Seminaristi Afrikani jgħidu għaliex jixtiequ jsiru saċerdoti

It-Tlieta 14 ta’ Awwissu 2018:  “Mhux faċli għaliex in-nbies jistennew ħafna minna … jdfisser ħafna sagrifiċċju … Jiġu mumenti li nħossni waħdi … Jistennew li fik jaraw il-qdusija  … Imma nixtieq inkun saċerdot.”  Ara l-video hawn taħt … Continue reading “Seminaristi Afrikani jgħidu għaliex jixtiequ jsiru saċerdoti”

Il-laqgħat dinjin tal-familji, 25 sena ta’ rigali lill-Knisja

Il-Ħadd 12 ta’ Awwissu 2018: Fl-okkażjoni tal-Laqgħa Dinjija tal-Familji li se ssir f’Dublin kważi 25 sena wara l-ewwel waħda li kienet saret f’Ruma fuq xewqa tal-Papa Ġwanni Pawlu II, l-aġenzija Vatican News ġabret fil-qosor l-istorja tal-avveniment li sar fil-preżenza ta’ tliet Papiet: Ġwanni Pawlu II, Benedittu XVI u Franġisku Continue reading “Il-laqgħat dinjin tal-familji, 25 sena ta’ rigali lill-Knisja”

Jibnu l-komunità permezz tan-nisa

Fl-Iraq: Insaħħu n-nisa biex huma jsaħħu t-tfal u l-familja. Minnhom tissaħħaħ il-komunità. Jista’ dan ikun mudell għal pajjiżna?

Wara l-okkupazzjoni tal-Iraq mill-ISIS, nisa Insara minn dan il-pajjiż kienu mistiedna biex jieħdu sehem f’laqgħa mifruxa fuq tliet ijiem li matulhom jkunu mogħtija għajnuna u appoġġ spiritwali.  Il-laqgħha kienet ispirata mill-festa ġdida ta’ Marija Omm il-Knisja li l-Papa Franġisku daħħal riċentement fil-kalendarju liturġiku u li tkun ċelebrata kull sena l-għada ta’ Għid il-Ħamsin. Continue reading “Jibnu l-komunità permezz tan-nisa”

Il-qtil brutali tat-tfal bl-ewtanasja fil-Belġju

Il-Ħadd 12 ta’ Awwissu 2018: Sitwazzjoni impressjonanti fis-soċjeta tal-Punent hija l-mod mgħaġġel kif prattiċi li fil-passat kienu illegali issa qegħdin jiġu permessi. Hekk ġara rigward l-abort, is-selezzjoni tal-embrjuni u bħalissa għaddejja wkoll kampanja favur l-ewtanasja. Reċentament ġie magħruf li fis-snin 2016 u 2017 tlett itfal fil-Belġju ġew mogħtija l-ewtanasja u ma sar l-ebda rapport fil-midja ! Continue reading “Il-qtil brutali tat-tfal bl-ewtanasja fil-Belġju”

Fl-Arġentina ma tgħaddix liġi favur l-abort volontarju

Is-Sibt 11 ta’ Awwissu 2018: Fl-Arġentina folol kbar ta’ nies infexxew f’ferħ kbir fit-toroq ewlenin hekk kif ħarġet l-aħbar li s-senaturi Arġentini irrifjutaw abbozz ta’ liġi li kienet se tillegalizza l-abort wara dibattitu li dam sal-Ħamis kmieni filgħodu, deċiżjoni li marret kontra l-moviment ta’ appoġġ minn gruppi differenti ta’ drittijiet favur l-abort. Continue reading “Fl-Arġentina ma tgħaddix liġi favur l-abort volontarju”

Catechesi Tradendae dwar il-Katekeżi fi żminijietna

Il-Knisja dejjem qieset il-katekeżi bħala wieħed mix-xogħolijiet primarji tagħha, għaliex qabel ma Kristu tela’ għand il-Missier, wara li qam minn bejn l-imwiet, ta lill-Appostli l-aħħar amar – li jagħmlu dixxipli lin-nazzjonijiet kollha u jgħallmuhom iħarsu dak kollu li kien ordnalhom. ,,, Continue reading “Catechesi Tradendae dwar il-Katekeżi fi żminijietna”

Tifla ċkejkna lura mal-familja wara 3 snin maħtufa mill-IS.

Il-Ġimgħa 10 ta’ Awwissu 2018: It-tbissima fuq wiċċ din it-tifla hija xhieda tal-kuraġġ kbir tal-Insara ħutna li minkejja l-persekuzzjonijiet ħarxa li għaddejjin minnhom, madankollu t-tama fi qlubhom tibqa’ ġajja. Fl-2014, Christina Nun li kellha biss tliet snin inżatfet minn darha mit-terroristi li jsejjħu lilhom infushom, l-Istat Iżlamiku (IS).  Tliet snin wara inħelset u f’dan ir-ritratt tidher ma’ oħtha fid-dar ċkejkna tagħhom fil-kamp tar-refuġjati ta’ Erbil fl-Iraq. Continue reading “Tifla ċkejkna lura mal-familja wara 3 snin maħtufa mill-IS.”