Archive

Author Archive

L-Evanġelju tal-Ħadd, 22 ta’ Ottubru 2017

October 22, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Mt 22, 15-21

Maħduma bizzilla. Hekk ħasbu u hekk riedu u hekk għamlu. Kemm hu sabiħ il-ftehim! Kemm hu ikraħ il-ftehim meta l-ħsieb warjah ikun li tonsob jew tqarraq. Fthiemu l-għedewwa biex jonsbu u jkollhom fuq xhiex jixlu lil min kien ikbar minnhom. Kellu raġun meta qal li ulied id-dlam, ma min hu tal-qatgħa tagħhom huma iktar għaqlin minn ulied id-dawl. Jafu li fl-għaqda hemm is-saħħa imma nsew li l-għaqda tal-qattiela twassal għall-mewt tagħhom stess, għax min joqtol bis-sejf, bis-sejf imut.
Read more…

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

October 21, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 22 ta’ Ottubru 2017: Is-Suddjaknu Dennis Mifsud b’riflessjoni dwar il-qari tal-Quddiesa tad-Disgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. (Sena A)

In-numru ta’ Kattoliċi fid-dinja qed jiżdied

October 21, 2017 Leave a comment

Il-Ġimgħa, 20 ta’ Ottubru 2017:   L-Aġenzija tal-Vatikan, Fides ħabbret li n-numru ta’ kattoliċi madwar id-dinja żdied u issa jlaħħaq kważi biljun u tliet mitt mijun li hija kważi 18 fil-mija tal-popolazzjoni tad-dinja.  Dan ifisser li bejn l-2014 u l-2015, kattoliċi żdiedu bi tnax-il miljun u nofs.   Ara aktar dettalji …. Read more…

Categories: Aħbarijiet

Taħdita dwar il-Kefen ta’ Kristu

October 21, 2017 Leave a comment

Nhar il-Ħamis, 26 ta’ Ottubru 2017, il-komunità Franġiskana flimkien mal-komunità ta’ Abramo, se jieħdu ħsieb diskussjoni xjentifika, biblika u spiritwali dwar il-Kefen ta’ Kristu. Read more…

Categories: Avviżi

Dun Michael Zammit bħala Kappillan tal‑Parroċċa ta’ Sant’Andrija, Ħal Luqa.

October 21, 2017 Leave a comment

L‑Arċisqof Charles J. Scicluna ħatar lil Kan. Dun Michael Zammit bħala Kappillan tal‑Parroċċa ta’ Sant’Andrija Appostlu, Ħal Luqa. Read more…

Categories: Aħbarijiet

Dun Gordon Refalo bħala Kappillan tal Parroċċa ta’ Santa Marija, Ħal Għaxaq

October 21, 2017 Leave a comment

L Arċisqof Charles J. Scicluna ħatar lil Dun Gordon Refalo bħala Kappillan tal Parroċċa ta’ Santa Marija, Ħal Għaxaq.

Dun Gordon Refalo twieled Tas Sliema fit 30 ta’ Novembru 1961. Huwa rċieva l edukazzjoni tiegħu fl iskola ta’ St Joseph ir Rabat, u fil Kulleġġ San Alwiġi, Birkirkara.
Read more…

Categories: Aħbarijiet

Quddiesa tal-familji fis-Siggiewi

October 21, 2017 Leave a comment

Il-Grufan tas-Siġġiewi jixtiequ jfakkru li l-Ħadd, 22 ta’ Ottubu 2017, fil-11.00 ta’ filgħodu  ser issir quddiesa għall-familji fil-Knisja Parrokkjali.  F’din il-quddiesa se jkun hemm lituġija addattata għat-tfal.

Categories: Avviżi