Lectio Divina tad-29 Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Mk 10, 35-45): Għat-tielet darba Ġesu jgħid lid-dixxipli li kellu jbati. Il-Missier se jgħaddi lill-Ħaruf f’idejn l-ilpup. Dan l-uniku mod kif l-ilpup jirrejalizzaw kemm huma bhejjem selvaġġi. Dawn se jaqtgħuhielu għall-mewt, u jerħuh f’idejn il-pagani li se jiddieħku bih, jifflaġġellawh u joqtluh. Wara tlitt ijiem iqum mill-mewt (Mk 10, 33-34). Continue reading “Lectio Divina tad-29 Ħadd. Sena “B””

Lectio Divina tat-28 Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Mk 10. 17-30): “Mar fuqu wieħed u niżel għarkobbtejh quddiemu.” Insibu żewġ każi oħra fejn ġara hekk: ir-raġel ta’ Ġeraża li kellu xitan fih li ħabbtu ħafna, u l-lebbruż, li kien iħossu mniġġes. Ir-raġel tas-silta tal-lum beda jħossu bħal dawn it-tnejn għax kellu fih l-agħar xitan – dak li jġiegħlek tiggranfa mal-ġiid ta’ did-dinja, titlef rasek, ma tibqax tirraġuna aktar ta’ bniedem uman għax tagħlaq qalbek u għajnejk għall-ħtiġijiet tal-oħrajn, u tingħalaq fik innifsek. “Il-kilba għall-flus hi l-għajn ta’ kull ħażen” (1 Tim). Continue reading “Lectio Divina tat-28 Ħadd. Sena “B””

Lectio Divina għas-26  Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Mark 9, 38-48): Ġesu lil Ġwanni u ħuh Ġakbu kien isejħilhom boanerges, i.e. ulied il-beraq. Dan għaliex kienu minn ta’ l-ewwel li jaqbdu argument u jisponu n-naħa tagħhom b’mod fanatiku. Ftit ġimgħat oħra nisimgħu kif riedu jkunu fuq il-lemin u x-xellug (post ta’ unur u glorja) tal-Mulej fir-renju l-ġdid. Darb’oħra talbu ‘l Ġesu jibgħat nar mis-sema fuq is-Samaritani li ma laqgħux lil Ġesu. Illum nisimgħu lil Ġwanni jgħid lil Ġesu: Continue reading “Lectio Divina għas-26  Ħadd. Sena “B””

Lectio Divina għall-25 Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Mk 9, 30-37): Biex Mark jippreżenta il-persuna ta’ Ġesu Kristu, jirrakonta vjaġġ mill-Galilija sa Ġerusalem. Se jimxu warajh l-appostli, li m’għażilhomx biex jgħallimhom xi duttrina biex imbagħad joqogħdu jirrepetuha.  Sejħilhom biex jagħmlu l-għażla ta’ ħajja li għażel Hu. Din ħajja bi proġetti differenti ħafna milli kienu mdorrijin isegwu. Ġesu hu l-Bniedem il-Ġdid li se jagħti bidu għal dinja ġdida. Huma kellhom jakkumpanjawh biex jisimgħu dak li jgħid u jaraw dak li jagħmel: “It-torox jisimgħu, l-għomja jaraw u l-fqar jilqgħu l-Aħbar Tajba”. Continue reading “Lectio Divina għall-25 Ħadd. Sena “B””

Lectio Divina tal-24 Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Mk 8, 27-35): “Min jgħidu n-nies li jien?” Ġesu jagħmel il-proposta tiegħu għall-ħajja, u jitob lin-nies biex jimxu warajh u fuq dil-proposta. Il-prezz hu għoli għax aħna ħajja waħda għandna. Qabel ma niddeċiedu irridu nkunu naf sew min hu dan Ġesu, u fejn se jwassalna. Anki d-dixxipli spiss kienu jsaqsu: “Min hu dan Ġesu?” e.g. wara l-fejqan tal-imxajtan, tal-paralitiku (“min hu dan biex jaħfer id-dnubiet?”), jew meta waqqaf it-tempesta (“min hu dan biex anki ir-riħ u l-mewġ jobduh?”). Qabel ma jikkommettu ruħhom għall-proposta tiegħu riedu jkunu ċerti min hu tassew. Continue reading “Lectio Divina tal-24 Ħadd. Sena “B””

Lectio Divina tat-23 Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Mk 7, 31-37): Il-Ħadd li għadda rajna lil Ġesu jeħodha kontra l-Iskribi u l-Fariżej, u jistqarr li r-riti esterni li vvintaw huma ma jogħġbux lil Alla, u li l-bidla fil-qalb iġġib il-purita’ u mhux il-ħasil tal-idejn.  Wara, daħal id-dar u kompla jiddiskuti mad-dixxipli, u fl-aħħar mat-tnax.  Ġesu żgur kien diżappuntat bid-dixxipli li telquh.  Għalhekk telaq ‘il barra u mar waħdu lejn l-inħawi ta’ Tir u Sidon fit-Tramuntana. Hawn iltaqa’ mal-mara Kananija. Għalkemm pagana, għaġġbet lil Ġesu bil-fidi li kellha. Wara, reġa’ lura imma, minn flok ġibed lejn Kafarnahum, mar in-naħa l-oħra tal-Baħar tal-Galilija, fl-inħawi pagana tad-Dekapoli. Continue reading “Lectio Divina tat-23 Ħadd. Sena “B””

Lectio Divina għat-22 Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Mt 7, 1-23): Il-Fariżej u l-Iskribi ġa rajnihom jinżlu darb’oħra minn Ġerusalem (vjaġġ ta’ tlett ijiem) biex jiftħu għajnejn il-poplu li Ġesu kien qed jagħmel il-mirakli bis-saħħa ta’ Belżebul, l-alla pagan tal-Filistej, li (kienu jgħidu)  kien ifejqilhom il-morda. Illum nerġgħu narawhom jinżlu minn Ġerusalem. Dan ifisser li kien urġenti għalihom li jaraw xi ħwejjeġ gravi qed jikkommetti Ġesu. Continue reading “Lectio Divina għat-22 Ħadd. Sena “B””