Lectio Divina tat-3 Ħadd tal-Avvent. Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 3, 10-18): Il-ġimgħa l-oħra smajna ‘l Ġwanni jħeġġiġna biex nikkonvertu, i.e. mhux nagħmlu xi bidla kożmetika, iżda nbiddlu kompletament il-mod kif naħsbuha, u nerġgħu npoġġu l-valuri fl-iskala kif jixtieqha Alla: l-essenzjali fl-ewwel postijiet, u l-oħrajn wara. Ġwanni mbagħad kompla jgħid (3, 8): “Mela uru l-frott li jixraq lill-indiema,” i.e. wara li nkunu ħadna deċiżjoni li ninbidlu, rridu nsegwu l-konsegwenzi ta’ dil-konverżjoni.  Illum Ġwanni se jgħallimna x’għandhom ikunu dawn il-konsegwenzi biex inkunu ċerti li l-konverżjoni tagħna tkun vera u awtentika. Continue reading “Lectio Divina tat-3 Ħadd tal-Avvent. Sena “Ċ””

Lectio Divina. It-Tieni Ħadd tal-Avvent. Sena “C”

Vanġelu (Lq 3, 1-6): Luqa jintroduċi ‘l Ġwanni l-Battista billi jindika ż-żmien preċiż meta beda l-missjoni tiegħu. Dan biex juri l-importanza ta’ dan il-persunaġġ. Tiberju laħaq imperatur fis-sena 14 AD. Qegħdin fil-ħmistax-il sena tar-renju tiegħu, i.e. Ġwanni beda jippriedka fid-deżert fis-sena 29 AD. Għas-Sirjani din kienet is-sena 27 AD. Continue reading “Lectio Divina. It-Tieni Ħadd tal-Avvent. Sena “C””

Lectio Divina tal-Ewwel Ħadd tal-Avvent. Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq: 21. 25-28, 34-36): Id-diskors tas-silta tal-lum hi parti mit-tagħlim li Ġesu għamel fit-Tempju fl-aħħar ġimgħa tal-ħajja pubblika tiegħu. Wara ġurnata jgħallem kien imur fil-ġnien taż-żebbuġ u jgħaddi l-lejl fil-beraħ, It-tempju kien wieħed mill-aqwa meravilji tad-dinja u l-glorja ta’ Israel.  Jum minnhom “kien hemm xi wħud li bdew jgħidu kemm it-tempju kien imżejjen sabiħ” (Lq 21, 5). Ħasbu li Ġesu se jaqbel magħhom. Minn flok qal: “Għad jiġi żmien fejn ma tibqax ġebla fuq oħra minnu.” Continue reading “Lectio Divina tal-Ewwel Ħadd tal-Avvent. Sena “Ċ””

Lectio Divina għat-34 Ħadd. Kristu Re

Vanġelu (Ġw 18, 33-37): Il-festa ta’ Kristu Re ġiet imwaqqfa fl-1925 f’mument drammatiku tal-Ewropa: it-tmiem tal-ewwel gwerra dinjija u t-tħejjija għat-tieni, żmien meta l-Ewropa kienet maħkuma minn ferneżija għall-poter, b’bosta pajjiżi ġa taħt il-ħakma ta’ reġimi totalitarji. Għalhekk il-Papa Piju XI nieda dil-festa biex jgħallem li l-poter tad-dinja ma jappartjenix għall-bnedmin imma għal Alla. Irridu noqogħdu attenti li ma ninterpretawx ħażin ir-regalita’ ta’ Kristu. Continue reading “Lectio Divina għat-34 Ħadd. Kristu Re”

Lectio Divina għat-33 Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Mk 13, 24-32): Is-silta tal-lum hi miktuba fuq stil apokalittiku. Mark kitibha wara li spiċċat il-persekuzzjoni ta’ Neruni fis-sena 70 AD li matulha inqatlu Pietru u Pawlu. Wara li miet Neruni, kien hemm gwerer qliel ċivili, vjolenzi, pestilenza u t-tiġrif tat-Tempju. L-Insara ta’ Ruma bdew isaqsu: “X’qed jiġri? Fejn hi d-dinja ġdida li ħabbar Kristu 40 sena ilu?”  Dawn id-diżastri qishom misteru moħbi wara velu. Il-kelma “apokalittiku” ma tfissirx “diżastri” imma “’il bogħod mill-ħabi” i.e. il-kxif tal-velu biex wieħed jara dawn il-ġrajjiet x’inhuma verament.  Peress li l-Insara ta’ dak iż-żmien ma setgħux jagħtu sens għal dawn id-diżastri, Mark kiteb is-silta tal-lum biex jikxef il-velu ta’ dawn il-misteri. Jibda bi twissija, u din tgħodd għalina wkoll. Continue reading “Lectio Divina għat-33 Ħadd. Sena “B””

Lectio Divina għat-32 Ħadd, Sena “B”

Vanġelu (Mk 12, 38-44): F’dawn l-aħħar kapitli ta’ Mark, rajna l-vjaġġ ta’ Ġesu mill-Galilija għal Ġerusalem. Kif wasal il-belt, kellu diskussjonijiet mal-Fariżej, is-Sadduċej u l-Erodjani,  Illum Mark jikteb dwar l-attakk ta’ Ġesu fuq il-kittieba (l-iskribi). Continue reading “Lectio Divina għat-32 Ħadd, Sena “B””

Lectio Divina għall-31 Ħadd. Sena “B”

Vanġelu (Mk 12, 28-34): Ġerusalem kienet iċ-ċentru tal-attivita’ reliġjuża tal-Lhud. Meta Ġesu daħal f’dil-belt, ġie f’konfront mas-Saudduċej. Dawn kienu setta ta’ saċerdoti li kienu jmexxu r-riti reliġjużi flimkien man-negozju li kien involut ma’ dawn ir-riti. Ġesu daħal fit-Tempju u keċċa ‘l bejjiegħa u ‘l dawk li jsarrfu l-flus. Qabbel lil Israel ma’ tina li ma tagħmilx frott. Kien qed jgħid għall-ħruq tal-inċens u tal-annimali bħala sagrifiċċju. Continue reading “Lectio Divina għall-31 Ħadd. Sena “B””