Archive

Archive for the ‘Dennis Mifsud (Suddjaknu)’ Category

It-Tnax-il Ħadd matul is-Sena (Sena A)

June 24, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 25 ta’ Ġunju 2017: Is-Suddjaknu Dennis Mifsud b’riflessjoni dwar il-qari tal-quddiesa tat-Tnax-il Ħadd matul is-Sena. (Sena A)
Read more…

Solennità tat-Trinità Qaddisa

June 8, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 11 ta’ Ġunju 2017: Is-Suddjaknu Dennis Mifsud b’riflessjoni dwar il-qari tal-quddiesa tas-Solennità tat-Trinità Qaddisa. Read more…

Għid il-Ħamsin. L-Inżul tal-Ispirtu s-Santu fuq il-Knisja

June 1, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 4 ta’ Ġunju 2017: Is-Suddjaknu Dennis Mifsud b’riflessjoni dwar il-qari tal-quddiesa ta’ Għid il-Ħamsin (Pentecoste) li fiha nfakkru l-Inżul tal-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli u Marija Omm Ġesu, flimkien mal-ewwel komuità nisranija. Read more…

Tlugħ fis-Sema tal-Mulej Ġesù

May 25, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 28 ta’ Mejju 2017: Is-Suddjaknu Dennis Mifsud b’riflessjoni dwar il-qari tal-quddiesa tas-Seba’ Ħadd matul is-Sena A. Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Mulej Ġesù. Read more…

Is-Sitt Ħadd tal-Għid, Sena A

May 19, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 21 ta’ Mejju 2017:  Is-Suddjaknu Dennis Mifsud b’riflessjoni dwar il-qari tal-quddiesa tas-Sitt Ħadd tal-Għid, Sena A. (awdjo) Read more…

Il-Ħames Ħadd tal-Għid, Sena A

May 12, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 14 ta’ Mejju 2017:  Is-Suddjaknu Dennis Mifsud b’riflessjoni dwar il-qari tal-quddiesa tal-Ħames Ħadd tal-Għid, Sena A. (awdjo) Read more…

Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid, Sena A

Il-Ħadd, 7 ta’ Mejju 2017:  Is-Suddjaknu Dennis Mifsud b’riflessjoni dwar il-qari tal-quddiesa tar-Raba’ Ħadd tal-Għid, Sena A. (awdjo) Read more…