Il-Familja. Edukazzjoni

18. Katekeżi dwar il-Familja mill-Papa Franġisku. 20 ta’ Mejju 2015

Il-lum, għeżież ħuti, nixtieq nagħtikom merħba għax ilmaħt fostkom ħafna familji, l-għodwa t-tajba lill-familji kollha! Inkomplu nirriflettu fuq il-familja.

Il-lum sa nieqfu nirriflettu fuq karatteristika essenzjali tal-familja, jiġifieri l-vokazzjoni naturali tagħha li teduka ’l-ulied biex jikbru fir-responsabbiltà tagħhom infushom u ta’ l-oħrajn. Dak li fil-bidu smajna lill-Appostlu Pawlu jgħid hu sabiħ wisq: “Intom, tfal, isimgħu mill-ġenituri tagħkom f’kollox, għax dan hu li jogħġob lill-Mulej. Intom, missirijiet, la ddejqux lil uliedkom, għax inkella jistgħu jaqtgħu qalbhom” (Kol 3:20-21). Din hi regola għarfa: l-iben li hu edukat jisma’ mill-ġenituri u jobdi lill-ġenituri li ma jkollhomx għalfejn jikkmandawh b’mod ikrah, biex ma jaqtgħux qalb l-ulied. Continue reading Il-Familja. Edukazzjoni

Il-Familja. It-Tliet Kelmiet – Jekk jogħġbok … Grazzi … Skużani

17. Katekeżi dwar il-Familja mill-Papa Franġisku. 13 ta’ Mejju 2015

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-katekeżi tal-lum qisha l-bieb tad-dħul għal serje ta’ riflessjonijiet fuq il-ħajja tal-familja, il-ħajja vera tagħha, biż-żminijiet u l-ġrajjiet tagħha. Fuq dan il-bieb tad-dħul hemm miktuba tliet kelmiet, li diġà użajt kemm-il darba f’din il-pjazza. U dawn il-kelmiet huma: “jekk jogħġbok”, “grazzi”, “skużani”. Fil-fatt dawn il-kelmiet jiftħulna t-triq biex ngħixu tajjeb fil-familja, biex ngħixu fis-sliem. Huma kelmiet sempliċi, imma mhux daqshekk sempliċi biex inpoġġuhom fil-prattika! Fihom qawwa kbira: il-qawwa li nħarsu d-dar, anki qalb elf diffikultà u prova; min-naħa l-oħra, in-nuqqas tagħhom, ftit ftit jiftaħ xquq li jistgħu saħanistra jġarrfuha. Continue reading Il-Familja. It-Tliet Kelmiet – Jekk jogħġbok … Grazzi … Skużani

Il-Familja. Iż-Żwieġ II

16. Katekeżi dwar il-Familja mill-Papa Franġisku. 6 ta’ Mejju 2015

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-mixja tagħna ta’ katekeżi fuq il-familja l-lum se mmissu direttament mal-ġmiel taż-żwieġ Nisrani. Dan m’hux sempliċement ċerimonja li ssir fil-knisja, bil-fjuri, il-libsa, ir-ritratt… Iż-żwieġ Nisrani hu sagrament li jseħħ fi ħdan il-Knisja, u li anki jsawwar il-Knisja, għax jagħti bidu għal komunità ta’ familja ġdida.

Continue reading Il-Familja. Iż-Żwieġ II

Il-Familja. Iż-Żwieġ I

15. Katekeżi dwar il-Familja mill-Papa Franġisku. 29 t’April 2015

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Ir-riflessjoni tagħna fuq il-pjan oriġinali ta’ Alla għall-koppja tar-raġel u l-mara, wara li ħarisna lejn iż-żewġ rakkonti tal-Ktieb tal-Ġenesi, issa ddur direttament fuq Ġesù. Continue reading Il-Familja. Iż-Żwieġ I

Il-Familja. Raġel u Mara II

14. Katekeżi dwar il-Familja mill-Papa Franġisku. 22 t’April 2015

Għeżież ħuti,

Fil-katekeżi tal-ġimgħa li għaddiet dwar il-familja, tkellimt fuq l-ewwel rakkont tal-ħolqien tal-bniedem, fl-ewwel kapitlu tal-Ġenesi, fejn hemm miktub: “U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbihietu, fuq xbihat Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom” (1:27). Continue reading Il-Familja. Raġel u Mara II

Il-Familja. Raġel u Mara I

13. Katekeżi dwar il-Familja mill-Papa Franġisku. 15 t’April 2015

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-katekeżi tal-lum hi ddedikata lil aspett ċentrali tat-tema tal-familja: dak tad-don kbir li Alla għamel lill-bnedmin meta ħalaq ir-raġel u l-mara u s-sagrament taż-Żwieġ. Din il-katekeżi u li jmiss sa jkunu dwar id-differenza u l-kumplimentarjetà bejn ir-raġel u l-mara, li qegħdin fil-quċċata tal-ħolqien divin; it-tnejn ta’ wara, imbagħad, ikunu fuq temi oħra taż-Żwieġ. Continue reading Il-Familja. Raġel u Mara I

Il-Familja. It-Tfal II

12. Katekeżi dwar il-Familja mill-Papa Franġisku. 8 t’April 2015

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-katekeżi dwar il-familja l-lum qed inkomplu bir-riflessjoni tagħna fuq it-tfal, li huma l-isbaħ frott tal-barka li l-Ħallieq sawwab fuq ir-raġel u l-mara. Diġà tkellimna fuq x’rigal kbir huma t-tfal, imma l-lum sfortunatament hemm bżonn nitkellmu fuq “l-istejjer ta’ passjoni” li qed iġarrbu ħafna minnhom. Continue reading Il-Familja. It-Tfal II