Ċelebrazzjoni Djoċesana għat-Tfal fil-festa ta’ Kristu Re f’Għawdex

Il-Ħamis, 23 ta’ Novembru 2017, fil-Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl fin-Nadur, ser issir Ċelebrazzjoni Djoċesana għat-Tfal.  Iċ-ċelebrazzjoni li jisimgħa, Niltaqgħu ma’ San Tarċisju ser issir għat-tfal ta’ Years 4, 5 u 6.  Ara l-poster b’aktar dettalji … Continue reading Ċelebrazzjoni Djoċesana għat-Tfal fil-festa ta’ Kristu Re f’Għawdex

Lectio Divina tat-30 Ħadd Matul Sena A

Vanġelu (Matt. 22. 34-40): Ġerusalemm kienet iċ-ċentru tal-attivita reliġjuża tal-Lhud.  Meta Ġesu daħal f’din il-belt, mill-ewwel ġie f’konfront mas-Sadduċej. Dawn kienu setta ta’ saċerdoti li kienu jmexxu r-riti reliġjużi flimkien man-negozju li kien involut ma’ dawn ir-riti.  Ġesu daħal fit-tempju u keċċa l-bejjiegħa u ‘l dawk li jsarrfu l-flus.  Qabbel lil Israel ma’ tina li ma tagħmilx frott imma weraq biss.  Continue reading Lectio Divina tat-30 Ħadd Matul Sena A

Dramm Kontemporanju fis-Seminarju ta’ Għawdex

Il-Gozo Creative Theatre Club qed jippreżenta d-dramm kontemporanju, “Il-Ħmar t’Alla”, b’kollaborazzjoni mas-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù. B’din il-preżentazzjoni, is-Seminarju ta’ Għawdex se jġib fit-tmiem il-150 Anniversarju mit-twaqqif tiegħu. Id-
dramm huwa mnebbah mill-ħajja tal-Curé d’Ars, Ġwann Maria Vianney, qaddis patrun tal-kappillani. Continue reading Dramm Kontemporanju fis-Seminarju ta’ Għawdex

L-Evanġelju tat-Tlieta, 24 ta’ Ottubru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 12, 35-38

M’hemmx mistrieħ għal min irid is-sewwa għax kull minuta għandha valur. Kif titlaq ir-riedni taħsad u tinħasad. Tiskanta x’tista’ tasal biex tagħmel kif issib ruħek bla lġiem. L-aljenazzjonijiet huma ħafna, jiġbduk, jinteressawk u jirrendulek, għallinqas hekk iwiegħdu u hekk kultant hekk jagħmlu, imqar għal ftit.
Continue reading L-Evanġelju tat-Tlieta, 24 ta’ Ottubru 2017

Il-vjolenza li ssir f’isem ir-reliġjon hi offiża lil Alla – il-Papa Franġisku

L-Erbgħa, 24 ta’ Ottubru 2017: Il-paċi hi ħaġa urġenti u l-fidili ta’ kull reliġjon għandhom jaħdmu għaliha filwaqt li min hu responsabbli ma jistax jibqa’ newtrali. Dan kien fil-qosor il-ħsieb ewlieni tal-Papa Franġisku meta lbieraħ l-Erbgħa 18 tax-xahar kien qiegħed jindirizza madwar tmenin delegati mill-Konferenza Dinjija tar-Reliġjonijiet għall-Paċi, fl-awla biswit dik tal-udjenzi msemmija għal Papa Pawlu VI Din hija għaqda dinjija tar-reliġjonijiet li flimkien jaħdmu għall-paċi.
Continue reading Il-vjolenza li ssir f’isem ir-reliġjon hi offiża lil Alla – il-Papa Franġisku

Mhux biżżejjed inkunu Nsara tajbin, jeħtieġ nidħlu fil-misteru ta’ Ġesù

It-Tlieta 24 ta’ Ottubru 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Il-qalba tal-misteru ta’ Ġesù Kristu hi li Hu ħabbni u ta lilu nnifsu għalija. Dan kien kliem il-Papa Franġisku llum, waqt l-omelija fil-kappella tad-Dar Santa Marta.

Continue reading Mhux biżżejjed inkunu Nsara tajbin, jeħtieġ nidħlu fil-misteru ta’ Ġesù