Archive

Author Archive

Prosit! Brava! Qed tagħmlilna unur!

Ma jiġix Sibt, inkun fejn l-Ispirtu s-Santu jitfagħni biex inkun, li ma nsibx Canale 5 biex naraha. Nissapportjaha. U iva, nitlob għaliha. Ħalli l-Mulej jibqa’ jkabbrilha dan it-talent kbir li taha! Read more…

L-Isqof Mario Grech, fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin, waqt Quddiesa fil-Katidral ta’ Għawdex

Il-Ħadd 20 ta’ Mejju 2018: Omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin, waqt Quddiesa fil-Katidral ta’ Għawdex.

Bil-kortesija ta’ Radju Katidral.

L-Isqof Mario Grech, fl-għoti tas-Sagrament tal-Konfirmazzjoni, fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria

Il-Ħadd 20 ta’ Mejju 2018: Omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fl-għoti tas-Sagrament tal-Konfirmazzjoni, waqt Quddiesa fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria

Bil-kortesija ta’ Radju Leħen il-Belt Victoria.

“Tibżgħux tkunu u turu li intom Insara” – L-Arċisqof lill-adolexxenti f’Pentekoste

Il-Ħadd, 20 ta’ Mejju 2018: L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna – Fis-Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta. Read more…

Almenu għandi min jagħti kasi!

Inqum filgħodu. Inħejji għall-ġurnata xogħol. Ninżel. Noqgħod bilqiegħda fir-restorant. Qabel tibda’ l-maratona ġiri mal-isptar. U mal-isptar kollu! F’kull direzzjoni. Rokna. Bil-konsegwenzi kollha li dan il-ġiri jġib miegħu fuq saħħet min jagħmlu. Read more…

The little detail

Life is a special gift. However, what makes it so special are precisely those kind gestures and words that changes its taste altogether. Read more…

L-Isqof Mario Grech, fl-għoti tas-Sagrament tal-Konfirmazzjoni, fil-Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra

Il-Ġimgħa 18 ta’ Mejju 2018: Omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fl-għoti tas-Sagrament tal-Konfirmazzjoni, waqt Quddiesa fil-Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra.

Bil-kortesija ta’ Radju Bambina.