Marokk: Insara Marokkini jappellaw lil Papa għal iktar libertà reliġjuża fil-pajjiż

Il-Papa Franġisku ser ikun qed jagħmel vjaġġ appostoliku fil-Marrokk bejn it-30 u l-31 ta’ Marzu 2019. In-numru tal-imgħamdin fil-Marrok huwa biss 1.1% tal-popolazzjoni, jiġifieri, madwar 380,000 minn 33.6 miljun persuna. Ir-reliġjon prinċipali hija l-Iżlam. Continue reading “Marokk: Insara Marokkini jappellaw lil Papa għal iktar libertà reliġjuża fil-pajjiż”

Ewropa magħquda favur il-ġid komuni

Is-Sibt, 16 ta’ Marzu 2019: Dokument ta’ riflessjoni mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi. Fid‑dawl tal‑elezzjonijiet tal‑Parlament Ewropew u tal‑Kunsilli Lokali f’Mejju li ġej, il‑Kummissjoni Ġustizzja u Paċi ħejjiet dokument ta’ riflessjoni bbażat fuq it‑tagħlim soċjali tal‑Knisja. Dan għandu jservi ta’ għodda sabiex l‑Insara jkomplu jaqdu d‑dmirijiet u r‑responsabbiltajiet tagħhom fis‑soċjetà, li ma jibdewx u jispiċċaw fil‑mument tal‑votazzjoni imma jkomplu fil‑ħajja ta’ kuljum. Id‑dokument jinsab fuq il‑websajt tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta www.knisja.mt.

Continue reading “Ewropa magħquda favur il-ġid komuni”

Xi tfisser id-deċiżjoni tal-Papa li jiftaħ l-arkivji ta’ Piju XII?

Il-Ġimgħa 15 ta’ Marzu 2019: Kif diġà ħabbarna minn dan is-sit xi jiem ilu, il-Papa Franġisku ddeċieda favur il-ftuħ tal-arkivji tal-Pontifikat tal-Papa Piju XII. Dan l-arkivju enormi hu mifhum li fih mal-mija u ħamsin elf faxxiklu li jmorru lura għaż-żmien it-Tieni Gwerra Dinjija. Din id-deċiżjoni kienet ilha mistennija fid-dawl tal-kontroversja dwar l-allegat skiet ta’ Piju XII matul il-gwerra. Continue reading “Xi tfisser id-deċiżjoni tal-Papa li jiftaħ l-arkivji ta’ Piju XII?”

L-Eżerċizzi Spiritwali tal-Papa: inqaċċtu minn ġo nofsna l-indifferenza

Il-Ġimgħa 15 ta’ Marzu 2019: Il-Papa Franġisku flimkien mal-kollaboraturi tiegħu li sa għada l-Ġimgħa qed jagħmlu l-eżerċizzi spiritwali, nhar it-Tlieta semgħu riflessjoni dwar kif nistgħu nroddu lura s-sbuħija lill-ibliet tagħna billi neliminaw l-indifferenza u l-mard li hemm fihom. Continue reading “L-Eżerċizzi Spiritwali tal-Papa: inqaċċtu minn ġo nofsna l-indifferenza”