L-Arċisqof jgħammed tmien adulti minn seba’ pajjiżi differenti

Is-Sibt, 20 ta’ April 2019: Illejla, waqt il-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ser jiċċelebra s-Sagramenti tad-Dħul fil-Ħajja Nisranija (Magħmudija, Griżma u Tqarbin) lil tmien katekumeni, jiġifieri persuni li f’età adulta jagħżlu l-ħajja Nisranija. Continue reading “L-Arċisqof jgħammed tmien adulti minn seba’ pajjiżi differenti”

F’Dun Mikiel Attard ma kienx hemm qasma bejn kontemplazzjoni u azzjoni

It-Tlieta, 16 ta’ April 2019: Fuq il-qabar tal-Qaddej ta’ Alla Dun Mikiel Attard, l-għada tas-sittin anniversarju presbiterali tiegħu (is-Sibt 13 ta’ April 2019), l-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech ippropona lil dan is-saċerdot Għawdxi bħala “kontemplattiv fl-azzjoni”. Huwa stieden lis-saċerdoti preżenti “biex l-eżempji tiegħu, jekk ma jċanfruniex, almenu jistimulawna ħalli nirrevedu ftit il-ħajja Nisranija u ministerjali tagħna billi nerġgħu niskopru l-kordinati tal-ministeru saċerdotali li huma l-kontemplazzjoni u l-ħajja attiva”. Continue reading “F’Dun Mikiel Attard ma kienx hemm qasma bejn kontemplazzjoni u azzjoni”

Beatitudnijiet tal-Politku

Il-Papa jelenka lista ta’ beatitudnijiet għall-politiku tas-seklu 21.

Elise Harris Dec 18, 2018 SENIOR CORRESPONDENT. CRUX

RUMA – Il-Papa Franġisku spiss jirreferi għall-beatitudni Bibliċi bħala l-mogħdija li tgħaddi minnha fit-tfittxija għall-ħniena u qdusija personali. Iżda għax għandu mnejn li hu għaraf li l-Bibbja qatt ma setgħet timmaġina kif se tkun il-politika fis-seklu 21, il-Papa elenka lista ta’ beatitudni ġodda għall-politikanti fil-messaġġ tiegħu għall-Jum Dinji tal-Paċi għas-sena 2019. Continue reading “Beatitudnijiet tal-Politku”

Il-Papa lill-ġurnalist: Irrappurtaw il-fatti, iddjalogaw u rrispettaw id-dinjità tal-persuna umana.

L-Erbgħa 10 ta’ April 2019: Il-Papa Franġisku kellu udjenza ma’ grupp ta’ ġurnalisti Ġermaniżi fil-Vatikan.  Fid-diskors li għamlilhom saħaq ħafna li għandhom jirrappurtaw il-fatti, jiddjalogaw u jirrispettaw id-dinjità tal-persuna umana. Continue reading “Il-Papa lill-ġurnalist: Irrappurtaw il-fatti, iddjalogaw u rrispettaw id-dinjità tal-persuna umana.”

Il-President tenna l-pożizzjoni tiegħu favur il-ħajja

L-Erbgħa 10 ta’ April 2019: In-Nunzju Appostoliku ta’ Malta Alessandro D’Errico qal li l-President George Vella reġa’ saħaq il-poiżizzjoni tiegħu favur il-ħajja skont it-tagħlim tal-Knisja Kattolika. Huwa qal dan f’intervista esklussiva ma’ Newsbook.com.mt wara l-ewwel laqgħa kordjali li kellu mal-President il-ġdid ilbieraħ filgħodu. Continue reading “Il-President tenna l-pożizzjoni tiegħu favur il-ħajja”