Archive

Archive for January 6, 2018

Mandat għas-sena 2018

January 6, 2018 Leave a comment

Kont qed inqaddes il-quddiesa tad-9.00 ta’ filgħodu fil-Knisja Parrokjali tagħna l-Kapuċċini, tat-Trinità Qaddisa. X’ħin rajtu, u fuq kollox, smajtu jinqara tant tajjeb minn fuq is-sedja, nista’ ngħid li mill-ewwel għamel impatt kbir fija. Read more…

San Gejtanu jagħżel it-triq tal-ubbidjenza, tal-umiltà, tal-eżempju: jagħżel it-triq tax-xhieda

January 6, 2018 Leave a comment

Is‑Sibt 6 ta’ Jannar, 2017: fis‑6:30 p.m., Monsinjur Arċisqof iċċelebra Quddiesa fl‑anniversarju tat‑tieni dehra mistika ta’ San Gejtanu, fil‑Parroċċa ta’ San Gejtanu, il‑Ħamrun. Read more…

Lezzjonijiet dwar It-Tagħlim Nisrani ta’ Santu Wistin

January 6, 2018 Leave a comment

L-Istitut Agostinjan f’tal-Pjetà qiegħed joffri sensiela ta’ tmien lezzjonijiet dwar It-Tagħlim Nisrani (de doctrina christiana) ta’ Santu Wistin. It-trattat hu fost l-iktar siewja ta’ Santu Wistin wara l-Istqarrijiet u l-Il-Belt ta’ Alla.  Huwa wkoll u ta’ siwi kbir għall-għalliema tar-reliġijon, għall-kandidati għas-Saċerdozju, u għal kull min jixtieq jitgħallem jaqra l-Iskrittura Mqaddsa b’iktar profitt. Read more…

Categories: Avviżi

“Qum! Ħa jiddi wiċċek! Id-dawl tiegħek wasal!” (Is 60,1)

January 6, 2018 Leave a comment

Is-Sibt, 6 ta’ Jannar 2018: L-Arċisqof waqt il-funeral tal-Isqof Adeodato Micallef:”Qum! Ħa jiddi wiċċek! Id-dawl tiegħek wasal!” (Is 60,1) Read more…

L-Evanġelju tas-Sibt, 6 ta’ Jannar 2018

January 6, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 1, 7-11

B’din is-silta, il-Knisja tibda ż-żmien tal-epifaniji. Epifanija fil-grieg tfisser li turi, li turi b’qawwa xi ħaġa ġdida. Għalkemm fil-liturġija l-kelma llum tintuża marbuta ma’ tifkira ta’ ġrajja waħda – iż-żjara tal-maġi – is-sens tagħha huwa mfisser fid-diversi tifkiriet li l-Knisj tiċċelebra wara l-Milied, bħall-Magħmudija tal-Mulej u t-Tieġ f’Kana tal-Gallilija.
Read more…

A New Year gift

January 6, 2018 1 comment

Recently I have read that, according to the 2017 Charities Aid Foundation index, Maltese have placed among the top three donating nations in the world. What fabulous news to hear! However, that is part one of the story.

Read more…