Archive

Archive for October 16, 2017

IR-REAZZJONI TAL-ARĊISQOF CHARLES J. SCICLUNA GĦALL-QTIL TAL-ĠURNALISTA DAPHNE CARUANA GALIZIA

October 16, 2017 Leave a comment

It-Tnejn, 16 ta’ Ottubru 2017: Nikkundanna bl-iżjed mod qawwi dan il-qtil faħxi li seħħ illum. It-telfa ta’ Daphne Caruana Galizia timliena bi swied il-qalb u bid-determinazzjoni li niddefendu d-demokrazija sal-aħħar.

Dan mhux il-mument li noqogħdu nagħmlu gwerer bejnietna u nwaħħlu f’xulxin. Bħala poplu rridu nqumu, niddefendu d-dinjità ta’ kull wieħed, naqtgħu t-tgħajjir żejjed ta’ bejnietna u niddefendu l-valur kbir tad-demokrazija billi mill-kliem ngħaddu għall-fatti.
Nitlob għal ruħ din il-vittma u għall-qraba tagħha. Nuri solidarjetà mal-ġurnalisti kollha u nħeġġiġkom tiddefendu l-verità, ma tibżgħu minn ħadd u tkunu qaddejja tal-poplu u tad-demokrazija.

Miljun tifel u tifla mid-dinja kollha nhar l-Erbgħa 18 ta’ Ottubru 2017 se jgħidu r-Rużarju flimkien

October 16, 2017 Leave a comment

Għal darb’oħra, il-Fondazzjoni Internazzjonali Pontifiċja tal-Karità, Aid to Church in Need (ACN), qed tistieden lit-tfal Maltin u Għawdxin sabiex nhar l-Erbgħa li ġej, 18 ta’ Ottubru, fid-9:00 a.m., jingħaqdu ma’ tfal oħra fid-dinja biex flimkien jgħidu t-talba tar-Rużarju. Read more…

Categories: Avviżi

Adorazzjoni Ewkaristika mill-Komunità Anawim

October 16, 2017 Leave a comment

Il-Komintà Anawin qed torganizza Adorazzjoni Ewkaristika oħra li ser issir fil-Knisja ta’ San Lawrenz f’Għawdex, nhar il-Ħamis. 26 ta’ Ottubru 2017 fil-5.30 pm.  Kulħadd huwa mistieden. Read more…

Categories: Avviżi

Il-lista sħiħa tat-Theology Research Seminars mill-Fakultà tat-Teoloġija

October 16, 2017 Leave a comment
The Department of Fundamental and Dogmatic Theology is organising nine research seminars for students, academic staff members and the public. These shall be held on a monthly basis during the academic year 2017/18 at the Theology / Laws Boardroom (Room 317), University of Malta Msida Campus.

Read more…

Categories: Avviżi

Laqgħa għar-Retturi tal-Fratellanzi

October 16, 2017 Leave a comment

Is-Segretarjat għal-Lajċi ser jorganizza laqgħa għar-Retturi tal-Arċikonfraternitajiet u Fratellanzi f’Malta.  Din ser isir nhar il-Ġimgħa, 20 ta’ Ottubru, fis-6:00 ta’ filgħaxija, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Floriana.  (Dħul mill-bieb ta’ wara tal-Kurja).  Għal iktar dettalji jekk jogħġbok ċċempel fuq in-numru 2590 6510.

Categories: Avviżi

Qabad u ħareġ!

October 16, 2017 Leave a comment

Inkun riekeb ma’ xi ħadd, hu jew hi fil-paqqa. Meta, f’daqqa waħda, nisma’ l-għajta: “Ara ftit kif qabad u ħareġ!”

Read more…

L-Evanġelju tat-Tnejn, 16 ta’ Ottubru 2017

October 16, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 11, 29-32

Quddiem Ġesù inġemgħu il-folol. L-Evanġelji mhux l-ewwel darba li jsemmu ‘kotra kbira ta’ nies’. Iżda Ġesù jagħraf l-għan tal-waqfien tagħhom. Il-kurżità. Ix-xewqa għall-ispettakolari. Wisq probabli semgħu x’kien għamel iktar milli x’kien qal u riedu jaraw b’għajnejhom. Jidher ċar li iktar kienu nteressati dwar x’qed jagħmel hu milli x’jistgħu jagħmlu huma.
Read more…