Ir-reazzjoni tal-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia

It-Tnejn, 16 ta’ Ottubru 2017: Nikkundanna bl-iżjed mod qawwi dan il-qtil faħxi li seħħ illum. It-telfa ta’ Daphne Caruana Galizia timliena bi swied il-qalb u bid-determinazzjoni li niddefendu d-demokrazija sal-aħħar. Continue reading Ir-reazzjoni tal-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia

Miljun tifel u tifla mid-dinja kollha nhar l-Erbgħa 18 ta’ Ottubru 2017 se jgħidu r-Rużarju flimkien

Għal darb’oħra, il-Fondazzjoni Internazzjonali Pontifiċja tal-Karità, Aid to Church in Need (ACN), qed tistieden lit-tfal Maltin u Għawdxin sabiex nhar l-Erbgħa li ġej, 18 ta’ Ottubru, fid-9:00 a.m., jingħaqdu ma’ tfal oħra fid-dinja biex flimkien jgħidu t-talba tar-Rużarju. Continue reading Miljun tifel u tifla mid-dinja kollha nhar l-Erbgħa 18 ta’ Ottubru 2017 se jgħidu r-Rużarju flimkien

Il-lista sħiħa tat-Theology Research Seminars mill-Fakultà tat-Teoloġija

The Department of Fundamental and Dogmatic Theology is organising nine research seminars for students, academic staff members and the public. These shall be held on a monthly basis during the academic year 2017/18 at the Theology / Laws Boardroom (Room 317), University of Malta Msida Campus.

Continue reading Il-lista sħiħa tat-Theology Research Seminars mill-Fakultà tat-Teoloġija

Laqgħa għar-Retturi tal-Fratellanzi

Is-Segretarjat għal-Lajċi ser jorganizza laqgħa għar-Retturi tal-Arċikonfraternitajiet u Fratellanzi f’Malta.  Din ser isir nhar il-Ġimgħa, 20 ta’ Ottubru, fis-6:00 ta’ filgħaxija, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Floriana.  (Dħul mill-bieb ta’ wara tal-Kurja).  Għal iktar dettalji jekk jogħġbok ċċempel fuq in-numru 2590 6510.

L-Evanġelju tat-Tnejn, 16 ta’ Ottubru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 11, 29-32

Quddiem Ġesù inġemgħu il-folol. L-Evanġelji mhux l-ewwel darba li jsemmu ‘kotra kbira ta’ nies’. Iżda Ġesù jagħraf l-għan tal-waqfien tagħhom. Il-kurżità. Ix-xewqa għall-ispettakolari. Wisq probabli semgħu x’kien għamel iktar milli x’kien qal u riedu jaraw b’għajnejhom. Jidher ċar li iktar kienu nteressati dwar x’qed jagħmel hu milli x’jistgħu jagħmlu huma.
Continue reading L-Evanġelju tat-Tnejn, 16 ta’ Ottubru 2017