Minn Fr Mario Attard OFM Cap

The exercise for a Happy death

Some time ago I joyfully participated in the exercise for a Happy death, which Salesians practice monthly to continue persevering in their journey of fidelity to God, the Church and the children and youths they lovingly serve.

I was deeply touched by what Saint John Bosco said regarding the exercise for a Happy death, or, in its Latin appellative goes, Bona Mors. Continue reading

Minn Fr Mario Attard OFM Cap

Monsinjur Enrico Dandria: Qassis, politiku u patrijott

Is-sena li għaddiet ġew imfakkra żewġ anniversarji importanti fil-ħajja ta’ Monsinjur Enrico Dandria. Jiġifieri il-125 sena minn twelidu u l-85 sena minn mewtu. Monsinjur Dandria kien saċerdot mogħni b’ħafna virtujiet. Kien ukoll edukatur, patrijott u politiku. Fil-fatt kien ministru tal-Edukazzjoni u l-kultura. Il-kittieb Max Farrugia fakkar lil dan is-sacerdot umli, għaqli u ħabbrieki b’riċerka interessanti li ġiet ippubblikata fil-ktieb Enrico Dandria: Qassis, Politiku, Patrijott. Continue reading

Minn Fr Michael Bugeja

L-Evanġelju tal-Erbgħa 18 ta’ Ġunju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 11, 25-27

Talba oħra ta’ Ġesù li nisbu fl-Evanġelju ta’ San Mattew; talba li mhix poploari bħal ma hi l-Missierna li Ġesù jgħallem lid-dixxipli tiegħu kemm bħala talba u kemm bħala struttura tat-talb li fuqha tinbena r-relazzjoni bejn Alla u l-bniedem li jitlobha u bejn il-bniedem li jitlobha u ħutu l-bnedmin. Continue reading

Minn Fr Michael Bugeja

L-Evanġelju tat-Tlieta 17 ta’ Lulju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 11, 20-24

Ġesù jħabbar it-telfien bliet sħaħ bħalma iktar ’il quddiem jibki fuq l-opportunità li tilef poplu sħiħ, meta, minn fuq l-għolja taż-żebbuġ jibki l-belt ewlenija tal-poplu kollu: Ġerusalemm. Ġesù ma jitkellimx fuq id-deċiżjoni personali żbaljata ta’ individwu imma fuq id-deċiżjoni kollettiva ta’ soċjetajiet sħaħ li jagħżlu li jwarrbu l-kelma u jinjorawha u jibqgħu jgħaddsu rashom fl-iżbalji tagħhom. Continue reading