L-Evanġelju tat-Tlieta, 9 ta’ Jannar 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 1, 21b-28

Kien is-Sibt, u Ġesù probabli imsieħeb mill-erba’ dixxiplili kien għadu kemm sejjaħ u huma wieġbu u marru warajh, imur fis-Sinagoga u hemm sema’ l-Kelma titħabbar u għallem dwarha.
Continue reading “L-Evanġelju tat-Tlieta, 9 ta’ Jannar 2018”