Archive

Author Archive

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil‑Mosta u jiftaħ l‑Assemblea Djoċesana 2017, fil‑Katekumenju

November 24, 2017 Leave a comment

Il‑Ġimgħa, 24 ta’ Novembru, 2017: fis‑6:30 p.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil‑Knisja Parrokkjali tal‑Mosta u wara jiftaħ l‑Assemblea Djoċesana 2017, fil‑Katekumenju, il‑Mosta

Wara l-isforz tagħkom hemm is-sens ta’ responsabbiltà

November 22, 2017 Leave a comment

L‑Erbgħa, 22 ta’ Novembru 2017: L-Arċisqof J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa u wara jippreżenta ċ‑ċertifikati lill‑gradwati tal‑Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali, fis‑Seminarju tal‑Arċisqof, Tal‑Virtù. Read more…

Nifirħu meta naqsmu bejntiena mingħajr għira u pika t-talenti li tana Alla

November 19, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 18 ta’ Novembru 2017: L-Arċisqof iqaddes Quddiesa fil-bidu taż-Viżta Pastorali f’Bormla. Read more…

Hemm bżonn inkomplu naħdmu biex it-tfal u ż-żgħażagħ tagħna f’Bormla jikbru f’ambjent soċjalment sabiħ

November 19, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 19 ta’ Novembru 2017: L-Arċisqof jiċċelebra quddiesa fil-knisja ta’ Bormla bħala parti mill-viżta pastorali f’Bormla. Read more…

Qatt tidraw l-Ewkaristija

November 13, 2017 Leave a comment

It-Tnejn, 13 ta’ Novembru 2017: L-Arċisqof iqaddes Quddiesa fejn fiha erba’ seminaristi irċevew il-Ministeru tal-Akkolitat. Read more…

Nitolbu li fostna ma jinbitx spirtu ta’ vjolenza u mibegħda

November 12, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 12 ta’ Novembru 2017: Quddiesa Pontifikali mill-Arċisqof J. Scicluna, f’Jum it-Tifkira. Read more…

Is-suċċess ma jitkejjilx mill-ġid materjali imma minn servizz għall-proxxmu

November 9, 2017 Leave a comment

Il-Ħamis, 9 ta’ Novembru 2017: L-Arċisqof J. Scicluna f’Quddiesa ta’ ringrazzjament għall-gradwati l-ġodda tal-Università ta’ Malta. Read more…