Ir-relazzjoni ta’ bejn il-koppja u r-relazzjoni ta’ bejn il-ġenituri u l-ulied

Il-Kummissjoni Djoċesana Familja qed torganizza laqgħa ta’ formazzjoni bis-suġġett: Ir-relazzjoni ta’ bejn il-koppja u r-relazzjoni ta’ bejn il-ġenituri u l-ulied. Il-laqgħa ser tinżamm fl-Istitut tal-Familja fir-Rabat, Għawdex, nhar il-Ġimgħa 2 ta’ Frar bejn is-6.00pm u s-7.15pm u ser titmexxa minn Don Enrico Parolari (psikologu u psikoterapista). Ikun hemm traduzzjoni mit-Taljan għall-Malti. Ikun hemm ukoll min jieħu ħsieb it-tfal. Continue reading Ir-relazzjoni ta’ bejn il-koppja u r-relazzjoni ta’ bejn il-ġenituri u l-ulied

Fl-2020 Malta tmexxi t-talb għall-għaqda fost l-Insara

Is-Santa Sede u l-Kunsill Ekumeniku tal-Knejjes f’Ġinevra għażlu lil Malta biex fis-sena 2020 tkun il-Kapitali tal-Ekumeniżmu fejn se tmexxi t-talb għall-għaqda fost l-Insara.

Fi stqarrija, il-Kurja ta’ Malta qalet li Malta se jkollha r-responsabbilità li tħejji t-tema u r-riflessjoni għal din il-ġimgħa ta’ talb. Continue reading Fl-2020 Malta tmexxi t-talb għall-għaqda fost l-Insara

Il-password tas-Saltna t’Alla

Qiegħdin ngħixu fi żmien teknoloġiku. Żmien fejn il-gadgets avvanzati tal-midja tal-kommunikazzjoni soċjali huma, tista’ tgħid, kollox. Għalkemm, u għall-grazzja tal-Mulej, mhumiex il-kollox! Madankollu nafu wkoll li hawn min, l-għaliex jaf bil-qawwa tal-mezzi tat-teknoloġija tal-komunikazzjoni, jfittex li jikkapparra dawn il-mezzi biex bihom jagħmel ħsara bla tarf lil terzi persuni. Ħallieha li, fil-verità, dan il-proxxmu, fl-aħħar mill-aħħar, ikun qed jagħmel ħsara u, finalment, jeqred lilu nnifsu stess. Continue reading Il-password tas-Saltna t’Alla

L-Evanġelju tal-Ħamis, 25 ta’ Jannar 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 16: 15-18

Biex jagħalq l-Evanġelju tiegħu, Marku jonqsu biss żewġt ivrus wara din is-silta, jagħlaq kapitlu sittax u jagħalq l-aħbar it-tajba kif ġarrabha hu u l-komunità jew komunitajiet li għex fihom sa dakinhar. Iż-żewġt ivrus li jonqos jiddeskrivu, x’ġara minn Ġesù li tela’ s-sema u kif wieġbu il-Ħdax għas-sejħa ta’ Ġesù.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ħamis, 25 ta’ Jannar 2018