Archive

Archive for October 7, 2017

Marija purtinara li nafdawha

October 7, 2017 Leave a comment

Is-Sibt 7 ta’ Ottubru 2017. Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech, fil-Pellegrinaġġ Nazzjonali tal-Morda tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Ordni ta’ San Ġwann. Festa ta’ Sidtna Marija tar-Rużarju Mqaddes, Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu.

Read more…

Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr għad-dikjarazzjoni ta’ Madre Maria Teresa Spinelli bħala Venerabbli

October 7, 2017 Leave a comment

Is-Sibt 7 ta’ Ottubru 2017. Sintesi tal-Messaġġ tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech, fil-Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr għad-dikjarazzjoni bħala Venerabbli tal-Qaddejja ta’ Alla Madre Maria Teresa Spinelli,Fundatriċi tas-Sorijiet Agostinjani Servi ta’ Ġesù u Marija. Knisja arċipretali tal-Madonna ta’ Loreto, Għajnsielem.

Read more…

Simposju dwar il-Ġustifikazzjoni

October 7, 2017 Leave a comment

Fil-31 t’Ottubru 2017, se jitfakkar il-500 anniversarju mill-bidu tar-Riforma Protestanta. Din ir-Riforma tat importanza kbira lit-tema Pawlina tal- “Ġustifikazzjoni bil-Fidi”. Sfortunatament, minkejja li għadda nofs Millenju, din ftit li xejn tqajjem entużjażmu fost ħafna minna l-Kattoliċi, u ftit huma dawk li jafu x’tgħallem il-Knisja Kattolika dwar dan it-tagħlim ċentrali, aktar u aktar x’ikkawża it-taqlib kbir li ġabet ir-Riforma mibdija minn Luteru. Read more…

Categories: Avviżi

Programm pastorali ġdid mill-Oratorju tal-MSSP

October 7, 2017 Leave a comment

A new pastoral year has just been launched at the Oratory MSSP in Birkirkara – filled with catechetical and liturgical courses for adults, youths and children. The new pastoral programme was launched as an enthusiastic start paves the way for another exciting and spirit-filled pastoral year.
Read more…

Categories: Avviżi

Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

October 7, 2017 Leave a comment


Il-Ħadd, 8 ta’ Ottubru 2017: Is-Suddjaknu Dennis Mifsud b’riflessjoni dwar il-qari tal-Quddiesa tas-Sebgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena. (Sena A)

Is-Sorijiet Agostinjani f’Għawdex fakkru l-Fundatriċi tagħhom.

October 7, 2017 Leave a comment

Is-Sibt: 7 ta’ Ottubru 2017: Illum is-Sorijiet Agostinjani f’Għawdex fakkru lill-Venerabbli Maria Teresa Spinelli, Fundatriċi tagħhom. Waqt quddiesa għal din l-okkażjoni Mons Mario Grech qal li għalkemm il-Qaddejja ta’ Alla Madre Maria Teresa Spinelli, il-Fundatriċi tas-Sorijiet Agostinjani, kienet Taljana, hija benefattriċi tal-gżejjer Maltin u f’dawn il-wieħed u sebgħin sena l-preżenza tas-Sorijiet Agostinjani fid-Djoċesi kienet barka mis-Sema.
Read more…

Categories: Aħbarijiet