Archive

Archive for September 25, 2017

Quddiesa fl-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar għall-Professjonisti f’Għawdex

September 25, 2017 Leave a comment

Il-Moviment Gradwati Għawdxin jistieden lill-gradwati u l-membri tal-professjonijiet kollha (anki koppji) għall-Quddiesa tal-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar fis-6 ta’ Ottubru 2017.  Bħas-soltu ssir fil-knisja ta’ Santu Wistin (Victoria): fit-8.30pm. Ikun hemm ukoll il-possibilta’ tal-Qrar minn kwarta qabel.

Categories: Avviżi

Luteru u l-Knisja: X’mar ħażin?

September 25, 2017 Leave a comment

Il-Ġimgħa, 29 ta’ Settembru 2017 fis-7.00pm, id-Discern qed jorganizza l-Lecture Annwali tiegħu fir-Reffotorju tal-Kurja tal-Arċisqof fil-Floriana. It-tema se tkun, “Luther and the Ghurch: What went wrong?”. Il-kelliemi se jkun Richard Rex, Professur fl-Università ta’ Camridge.
Read more…

Categories: Avviżi

Imsiebaħ b’nar iħeġġeġ

September 25, 2017 Leave a comment

It-Tnejn, 25 ta’ Settembru 2017. Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech, fil-Quddiesa tal-bidu tas-Sena Akkademika,Seminarju Minuri tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria. Read more…

Il-faraġ mhuwiex ftit divertiment imma l-paċi tal-Mulej

September 25, 2017 Leave a comment

It-Tnejn 25 ta’ Settembru 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Dalgħodu, fil-kappella tad-Dar Santa Marta, fil-Vatikan, il-Papa Franġisku għamel omelija dwar l-ewwel qari tal-ġurnata li fih naqraw dwar il-ħelsien tal-poplu ta’ Iżrael mill-eżilju.

Read more…