A Marian sanctuary repleted with profound catechesis on the Virgin Mary

In this month of January I had the joy and the privilege of officiating a wedding Eucharist at the ancient Marian Sanctuary of Our Lady of Mellieħa. Continue reading A Marian sanctuary repleted with profound catechesis on the Virgin Mary

L-Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin

Għall-okkażjoni ta’ Ħadd il-Kelma ta’ Alla, li ser ikun imfakkar il-Ħadd 26 ta’ Jannar 2020, qegħdin nippublikaw sensiela ta’ tliet artikli qosra fuq l-Ittri ta’ San Pawl lir-Rumani, lill-Korintin u lill-Galatin.

San Pawl kiteb żewġ ittri lill-Korintin. Ta’ min isemmi li l-ewwel ittra hija waħda mill-ittri l-kbar li kiteb dan l-Appostlu. Continue reading L-Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin

Agħmel li l-ħarsa tiegħek tkun il-ħarsa ta’ Ġesù: ħarsa kollha verità, ħniena u mogħdrija

Il-Ħadd, 19 ta’ Jannar 2020: Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Patri Josef Pace bħala kappillan tal-Parroċċa ta’ San Pawl il-Baħar fil-Knisja Parrokkjali ta’ Marija Addolorata, San Pawl il-Baħar. Continue reading Agħmel li l-ħarsa tiegħek tkun il-ħarsa ta’ Ġesù: ħarsa kollha verità, ħniena u mogħdrija

Quddiesa għar-ruħ il-Kardinal Prospero Grech OSA

Il-kommunita reliġjuża Agostinjana (Victoria) flimkien mal-Fondazzjoni P. Giovanni II, qed torganiżża quddiesa għar-ruħ il-Kardinal Prospero Grech OSA, f´għeluq ix-xahar mill-mewt tiegħu. Din ser issir nhar il-Ħamis 30 tà Jannar fis-06.00pm fil-knisja tà Santu Wistin – Victoria. Continue reading Quddiesa għar-ruħ il-Kardinal Prospero Grech OSA

Adorazzjoni Ewkaristika matul Frar 2020

Ix-Xahar ta’ Frar għalina għandu jkun ix-Xahar tal-Fidi. Nhar l-10 ta’ Frar infakkru l-akbar ġrajja li sawret lil ġensa. Id-Dawl ta’ Alla feġġ fostna fil-figura ta’ San Pawl. San Pawl ġabilna d-Dawl ta’ Kristu l-Mulej! Inħabirku u nitolbu biex dan id-Dawl qatt ma jintefa. Bih l-ebda theddida ma tbeżżgħana; Mingħajru, nisfaw tellefin. San Pawl Missierna – Ħares dejjem lil uliedek maħbubin! Fit-12 ta’ Frar, 1880: It-Twelid ta’ San Ġorġ Preca It-Tieni Missier Tagħna fil-FIDI. Continue reading Adorazzjoni Ewkaristika matul Frar 2020