Lectio Divina tat-3 Ħadd tal-Għid. Sena “Ċ”

Vanġelu (Ġw 21, 1-19): Il-ġrajja tal-lum seħħet f’Tabga (minn Eptapegon=7 għejjun tal-ilma), fejn il-baħar ta’ Tiberija. Importanti li ma niqfux biss fuq il-fatti storiċi imma li nieħdu t-tagħlim li dawn ituna. E.g. (i) Għaliex id-dixxipli qishom raw l-Irxoxt l-ewwel darba? (b) Għax skantaw bil-qabda tal-ħut? (ċ) Għaliex Pietru u sħabu reġgħu lura ‘l Galilija jistadu wara li raw lil Ġesu rxoxt, qishom insew it-tliet snin li għaddew? It-tweġibiet jiħtieġ infittxuhom fil-fond u fid-dawl tal-lingwaġġ Bibliku. Continue reading Lectio Divina tat-3 Ħadd tal-Għid. Sena “Ċ”

Ftit ħsibijiet fuq il-ħajja u l-esperjenza mistika

Kitba ta’ Joe Zammit

Matul il-kors tat-Teoloġija jiġu trattati diversi materji fundamentali u sekondarji għall-formazzjoni tas-saċerdot, imma ftit li xejn fuq il-ħajja u l-esperjenza mistika.

Li naf hu li Ruma kultant ikun hemm kors għas-saċerdoti fuq it-Teoloġija Mistika imma ftit huma s-saċerdoti li jħossu l-ħtieġa li jattendu għalih. Għalhekk, ħafna saċerdoti huma kompletament sajmin mit-tagħrif fuq il-ħajja u l-esperjenza mistika u dan jirriżulta f’indifferenza kbira min-naħa ta’ xi saċerdoti, biex ma ngħidx ukoll li whud jistgħu jkunu ukoll ostili, meta jisimgħu fuq persuni mistiċi. Continue reading Ftit ħsibijiet fuq il-ħajja u l-esperjenza mistika

Lectio Divina tat-2 Ħadd tal-Għid

Vanġelu (Ġw. 20. 19-31): Fil-Vanġelu tal-lum naqraw meta Ġesu deher lill-Appostli: l-ewwel, dak in-nhar li rxoxta filgħaxija, u t-tieni, ġimgħa wara.  Fl-ewwel laqgħa għandna l-Appostli barra Tumas, magħluqin fiċ-ċenaklu, imbeżżgħin għax barra hemm il-Lhud li ma riedu jafu xejn fuq Ġesu, u mhux għax kienu se jagħmlu għalihom.  F’dil-fażi l-Appostli qed jirrappreżentaw xi membri tal-Knisja li, quddiem tant paganiżmu u nuqqas ta’ twemmin li hemm fid-dinja, jingħalqu fihom infushom.  Fil-fatt, ħafna mill-pagani għandhom l-għatx għall-Kelma t’Alla u qed jistennewha bil-ħerqa.  Imma l-Appostli jibqgħu maqfulin għax għadhom ma ltaqgħux ma’ Kristu rxoxt. Continue reading Lectio Divina tat-2 Ħadd tal-Għid

IĊ-ĊAĦDA TAL-VERITÀ

2. It-Tnejn tal-Ottava tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Dawn inġabru flimkien max-xjuħ, ftiehmu bejniethom u taw lis-suldati kemxa flus ġmielha u qalulhom: “Għidu hekk, ‘Ġew id-dixxipli tiegħu bil-lejl u serquh waqt li konna reqdin.’ U jekk il-gvernatur jisma’ b’dan aħna nġagħluh jemmen u lilkom neħilsukom minn kull inkwiet.” (Mt 28, 12-14). Continue reading IĊ-ĊAĦDA TAL-VERITÀ

NIFIRĦU MA’ KRISTU

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Illum qegħdin niċċelebraw l-Għid il-Kbir li huwa l-akbar festa tal-Knisja.

Għandna raġun nifirħu ma’ Kristu. Il-qawmien tiegħu mill-mewt jurina biċ-ċar li huwa l-Iben ta’ Alla magħmul bniedem. Kieku kien bniedem straordinarju kien forsi jmur għall-passjoni u jmut, iżda żgur ma kienx iqum mill-mewt. Kristu biss seta jagħmel dan. Continue reading NIFIRĦU MA’ KRISTU