Chiara Corbella, l-omm żagħżugħa li tat ħajjitha għal binha fil-ġuf

Il-Ħamis 20 ta’ Settembru 2018: Nibqgħu fuq it-tema tal-imħabba – din id-darba l-imħabba ta’ omm lejn binha fil-ġuf. Is-sit newsbook.co.mt ippubblika l-ġrajja ta’ Chiara Corbella. Il-ġimgħa li għaddiet id-djoċesi ta’ Ruma ħabbret li nbeda l-proċess għall-beatifikazzjoni u kanoniżazzjoni ta’ mara Taljana li rrifjutat it-trattament għall-kanċer biex ma tipperikolax it-tqala tagħha. Continue reading “Chiara Corbella, l-omm żagħżugħa li tat ħajjitha għal binha fil-ġuf”

“Mid-dokumenti għall-fatti” – l-Arċisqof Scicluna dwar l-abbużi

Il-Ħamis 20 ta’ Settembru 2018: Is-sit newsbook.com.mt irrapporta li l-Arċisqof Charles Scicluna qal li permezz tal-laqgħa mal-Presidenti tal-Konferenzi Episkopali minn madwar id-dinja, il-Papa Franġisku qed juri li mill-kliem irid imur għall-fatti dwar il-protezzjoni tal-minuri u l-vulnerabbli. Continue reading ““Mid-dokumenti għall-fatti” – l-Arċisqof Scicluna dwar l-abbużi”

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Ix-xitan juża l-ipokriti, Ġesù jgħallem il-vera mħabba

Il-Ħamiis 20 ta’ Settembru 2018: Nitolbu lil Ġesù li bil-ħniena u l-maħfra tiegħu jipproteġi dejjem il-Knisja tagħna, “omm u qaddisa imma mimlija wlied midinbin bħalna”.

Din kienet it-talba li għamel il-Papa Franġisku waqt il-quddiesa tal-lum il-Ħamis 20 ta’ Settembru, fil-kappella tad-Dar Santa Marta. Begoglio kien qed jikkummenta l-ewwel qari meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin u l-Vanġelu skont San Luqa li jdur madwar il-kliem ta’ Ġesù: dnubietha maħfura għax ħabbet ħafna. Continue reading “Il-Papa f’Dar Santa Marta: Ix-xitan juża l-ipokriti, Ġesù jgħallem il-vera mħabba”

Tifla tirrakonta l-esperjenza tagħha fis-Sirja

L-Erbgħa 19 ta’ Settembru 2018: “Ma tantx kelli tfulija sabiħa. Meta beda kollox, jiena kont għadni zgħira, qed nikber. Kien tassew diffiċli li tkun ferħana, li timxi fit-triq u tħossok fiż-żgur.  Kultant mid-dar nisemgħu sparar u splużżjonijiet, u allura tibża’ toħroġ barra fit-triq u tgħix ħajja normali.  Ħajti ta’ teenager tliftha. Din il-parti ta’ ħajti ġa għaddiet.  Ma nistax nakkwistha lura.  Nittama li ma jdumx ma jgħaddi kollox.  Imma ma nafx x’hemm fil-futur għalina.  Nittama li għad nerġa’ nkun ferħana u li uħud mill-ħolm tiegħi għadhom jistgħu iseħħu hawn f’pajjiżi.  Jiena għad għandi wkoll tama fl-umanità. Iva!”

Ara l-filmat …  Continue reading “Tifla tirrakonta l-esperjenza tagħha fis-Sirja”

Ġuħ kbir jista’ jwassal għall-mewt ta’ 600,000 tfal f’żoni ta’ gwerra

L-Erbgħa 19 ta’ Settembru 2018: Is-sit newsbook.com.mt qed jippubblika aħbar xejn sabiħa. Aktar minn nofs miljun tifel u tifla li jgħixu f’żoni ta’ gwerra jistgħu jmutu kaġun ta’ ġuħ estrem, qabel tmiem din is-sena. Dan joħroġ minn riċerka ġdida tal-organiżazzjoni internazzjonali “Save the Children”. Continue reading “Ġuħ kbir jista’ jwassal għall-mewt ta’ 600,000 tfal f’żoni ta’ gwerra”

Delegazzjoni mill-Vatikan għaċ-Ċina

Is-sit newsbook.com.mt irrapporta li l-Vatikan jaf jibgħat delegazzjoni lejn iċ-Ċina qabel l-aħħar ta’ dan ix-xahar. Jekk il-laqgħa bejn il-Vatikan u ċ-Ċina tmur tajjeb, iż-żewġ stati jaf jilħqu ftehim dwar kif jiġu mlaħħqa l-isqifijiet iċ-Ċina skont rapporti li dehru fil-gazzetta tal-istat Ċiniż. Continue reading “Delegazzjoni mill-Vatikan għaċ-Ċina”

Ir-ragħaj huwa umli, jitħassar lill-oħrajn u jekk jakkużawh, jitlob.

It-Tleta 18 ta’ Settembru 2018: Bħala ragħaj, l-awtorità tiegħu Ġesù kien jiksibha mill-umlità u l-qrubija lejn in-nies, mill-kumpassjoni li kien jesprimi bil-manswetudni u t-tenerezza. U meta l-affarijiet ikunu sejrin ħażin, bħalma ġara fuq il-Kalvarju, baqa’ sieket u beda jitlob. Continue reading “Ir-ragħaj huwa umli, jitħassar lill-oħrajn u jekk jakkużawh, jitlob.”