Archive

Author Archive

Soċjetà li taċċetta l-abort hija soċjetà omiċida

March 17, 2018 Leave a comment

Is-Sibt 17 ta’ Marzu 2018: L-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech qal li soċjetà li taċċetta l-abort hija soċjetà omiċida, peress li “kull meta bniedem inaddaf il-ġuf billi jneħħi l-ħajja ta’ tarbija, huwa jkun qed joqtol persuna.”

Waqt il-laqgħa ġenerali annwali tad-Dar Ġużeppa Debono, l-Isqof Grech qal li “l-argumenti favur it-terminazzjoni tal-ħajja tal-bniedem fil-ġuf huma fake news jew parti mill-post truth culture.” Read more…

Categories: Aħbarijiet

Librett tal-Ordinazzjoni Episkopali ta’ Monsinjur Alfred Xuereb

March 17, 2018 Leave a comment

1_0_779997Is-Sibt 17 ta’ Marzu 2018:  L-Uffiċċju taċ-Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi tal-Papa ppublika l-Librett tal-Ordinazzjoni Episkopali tas-Saċerdot Għawdxi Mons. Alfred Xuereb li ser titmexxa mill-Papa Franġisku nnifsu fil-Bażilika ta’ San Pietru nhar it-Tnejn 19 ta’ Marzu li taħbat ukoll is-Solennità ta’ San Ġużepp.   Flimkien ma’ Mons. Xuereb, il-Papa ser jordna wkoll lil Mons. Waldermar Stanislaw Sommertag mill-Polonja u lil Mons. Josè Avelino Bettencourt minn ta’ Ottawa, l-Kanada.  Iċ-Ċelebrazzjoni tal-Ordinazzjoni ser tkun trasmessa direttament fuq il-Laikos … http://www.laikos.org/tvl-vat.php

Ara l-librett sħiħ tal-Ordinazzjoni minn hawn … libretto-san-giuseppe-ordinazione-episcopale

Categories: Aħbarijiet

Lectio Divina matul ir-Randan: Il-5 Ħadd, Sena “B”

March 17, 2018 Leave a comment

Lectio Divina għall-Ħames Ħadd tar-Randan Sena “B” minn Dun Joseph Mercieca fil-Bażilika San Ġorġ, Victoria Għawdex. Ħajr lir-Radju Leħen il-Belt Victoria.

Dar Ġużeppa Debono żammet il-Laqgħa Ġenerali Annwali tagħha

March 17, 2018 Leave a comment

Is-Sibt 17 ta’ Marzu 2018: Nhar l-Erbgħa li għadda, Dar Ġużeppa Debono żammet il-Laqgħa Ġenerali Annwali tagħha li matulha preżentat rapport ta’ ħidmietha flimkien mar-rapport finanzjarju għas-sena 2017.
Read more…

Categories: Aħbarijiet

L-Evanġelju tas-Sibt 17 ta’ Marzu 2018

March 17, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 7, 40-53

Dan se jkun sinjal li jmeruh. Dan se jkun sinjal li juri li l-bniedem jista’ jitqarraq ukoll bil-qerq tiegħu stess. Il-qerq fil-qalb tal-bniedem inissel is-siġra tal-mibgħeda li twasslu biex jinqata’ mill-verita u jemmen il-gideb u l-qerq li hu stess ikun ħoloq u rawwem. Il-qerq inissel dubju fejn m’għandux ikun; iċaqlaq l-attenzjoni minn fejn għandha tkun u jitfagħha fejn hemm id-dgħajjef, fejn il-bniedem hu preġudikat u mmexxi biss mill-emozzjonijiet bla bażi u hekk jgħatti l-verità bil-gidba, mingħalih li jkun qeridha.
Read more…

San Ġużepp ikona tal-Providenza ta’ Alla

March 16, 2018 Leave a comment

Kitba ta’ Angelo Xuereb – Ix-xogħol ta’ San Ġużepp fuq kien l-art kien li jieħu ħsieb il-familja ta’ Nazaret. Għalhekk b’xi mod huwa xbieha ta’ Alla li jieħu ħsiebna.

Ġużeppi ħa ħsieb il-familja ta’  Nazaret

San Ġużepp kien dispost biex jagħmel ir-rieda ta’ Alla u ħa ħsieb il-familja ta’ Nazaret bl-akbar kura. Kien jagħmel ix-xogħol ta’ kuljum fil-ħanut tiegħu ta’ mastrudaxxa biex b’hekk bih jgħajjex il-familja. Mhux hekk biss iżda kellu jaddatta ruħu kull meta kien iqum il-bżonn. Read more…

Categories: Minn Angelo Xuereb

Ċelebrazzjoni Djoċesana tat-Triq tas-Salib

March 16, 2018 Leave a comment

Capture2Il-Via Sacra Djoċesana, nhar l-Erbgħa 28 ta’ Marzu, tibda minn ħdejn l-Istatwa ta’ Kristu Re fis-7:30 pm u tintemm quddiem il-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. L-Arċisqof Charles J. Scicluna jistieden lill-insara biex jattendu.

Categories: Avviżi