L-Evanġelju tal-Ħadd 23 ta’ Settembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 9, 30-37

L-Evanġelista Marku, kontinwament jistaqsi Ġesù min hu. Għal min qed jipprova jsir jafu, dak li jrid jilqa’ l-fidi u jemmen fih, din il-mistosqija hija mportanti; biex temmen f’xi ħadd trid issir tafu, trid tkun taf min hu, x’isarraf, x’jaħseb, kif iġib ruħu. Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħadd 23 ta’ Settembru 2018”

L-Evanġelju tas-Sibt 22 ta’ Settembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 8, 4-15

Ġesù jirrifletti permezz ta’ din il-parabbola – il-bidwi li ħareġ jiżra’ u li fiha jgħidilna x’jiġri miż-żerriegħa. Hija riflesjoni fuq il-kelma li ġie biex iwassal. Hu stess ifisser dak likien qed jgħid. Hu kien jaf x’qed iseħħ, iżda ried lil dawk li jisimgħuh jifhmu huma wkoll. Continue reading “L-Evanġelju tas-Sibt 22 ta’ Settembru 2018”

L-Evanġelju tal-Ġimgħa 21 ta’ Settembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 9, 9-13

Kienu jismu Mattew. Jiftakar fil-mument meta ħajtu nbidlet ta’ taħt fuq.

Rah. Ma kinetx l-ewwel darba. Hu stess kien iħallas it-taxxi bħal ma kien obligat jagħmel kulħadd. Din id-darba ma kienetx bħas-soltu. Minflok ġie biex jagħtih, ġie biex jitolbu jagħti; mhux taxxi iżda ħajtu. Rah. Ħarsa u sejħa. Il-ħarsa kienet tfisser sejħa. Continue reading “L-Evanġelju tal-Ġimgħa 21 ta’ Settembru 2018”