Tamiet tiegħu għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ

L-Arċisqof tal-Panama dwar it-tamiet tiegħu għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ

L-Erbgħa 16 ta’ Jannar 2019: Il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ jinsab ftit jiem ‘il bogħod u ta’ kuljum waqt dan il-bullettin qed nagħtu lis-semmiegħa tagħna ftit informazzjoni dwar din il-manifestazzjoni. L-Arċisqof tal-Belt tal-Panama, Jose Domingo Ulloa Mendieta li se tkun qed tospita l-avveniment qal li għal dawn l-aħħar sentejn fit-22 tax-xahar kien qed jiġi osservat Jum ta’ Talb. Intgħażel it-22 għaliex huwa jum il-festa ta’ San Ġwanni Pawlu II li ħoloq il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Continue reading “Tamiet tiegħu għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ”

A Classic Showcase. Don Bosco Grand Concert 2019

A Classic Showcase – Don Bosco Grand Concert 2019 mill-Gozo Youth Wind Band

Il-‘Gozo Youth Wind Band’ fi ħdan il-‘Gozo Youth Wind Band and Orchestra’ tinsab tagħmel l-aħħar tħejjijiet intensivi biex tippreżenta l-Kunċert Annwali tagħha fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Ġwann Bosco fil-Victoria bl-isem ta’ ‘A Classic Showcase’. Continue reading “A Classic Showcase. Don Bosco Grand Concert 2019”

L-Ordni ta’ Malta fil-Jum Dinji taż-Żgħażagħ fil-Panama

It-Tlieta 15 ta’ Jananr 2019: Sa mill-ewwel Jum Dinji taż-Żgħażagħ, lura fl-1984, l-Ordni Sovran ta’ Malta baqa’ jipprovdi servizz mediku, volontieri u għajnuna meħtieġa lill-uffiċjali tal-Vatikan li jorganizzaw dan l-avveniment.  Bħal dejjem volontiera mill-Ordni se jkunu preżenti għall-34 Jum Dinji taż-Żgħażagħ li se jsir fil-Panama bejn it-22 u s-27 ta’ Jannar. Continue reading “L-Ordni ta’ Malta fil-Jum Dinji taż-Żgħażagħ fil-Panama”

Forum internazzjonali taż-żgħażagħ konsegwenza tas-Sinodu

Il-Ġimgħa 11 ta’ Jannar 2019: Fid-dawl tas-Sinodu tal-Isqfijiet dwar iż-żgħażagħ, il-fidi u d-dixxerniment vokazzjonali u wkoll fid-dawl tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ li se jkun iċċelebrat dax-xahar fil-Panama, id-dikasteru tal-Vatikan għal-Lajċi, il-Familja u l-Ħajja, ħabbar li bejn it-18 u t-22 ta’ Ġunju li ġej se jiltaqqa’ forum internazzjonali taż-żgħażagħ biex ikompli l-ħidma tal-mixja sinodali. Continue reading “Forum internazzjonali taż-żgħażagħ konsegwenza tas-Sinodu”

Niltaqgħu …

Kitba ta’ Fr. Philip Cutajar OFMCap

Iż-żmien igerbeb, jgħaddi u jtir bla ma jistenna lil ħadd. Dawn huma wħud mir-riflessjonijiet li lkoll nagħmlu fi tmiem ta’ sena u bidu ta’ sena ġdida. Is-sena 2018 għaddiet u marret bla ma tarġa tiġi, tibqa’ biss fil-paġni tal-istorja. Issa bdejna sena ġdida, is-sena 2019, sena li tistedinna biex mhux biss nawguraw lil xulxin “Is-sena t-tajba”  imma wkoll li nħarsu lejha b’ottimiżmu, bil-kuraġġ, bit-tama li tkun ferm aħjar minn dawk ta’ qabilha. “Sena ġdida ħajja ġdida” jgħid qawl Spanjol. U bil-għan li għal kull wieħed u waħda minna tkun tassew sena ġdida u sena aħjar nippruvaw ukoll nagħmlu l-proponimenti tagħna. U dan huwa meħtieġ għax sena tassew ġdida u aħjar ma taqax mis-sema. “Għin ruħek u Alla jgħinek”. Is-sehem tagħna rridu nagħmluh. Continue reading “Niltaqgħu …”

L-Isqof Mario Grech: “Meta ser tasal is-sitwazzjoni?”

Migranti. Vescovo maltese Grech: “In Europa c’è un populismo falso”

Dalla diocesi di Gozo, a Malta, il vescovo mons. Mario Grech, rilancia l’appello già rivolto dai presuli dell’isola alla Comece, Commissione delle Conferenze episcopali della Comunità Europea, perché “l’Europa mostri compassione e solidarietà concreta verso i più vulnerabili”

Continue reading “L-Isqof Mario Grech: “Meta ser tasal is-sitwazzjoni?””

Lectio Divina. Il-Magħmudija ta’ Ġesu. Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 3, 15-16.21-22): Il-ġimgħa l-oħra rajna li Epifanija tfisser manifestazzjoni. L-ewwel Insara kienu jiċċelebraw tlitt darbiet ta’ meta Ġesu wera ruħu: (a) Meta żaruh il-Maġi juri kif il-pagani wkoll laqgħu ‘l Alla wara li rriflettew li jekk il-ħolqien hu tant sabiħ, mela kemm kien isbaħ u tajjeb min ħalqu; (b) Fit-tieġ ta’ Kana Ġesu wera kemm Alla jħobb lill-umanita’, kif l-għarus iħobb lill-għarusa, l-aktar dak in-nhar tat-tieġ. Din l-imħabba ġġib ferħ ta’ min jiċċelebrah bil-kbir; (ċ)  Fil-Magħmudija tiegħu,  Ġesu wera ruħu aktar fil-beraħ. Għall-ewwel Insara din kienet aktar Epifanija mill-ewwel waħda. Illum mistednin biex insiru nafu lil Ġesu aktar intimament, biex b’hekk inħobbuh aktar. Continue reading “Lectio Divina. Il-Magħmudija ta’ Ġesu. Sena “Ċ””