Lectio Divina tat-18-il Ħadd. Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 12, 13-21): Għall-grazzja t’Alla, għadna nsibu familji magħquda, l-aktar fejn il-ġenituri għadhom ħajjin u jservu ta’ punt ta’ riferiment għall-ulied. Meta jonqsu l-ġenituri aktarx li jibda l-inkwiet, l-aktar imħabba l-wirt. Dan jiġri wkoll fost l-Insara meta jħallu l-egoiżmu jħassrilhom kull sentiment qaddis, e.g. lejn ħuhom li jkun fil-bżonn aktar minn ħutu. Xi wħud jispiċċaw ma jkellmux lil xulxin. Dil-ħaġa kienet tiġri anki fi żmien Ġesu, li ried ibiddel din il-mentalita’. Continue reading Lectio Divina tat-18-il Ħadd. Sena “Ċ”

Lectio Divina tas-17-il Ħadd. Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 11, 1-13): L-Insara li malli jqumu jroddu s-salib u jgħidu xi talba qed jonqsu. Ħafna huma dawk li jaqbdu gazzetta, mowbajl jew kompjuter. Imma dawn biss huma biżżejjed biex wieħed jgħix aktar uman? Matul il-jum, ukoll, b’dil-ġenn ta’ ħajja, iħallu barra dak li f’għajnejhom hu ħela ta’ ħin, e.g. it-talb. In fatti, jibżgħu joqogħdu ftit fis-silenzju li ma jmorrux jindunaw kemm qed jgħixu ħajja bla sens. Continue reading Lectio Divina tas-17-il Ħadd. Sena “Ċ”

Lectio Divina tas-16-il Ħadd. Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 10, 38-42): Betanja tinsab tliet kilometri ‘il bogħod minn Ġersualem, in-naħa ta’ Lvant tal-Ġetsemani. Hawn kienet toqgħod familja mhux tas-soltu: tliet aħwa mhux miżżewġin. Skont Luqa u Ġwanni, din kienet xempju ta’ komunita’ li tilqa’ lil Ġesu u l-Vanġelu tiegħu. F’Ġerusalem, Ġesu kien jikkumbatti mal-Iskribi u l-Fariżej għax, b’ras iebsa, riedu jkomplu bil-prattika tar-reliġjon kif fassluha huma. Din ħaġa li m’għoġbitx lill-Missier. Minn flok,  riedhom jagħtu aktar importanza  lill-bżonnijiet tal-proxxmu, kif rajna l-Ħadd li għadda. Continue reading Lectio Divina tas-16-il Ħadd. Sena “Ċ”