Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr għad-dikjarazzjoni ta’ Madre Maria Teresa Spinelli bħala Venerabbli

Is-Sibt 7 ta’ Ottubru 2017. Sintesi tal-Messaġġ tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech, fil-Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr għad-dikjarazzjoni bħala Venerabbli tal-Qaddejja ta’ Alla Madre Maria Teresa Spinelli,Fundatriċi tas-Sorijiet Agostinjani Servi ta’ Ġesù u Marija. Knisja arċipretali tal-Madonna ta’ Loreto, Għajnsielem.

Continue reading Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr għad-dikjarazzjoni ta’ Madre Maria Teresa Spinelli bħala Venerabbli

Simposju dwar il-Ġustifikazzjoni

Fil-31 t’Ottubru 2017, se jitfakkar il-500 anniversarju mill-bidu tar-Riforma Protestanta. Din ir-Riforma tat importanza kbira lit-tema Pawlina tal- “Ġustifikazzjoni bil-Fidi”. Sfortunatament, minkejja li għadda nofs Millenju, din ftit li xejn tqajjem entużjażmu fost ħafna minna l-Kattoliċi, u ftit huma dawk li jafu x’tgħallem il-Knisja Kattolika dwar dan it-tagħlim ċentrali, aktar u aktar x’ikkawża it-taqlib kbir li ġabet ir-Riforma mibdija minn Luteru. Continue reading Simposju dwar il-Ġustifikazzjoni

Is-Sorijiet Agostinjani f’Għawdex fakkru l-Fundatriċi tagħhom.

Is-Sibt: 7 ta’ Ottubru 2017: Illum is-Sorijiet Agostinjani f’Għawdex fakkru lill-Venerabbli Maria Teresa Spinelli, Fundatriċi tagħhom. Waqt quddiesa għal din l-okkażjoni Mons Mario Grech qal li għalkemm il-Qaddejja ta’ Alla Madre Maria Teresa Spinelli, il-Fundatriċi tas-Sorijiet Agostinjani, kienet Taljana, hija benefattriċi tal-gżejjer Maltin u f’dawn il-wieħed u sebgħin sena l-preżenza tas-Sorijiet Agostinjani fid-Djoċesi kienet barka mis-Sema.
Continue reading Is-Sorijiet Agostinjani f’Għawdex fakkru l-Fundatriċi tagħhom.