L-Assemblea Djoċesana 2018

15-il sena mis-Sinodu Djoċesan

L‑Arċidjoċesi ta’ Malta ser tlaqqa’ l‑Assemblea Djoċesana li ser tkun ippreseduta mill‑Arċisqof Charles J. Scicluna, nhar il‑Ħamis 22 u l‑Ġimgħa 23 ta’ Novembru 2018. L‑Assemblea ser issir fil‑Katekumenju, il‑Mosta, fejn kien sar is‑Sinodu Djoċesan. Continue reading “L-Assemblea Djoċesana 2018”

L-Evanġelju tal-Ħamis 15 ta’ Novembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 17, 20-25

Kemm aħna xortina tajba! Is-saltna ta’ Alla qiegħda fostna.

Il-fariżej ġralhom bħalma kien ġralu Pietru u qala ċanfira papali, li fiha Ġesù urieh biċ-ċar li jeħtieġlu jimxi warajh u mhux quddiemu. Ippruvaw jirraġunaw dak li hu ta’ Alla bil-moħħ ċkejken u dgħajjef nieqes tal-bnedmin. Kienu qed ikunu ta’ skandlu għalihom infushom; ifixklu lilhom infushom u anke lil dawk li kienu jisimgħuhom jew jagħmluha magħhom. Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħamis 15 ta’ Novembru 2018”

Katekeżi għal ħutna t-Taljani f’Għawdex

Kull nhar ta’ Tnejn għall-Yrs 2 sa 4 (tħejjija għall-Preċett), fl-4.30pm, fiċ-Ċentru Pastorali Ragħaj it-Tajjeb (Taċ-Ċawla). Nibdew fid-19 ta’ Novembru.

Kull nhar ta’ Tlieta, minn Yr 5 sa Form 1 (tħejjija għall-Griżma), fil-5.30pm, fiċ-Ċentru Pastorali Ragħaj it-Tajjeb (Taċ-Ċawla). Nibdew fl-20 tax-xahar. Continue reading “Katekeżi għal ħutna t-Taljani f’Għawdex”

Ħatra ġdida għall-Arċisqof Scicluna mill-Papa Franġisku

It-Tlieta, 13 ta’ Novembru 2018: Il-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku ħatar lill-Arċisqof Charles J. Scicluna bħala Segretarju Aġġunt tal-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi tas-Santa Sede. Filwaqt li jibqa’ l-Arċisqof ta’ Malta, Mons. Scicluna ser jagħti sehem ikbar f’din il-Kongregazzjoni li hija responsabbli mill-promozzjoni u l-ħarsien tad-duttrina tal-fidi u l-morali fil-Knisja. Continue reading “Ħatra ġdida għall-Arċisqof Scicluna mill-Papa Franġisku”

L-Evanġelju tal-Erbgħa 14 ta’ Novembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 17, 11-19

Iċ-ċavetta hija s-Samarija. Is-Samaritani huma dawk li jgħidu li f’idejhom għandhom il-Ġuadiżmu ta’ qabel l-eżilju. Huma l-oriġinali. Il-Lhud, jgħidu s-Samaritani, huma dawk li ġew lura mill-eżilju ta’ Banilonja b’forma ta’ Ġuadiżmu, mbabas. Għas-Samaritani l-għolja l-qaddisa mhix Sijon tal-Lhud, iżda l-muntanja Gereżim. Continue reading “L-Evanġelju tal-Erbgħa 14 ta’ Novembru 2018”

Il-Papa f’Santa Marta: L-isqof hu qaddej mhux prinċep

It-Tnejn, 12 ta’ Novembru 2018: Fl-omelija li għamel dalgħodu t-Tnejn 12 ta’ Novembru fil-kappella tad-Dar Santa Marta l-Papa Franġisku bena r-riflessjoni tiegħu fuq l-ittra ta’ San Pawl lil Titu. Il-Papa Franġsiku ta profil tal-figura tal-Isqof. Continue reading “Il-Papa f’Santa Marta: L-isqof hu qaddej mhux prinċep”

L-Evanġelju tat-Tlieta 13 ta’ Novembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 17, 7-10

L-inbid tal-preferenzi jsakkar lil kulħadd. Jista’ jkun li dan id-diskors ta’ Ġesù seħħ fl-isfond ta’ dak li d-dixxipli ġieli tkellmu dwaru bejniethom: min hu l-ikbar fosthom; u japplika għalina fl-isfond tal-pretensjonijiet tagħna li nistennew li nkunu ppreferuti għax ‘ngħixu tajjeb’. Bħala bnedmin malajr niskru fil-pretensjonijiet tagħna li bħal kelb fidili immorru quddiem sidna, nferfru denbna b’geddumna ’l fuq nistennew iċ-ċejċa mingħandu, talli nkunu għamilna. Continue reading “L-Evanġelju tat-Tlieta 13 ta’ Novembru 2018”