“Il-Kappillan huwa rigal ta’ Alla” – L-Arċisqof fil-pussess ta’ Dun Michael Zammit

Il‑Ġimgħa 5 ta’ Jannar, 2018: fil‑12:15 p.m., Monsinjur Arċisqof iċċelebra Quddiesa li matulha jagħti l‑pussess lill‑Kan. Dun Michael Zammit bħala l‑Kappillan il‑ġdid tal‑Parroċċa ta’ Ħal Luqa. Continue reading “Il-Kappillan huwa rigal ta’ Alla” – L-Arċisqof fil-pussess ta’ Dun Michael Zammit

L-E.T. Mons Emanuel Barbara, Isqof ta’ Malindi, fil-Kenja

Il-Ġimgħa, 5 ta’ Janar 2018: Illum tħabbret il-mewt ta’ Mons. Emanuel Barbara, l-Isqof ta’ Malindi fil-Kenja, fl-età ta’ 68 sena.

L-Isqof Emanuel Barbara OFMCap twieled fis-27 ta’ Ottubru 1949 fil-Gzira. Wara li ħass lil Alla jsejjaħlu biex jingħaqad mal-Aħwa Minuri Kapuċċini, huwa ġie aċċettat bħala novizz fid-19 ta’ Settembru 1965. Fis-26 ta’ Settembru tas-sena ta’ wara huwa għamel l-ewwel Wegħdiet Reliġjużi tiegħu. Immedjatament wara huwa beda l-iѕtudji tiegħu għas-saċerdożju. Wara seba’ snin ta’ ѕtudju huwa ġie ordnat djaknu fil-5 ta’ Awwissu 1973 u saċerdot fl-20 ta’ Lulju 1974 fil-Kon Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Continue reading L-E.T. Mons Emanuel Barbara, Isqof ta’ Malindi, fil-Kenja

Erba’ Kandidati Ġodda għas-Saċerdozju

Il-Ġimgha, 5 ta’ Jannar 2018: Erba’ seminaristi fil‑ħames sena ta’ preparazzjoni fis‑Seminarju tal‑Arċisqof, ser jitolbu lill‑Arċisqof Charles J. Scicluna biex jaċċettahom uffiċjalment bħala kandidati għall‑Ordinazzjoni Djakonali u Saċerdotali. Din iċ‑ċelebrazzjoni ser issir nhar il‑Ħadd 7 ta’ Jannar 2018, waqt il‑Quddiesa tal‑Epifanija fil‑Konkatridral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta, fid‑9:15 a.m.
Continue reading Erba’ Kandidati Ġodda għas-Saċerdozju

L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 5 ta’ Jannar 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 1, 43-51

Dan l-ewwel kapitlu tal-evanġelju skont San Ġwann huwa mimli preżentazzjonijiet u movimenti bejn il-persunaġġi li l-evanġelista jintroduċilna. Ġesù ġej u sejjer qrib il-post fejn kien jgħammed il-Battista. Id-dixxipli tal-Battista jmorru wara Ġesù u jibqgħu miegħu. Indrì jressaq lil Xmun għand Ġesù. Ġesù jibdillu ismu.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 5 ta’ Jannar 2018