Intemm il-Forum Internazzjonali taż-Żgħażagħ

Tirraporta minn Ruma Jennifer Cauchi

Hekk kif il-Ħdax-il Forum Internazzjonali taż-Żgħażagħ organizzat mid-Dikasteru tal-Lajċi, il-Familja u l-Ħajja wasal fi tmiemu, l-aħħar ġurnata qabel it-tluq ta’ ’l fuq minn 250 żagħżugħ u żagħżugħa lura għall-pajjiż tagħhom madwar id-dinja kollha, bdiet biċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa fil-Bażilika ta’ San Pietru, il-Vatikan. Il-quddiesa ġiet immexxija mill-Kardinal Kevin Farrell, Prefett tad-Dikasteru. Huwa qal lill-parteċipanti li l-ħajja ddur mal-laqgħa personali ma’ Ġesù Kristu. Aħna msejħa nxandru fid-dinja l-Qawmien ta’ Sidna Ġesù Kristu, imma kif nistgħu nagħmlu dan jekk ma nkunux iltqajna miegħu? Continue reading “Intemm il-Forum Internazzjonali taż-Żgħażagħ”

Messaġġ lill-Isqof Cefai fl-Ordinazzjoni Episkopali tiegħu

Fl-okkażjoni tal-Konsagrazzjoni Episkopali tal-Isqof Għawdxi Mons. Giovanni Cefai MSSP illum fl-10.00am (5.00pm, ħin ta’ Malta) fil-Katidral ta’ Arequipa, il-Perù, l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, bagħatlu dan il-Messaġġ ta’ Awguri biex jinqara waqt il- Quddiesa tal-Ordinazzjoni: Continue reading “Messaġġ lill-Isqof Cefai fl-Ordinazzjoni Episkopali tiegħu”

L-ogħla livell ta’ Refuġjati f’sebgħin sena

Aktar minn 70 miljun ruħ kellhom jaħarbu madwar id-dinja minħabba gwerra, kunflitt u persekuzzjoni u dan skont rapport li ħareġ mill-Aġenzija tar-Refuġjati tan-Nazzjonijiet Magħquda. Dan huwa l-ogħla livell f’sebgħin sena. L-akbar ċaqliq sar bejn l-2012 u l-2015 minħabba l-kunflitt fis-Sirja iżda kien hemm kunflitti mdemmija oħra li wasslu biex mijiet ta’ eluf ta’ nies jaħarbu mill-Iraq u l-Yemen, mill-Kongo u s-Sudan ta’ Isfel. Kien hemm ukoll ċaqliq kbir meta r-refuġjati Rohingya fittxew kenn fil-Bangladexx. Continue reading “L-ogħla livell ta’ Refuġjati f’sebgħin sena”

Mijiet minn Malta u Għawdex fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu

Dalgħodu, f’għeluq l‑400 sena tal‑kwadru tal‑Madonna Ta’ Pinu u l‑136 sena mis‑sejħa tal‑Madonna lil Karmni Grima u Frangisk Portelli, mijiet ta’ persuni mid-Djoċesijiet ta’ Malta u Għawdex imlew is-Santwarju tal-Madonna fl-Għarb, Għawdex biex flimkien ma’ sitt Isqfijiet Maltin jiċċelebraw l-Ewkaristija Mqaddsa b’radd ta’ ħajr lil Alla għal tant grazzji li xerred fuq il-poplu u l-familji tagħna bl-Interċessjoni tal-Madonna. Continue reading “Mijiet minn Malta u Għawdex fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu”

It-Tielet Jum fil-Forum Internazzjonali taż-Żgħażagħ

It-Tielet Jum – Il-Ġimgħa 21 ta’ Ġunju 2019.

Tirraporta minn Ruma Jennifer Cauchi

It-tielet u l-aħħar ġurnata tal-Forum Internazzjonali taż-Żgħażagħ kienet dwar il-kontribuzzjoni taż-żgħażagħ b’risq Knisja Sinodali. Wara t-talba ta’ filgħodu, Patri Rossano Sala sdb, Segretarju speċjali tas-Sinodu taż-Żgħażagħ, tkellem dwar it-tranżizzjoni mill-ħolm għad-deċiżjonijiet u kif iż-żgħażagħ għandhom jiġu akkumpanjati fil-mixja vokazzjonali tagħhom. Continue reading “It-Tielet Jum fil-Forum Internazzjonali taż-Żgħażagħ”