L-Isqof Mario Grech,”L-Ewropa trid tindirizza l-fenominu tal-faqar”.

Il-Ġimgħa 27 u s-Sibt 28 ta’ Ottubru, waqt li kien qed jieħu sehem fil-konferenza internazzjonali ‘(Re)Thinking Europe’ li saret fil-Vatikan u li kienet organizzat mill-Kummissjoni tal‑Konferenzi tal‑Isqfijiet Ewropej (COMECE) u s-Santa Sede, l-Isqof ta’ Għawdex Monsinjur Mario Grech kien intervistat mill-Uffiċċju Komunikazzjoni l-Arċidjoċesi ta’ Malta.
Continue reading “L-Isqof Mario Grech,”L-Ewropa trid tindirizza l-fenominu tal-faqar”.”