Qari tal-Quddies tal-Ġimgħa tat-IV ġimgħa tal-Għid. San Piju V, Papa

Stampa t-test tal-qari …

Ir-Raba’ Ġimgħa tal-Għid
Il-Ġimgħa

QARI I
Il-wegħda li Alla kien għamel temmha għalina billi qajjem lil Ġesù mill-imwiet.
Atti 13, 26-33

Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli

F’dak iż-żmien, huwa u jitkellem fis-sinagoga ta’ Antjokja ta’ Pisidja, Pawlu qal: Continue reading Qari tal-Quddies tal-Ġimgħa tat-IV ġimgħa tal-Għid. San Piju V, Papa