Archive

Archive for the ‘Aħbarijiet’ Category

It-Tfittxija għall-Ġustizzja Soċjali bħala pass lejn il-paċi

February 20, 2018 Leave a comment

Dokument mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi u l-Kummissjoni Emigrani fil-Jum Dinji għall-Ġustizzja Soċjali 2018

It-Tlieta, 20 ta’ Frar 2018:  “Il-bniedem, mhux l-‘alla tal-flus’, għandu jkollu fiċ-ċentru tas-sistemi soċjali u ekonomiċi, jekk irridu li ssaltan il-ġustizzja soċjali.”  Dan hu l-messaġġ ewlieni tad-dokument ippubblikat illum mill-Kummissjoni Ġustizzja u l-Paċi u l-Kummissjoni Emigranti tal-Arċidjoċesi ta’ Malta, li jfakkar il-Jum Dinji għall-Ġustizzja Soċjali. Read more…

Categories: Aħbarijiet

Jum ta’ sawm u talb għall-paċi fid-dinja

February 19, 2018 Leave a comment

Il-Papa Franġisku għamel stedina għal ‘Jum ta’ talb u sawm għall-paċi’ fit-23 ta’ Frar 2018. Il-Papa qal hekk waqt l-Anġelus: Read more…

Categories: Avviżi, Aħbarijiet

Pellegrinaġġ penitenzjali ta’ Ħadd in-Nies f’Ħaż-Żabbar

February 16, 2018 Leave a comment

Nhar il-Ħadd li ġej, 18 ta’ Frar 2018, f’Ħaż-Żabbar, ser isir il-pellegrinaġġ penitenzjali ta’ Ħadd in-Nies, bl-istatwa devozzjonali tal-Madonna tal-Grazzja.

Il-pellegrinaġġ ser jibda fl-4:15 p.m. u ser jitmexxa mill-Arċisqof Emeritu Mons. Pawlu Cremona OP u wara li tidħol l-istatwa tal-MAdonna fis-Santwarju, ser tiġi ċċelebrata Quddiesa bil-parteċipazzjoni tal-kor Notre Dame. Read more…

Categories: Avviżi, Aħbarijiet

Stedina mill-Knisja f’Għawdex għal Jum ta’ Sawm u Talb għall-Paċi

February 16, 2018 Leave a comment

Il-Ġimgħa, 16 ta’ Frar 2018: Ċirkulari maħruġa llum minn Mons. Tarcisio Camilleri, Vigarju Ġenerali tad-Djoċesi ta’ Għawdex u li ser tinqara fil-knejjes ta’ Għawdex fil-quddies kollu ta’ tmiem din il-ġimgħa tistieden lill-komunitajiet kollha tad-Djoċesi biex jissieħbu fil-Jum ta’ Sawm u Talb għall-Paċi li nieda l-Papa Franġisku.  Ara ċ-ċirkulajri minn hawn …  Jum ta’ sawm u talb ghall-paci (Randan 2018)

Categories: Avviżi, Aħbarijiet

L-Arċisqof illum jitlaq fuq missjoni mogħtija lilu mill-Papa

February 15, 2018 Leave a comment

Il-Ħamis, 15 ta’ Frar 2018: L‑Arċisqof Charles J. Scicluna llum ser iħalli Malta fuq xogħol assenjat lilu mill‑Qdusija Tiegħu l‑Papa Franġisku. L‑Arċisqof ser iżur New York u ċ‑Ċilì għal numru ta’ laqgħat privati. Huwa jirritorna Malta l‑Ħadd, 25 ta’ Frar 2018. Read more…

Categories: Aħbarijiet

Il-Papa Franġisku jiċċelebra Quddiesa mal-Patrijarka Grieg ta’ Antjokja

February 14, 2018 Leave a comment

379130-740xNoneIt-Tlieta, 13 ta’ Frar 2018:  Illum il-Papa Franġisku kkonċelebra quddiesa flimkien mal-Patrijarka Grieg ta’ Antjokja.  Minflok l-omelija tiegħu tas-soltu il-Papa tkellem dwar is-sinifikat importanti ta’ din iċ-ċelebrazzjoni li tikkonferma l-għaqda appostolika taż-żewġ knejjes peress li anke l-istess Patrijarka ġie biex jikkonferma l-komunjoni tiegħu ma’ Pietru.  Ara aktar dettalji … http://thechurchinmalta.org/mt/posts/75582/il-papa-frangisku-jiccelebra-quddiesa-mal-patrijarka-grieg-ta-melkite

Categories: Aħbarijiet

Ċelebrazzjoni ta’ Ras ir-Randan mill-Arċisqof Charles J. Scicluna

February 14, 2018 Leave a comment

L-Erbgħa, 14 ta’ Frar 2018:  Illum il-Knisja tagħti bidu għar-Randan Imqaddes: erbgħin jum ta’ talb u penitenza bi tħejjija għaċ-ċelebrazzjoni tal-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmien mill-mewt ta’ Sidna Ġesù Kristu. Read more…

Categories: Avviżi, Aħbarijiet