L-Ispirtu tar-Riforma: 500 Sena Wara

Il-Fakultà tat-Teoloġija f’kollaborazzjoni mal-Għaqda Studenti tat-Teoloġija qed jorganizzaw Konferenza Internazzjonali Teoloġika dwar “L-Ispirtu tar-Riforma: 500 Sena Wara”. Din l-attività ser issir nhar il-Ġimgħa 27 u s-Sibt 28 ta’ Ottubru 2017 fl-Università ta’ Malta (ICT Building). Continue reading “L-Ispirtu tar-Riforma: 500 Sena Wara”

It-Tfal jfakkru l-100 sena mid-dehriet tal-Madonna f’Fatima

Il-Ġimgħa, 6 ta’ Ottubru 2017, fis-6:00 p.m., tfal minn diversi parroċċi ħadu sehem f’mixja qasira bl-istatwa tal-Madonna ta’ Fatima. Il-mixja bdiet mid-Dar tal-Kleru fi Fleur-de-Lys sal-Knisja ta’ Santa Tereża, Birkirkara. Wara ġiet iċċelebrata Quddiesa li tmexxiet mill-Arċisqof Emeritu Mons. Pawlu Cremona O.P. L-attività ġiet organizzata mill-Kummissjoni Djoċesana Tfal u l-Parroċċa ta’ Santa Marija f’Birkirkara.
Continue reading “It-Tfal jfakkru l-100 sena mid-dehriet tal-Madonna f’Fatima”

Jesuit Centre for Ignatian Spirituality 2018 activities

The Jesuit Centre for Ignatian Spirituality (CIS) has just launched its program of activities for the coming year.  The summarized program is available from this link  [click] and more details may be found at CIS Website or viewed at our CIS Facebook Page.

For bookings kindly fill in the CIS BOOKING FORM. For further you may write on info@mtsjoseph.org or call us on 22760000.

Messaġġ waqt Quddiesa tar-Reunion tal-Gozo Hostel

Il-Ġimgħa 6 ta’ Ottubru 2017. Riflessjoni tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech, waqt Quddiesa tar-Reunion għall-Għawdxin li erbgħin sena ilu għamlu użu mill-Gozo Hostel miftuħ f’Malta mid-Djoċesi ta’ Għawdex, ġewwa Għajnsielem.

Continue reading “Messaġġ waqt Quddiesa tar-Reunion tal-Gozo Hostel”

Il-grazzja tal-mistħija tfejjaqna mid-dnub

Il-Ġimgħa 6 ta’ Ottubru 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

L-ewwel isem tagħna hu ‘midneb’. Għaldaqstant nitolbu lill-Mulej il-grazzja li nistħu quddiem Alla li jista’ kollox u li jħaddanna bil-ħniena tiegħu kollha. U biex nitolbu maħfra, it-triq it-tajba jurihielna llum il-Profeta Baruk, afferma l-Papa dalgħodu, waqt l-omelija fil-kappella tad-Dar Santa Marta.
Continue reading “Il-grazzja tal-mistħija tfejjaqna mid-dnub”