Il-Ħadd tal-Kelma ta’ Alla

Nhar il-Ħadd, is-26 ta’ Jannar, il-Papa Franġisku se jmexxi l-ewwel ċelebrazzjoni tal-Ħadd tal-Kelma t’Alla, li kien niehda bħala okkażjoni ta’ kull sena għaċ-ċelebrazzjoni u l-istudju tal-Bibbja. Il-Papa qed jistieden lill-Insara kollha biex ma jħallux il-Bibbja fuq l-ixkaffa bħal ħafna kotba oħra, x’aktarx miksija bit-trab, imma għandha tkun għodda li tqajjem il-fidi. Continue reading Il-Ħadd tal-Kelma ta’ Alla

Id-dramm tal-migranti hu t-tema tal-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara għal dis-sena

It-tema magħżula għall-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara, li ssir dejjem bejn it-18 u l-25 ta’ Jannar, festa tal-Konverżjoni tal-Appostlu tal-Ġnus, hija kwotazzjoni minn Kapitlu 28 tal-Atti tal-Appostli fejn insibu r-rakkont tan-nawfraġju ta’ San Pawl fostna l-Maltin. Continue reading Id-dramm tal-migranti hu t-tema tal-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara għal dis-sena

Vidjo Taljan dwar in-nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta

276 nawfragu jilħqu x-xtut ta’ gżira fil-Mediterran wara ġimgħatejn mitlufa. Imxarrba, eżawriti, imwerwra; huma esperjenzaw n-nuqqas ta’ ħila tagħhom fil-konfront tal-qawwa tan-natura u raw il-mewt ma’ wicchom. Fosthom hemm priġunier fi triqtu lejn Ruma, biex ikun ġudikat mill-Imperatur nnifsu. Continue reading Vidjo Taljan dwar in-nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta

Dun Hector Scerri intervistat minn Radju Vatikan

Is-Sibt 17 ta’ Jannar 2020, is-Saċerdot Malti Monsinjur Hector Scerri kien intervistat mir-Radju tal-Vatikan dwar it-tema tal-Ġimgħa ta’ Talb għall Ghaqda fost l-Insara.  Din is‑sena l-Ġimgħa Ekumenika għandha wkoll importanza partikolari għaliex it‑talb kollu u r‑riflessjonijiet li se jintużaw madwar id‑dinja kollha tħejjew mill‑Insara ta’ Malta u Għawdex. Continue reading Dun Hector Scerri intervistat minn Radju Vatikan