Archive

Archive for September 29, 2017

X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd, l-1 ta’ Ottubru 2017

September 29, 2017 Leave a comment

Il-Ġimgħa, 29 ta’ Ottubru 2017: Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen: gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija. Read more…

Categories: Il-Leħen

My real life Charger

September 29, 2017 Leave a comment

For me Facebook has been an experience of witnessing God’s power, particularly in the status posts the Lord has been continually giving me throughout these years. The subject of these Facebook posts is none other than He, the Holy Spirit, the Comforter!

Read more…

Ministri mingħajr Qerq

September 29, 2017 Leave a comment

Il-Ġimgħa 29 ta’ Settembru 2017. Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech, fil-Quddiesa tal-Ispirtu s-Santu, fl-okkażjoni tal-ftuħ tas-Sena Akkademika fis-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria. Festa tal-Arkanġli Mqaddsa.

Read more…

L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 29 ta’ Settembru 2017

September 29, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja

Ġw 1: 47-51
Natanael, ir-rigal ta’ Alla, huwa Israeli li jistħoqqlu dan l-isem. Mhux biss. Huwa raġel konkret ħafna. Huwa wkoll Bartilmew, bin Talmai. Fil-Ktieb tan-Numri, Talami, huwa wieħed mill-erba’ aħwa li marru jispjunaw dwar l-art imwiegħda, l-esploraturi. Natanel huwa dak li jesplora għax jiddubita u ma jiddejjaqx juri d-dubju tiegħu. Iżda ma jiddejjaqx lanqas jagħraf il-verità meta jiltaqa’ magħha. Huwa dak li jfittex imma huwa wkoll dak li jifraħ meta jsib dak li jfittex. Ma xhiex se nxebbħuha s-Saltan tas-smewwiet, tiixbah lil wieħed li sab teżor u biegħ kullma kellu biex xtara l-art fejn hu midfun it-teżor. L-eloġju li għamillu Ġesù għenu. Imma l-imħabba tiegħu għall-verità u l-ġenwinità tiegħu, xejnu s-suppervja naturali u kebbsu l-għarfien u l-fiduċja f’min għaraf. Read more…

L-Arkanġli huma mibgħutin biex jakkumpanjawna tul ħajjitna

September 29, 2017 Leave a comment

Il-Ġimgħa, 29 ta’ Settembru 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Aħna u l-anġli għandna l-istess vokazzjoni: li nikkoperaw flimkien fil-pjan tas-salvazzjoni ta’ Alla. Dan hu miktub fit-talba tal-Kolletta li tingħad fil-bidu tal-quddiesa tal-lum u minnu dalgħodu l-Papa ħa spunt biex jagħmel l-omelija waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta.

Read more…