Għal Ewropa iżjed soċjali: Intervent tal-Isqof Mario Grech fil-Laqgħa Plenarja tal-COMECE

Il-Ħamis, 26 ta’ Ottubru 2017, Ruma: L-Ewropa waslilha ż-żmien biex tagħmel eżami serju tal-kuxjenza fuq ir-rwol tagħha f’soċjetà fejn ir-rata tal-faqar bla dubju qiegħda tikber jum wara l-ieħor. Skont l-aħħar rapport tal-Ewrostat, ċittadin Ewropew fuq erbgħa għaddej minn żmien diffiċli: dħul baxx ħafna, esklużjoni soċjali, għajnuna ta’ xejn. L-ispejjeż qed jagħmluhom mhux biss l-anzjani, imma anki t-tfal, 27% minnhom jgħixu f’familji foqra. Il-faqar fost it-tfal issa sar fenomenu dejjem jikber anki fil-pajjiżi sinjuri, bħal Franza, il-Ġermanja u r-Renju Unit. Continue reading “Għal Ewropa iżjed soċjali: Intervent tal-Isqof Mario Grech fil-Laqgħa Plenarja tal-COMECE”

Quddiesa fl-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar għall-Professjonisti f’Għawdex

Il-Moviment Gradwati Għawdxin jistieden lill-gradwati u l-membri tal-professjonijiet kollha (anki koppji) għall-Quddiesa tal-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar fit-3 ta’ Novembru 2017. Bħas-soltu ssir fil-knisja ta’ Santu Wistin (Victoria): fit-8.00pm. Ikun hemm ukoll il-possibilta’ tal-Qrar minn kwarta qabel. Continue reading Quddiesa fl-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar għall-Professjonisti f’Għawdex

L-Evanġelju tal-Ħamis, 26 ta’ Ottubru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 12, 49-53

Meta din is-silta kienet tinqara’ mill-insara tal-ewwel komunitajiet l-Evanġelju kien ġa beda jixtered. Kien hemm ħafna lilaqgħuh u kien hemm ħafna iżjed li bdew jiddarsu għax kien hemm min jilqgħu. Ir-rejazzjoni għall-firxa tal-Evanġeju f’kull livell tas-soċjetajiet fl-ewwel snin tat-tixrid tiegħu ma kienetx sabiħa. Aħna mdorrijin wisq nirromanitiċiżżaw il-persekuzzjonijiet u dawkli ħarġu rebbieħa fihom. Ftit li xejn jgħaddilna minn moħħna s-sitwazzjonijiet reali fil-familji, fis-soċjetà, fil-qrati u fl-istituzzjonijiet ċivili tal-imperu ruman u l-provinċji tiegħu.
Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħamis, 26 ta’ Ottubru 2017”