Archive

Archive for the ‘Aħbarijiet’ Category

Programm taċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa ta’ San Ġorġ Preca 2017

It-Tlieta li ġej, 9 ta’ Mejju 2017, il-Knisja f’Malta tiċċelebra l-festa tal-ewwel qaddis Malti, San Ġorġ Preca.  Għal din l-okkażjoni, fil-Kappella tal-Madonna tal-Midalja Mirakoluża (il-Kappella tal-MUSEUM), il-Blata l-Bajda se jsiru dawn iċ-ċelebrazzjonijiet: Read more…

Categories: Aħbarijiet

Talba għall-Elezzjoni Ġenerali 2017

Is-Sibt, 6 ta’ Mejju 2017: Bħal ma jsir f’kull Elezzjoni Ġenerali, il-Kurja Arċiveskovili ppublikat din iċ-Ċirkolari għas-saċerdoti u għar-reliġjużi kollha fl-Arċidjoċesi ta’ Malta. Read more…

Categories: Aħbarijiet

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof f’Mejju

Kalendarju ta’ Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi mill-Eċċellenza Tiegħu Monsinjur Charles J. Scicluna, Arċisqof ta’ Malta għal matul ix-xahar ta’ Mejju 2017. Read more…

Il-faqar dejjem magħkom

April 30, 2017 Leave a comment

Il-Ħamis, 30 ta’ April 2017. Messaġġ minn Monsinjur Charles Cordina, Vigarju Episkopali għad-Djakonija, fl-okkażjoni ta’ Jum il-Karità. Read more…

Categories: Aħbarijiet

Dulur u orrur tal-Papa għal dak li seħħ illum fi Franza

July 26, 2016 Leave a comment

Capture

Mill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

Dulur u orrur tal-Papa għal dak li seħħ illum fi Franza – saċerdot maqtul fi knisja. Dulur u orrur tal-Papa għal dak li seħħ illum fi Franza meta żewġ irġiel armati bi skieken ħanxru għonq saċerdot anzjan u ferew ieħor fi knisja fin-Normandija. Padre Federico Lombardi, direttur tas-Sala Stampa qal li din l-aħbar terribbli tiżdied sfortunatament ma’ sensiela ta’ vjolenza li f’dawn il-jiem qed taħsadna ta’ kuljum.

Il-Papa jinsab infurmat bil-ġrajjiet u huwa jikkundanna b’mod l-aktar radikali ta’ kull forma ta’ mibgħeda u jwiegħed it-talb għall-persuni milquta. Maħsudin b’mod partikolari għaliex din il-vjolenza orribbli seħħet fi knisja, post qaddis li fih titħabbar l-imħabba t’Alla. Il-Papa jinsab qrib il-Knisja fi Franza, l-Arċidjoċesi ta’ Rouen, il-komunità milquta u l-poplu Franċiż.

Min-naħa tiegħu, il-kardinal Jean-Louis Tauran, president tal-Kunsill Pontifiċju għad-Djalogu Interreliġjuż, wera l-parteċipazzjoni tiegħu mal-prova kbira li l-komunità kattolika ta’ Franza qed tgħix illum u esprima l-komunjoni spiritwali u s-solidarjetà tiegħu fit-tama.

Categories: Aħbarijiet, Ġenerali

L-Arċisqof iħabbar id-deċizjoni li titwaqqaf ‘Dar il-Ħniena’

July 26, 2016 Leave a comment

Mill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija
L-Arċisqof Charles J. Scicluna ħabbar li ser tibda l-ħidma meħtieġa biex jiġi identifikat post għal ‘Dar il-Ħniena’ – residenza ġdida li toffri servizzi aġġornati ta’ kura paljattiva għal persuni b’mard terminali. Spjega li l-ħsieb hu li dan is-servizz jiġi offrut minn Fondazzjoni rreġistrata b’kollaborazzjoni ma’ entitajiet oħra li jaħdmu f’dan il-qasam. L-Arċisqof qal li din id-Dar ser tkun risposta konkreta li l-Knisja f’Malta ser toffri għal min qiegħed jibża’ mill-mewt bla dinjità minħabba t-tbatija li jġib miegħu l-mard terminali. Read more…

Categories: Aħbarijiet, Ġenerali

Il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ

July 23, 2016 Leave a comment

Il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ: Fi Krakovja mistenni li jkun hemm aktar minn miljun u nofs żgħażugħ u żgħażugħa  (Mill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija) Read more…

Categories: Aħbarijiet, Ġenerali