‘Blessed are the merciful, for they will be shown mercy”.

The Fifth Beatitude: Blessed are the merciful,…

A merciful person is a person who does God’s will in response to His love. Jesus showed His kindness, compassion, respect and tenderness to all people… He gave each person the love of the Father. In this same way, a person who in his life follows Jesus and does His will is a person who is merciful to his neighbour. Continue reading ‘Blessed are the merciful, for they will be shown mercy”.

Lectio Divina għall-Ħadd il-Palm. Sena “A”

Vanġelu (Mt 14, 14-27;66):  Il-Passjoni skond San Mattew tibda bl-Aħħar Ċena.  Id-dixxipli, b’ħafna dubji fihom infushom, jsaqsu ‘l Ġesu: “Jaqaw jien, Mulej? Jien dixxiplu tiegħek, xorta se nagħmel xi waħda minn tiegħi? Id-dgħufija tiegħi se twassalni biex nittradik?” Anki Ġuda jsaqsi.  Ġesu jwieġbu: “Iva, int. Oqgħod attent! Ara se x’tagħmel b’idejk?” Continue reading Lectio Divina għall-Ħadd il-Palm. Sena “A”

Ix-xbieha li qanqlet ir-ruħ tal-Italja

Jekk għoxrin sena oħra t-Taljani jiġu mistoqsijin liema xbieha tal-coronavirus l-aktar li baqgħet f’moħħhom, x’aktarx li, wara nhar il-Ġimgħa filgħaxija, jagħtu l-istess tweġiba: “Il-Papa Franġisku, wieqaf fix-xita waħdu fi Pjazza San Pietru, jitlob sal-aħħar.” Kienet xena li, fi pjazza vojta, il-ħoss tax-xita u s-sireni tal-ambulanzi, wasslet biex tqajjem ir-ruħ tal-Italja. Continue reading Ix-xbieha li qanqlet ir-ruħ tal-Italja

Living Witness – Sit ġdid b’ispirazzjoni nisranija

Living Witness – Xhieda Ħajja.  Sit ġdid b’għadd ta’ riflessjonijiet qosra fuq diversi aspetti ta’ natura spiritwali, anke fuq ħsibijiet mill-Evanġelju, riflessjonijiet fuq tradizzjonijiet Insara, kemm antiki u kemm moderni, prattika tal-ħajja Nisranija, xi diskorsi tal-Papa, eċċ. Continue reading Living Witness – Sit ġdid b’ispirazzjoni nisranija