Lectio Divina għat-33 Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Mk 13, 24-32): Is-silta tal-lum hi miktuba fuq stil apokalittiku. Mark kitibha wara li spiċċat il-persekuzzjoni ta’ Neruni fis-sena 70 AD li matulha inqatlu Pietru u Pawlu. Wara li miet Neruni, kien hemm gwerer qliel ċivili, vjolenzi, pestilenza u t-tiġrif tat-Tempju. L-Insara ta’ Ruma bdew isaqsu: “X’qed jiġri? Fejn hi d-dinja ġdida li ħabbar Kristu 40 sena ilu?”  Dawn id-diżastri qishom misteru moħbi wara velu. Il-kelma “apokalittiku” ma tfissirx “diżastri” imma “’il bogħod mill-ħabi” i.e. il-kxif tal-velu biex wieħed jara dawn il-ġrajjiet x’inhuma verament.  Peress li l-Insara ta’ dak iż-żmien ma setgħux jagħtu sens għal dawn id-diżastri, Mark kiteb is-silta tal-lum biex jikxef il-velu ta’ dawn il-misteri. Jibda bi twissija, u din tgħodd għalina wkoll. Continue reading “Lectio Divina għat-33 Ħadd. Sena “B””

Jum il-Foqra 2018

Il-Ħadd 18 ta’ Novembru 2018, li jaħbat it-33 Ħadd matul is-Sena Liturġika ser ikun imfakkar it-Tieni Jum Dinji tal-Foqra. Il-Knisja f’Malta dejjem kienet minn ta’ quddiem biex offriet l-id ta’ mħabba lil dawk il-persuni li huma l-aktar vulnerabbli. Il-filmat qasir ta’ hawn taħt huwa produzzjoni mid-Direttorju tas-Segretarjat Djakonija dwar is-servizzi li joffru l-Entitajiet fil-Knisja f’Malta. Ara l-filmat …  Continue reading “Jum il-Foqra 2018”

Lectio Divina għat-32 Ħadd, Sena “B”

Vanġelu (Mk 12, 38-44): F’dawn l-aħħar kapitli ta’ Mark, rajna l-vjaġġ ta’ Ġesu mill-Galilija għal Ġerusalem. Kif wasal il-belt, kellu diskussjonijiet mal-Fariżej, is-Sadduċej u l-Erodjani,  Illum Mark jikteb dwar l-attakk ta’ Ġesu fuq il-kittieba (l-iskribi). Continue reading “Lectio Divina għat-32 Ħadd, Sena “B””

Quddiesa b’suffraġju għall-Benefatturi Mejtin tal-ACN

Nhar il-Ħadd, 18 ta’ Novembru 2018  fid-9.00am, fil-Knisja tal-Bon Pastur, Ħal Balzan, l-Aid to the Church in Need (Malta) qed torganizza Quddiesa li ser tkun iċċelebrata mill-mill-E.T. Mons. Pawlu Cremona O.P., Arċisqof Emeritu. Din il-Quddiesa ser tkun b’suffraġju għall-Benefatturi Mejtin tal-Aid to the Church in Need. Il-qraba u l-ħbieb huma mistiedna li jattendu.

unnamed

Treasure Hunt għat-Tfal

Nhar is-Sibt 10 ta’ Novembru 2018, il-Kummissjoni Djoċesana Tfal ser torganizza Treasure Hunt madwar it-tliet ibliet tal-Kottonera. Tibda’ fil-bażilika ta’ l-Isla fid-9am b’quddiesa mal-Arċisqof Charles J. Scicluna u tispiċċa fil-knisja tal-Kalkara fis-2.00pm b’ċelebrazzjoni ferriħija għat-tfal. Kollox jintemm fit-3.00pm.  Ara l-poster …  Continue reading “Treasure Hunt għat-Tfal”