Lectio Divina tat-2 Ħadd matul is-Sena “B”

Vanġelu (Ġw. 1. 35 – 42): San Ġwann, f’kap 1, jirrakonta l-ġrajjiet li seħħew fl-ewwel ġimgħa tal-ministeru ta’ Ġesu. Dil-ġimgħa tibda bil-magħmudija ta’ Ġesu u tispiċċa bit-tieġ ta’ Kana. Illum qed jgħidilna fuq it-tielet jum.  Ġesu kien għaddej qrib ix-xmara, il-Battista lemħu u qal lil tnejn mid-dixxipli tiegħu:  “Hekk hu l-Ħaruf t’Alla,” għax mhux biss ħares lejh imma għaraf (emblempo = tara x’hemm ġewwa) tassew min kien, x’kienet l-identita profonda tiegħu.  Continue reading Lectio Divina tat-2 Ħadd matul is-Sena “B”

Id-disprezz lejn id-dgħajjef huwa ħidma tax-Xitan

It-Tnejn 8 ta’ Jannar. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

X’hemm fil-ġewwieni tagħna li jġegħilna nwaqqgħu għaċ-ċajt u numiljaw lill-aktar dgħajfa? Din kienet il-mistoqsija li l-Papa Franġisku għamel dalgħodu matul l-omelija tiegħu fil-quddiesa fid-Dar Santa Marta.

Continue reading Id-disprezz lejn id-dgħajjef huwa ħidma tax-Xitan

L-Evanġelju tat-Tnejn, 8 ta’ Jannar 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 1, 7-11

B’din is-silta, il-Knisja tibda ż-żmien tal-epifaniji. Epifanija fil-grieg tfisser li turi, li turi b’qawwa xi ħaġa ġdida. Għalkemm fil-liturġija l-kelma llum tintuża marbuta ma’ tifkira ta’ ġrajja waħda – iż-żjara tal-maġi – is-sens tagħha huwa mfisser fid-diversi tifkiriet li l-Knisj tiċċelebra wara l-Milied, bħall-Magħmudija tal-Mulej u t-Tieġ f’Kana tal-Gallilija.
Continue reading L-Evanġelju tat-Tnejn, 8 ta’ Jannar 2018