Meħtieġa viżjoni ħolistika li twassal għal kwalità ta’ ħajja aħjar

Stqarrija mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi b’reazzjoni għall-Baġit 2018

Il-Ħamis, 12 ta’ Ottubru 2017: Il‑Kummissjoni Ġustizzja u Paċi tqis li l‑Baġit 2018 fih miżuri pożittivi u inkoraġġanti fuq diversi aspetti. Dawn jinkludu il‑proposti dwar: l‑iskema dwar l‑iskart u l‑kontenituri tax‑xorb li għandha tħalli impatt fuq l‑ambjent, it‑trasport kollettiv, il‑vjolenza domestika, u l‑adozzjoni u l‑fostering. Continue reading “Meħtieġa viżjoni ħolistika li twassal għal kwalità ta’ ħajja aħjar”