Archive

Archive for the ‘Lectio Divina’ Category

Lectio Divina għall-1 Ħadd tar-Randan, Sena “B”

February 12, 2018 Leave a comment

Vanġelu (Mk 1. 12-15): Mattew u Luqa jirrakuntaw 3 parabboli ta’ tentazzjonijiet: (a) tibdel il-ġebel f’ħobż; (b) tadura x-xitan u jtik poter fuq il-qawwiet tad-dinja; (ċ) taqbeż minn fuq il-quċċata tat-tempju għal-isfel u tippretendi li l-anġli jiġu jilqgħuk.  Dawn il-parabboli jiddiskrivu tliet fruntieri li se jiddikjaraw gwerra fuq il-missjoni ta’ Kristu.  Fis-silta tal-lum, qabel Ġesu ma jibda l-ħajja pubblika Tiegħu, dawn it-tliet fruntieri jiġu jittantawh bit-tama li Hu jabbanduna l-missjoni Tiegħu. S. Mark, b’żewġ sentenzi, jiddeskrivi din il-ġrajja biex iwissina li aħna wkoll niġu ttentati b’dan il-mod. Jiħtieġ inġibu ruħna kif ġab ruħu Ġesu. Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina tas-6 Ħadd matul is-Sena “B

February 5, 2018 Leave a comment

Vanġelu (Mk 1. 40-45): Il-lebbrużi kienu emarġinati mis-soċjeta’ u mill-familja. In-nies
kienu jżommu ‘l bogħod minnhom biex ma jittiħdux, għax dak iż-żmien ma kienx hemm
kura għal dil-marda. Kienu obbligati jilbsu ċ-ċraret u, jekk jersaq xi ħadd qrib, jgħajtu li
huma lebbrużi. Kienu joqgħodu barra l-belt f’xi għerien jew tined. Għall-ikel kienu
jiddependu mill-karita’ tal-familja jew ħbieb. Il-ktieb tan-Numri jiddiskrivihom “bħalli
kieku missierhom beżqilhom f’wiċċhom.”

Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina tal-5 Ħadd matul Sena “B”

January 30, 2018 Leave a comment

Vanġelu (Mk 1. 29-39): Xi għaxar kilometri ‘l bogħod minn Kafarnahum, kien hemm ir-raħal ta’ Magdala. In-nies t’hemm kienu jafu jippriżervaw il-ħut bil-melħ. Għalhekk is-sajjieda mas-sebħ kienu jidħlu x-xatt bil-qabda,  u jbiegħu il-ħut f’Magdala.  Imbagħad isorġu d-dgħajjes fil-port li kien xi 200 metru ‘l bogħod minn Kafarnahum. Kien hawn li Ġesu sejjaħ l-ewwel dixxipli Tiegħu. Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina tar-4 Ħadd matul is-Sena “B”

January 24, 2018 Leave a comment

Vanġelu (Mk. 1. 21-28): Ġesu, mal-erba’ dixxipli ġodda, imur Kafarnahum.  Inzerta s-Sibt, allura marru s-sinagoga.  Din kienet viċin tad-dar tal-familja ta’ Pietru, fejn Ġesu u d-dixxipli Tiegħu spiss kienu jgħaddu jistrieħu.  Din id-dar kienet speċi ta’ “headquarters” ta’ Ġesu u d-dixxipli matul it-tliet snin tal-ħajja pubblika Tiegħu.  Ġesu għażel Kafarnahum għax in-nies t’hemm kienu aktar disposti biex jilqgħu l-Aħbar it-Tajba.  Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina tat-3 Ħadd matul is-Sena B

January 15, 2018 Leave a comment

Vanġelu (Mk 1, 14-20):  Is-silta tal-lum tibda bl-arrest ta’ Ġwanni.  Meta jqum xi ħadd li jhedded l-idejat fissi tad-dinja l-antika, din tarrestah u tieħdu għand xi awtorita biex twaqqfu b’kull mod. Hekk Ġwanni jtemm il-missjoni tiegħu u fix-xena jidħol Ġesu.  Telaq lejn il-Galilija u, minn kull fejn jgħaddi, “jxandar il-Bxara t-Tajba”, i.e. jipproponi dinja ġdida ta’ mħabba tal-ħaruf mans.  Kif għidna l-Ħadd li għadda, min iħaddan dil-proposta ikun qed jirriskja bil-kbir u, quddiem id-dinja, ikun għamel għażla ta’ tellief. Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina tat-2 Ħadd matul is-Sena “B”

January 8, 2018 Leave a comment

Vanġelu (Ġw. 1. 35 – 42): San Ġwann, f’kap 1, jirrakonta l-ġrajjiet li seħħew fl-ewwel ġimgħa tal-ministeru ta’ Ġesu. Dil-ġimgħa tibda bil-magħmudija ta’ Ġesu u tispiċċa bit-tieġ ta’ Kana. Illum qed jgħidilna fuq it-tielet jum.  Ġesu kien għaddej qrib ix-xmara, il-Battista lemħu u qal lil tnejn mid-dixxipli tiegħu:  “Hekk hu l-Ħaruf t’Alla,” għax mhux biss ħares lejh imma għaraf (emblempo = tara x’hemm ġewwa) tassew min kien, x’kienet l-identita profonda tiegħu.  Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej

January 3, 2018 Leave a comment

Il-Ħadd, 7 ta’ Jannar 2018: Vanġelu (Mt 2. 1-12): Il-kelma “Epifanija” tfisser manifestazzjoni ta’ xi ħadd fl-għoli, e.g. tal-Preżenza Divina.   Meta l-allat Griegi kienu jinżlu qalb il-bnedmin u jrebbħuhom xi gwerra, kienu jgħidu li seħħet epifanija tal-allat.  L-Insara tal-Lvant aktar kienu jiċċelebraw il-magħmudija ta’ Ġesu milli t-twelid, għax hemm Ġesu aktar wera ruħu fil-beraħ.  Read more…

Categories: Lectio Divina