L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 29 ta’ Settembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja

Ġw 1: 47-51
Natanael, ir-rigal ta’ Alla, huwa Israeli li jistħoqqlu dan l-isem. Mhux biss. Huwa raġel konkret ħafna. Huwa wkoll Bartilmew, bin Talmai. Fil-Ktieb tan-Numri, Talami, huwa wieħed mill-erba’ aħwa li marru jispjunaw dwar l-art imwiegħda, l-esploraturi. Natanel huwa dak li jesplora għax jiddubita u ma jiddejjaqx juri d-dubju tiegħu. Iżda ma jiddejjaqx lanqas jagħraf il-verità meta jiltaqa’ magħha. Huwa dak li jfittex imma huwa wkoll dak li jifraħ meta jsib dak li jfittex. Ma xhiex se nxebbħuha s-Saltan tas-smewwiet, tiixbah lil wieħed li sab teżor u biegħ kullma kellu biex xtara l-art fejn hu midfun it-teżor. L-eloġju li għamillu Ġesù għenu. Imma l-imħabba tiegħu għall-verità u l-ġenwinità tiegħu, xejnu s-suppervja naturali u kebbsu l-għarfien u l-fiduċja f’min għaraf. Continue reading L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 29 ta’ Settembru 2017

L-Arkanġli huma mibgħutin biex jakkumpanjawna tul ħajjitna

Il-Ġimgħa, 29 ta’ Settembru 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Aħna u l-anġli għandna l-istess vokazzjoni: li nikkoperaw flimkien fil-pjan tas-salvazzjoni ta’ Alla. Dan hu miktub fit-talba tal-Kolletta li tingħad fil-bidu tal-quddiesa tal-lum u minnu dalgħodu l-Papa ħa spunt biex jagħmel l-omelija waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta.

Continue reading L-Arkanġli huma mibgħutin biex jakkumpanjawna tul ħajjitna