Lectio Divina: 28  Ħadd Matul Sena A

Vanġelu: (Matt. 22. 1-14).  Biex nifhmu sew is-silta tal-lum, jiħtieġ naraw x’kien jiġri fi żmien Ġesu waqt l-ikla ta’ filgħaxija fil-familja.  Kulħadd kien ikun miġbur madwar il-mejda, fil-waqt li kienu jħalli l-bieb miftuħ biex jekk jiġi xi fqir jittallab iħossu milqgħuh bla ma jistħi.  Fuq il-mejda kont issib il-ħobż u l-inbid. F’dan l-ikel li jmanti l-ħajja kienet preżenti l-enerġija mill-art, minn xogħol il-bniedem, mix-xemx, mix-xita u mir-riħ.  Continue reading “Lectio Divina: 28  Ħadd Matul Sena A”

PRESIDENT ĠDID TAL-MOVIMENT MISSJUNARJU “ĠESÙ FIL-PROXXMU”

It-Tlieta, 10 ta’ Settembeu 2017: Wara l-mewt ftit jiem ilu ta’ Mons. George Grima, fundatur u President tal-Moviment Missjunarju Ġesù fil-Proxxmu, “bix-xewqa li l-ħidma missjunarja mibdija minn Dun Ġorġ tkompli tinfirex”, l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, qed jaħtar fl-uffiċċju ta’ President tal-Moviment lil DUN ALEX CAUCHI, mill-Parroċċa tal-Viżitazzjoni, l-Għarb, li ilu missjunarju fil-Brażil u l-Perù sa mis-sena 1995.   Continue reading “PRESIDENT ĠDID TAL-MOVIMENT MISSJUNARJU “ĠESÙ FIL-PROXXMU””

L-Omnipotenza ta’ Alla tidher fil-ħniena tiegħu

It-Tlieta 10 ta’ Ottubru 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Il-Papa Franġisku fakkar lill-fidili kollha li l-ħniena bla tarf t’Alla tiżboq kollox, imma wissiena li m’għandniex inkunu riġidi u għandna nkunu dejjem qlubna miftuħin.
Continue reading “L-Omnipotenza ta’ Alla tidher fil-ħniena tiegħu”