Aħbarijiet

Papa Franġisku joħloq sorpriża u jiċċelebra ż-żwieġ

L-Erbgħa 18 ta’ Lulju 2018: Ħadd donnu ma ried jemmen, il-Papa Franġisku instab fis-sagristija tal-Knisja ta’ Santo Stefano degli Abissini fil-Vatikan fejn kien sejjer jiġi ċċelebrat iż-żwieġ bejn gwardja Żvizzera u tfajla Brażiljana. Minn intervista ma’ Padre Renato Dos Santos: “Fih rajt il-vera kappillan, bil ħlewwa u t-tenereza kollha tiegħu” Emanuela Campanile – Silvonei Protz  Continue reading

Aħbarijiet

Il-Konċistorju ta’ nhar il-Ħamis li ġej u x’qegħdin jaħsbu l-ġurnali

It-Tlieta 17 ta’ Lulju 2018: Nhar il-Ħamis li ġej, fl-10.00 a.m., il-Papa Franġisku se jippresjiedi Konċistorju Ordinarju Pubbliku sabiex jittieħed vot dwar il-kawża ta’ kanonizzazzjoni ta’ lajk naplitan. Eżattament, stqarrija uffiċjali kienet tgħid hekk “Il-Papa Franġisku se jippresjiedi ċ-ċelebrazzjoni tat-Terz’Ora u l-Konċistorju Ordinarju Pubbliku dwar il-kanonizzazzjoni tal-Beatu Nunzio Sulprizio, lajk.” Continue reading

Minn Fr Michael Bugeja

L-Evanġelju tat-Tnejn 16 ta’ Lulju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 19:25-27

San Mark isemmilna tlet nisa oħra, tnejn minnhom jidhru li huma l-istess, iżda, jumejn wara, ma sbiħ il-Ħadd u f’sitwazzjoni differenti, meta kollox kien għadu rieqed u kwiet biex minn dak l-irqad tal-mewt u l-kwiet tal-oqbra titnissel l-aħbar li għada triegħed lid-dinja sallum.
Continue reading

Minn Fr Michael Bugeja

L-Evanġelju tal-Ħadd 15 ta’ Lulju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 6, 7-13

Ki fil-Missier bagħat lili hekk jien anibgħat lilkom. Ġwanni, fl-Evanġelju tiegħu, jurina kif Ġesù jqabbel il-missjoni tal-appostli ma’ dik tiegħu. M’intomx tmorru minn rajkom bħalma jiena ma ġejtx minn rajja. Mibgħutin u mibgħutin b’għan speċifiku. Continue reading