IT-TAMA FIT-TIĠRIB

3. It-Tlieta tal-Ottava tal-Għid

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Ġesù qalilha: “Mara, għalfejn qiegħda tibki? Lil min qiegħda tfittex (Ġw 20, 15).

F’din is-silta naraw lil  Marija ta’ Magdala tibki għax ħasbet illi kienu serqu lil  Ġesù, iżda fl-istess ħin kienet qiegħda titkellem miegħu. U proprju din hija l-esperjenza ta’ ħafna Nsara. Iħossuhom imbegħdin minn Ġesù għaliex ma jħossuhx iżda jkomplu jitolbu u mingħajr ma jindunaw, ir-relazzjoni ma’ Kristu tkun qiegħda tikber. Continue reading “IT-TAMA FIT-TIĠRIB”

Kalendarju tal-Adorazzjonijiet bejn t-22 u 26 t’April 2019

 “Tibżax; jien hu l-Ewwel u l-Aħħar, Jien il-Ħaj; Jien kont mejjet, u ara, Jien issa ħaj għal dejjem ta’ dejjem.”                                                                               Apok Bl-Isbaħ Xewqat tal-Għid il-Kbir Qaddis lilkom u l-proxxmu kollu ! Waqt li nsellmlkom, ippermettuli nfakkarkom fl-attivitajiet li ser ikollna f’din l-Ottava tal-Għid il-Kbir.  Dan minħabba li peress li għaddejna minn ħafna okkażżjonijiet faċilment ninsew dak li hemm quddiemna matul din il-ġimgħa. Għalhekk, … Continue reading Kalendarju tal-Adorazzjonijiet bejn t-22 u 26 t’April 2019

Laqgħa bis-suġġett: Kif ngħaddu valuri umani u kristjani lil uliedna?

Nhar il-Ġimgħa, 3 ta’ Mejju fis-7.30pm fl-Istitut tal-Familja ser issir laqgħa għall-ġenituri u carers ta’ tfal u adolexxenti bis-suġġett: Kif ngħaddu valuri umani u kristjani lil uliedna? Il-kelliema ser ikunu Don Enrico Parolari (psikologu u psikoterapewta u Direttur tal-Konsultorju Psikoloġiku f’Milan, l-Italja) u Don Andrea Peruffo (psikologu u psikoterapewta u Direttur tal-Konsultorju Familjari f’Vicenza, l-Italja). Ikun hemm traduzzjoni mit-Taljan għall-Malti u anki min jieħu ħsieb it-tfal. Ara poster għal aktar dettalji … Continue reading “Laqgħa bis-suġġett: Kif ngħaddu valuri umani u kristjani lil uliedna?”