Il-gratwità li biha Alla tana s-salvazzjoni tiftaħ il-bieb għall-ħaddieħor

Il-Ħamis 19 ta’ Ottubru 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Jalla l-Mulej itina l-memorja li s-salvazzjoni hi gratwita, u jalla jgħinna nifhmu sew kemm Hu jinsab qrib tagħna meta aħna nagħmlu opri tal-ħniena, kemm materjali kif ukoll spiritwali, għax b’hekk inkunu bnedmin li niftħu l-bieb għalina nfusna u għal ħaddieħor.

Continue reading Il-gratwità li biha Alla tana s-salvazzjoni tiftaħ il-bieb għall-ħaddieħor

Laqgħat ta’ Formazzjoni mill-Kummissjoni Djoċesana Familja f’Għawdex

Kif nipprevjeni d-dippressjoni?   Din hija t-tema ta’ laqgħa oħra li l-Kummissjoni Djoċesana Familja tad-Djoċesi ta’ Għawdex qed torganizza fis-sensiela ta’ laqgħat ta’ formazzjoni għal matul l-2017 – l-2018. Il-laqgħa ser issir il-Ġimgħa, 27 ta’ Ottubru fis-6.30 pm fl-Istitut tal-Familja Papa Ġwanni Pawlu. Il-kelliema se tkun il-Counselling Psychologist, Dr Marlene Cauchi.  Ara aktar dettalji  …
Continue reading Laqgħat ta’ Formazzjoni mill-Kummissjoni Djoċesana Familja f’Għawdex

L-Evanġelju tal-Ħamis, 19 ta’ Novembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 11, 47-54

L-ikla għand il-Fariżew ma spiċċat sew xejn. L-għalliema tal-liġi ħadu għalihom għax ħassew li f’dak li Ġesù kien qed jgħid dwar il-fariżej, kien hemm imdaħħlin huma wkoll. L-akkuża ta’ Ġesù, ma kienetx indirizzata lilhom iżd ahuma ħassewhom inġurjati, mmalfamati, akkużati u jekk mhux ikkundannati wkoll. Wieħed minnhom ma flaħx iżomm ħaqlu magħluq quddiem din l-offiża ta’ Ġesù u hekk kixef is-sens ta’ ħtija li kien qed iħoss. Għallinqas jidher li kellu kuxjenza li għada taħdem.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ħamis, 19 ta’ Novembru 2017