Laqgħat ta’ formazzjoni fil-Knisja ta’ San Pawl, Birkirkara

Discipulus huwa vjaġġ ta’ fidi u raġuni bl-għan li jwassal lil min jieħu sehem biex isir dixxiplu aħjar ta’ Kristu.   Il-kors jikkonsisti f’laqgħat ta’ kull xahar li jsiru fil-Knisja ta’ San Pawl, Birkirkara u li jitmexxew minn Fr Nicholas J. Doublet.   L-ewwel laqgħa tkun il-Ġimgħa, 20 ta’ Ottubru u tibda fit-8.00 ta’ filgħaxija. Continue reading “Laqgħat ta’ formazzjoni fil-Knisja ta’ San Pawl, Birkirkara”

Għal min ma jafx jisma’, il-fidi ssir ideoloġija

It-Tlieta 17 ta’ Ottubru 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Nitħarsu milli naqgħu fil-bluha li ma jkollniex ħila nisimgħu l-Kelma t’Alla. Din l-attitudni twassalna għall-korruzzjoni. Il-Papa Franġisku għamel din l-istqarrija iebsa llum, waqt l-omelija fil-kappella tad-Dar Santa Marta.
Continue reading “Għal min ma jafx jisma’, il-fidi ssir ideoloġija”

L-Evanġelju tat-Tlieta, 17 ta’ Ottubru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Luqa 11, 37-41

San Luqa ma jgħidilniex għalfejn il-fariżew stieden lil Ġesù għall-ikel. Seta’ kien interess ġenwin li, f’ambjent ta’ ikla f’familja, jiddjaloga ma’ Ġesù dwar dak li kien għadu kif qal. Seta’ wkoll kien għan nassabi biex isib mod kif isib xi ħtija f’Ġesù jew f’dak li jgħid. Kien x’kien l-għan, Ġesù jiddeċiedi, u mhux b’kumbinazzjoni, li ma jimxix mar-regoli ċerimonjali tal-fariżej.
Continue reading “L-Evanġelju tat-Tlieta, 17 ta’ Ottubru 2017”