Adorazzjoni Ewkaristika matul Novembru 2019

Ix-xahar ta’ Novembru joffrilna riflessjoni fuq il-Veritajiet Eterni. Jiftaħ bis-Solennità tal-Qaddisin Kollha – Dawn hutna li mxew it-triq u waslu fejn Alla iddestinahom li jaslu. Ħenjin huma! Nitolbuhom jgħinuna, aħna li għadna fil-vjaġġ. L-għada, niftakru fit-Talb u l-Quddies, f’ħutna li għadhom jissaffew. Xi darba nkunu aħna fil-bżonn tal-oħrajn ukoll. Continue reading Adorazzjoni Ewkaristika matul Novembru 2019

Ċelebrazzjonijet b’tifkira tal-Qaddej ta’ Alla, Avertan Fenech

Ta’ kull sena l-Ordni Karmelitan jorganizza programm ta’ ċelebrazzjonijiet fl-anniversarju mill-mewt tal-Qaddej ta’ Alla tal-Patri Karmelitan Avertan Fenech. DIn is-sena jagħlaq 76 sena mejjet. Continue reading Ċelebrazzjonijet b’tifkira tal-Qaddej ta’ Alla, Avertan Fenech

Alla qed jafdalkom il-ħajja ta’ dawn l-adolexxenti biex tgħinuhom jikbru fil-fidi Nisranija

Il-Ħadd, 20 ta’ Ottubru 2019: 10 adolexxenti jirċievu l-Griżma mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex. Continue reading Alla qed jafdalkom il-ħajja ta’ dawn l-adolexxenti biex tgħinuhom jikbru fil-fidi Nisranija