Evanġelju tas-Sibt 23 ta’ Frar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 9, 2-13

Normalment kien jitla’ fuq l-għolja jew fuq il-muntanja biex jitlob. Għalih l-intimità mal-missier fit-talb hija l-għajn ta’ kull deċiżjoni biex jagħraf, jilqa’ u jwettaq ir-rieda ta’ Alla bla ebda kundizzjoni; il-mument fejn dak ljrid Alla, isir dak li jrid il-bniedem. Continue reading “Evanġelju tas-Sibt 23 ta’ Frar 2019”

Evanġelju tal-Ġimgħa 22 ta’ Frar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 16:13-19

Fl-inħawi ta’ Ċesarija ta’ Filippi ma kienux joqgħodu ħafna Lhud li kieni diġa semgħu b’Ġesù. Kienet art miżgħuda b’reliġjonijiet differenti minħabba l-karattru kummerċjali tal-belt li kien iġib miegħu nies minn bliet oħra mxerrda mad-dinja magħrufa sa dakinhar. Jista’ jkun li Ġesù tbiegħed mill-folol biex, fil-kwiet, ikollu iktar ħin mad-dixxipli. Continue reading “Evanġelju tal-Ġimgħa 22 ta’ Frar 2019”