Lectio Divina tat-3 Ħadd tar-Randan, Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 13, 1-9): Is-silta tal-lum tibda bil-kliem: “F’dak il-mument preċiż…” Ġesu kien għadu kif qal lin-nies kemm kienu kapaċi ibassru t-temp mis-sinjali fin-natura u mir-riħ. Allura issa kif ma jistgħux jindunaw bis-sinjali li Alla qed jurihom, i.e. li waslet biex tibda dinja ġdida bi proposti ġodda ta’ ħajja aktar umana? F’dan ir-Randan aħna qegħdin b’seba’ għajnejn biex nintebħu bis-sinjali tal-miġja tal-Mulej fostna? Jew aljenati wisq fuq l-aħħar mudell ta’ karozza, ilbies, smartphone, eċċ? Continue reading “Lectio Divina tat-3 Ħadd tar-Randan, Sena “Ċ””

Xi tfisser id-deċiżjoni tal-Papa li jiftaħ l-arkivji ta’ Piju XII?

Il-Ġimgħa 15 ta’ Marzu 2019: Kif diġà ħabbarna minn dan is-sit xi jiem ilu, il-Papa Franġisku ddeċieda favur il-ftuħ tal-arkivji tal-Pontifikat tal-Papa Piju XII. Dan l-arkivju enormi hu mifhum li fih mal-mija u ħamsin elf faxxiklu li jmorru lura għaż-żmien it-Tieni Gwerra Dinjija. Din id-deċiżjoni kienet ilha mistennija fid-dawl tal-kontroversja dwar l-allegat skiet ta’ Piju XII matul il-gwerra. Continue reading “Xi tfisser id-deċiżjoni tal-Papa li jiftaħ l-arkivji ta’ Piju XII?”

L-Eżerċizzi Spiritwali tal-Papa: inqaċċtu minn ġo nofsna l-indifferenza

Il-Ġimgħa 15 ta’ Marzu 2019: Il-Papa Franġisku flimkien mal-kollaboraturi tiegħu li sa għada l-Ġimgħa qed jagħmlu l-eżerċizzi spiritwali, nhar it-Tlieta semgħu riflessjoni dwar kif nistgħu nroddu lura s-sbuħija lill-ibliet tagħna billi neliminaw l-indifferenza u l-mard li hemm fihom. Continue reading “L-Eżerċizzi Spiritwali tal-Papa: inqaċċtu minn ġo nofsna l-indifferenza”

Fl-Iskola ta’ Marija

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi lill-Grupp Kultura Marjana – 26 ta’ Frar 2019 fil-Knisja ta’ San Ġakbu, Valletta

Il-Grupp Kultura Marjana twaqqaf bl-iskop li jħeġġeġ fil-membri l-imħabba lejn Marija u l-apprezzament għad-devozzjoni Marjana kif espressa fil-kultura Maltija, speċjalment fil-patrimonju artistiku li għandna. Għalhekk isiru żjarat lil diversi santwarji Marjani f’Malta u f’Għawdex, li għandhom tant espressjonijiet sbieħ ta’ mħabba lejn Marija. Continue reading “Fl-Iskola ta’ Marija”