X’ser jiġri fil-Knisja wara Covid-19?

X’effett kellha l-Covid-19 fuqna bħala Maltin, imma wkoll bħala Knisja f’Malta? Kif laqtet lill-Komunità Nisranija f’pajjiżna f’dak li għandu x’jaqsam mar-realtà tas-Sagramenti, speċjalment tal-Ewkaristija?  X’tgħallimna bħala Knisja minn din l-esperjenza? U dwar l-użu tat-teknoloġija fit-twettiq tal-missjoni, ħadna xi lezzjonijiet?  Imma fuq kollox, x’ser jiġri meta jgħaddi dan kollu? Għamila dawn id-domandi lil Fr Carl-Mario Sultana.

Continue reading X’ser jiġri fil-Knisja wara Covid-19?

Lectio Divina għal Għid il-Ħamsin. Sena “A”

Vanġelu (Ġw 20, 19-23):  Illum jagħlaq żmien il-Ġħid:  ħamsin jum fejn rajna r-raġuni tal-eżistenza tagħna permezz tal-mewt u l-qawmien ta’ Ġesu.  Is-silta terġa’ teħodna f’jum il-Qawmien filgħaxija meta l-Appostli raw lil Kristu rxoxt: “raw” mhux biss bl-għajnejn materjali imma b’tal-Fidi wkoll: “imberkin ta’ qalbhom safja, għax dawn jaraw ‘l Alla.”  L-Appostli ferħu għax raw kif u fejn spiċċat il-ħajja ta’ min jagħti lilu nnifsu għall-oħrajn.  Jekk aħna jkollna qalb safja, jirnexxilna wkoll naraw lil Kristu kif rawh l-Appostli. Continue reading Lectio Divina għal Għid il-Ħamsin. Sena “A”

L-inżul fuq l-irkupptejn – 3 parti

Kif għandna noqogħdu fil-knisja

 Din hi t-tielet parti dwar għaliex aħna ninżlu għarkupptejna fil-knisja, mill-ktieb tal-Papa Emeritu Benedittu XVI, ‘The Spirit of the Liturgy’. F’dan il-ktieb, il-Papa Benedittu jitkellem dwar il-ġesti differenti li nużaw fil-Liturġija. Għaliex inqumu bilwieqfa, noqogħdu bil-qiegħda u ninżlu għarkupptejna. Continue reading L-inżul fuq l-irkupptejn – 3 parti