In-numru ta’ Kattoliċi fid-dinja qed jiżdied

Il-Ġimgħa, 20 ta’ Ottubru 2017:   L-Aġenzija tal-Vatikan, Fides ħabbret li n-numru ta’ kattoliċi madwar id-dinja żdied u issa jlaħħaq kważi biljun u tliet mitt mijun li hija kważi 18 fil-mija tal-popolazzjoni tad-dinja.  Dan ifisser li bejn l-2014 u l-2015, kattoliċi żdiedu bi tnax-il miljun u nofs.   Ara aktar dettalji …. Continue reading In-numru ta’ Kattoliċi fid-dinja qed jiżdied

Dun Gordon Refalo bħala Kappillan tal Parroċċa ta’ Santa Marija, Ħal Għaxaq

L Arċisqof Charles J. Scicluna ħatar lil Dun Gordon Refalo bħala Kappillan tal Parroċċa ta’ Santa Marija, Ħal Għaxaq.

Dun Gordon Refalo twieled Tas Sliema fit 30 ta’ Novembru 1961. Huwa rċieva l edukazzjoni tiegħu fl iskola ta’ St Joseph ir Rabat, u fil Kulleġġ San Alwiġi, Birkirkara.
Continue reading Dun Gordon Refalo bħala Kappillan tal Parroċċa ta’ Santa Marija, Ħal Għaxaq

L-Evanġelju tas-Sibt, 21 ta’ Ottubru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Lq 12, 8-12

Il-kalendarju kattoliku huma mimli b’tifkiriet jewt festi lil nies li ġew maqtula kultant f’silenzju assolut jgħidu ħaġa waħda: “Jiena nemmen f’Ġesù Kristu”. Oħrajn urew dan it-twemmin tagħhom billi taw ħajjithom kollha kemm hi għal dak li dan it-twemmin kien ifisser għalihom.
Continue reading L-Evanġelju tas-Sibt, 21 ta’ Ottubru 2017