Archive

Archive for the ‘Lectio Divina’ Category

Lectio Divina tal-34  Ħadd Matul Sena A Kristu Re

November 20, 2017 Leave a comment

Vanġelu (Matt. 25. 31-46): “Morru minn quddiemi, misħutin, fin-nar ta’ dejjem li tħejja għax-xitan.”  Kliem iebes bħal dan ta’ Ġesu insibuh sitt darbiet fl-Evanġelji.  Żgur li jibqa’ stampat fil-moħħ ta’ min jisimgħu. Fil-passat, ħafna qassisin u katekisti ħadu dal-kliem litterlament, u xerrdu twerwir fil-priedki u fit-tagħlim tagħhom.  L-effett ta’ dan għadu jinħass  sal-lum, għax xi wħud minna, Insara tajbin, qed jistennew il-ġudizzju b’ċertu biża’.  Minn flok, dal-ġudizzju se jkun laqgħa ta’mħabba bejn Missier u ibnu/bintu. Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina tat-33  Ħadd  Matul Sena A

November 13, 2017 Leave a comment

Vanġelu (Matt. 25. 14-30): It-tmiem tas-sena Liturġika ifakkarna fl-aħħar ta’ ħajjitna. Dan m’għandux inikkitna, imma għandu jkabbrilna l-għaqal li jgħinna niżnu sewwa dak li l-aktar jgħodd f’ħajjitna. Il-parabbola tal-lum se tgħinna nagħmlu dan. Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina tat-32 Ħadd Matul Sena A

November 7, 2017 Leave a comment

Vanġelu (Matt. 25. 1-13): Fi żmien Ġesu, koppja kienu juru x-xewqa li riedu jiżżewġu quddiem il-ġenituri tagħhom. Jiffirmaw il-kuntratt, u jerġgħu lura d-dar għand il-ġenituri tagħhom. Għal sena sħiħa ma kinux jaraw lil xulxin. Imbagħad ir-raġel imur għall-għarusa tiegħu għand il-ġenituri tagħha biex jeħodha għandu, fejn hemm issir l-ikla tat-tieġ. Jekk dan il-vjaġġ isir bil-lejl, kien meħtieġ li xi wħud idawwlu t-triq bl-imsiebaħ tagħhom.

Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina ta-31 Ħadd Matul Sena A

October 30, 2017 Leave a comment

Vanġelu (Matt. 23. 1-12): Il-Vanġelu tal-lum jagħti bidu għall-Kap. 23 fejn insibu kliem iebes ta’ Ġesu fuq l-Iskribi u l-Fariżej. Jindirizza dal-kliem lin-nies u lid-dixxipli, għax preokkupat li ma jmorrux idaħħlu fil-komunita l-mentalita tipika tal-Fariżej u l-Iskribi. L-ispiritwalita’ ta’ dawn ma taqbilx mar-rapport li wieħed għandu jkollu m’Alla skond it-tagħlim ta’ Kristu. In-nies kellhom stima għolja tal-Fariżej għax kienu jafu l-Iskrittura u kienu jgħixu ħajja reliġjuża stretta. Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina tat-30 Ħadd Matul Sena A

October 24, 2017 Leave a comment

Vanġelu (Matt. 22. 34-40): Ġerusalemm kienet iċ-ċentru tal-attivita reliġjuża tal-Lhud.  Meta Ġesu daħal f’din il-belt, mill-ewwel ġie f’konfront mas-Sadduċej. Dawn kienu setta ta’ saċerdoti li kienu jmexxu r-riti reliġjużi flimkien man-negozju li kien involut ma’ dawn ir-riti.  Ġesu daħal fit-tempju u keċċa l-bejjiegħa u ‘l dawk li jsarrfu l-flus.  Qabbel lil Israel ma’ tina li ma tagħmilx frott imma weraq biss.  Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina: 29  Ħadd Matul Sena A

October 15, 2017 Leave a comment

Vanġelu (Matt 22. 12-21): Fi żmien Ġesu il-Lhud kellhom iħallsu lir-Rumani taxxi ta’ 50%: (a) kien hemm taxxa fuq l-għelieqi titħallas skond in-numru ta’ siġar li wieħed ikollu; (b) oħra fuq il-propjeta; (ċ) taxxa għall-permess biex tiżvolġi professjoni jew sengħa; (d) kien hemm taxxa li l-Lhud tant kien jobogħdu: 20%  fuq id-dħul; (e) imbagħad kull min kellu bejn l-14-il sena u l-65 ried iħallas dinar (paga ta’ ġurnata xogħol) darba fis-sena.  Għal din it-taxxa qed jirreferi l-episodju tal-lum.  Read more…

Categories: Lectio Divina

Lectio Divina: 28  Ħadd Matul Sena A

October 10, 2017 Leave a comment

Vanġelu: (Matt. 22. 1-14).  Biex nifhmu sew is-silta tal-lum, jiħtieġ naraw x’kien jiġri fi żmien Ġesu waqt l-ikla ta’ filgħaxija fil-familja.  Kulħadd kien ikun miġbur madwar il-mejda, fil-waqt li kienu jħalli l-bieb miftuħ biex jekk jiġi xi fqir jittallab iħossu milqgħuh bla ma jistħi.  Fuq il-mejda kont issib il-ħobż u l-inbid. F’dan l-ikel li jmanti l-ħajja kienet preżenti l-enerġija mill-art, minn xogħol il-bniedem, mix-xemx, mix-xita u mir-riħ.  Read more…

Categories: Lectio Divina