Lectio Divina tat-13-il Ħadd matul is-Sena “Ċ”


Vanġelu (Lq 9, 51-62): Fis-silta tal-lum insibu li Ġesu ilu xi tliet snin fil-ħajja pubblika tiegħu. Fost il-ħafna nies li aċċettawh, ma kontx issib Skribi  jew Fariżej. Dawn kienu jqisuh midgħi għax kien jaħfer id-dnubiet bla ma jara jekk dak li jkun hux niedem jew le. Kien jiċħad ukoll lil  Alla tagħhom li jikkastiga l-ħżiena. Continue reading “Lectio Divina tat-13-il Ħadd matul is-Sena “Ċ””

Lectio Divina għas-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej (Corpus Christi)

Vanġelu (Lq 9, 11-17): Is-silta tal-lum nafuha bħala “it-tkattir tal-ħobż”. Insibuha sitt darbiet fl-erba’ vanġeli. B’hekk ħafna jikkonkludu li Ġesu wettaq dan il-miraklu biex juri pubblikament li hu Alla.  Jiħtieġ nevitaw dit-tifsira żbaljata jekk irridu naslu għall-messaġġ li l-evanġelisti jridu jwasslu. Il-kliem “miraklu” u “multiplikazzjoni” (tkattir) ma nsibuhomx f’dis-silta, għalhekk hemm bżonn ninsewhom. Li nsibu hu li Ġesu ħa l-ħobż u l-ħut, berikhom, tahom lid-dixxipli biex iqassmuhom, u “kulħadd kiel u xeba’.” Jekk nieħdu s-sitt rakkonti ta’ dil-ġrajja, insibu li l-post, in-numru ta’ nies u tal-ħobżiet huma differenti. Continue reading “Lectio Divina għas-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej (Corpus Christi)”

Lectio Divina għas-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin

Vanġelu (Ġw 14: 15-16. 23-26): Ġesu jkompli bid-diskors tiegħu fl-Aħħar Ċena.  Ġwanni jpoġġi xi mistoqsijiet f’fomm id-dixxipli. Ħafna minna żgur li xi drabi saqsejnihom lill-Mulej.  E.g. Pietru: “Fejn sejjer, Mulej. Għax ma nistax niġi miegħek issa?” (Ġw 13, 36-37). Tumas: “Mulej, aħna ma nafux fejn sejjer, kif nistgħu nkunu nafu t-triq?” (14, 5). Filippu: “Mulej, urina l-Missier u jkun biżżejjed għalina” (14, 8).  Ġesu jwieġeb: “Min ra lili ra l-Missieri,” i.e. min jikkuntempla l-wiċċ ta’ Kristu, jasal biex jagħraf lill-Missier. Continue reading “Lectio Divina għas-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin”

Lectio Divina għas-Solennità tat-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema. Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 24, 46-53): Fis-silta tal-lum naraw l-aħħar laqgħa ta’ Ġesu mad-dixxipli tiegħu. Dawn kienu fiċ-Ċenaklu u d-dixxipli t’Emmaws kienu għadhom kif waslu u kienu qed jirrakkuntaw l-esperjenza tagħhom. “Kif kienu għadhom jitħaddtu, Ġesu nnifsu waqaf f’nofshom u qalilhom: Il-paċi magħkom” (Lq 24, 36). Continue reading “Lectio Divina għas-Solennità tat-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema. Sena “Ċ””

Lectio Divina tas-6 Ħadd tal-Għid

Vanġelu (Ġw 14, 23-29): Ġesu jkompli bid-diskors tiegħu fl-Aħħar Ċena.  Ġwanni jpoġġi xi mistoqsijiet f’fomm id-dixxipli. Ħafna minna żgur li xi drabi saqsejnihom lill-Mulej.  E.g. Pietru: “Fejn sejjer, Mulej. Għax ma nistax niġi miegħek issa?” (Ġw 13, 36-37). Tumas: “Mulej, aħna ma nafux fejn sejjer, kif nistgħu nkunu nafu t-triq?” (14, 5). Filippu: “Mulej, urina l-Missier u jkun biżżejjed għalina” (14, 8).  Ġesu jwieġeb: “Min ra lili ra l-Missieri,” i.e. min jikkuntempla l-wiċċ ta’ Kristu, jasal biex jagħraf lill-Missier. Continue reading “Lectio Divina tas-6 Ħadd tal-Għid”

Lectio Divina tal-5 Ħadd tal-Għid. Sena “Ċ”

Vanġelu (Ġw 13. 31-35): Is-silta tal-lum toħodna lura għall-Aħħar Ċena.  Dan għaliex Ġesu għamel diskors twil li Ġwanni jaqsmu f’erba’ kapitli. Hu diskors importanti għax fih insibu l-aħħar struzzjonijiet tal-Imgħallem lid-dixxipli tiegħu. Meqjus ukoll bħala t-Testment qaddis ta’ Ġesu li kull Nisrani għandu jaqra u jirrifletti fuqu b’ċertu fervur, bħala l-aħħar xewqat li esprima Kristu qabel ma mar għall-mewt.  In fatti huwa ġabra tat-tagħlim kollu tiegħu u turija ta’ kif  offra ħajtu bħala rigal lill-umanita’. Continue reading “Lectio Divina tal-5 Ħadd tal-Għid. Sena “Ċ””