San Gejtanu jagħżel it-triq tal-ubbidjenza, tal-umiltà, tal-eżempju: jagħżel it-triq tax-xhieda

Is‑Sibt 6 ta’ Jannar, 2017: fis‑6:30 p.m., Monsinjur Arċisqof iċċelebra Quddiesa fl‑anniversarju tat‑tieni dehra mistika ta’ San Gejtanu, fil‑Parroċċa ta’ San Gejtanu, il‑Ħamrun. Continue reading San Gejtanu jagħżel it-triq tal-ubbidjenza, tal-umiltà, tal-eżempju: jagħżel it-triq tax-xhieda

Lezzjonijiet dwar It-Tagħlim Nisrani ta’ Santu Wistin

L-Istitut Agostinjan f’tal-Pjetà qiegħed joffri sensiela ta’ tmien lezzjonijiet dwar It-Tagħlim Nisrani (de doctrina christiana) ta’ Santu Wistin. It-trattat hu fost l-iktar siewja ta’ Santu Wistin wara l-Istqarrijiet u l-Il-Belt ta’ Alla.  Huwa wkoll u ta’ siwi kbir għall-għalliema tar-reliġijon, għall-kandidati għas-Saċerdozju, u għal kull min jixtieq jitgħallem jaqra l-Iskrittura Mqaddsa b’iktar profitt. Continue reading Lezzjonijiet dwar It-Tagħlim Nisrani ta’ Santu Wistin

L-Evanġelju tas-Sibt, 6 ta’ Jannar 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 1, 7-11

B’din is-silta, il-Knisja tibda ż-żmien tal-epifaniji. Epifanija fil-grieg tfisser li turi, li turi b’qawwa xi ħaġa ġdida. Għalkemm fil-liturġija l-kelma llum tintuża marbuta ma’ tifkira ta’ ġrajja waħda – iż-żjara tal-maġi – is-sens tagħha huwa mfisser fid-diversi tifkiriet li l-Knisj tiċċelebra wara l-Milied, bħall-Magħmudija tal-Mulej u t-Tieġ f’Kana tal-Gallilija.
Continue reading L-Evanġelju tas-Sibt, 6 ta’ Jannar 2018