Lectio Divina għas-26  Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Mark 9, 38-48): Ġesu lil Ġwanni u ħuh Ġakbu kien isejħilhom boanerges, i.e. ulied il-beraq. Dan għaliex kienu minn ta’ l-ewwel li jaqbdu argument u jisponu n-naħa tagħhom b’mod fanatiku. Ftit ġimgħat oħra nisimgħu kif riedu jkunu fuq il-lemin u x-xellug (post ta’ unur u glorja) tal-Mulej fir-renju l-ġdid. Darb’oħra talbu ‘l Ġesu jibgħat nar mis-sema fuq is-Samaritani li ma laqgħux lil Ġesu. Illum nisimgħu lil Ġwanni jgħid lil Ġesu: Continue reading “Lectio Divina għas-26  Ħadd. Sena “B””

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Niftakru dejjem minn fejn ġejna magħżulin

Il-Ġimgħa 21 ta’ Settembru 2018 :Il-Papa fil-kappella tad-Dar Santa Marta: niftakru dejjem minn fejn ġejna magħżulin. Mattew il-pubblikan kien korrott għax kien jittradixxi l-patrija minħabba l-flus. Traditur ta’ pajjiżu: l-agħar li tista’ timmaġina. Xi ħadd jista’ jaħseb, qal il-Papa Franġisku, li Ġesù nieqes mis-sens tal-għażla għax minbarra lil Mattew, għażel ħafna oħrajn minn post mill-aktar disprezzat, bħal per-eżempju s-Sammaritana u tant midinbin oħra li mbagħad ħatarhom appostli. Continue reading “Il-Papa f’Dar Santa Marta: Niftakru dejjem minn fejn ġejna magħżulin”

Refuġjati mill-Iraq integrati f’parroċċa

Is-Sibt 21 ta’ Settembru 2018:  Ix-xhieda ta’ parroċċa żgħira u mwarrba fil-villaġġ ta’ Bargemon fi Franza li laqqgħet fi ħdanha 42 refuġjat nisrani mill-Iraq, b’mod dawn bdew mill-ewwel jieħdu sehem fil-quddies u fi ftit żmien saru parti integrali mill-komunità.  Xhieda tassew awtentika tal-messaġġ nisrani.   Kompli aqra … Continue reading “Refuġjati mill-Iraq integrati f’parroċċa”

Chiara Corbella, l-omm żagħżugħa li tat ħajjitha għal binha fil-ġuf

Il-Ħamis 20 ta’ Settembru 2018: Nibqgħu fuq it-tema tal-imħabba – din id-darba l-imħabba ta’ omm lejn binha fil-ġuf. Is-sit newsbook.co.mt ippubblika l-ġrajja ta’ Chiara Corbella. Il-ġimgħa li għaddiet id-djoċesi ta’ Ruma ħabbret li nbeda l-proċess għall-beatifikazzjoni u kanoniżazzjoni ta’ mara Taljana li rrifjutat it-trattament għall-kanċer biex ma tipperikolax it-tqala tagħha. Continue reading “Chiara Corbella, l-omm żagħżugħa li tat ħajjitha għal binha fil-ġuf”

“Mid-dokumenti għall-fatti” – l-Arċisqof Scicluna dwar l-abbużi

Il-Ħamis 20 ta’ Settembru 2018: Is-sit newsbook.com.mt irrapporta li l-Arċisqof Charles Scicluna qal li permezz tal-laqgħa mal-Presidenti tal-Konferenzi Episkopali minn madwar id-dinja, il-Papa Franġisku qed juri li mill-kliem irid imur għall-fatti dwar il-protezzjoni tal-minuri u l-vulnerabbli. Continue reading ““Mid-dokumenti għall-fatti” – l-Arċisqof Scicluna dwar l-abbużi”

Il-Papa f’Dar Santa Marta: Ix-xitan juża l-ipokriti, Ġesù jgħallem il-vera mħabba

Il-Ħamiis 20 ta’ Settembru 2018: Nitolbu lil Ġesù li bil-ħniena u l-maħfra tiegħu jipproteġi dejjem il-Knisja tagħna, “omm u qaddisa imma mimlija wlied midinbin bħalna”.

Din kienet it-talba li għamel il-Papa Franġisku waqt il-quddiesa tal-lum il-Ħamis 20 ta’ Settembru, fil-kappella tad-Dar Santa Marta. Begoglio kien qed jikkummenta l-ewwel qari meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin u l-Vanġelu skont San Luqa li jdur madwar il-kliem ta’ Ġesù: dnubietha maħfura għax ħabbet ħafna. Continue reading “Il-Papa f’Dar Santa Marta: Ix-xitan juża l-ipokriti, Ġesù jgħallem il-vera mħabba”

Tifla tirrakonta l-esperjenza tagħha fis-Sirja

L-Erbgħa 19 ta’ Settembru 2018: “Ma tantx kelli tfulija sabiħa. Meta beda kollox, jiena kont għadni zgħira, qed nikber. Kien tassew diffiċli li tkun ferħana, li timxi fit-triq u tħossok fiż-żgur.  Kultant mid-dar nisemgħu sparar u splużżjonijiet, u allura tibża’ toħroġ barra fit-triq u tgħix ħajja normali.  Ħajti ta’ teenager tliftha. Din il-parti ta’ ħajti ġa għaddiet.  Ma nistax nakkwistha lura.  Nittama li ma jdumx ma jgħaddi kollox.  Imma ma nafx x’hemm fil-futur għalina.  Nittama li għad nerġa’ nkun ferħana u li uħud mill-ħolm tiegħi għadhom jistgħu iseħħu hawn f’pajjiżi.  Jiena għad għandi wkoll tama fl-umanità. Iva!”

Ara l-filmat …  Continue reading “Tifla tirrakonta l-esperjenza tagħha fis-Sirja”