Lectio Divina għal Għid il-Ħamsin. Sena “A”

Vanġelu (Ġw 20, 19-23):  Illum jagħlaq żmien il-Ġħid:  ħamsin jum fejn rajna r-raġuni tal-eżistenza tagħna permezz tal-mewt u l-qawmien ta’ Ġesu.  Is-silta terġa’ teħodna f’jum il-Qawmien filgħaxija meta l-Appostli raw lil Kristu rxoxt: “raw” mhux biss bl-għajnejn materjali imma b’tal-Fidi wkoll: “imberkin ta’ qalbhom safja, għax dawn jaraw ‘l Alla.”  L-Appostli ferħu għax raw kif u fejn spiċċat il-ħajja ta’ min jagħti lilu nnifsu għall-oħrajn.  Jekk aħna jkollna qalb safja, jirnexxilna wkoll naraw lil Kristu kif rawh l-Appostli. Continue reading Lectio Divina għal Għid il-Ħamsin. Sena “A”

Lectio Divina fit-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema. Sena “A”

Vanġelu (Mt 28, 16-20): Dis-silta tagħlaq l-Evanġelju ta’ S. Mattew, fejn rajna l-ħajja ta’ Ġesu fuq din l-art – it-twelid f’Betlem, it-trobbija f’Nazareth, u l-ħidma f’Kafarnaum u Ġerusalemm.  B’ebda mod m’għandna nqisu dis-silta bħala t-tmiem tal-ħidma ta’ Ġesu fuq din l-art. Pjuttost hija bidu.  Ġesu se jidħol fid-dar tal-Missier u jħalli l-Missjoni tiegħu f’idejn l-Appostli.  Ordnalhom biex jinġabru fil-Galilija, fuq il-muntanja tal-Beatitudni. 

Ara Aktar

Lectio Divina tal-5 Ħadd tal-Għid. Sena “A”

Vanġelu (Ġw 14, 1-12): L-aħbar tat-tradiment ta’ Ġuda, taċ-ċaħda ta’ Pietru u tat-tluq ta’ Ġesu ħawdu ħafna l-imħuħ tal-Appostli.  Ġesu qalilhom li kien jaqblilhom li huwa jmur għand il-Missier, għax kien se jħejjilhom post u jerġa’ jiġi għalihom.  Fil-fatt il-Knisja dejjem kienet tgħożż din il-wegħda  u tistennieh “sa ma jiġi fil-glorja.” Continue reading Lectio Divina tal-5 Ħadd tal-Għid. Sena “A”

Lectio Divina għar-4 Ħadd tal-Għid. Sena A

Vanġelu (Ġw 10. 1-10):  Ġwanni jsejjaħ lir-ragħaj “ħo kalos” – sabiħ.  Ir-ragħaj hu tajjeb imma wkoll sabiħ.  Aħna nsejħu lil Alla bħala Missier, ħallieq, re.  Imma din ix-xbiha ta’ Alla Ragħaj minn dejjem kienet għażiża kemm għall-poplu Lhudi u kemm għalina l-Insara.  Fis-Salmi nsibu: “Int mexxejt lill-poplu tiegħek bħala merħla permezz ta’ Mose” (77); “Int ragħaj ta’ Israel, gwida għal Ġużeppi, ismagħna” (80); “Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi” (23). Continue reading Lectio Divina għar-4 Ħadd tal-Għid. Sena A

Lectio Divina għat-2 Ħadd tal-Għid

Vanġelu (Ġw. 20. 19-31): Fil-Vanġelu tal-lum naqraw meta Ġesu deher lill-Appostli: l-ewwel, dak in-nhar li rxoxta filgħaxija, u t-tieni, ġimgħa wara.  Fl-ewwel laqgħa għandna l-Appostli barra Tumas, magħluqin fiċ-ċenaklu, imbeżżgħin għax barra hemm il-Lhud li ma riedu jafu xejn fuq Ġesu, u mhux għax kienu se jagħmlu għalihom. Continue reading Lectio Divina għat-2 Ħadd tal-Għid