ta’ St Joseph ir Rabat, u fil Kulleġġ San Alwiġi, Birkirkara.
Read more…

Categories: Aħbarijiet

Il-Papa jibgħat il-kondoljanzi għall-mewt traġika ta’ Daphne Caruana Galizia

October 20, 2017 Leave a comment

Il-Ġimgħa, 20 ta’ Ottubbru 2017: Il-Papa Franġisku bagħat il-kondoljanzi tiegħu lill-familja tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u wera l-viċinanza tiegħu mal-poplu Malti “f’dan iż-żmien diffiċli.” Read more…

Categories: Aħbarijiet

Il-Papa Franġisku jikkundanna l-attakk terroristiku f’Mogadishu

October 18, 2017 Leave a comment

Il-Papa Franġisku kkundanna l-attakk terroristiku li qatel aktar minn 300 persuna, inkluż tfal, fil-belt ta’ Mogadishu, is-Somalja. Waqt l-udjenza ġenenrali fi Pjazza San Pietru, il-Papa qal li xtaq jesprimi n-niket tiegħu għall-massakru li ġara s-Sibt.
Read more…

Categories: Aħbarijiet

IR-REAZZJONI TAL-ARĊISQOF CHARLES J. SCICLUNA GĦALL-QTIL TAL-ĠURNALISTA DAPHNE CARUANA GALIZIA

October 16, 2017 Leave a comment

It-Tnejn, 16 ta’ Ottubru 2017: Nikkundanna bl-iżjed mod qawwi dan il-qtil faħxi li seħħ illum. It-telfa ta’ Daphne Caruana Galizia timliena bi swied il-qalb u bid-determinazzjoni li niddefendu d-demokrazija sal-aħħar.

Dan mhux il-mument li noqogħdu nagħmlu gwerer bejnietna u nwaħħlu f’xulxin. Bħala poplu rridu nqumu, niddefendu d-dinjità ta’ kull wieħed, naqtgħu t-tgħajjir żejjed ta’ bejnietna u niddefendu l-valur kbir tad-demokrazija billi mill-kliem ngħaddu għall-fatti.
Nitlob għal ruħ din il-vittma u għall-qraba tagħha. Nuri solidarjetà mal-ġurnalisti kollha u nħeġġiġkom tiddefendu l-verità, ma tibżgħu minn ħadd u tkunu qaddejja tal-poplu u tad-demokrazija.

Kappillan ġdid fil-parroċċa ta’ Santa Luċija

October 15, 2017 Leave a comment

Dun Joseph Mizzi twieled fil‑11 ta’ Ottubru 1970. Huwa rċieva l‑edukazzjoni primarja fl‑iskola ta’ Ħaż‑Żebbuġ, l‑edukazzjoni sekondarja fil‑Liċeo Mikiel Anton Vassalli tal‑Ħandaq, Ħal Qormi, u l‑edukazzjoni post-sekondarja fil‑Kulleġġ San Alwiġi, Birkirkara. Kompla l‑istudji terzjarji fil‑Fakultà tat‑Teoloġija (Filosofija u Teoloġija), fl‑Università ta’ Malta.
Read more…

Categories: Aħbarijiet