Archive

Archive for the ‘Dennis Mifsud (Suddjaknu)’ Category

L-Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

August 18, 2017 Leave a comment

Is-Sittax-il Ħadd matul is-Sena A

July 21, 2017 Leave a comment

L-15-il Ħadd matul is-Sena A

July 13, 2017 Leave a comment

L-14-il Ħadd matul is-Sena A

July 6, 2017 Leave a comment

It-Tnax-il Ħadd matul is-Sena (Sena A)

June 24, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 25 ta’ Ġunju 2017: Is-Suddjaknu Dennis Mifsud b’riflessjoni dwar il-qari tal-quddiesa tat-Tnax-il Ħadd matul is-Sena. (Sena A)
Read more…

Solennità tat-Trinità Qaddisa

June 8, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 11 ta’ Ġunju 2017: Is-Suddjaknu Dennis Mifsud b’riflessjoni dwar il-qari tal-quddiesa tas-Solennità tat-Trinità Qaddisa. Read more…

Għid il-Ħamsin. L-Inżul tal-Ispirtu s-Santu fuq il-Knisja

June 1, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 4 ta’ Ġunju 2017: Is-Suddjaknu Dennis Mifsud b’riflessjoni dwar il-qari tal-quddiesa ta’ Għid il-Ħamsin (Pentecoste) li fiha nfakkru l-Inżul tal-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli u Marija Omm Ġesu, flimkien mal-ewwel komuità nisranija. Read more…