Lectio Divina tat-30 Ħadd. Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 19, 9-14):  Din parabbola għal dawk li jaħsbu li huma tant ġusti li jistgħu imaqdru ‘l-oħrajn; jiġifieri, hija għal dawk li jemmnu, u fosthom jista’ jkun hemm xi wħud minna. Dawn ippreżentati mill-Fariżew . Ġesu’ inkwetat fuq il-ħmira (żgħira li mbagħad tikber) tal-Fariżej li kien hemm periklu li setgħet tidħol fid-dixxipli tiegħu. Allura ried jidentifika x’kienet dil-ħmira biex id-dixxipli ma jiċċappsux minnha. Continue reading Lectio Divina tat-30 Ħadd. Sena “Ċ”

Lectio Divina tad-29 Ħadd. Sena “Ċ”

VANĠELU:  Parabbola biex turina li għandna nitolbu bla heda, mingħajr ma ngħejjew.  Il-kelma Griega tfisser: ma nsirux kattivi u vendikattivi. Kulħadd xi darba sofra nġustizzja, ħassu frustrat għax ma seta’ jagħmel xejn dwarha.  Għalhekk l-ewwel rejazzjoni tagħna aktarx kienet waħda vjolenti biex nerġgħu niksbu dan id-dritt li jkun itteħdilna.  Hekk inwettquha bil-fatt, allura nkunu qed inżidu nġustizzja b’inġustizzja oħra. Continue reading Lectio Divina tad-29 Ħadd. Sena “Ċ”

Lectio Divina tat-28 Ħadd. Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 17, 11-19): Dak iż-żmien, il-lebbra  kienet meqjusa bħala kastig tad-dnub.  Ma kien hemm l-ebda  fejqan għaliha – Alla biss seta’ jfejjaqha wara li dawk li kellhom dil-marda kienu jistqarru dnubiethom.  Il-lebbrużi kienu rrifjutati minn kulħadd. Bil-liġi ta’ Mose’ kellhom jilbsu lbies imqatta’ u jgħixu ‘l bogħod mill-irħula u l-bliet. Jekk xi ħadd kien jersaq lejhom, kienu obbligati li jaqbu jgħajtu u jwissu lil dak li jkun biex ma jersaqx iżjed. Xi wħud kien ikollhom ukoll bastun li mat-tarf tiegħu kienu jorbti xi ġlieġel biex jiġbdu l-attenzjoni. Continue reading Lectio Divina tat-28 Ħadd. Sena “Ċ”

Lectio Divina tas-26 Ħadd matul is-Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 16, 19-31):  Il-parabbola tas-sinjurun (Epuluni) u l-fqir hija magħrufa ħafna. Nafu li llum, 99%  tal-ġid tad-dinja qiegħed f’idejn 1% tal-popolazzjoni.  B’hekk miljuni ta’ nies jgħixu f’faqar estrem u jmutu żgħar, waqt li s-sinjuruni jagħmlu kapriċċi esaġerati bla rażan biex jaqtgħu l-iżgħar xewqa tagħhom. Imma dan parti mill-pjan t’Alla? Għal xi żmien, il-Knisja kienet taċċetta li “fis-soċjeta’ umana, skont l-ordni stabbilit minn Alla, ikun hemm prinċpijiet u sudditi, sidien u ħaddiema, sinjuri u fqar….b’obbligu tas-sinjuri li jgħinu lill-fqar” (Papa Ljun X111: Quod Apostolici Muneri). Continue reading Lectio Divina tas-26 Ħadd matul is-Sena “Ċ”

Lectio Divina tal-24 Ħadd matul is-Sena “Ċ”

Vanġelu (Lq 15, 1-3, 11-32): Illum għandna waħda mill-isbaħ parabboli ta’ Ġesu. Ma qalhiex lill-midinbin imma lill-Fariżej u kittieba li bdew igemgmu li “nies midinba jilqa’ għandu dan.” Dawn il-“ġusti” kienu barra jittawlu ġewwa fejn Ġesu kien qed jiekol mal-midinbin. Igemgmu, i.e. ma jaqblux u jipprotestaw. Allura Ġesu ħareġ barra għax kellhom aktar bżonn jikkonvertu minn dawk li kienu ġewwa.  Bħal meta Alla sabha iktar diffiċli jikkonverti lil Ġona milli n-nies ta’ Ninwe. Continue reading Lectio Divina tal-24 Ħadd matul is-Sena “Ċ”