Quddiesa fl-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar għall-Professjonisti f’Għawdex

Il-Moviment Gradwati Għawdxin jistieden lill-gradwati u l-membri tal-professjonijiet kollha (anki koppji) għall-Quddiesa tal-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar fit-3 ta’ Novembru 2017. Bħas-soltu ssir fil-knisja ta’ Santu Wistin (Victoria): fit-8.00pm. Ikun hemm ukoll il-possibilta’ tal-Qrar minn kwarta qabel.

L-Evanġelju tal-Ħamis, 26 ta’ Ottubru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 12, 49-53

Meta din is-silta kienet tinqara’ mill-insara tal-ewwel komunitajiet l-Evanġelju kien ġa beda jixtered. Kien hemm ħafna lilaqgħuh u kien hemm ħafna iżjed li bdew jiddarsu għax kien hemm min jilqgħu. Ir-rejazzjoni għall-firxa tal-Evanġeju f’kull livell tas-soċjetajiet fl-ewwel snin tat-tixrid tiegħu ma kienetx sabiħa. Aħna mdorrijin wisq nirromanitiċiżżaw il-persekuzzjonijiet u dawkli ħarġu rebbieħa fihom. Ftit li xejn jgħaddilna minn moħħna s-sitwazzjonijiet reali fil-familji, fis-soċjetà, fil-qrati u fl-istituzzjonijiet ċivili tal-imperu ruman u l-provinċji tiegħu.
Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħamis, 26 ta’ Ottubru 2017”