Archive

Author Archive

X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 27 ta’ Mejju 2018

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika
maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija Read more…

Categories: Il-Leħen

Rużarju biex Malta qatt ma tiċħad is-sejħa tagħha ta’ Pajjiż Kattoliku

Is–Sibt 9 ta’ Ġunju, is-Soċjetà Maltija għal Ċiviltà Nisranija qed torganizza Kampanja Talb tar-Rużarju biex Malta qatt ma tiċħad is-sejħa tagħha ta’ Pajjiż Kattoliku.  Ara l-poster għal aktar dettalji … Read more…

Categories: Avviżi

L-Evanġelju tal-Ħadd 27 ta’ Mejju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 28, 16-20

Jiena magħkom dejjem, sal-aħħar taż-żmien. Mhix sempliċiment konsolazzjoni biex ma nħossuniex weħidna.

Kultant għandna t-tendenza li lil Alla nsejħulu biss meta ma jirnexxilniex nagħmlu dak li jrid Hu għax il-kurrenti kontra tagħna nħossuhom mewġ għoli, tsunami li jkissrilna l-isforzi kollh ali nkunu għamilna. Dak il-ħin inħossu li kull ma għamilna sarilna żuf, allura nsejħu l-preżenza ta’ Alla, bħal min jibża’ mil-fond u jaqbdu paniku meta ma jħossx il-qiegħ taħt saqajh huwa u jgħum u jitwerwer; irid bilfors iħoss il-qiegħ. Iżda l-preżenza ta’ Alla mhix il-qiegħ taħt saqajna, iżda l-ilma li ngħumu fih.
Read more…

Tama tan-Nunzju Ġdid tal-Korea

In-Nuncio Appostoliku l-ġdid fil-Korea t’Isfel u l-Mongolja, Arċisqof Alfred Xuereb, ta’ 59 sena, jittama li jtejjeb ir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ Koreji u ’l-prospett ta’ rikonċiljazzjoni. Il-Korea ta’ Fuq u l-Korea t’Isfel għadhom teknikament fi gwerra peress li l-Gwerra tal-Korea bejn l-1950 u 1953 spiċċat f’armistizju, u trattat ta’ paċi baqa’ ma sarx.
Read more…

Categories: Aħbarijiet

L-Istati Uniti talbu lill-WHO biex twaqqaf kull ħidma favur l-abort.

ĠINEVRA, 25 ta’ Mejju (C-Fam) L-Istati Uniti talbu lill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO), din il-ġimgħa, sabiex twaqqaf kull ħidma min-naħa tagħha favur l-abort. F’żewġ stqarrijiet jitkellmu ċar, id-delegazzjoni tal-Istati Uniti sostniet li l-burokrazija fil-WHO għandha tirrispetta l-kunsens internazzjonali milħuq dwar is-saħħa sesswali u riproduttiva, u li l-abort mhuwiex dritt tal-bniedem. Read more…

Categories: Aħbarijiet

L-Evanġelju tas-Sibt 26 ta’ Mejju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 10, 13-16

Kieku din il-ġrajja seħħet illum, għandu l-ħila jkun hemm min jakkuża lil dawn l-ommijiet li ħadu lil uliedhom għand Ġesù biex iberikhom bi ksur tad-drittijiet tat-tfal li jagħżlu jekk jitberkux minn Ġesù jew le. Donnu l-ommijiet ma jafux x’inhu l-aħjar għal uliedhom. Għalkemm għal kull regola hemm l-eċċezzjoni, l-eċċezzjoni ma tagħmilx regola, għax jekk xi ħadd jgħid li l-eċċezzjoni ssir ir-regola mela r-regoli m’għandhomx jeżistu għax l-eċċezzjonijiet jistgħu ikunu differenti daqs kemm huma differenti l-bnedmin kollha u daqskemm huma differenti r-relazzjonijiet bejniethom.
Read more…

Maltese Catholic Film Contest 2018

CaptureThe Maltese Catholic Film Contest is a new film contest for Youths, from 14-21 years old. Contestants are challenged to create a Catholic inspired film which will be voted on by a team of judges & the general public. Winners will be given a prize! This contest is organised by True Light Catholic Media Foundation.  For more details please refer to …  http://www.tlcm.com.mt/project/filmcontest2018/

Categories: Avviżi