Archive

Archive for January 8, 2018

Lectio Divina tat-2 Ħadd matul is-Sena “B”

January 8, 2018 Leave a comment

Vanġelu (Ġw. 1. 35 – 42): San Ġwann, f’kap 1, jirrakonta l-ġrajjiet li seħħew fl-ewwel ġimgħa tal-ministeru ta’ Ġesu. Dil-ġimgħa tibda bil-magħmudija ta’ Ġesu u tispiċċa bit-tieġ ta’ Kana. Illum qed jgħidilna fuq it-tielet jum.  Ġesu kien għaddej qrib ix-xmara, il-Battista lemħu u qal lil tnejn mid-dixxipli tiegħu:  “Hekk hu l-Ħaruf t’Alla,” għax mhux biss ħares lejh imma għaraf (emblempo = tara x’hemm ġewwa) tassew min kien, x’kienet l-identita profonda tiegħu.  Read more…

Categories: Lectio Divina

Il-Papa f’Santa Marta qal li d-disprezz lejn id-dgħajjef huwa ħidma tax-Xitan

January 8, 2018 Leave a comment

It-Tnejn 8 ta’ Jannar. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

X’hemm fil-ġewwieni tagħna li jġegħilna nwaqqgħu għaċ-ċajt u numiljaw lill-aktar dgħajfa? Din kienet il-mistoqsija li l-Papa Franġiksu għamel matul l-omelija tiegħu fil-quddiesa fid-dar Santa Marta ilbieraħ it-Tnejn filgħodu. Read more…

L-Evanġelju tat-Tnejn, 8 ta’ Jannar 2018

January 8, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 1, 7-11

B’din is-silta, il-Knisja tibda ż-żmien tal-epifaniji. Epifanija fil-grieg tfisser li turi, li turi b’qawwa xi ħaġa ġdida. Għalkemm fil-liturġija l-kelma llum tintuża marbuta ma’ tifkira ta’ ġrajja waħda – iż-żjara tal-maġi – is-sens tagħha huwa mfisser fid-diversi tifkiriet li l-Knisj tiċċelebra wara l-Milied, bħall-Magħmudija tal-Mulej u t-Tieġ f’Kana tal-Gallilija.
Read more…

L-Ewwel tas-Sena mill-Kċina

January 8, 2018 Leave a comment

Iż-żmien beda joqrob. U jien, dejjem miċ-ċokon tiegħi, bdejt nħabbel rasi x’sa naqbad nikteb bħala riflessjoni għall-Ewwel tas-Sena. Tibżgħux! Għax, il-Mulej, mill-ewwel weġibni! U weġibni minnufih! Read more…