Archive

Archive for the ‘Minn Fr Michael Bugeja’ Category

L-Evanġelju tat-Tnejn 25 ta’ Ġunju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 7, 1-5

Il-ġustifikazzjoni tad-deċiżjonijiet żbaljati tagħna, ħafna minnhom kultant gravi ħafna, jista’ jkollhom elf ġustifikazzjoni. Imdorrijin bihom mhux għax jagħmluhom magħna biss, iżda għax aħna stess tassew krejattivi fl-invenzjoni tagħhom.

Read more…

L-Evanġelju tal-Ħadd 24 ta’ Ġunju 2018

June 24, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 1:57-66.80

Alla jħenn għax Alla jiftakar u jżomm kelmtu. It-tlit protagonisti ta’ din is-silta jgħidulna l-istorja wara l-istorja. L-isem Ġwanni jfisser ‘Alla jħenn’; Eliżabetta jfisser ‘Alla jżomm kelmtu’ u Żakkarija jfisser li ‘Alla jiftakar’.
Read more…

L-Evanġelju tas-Sibt 23 ta’ Ġunju 2018

June 23, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.phpMt 6, 24-34

Faċli nammiraw il-fidi ta’ ħaddieħor u minħabba fiha nqimuh bħala eroj, nagħtuh ġieh, forsi kultant iktar milli jistħoqqlu, għax il-fidi hija don ta’ Alla, li l-bniedem jilqa’ u, bil-grazzja ta’ Alla, jirnexxilu jgħix fil-prattika, fl-iktar ġrajjiet sempliċi u fl-iktar deċiżjonijiet diffiċli fil-ħajja tiegħu. Jekk hemm ġieh li għandu jingħata għall-bniedem tal-fidi mhux lil dak il-bniedem iżda lil Alla li għanih biha. Minn naħa l-oħra tant hu diffiċli għalina li nilqgħu l-istess fidi mogħtija lilna b’imħabba minn Alla u bil-għajnuna tiegħu ngħixuha fil-ħajja tagħna ta’ kuljum. Nemmnu f’Alla imma l-lejaltà tagħna hi lejn dak li noħolqu aħna u niffantastikaw li jista’ jwassalna għall-qofol tagħna. Kull skuża nġibu biex niġġustifikaw l-ipokrisija tagħna, u naħsbu li nitwemmnu, naħsbu li aħna stess qe dnemmnu lilna nfusna.
Read more…

L-Evanġelju tal-Ġimgħa 22 ta’ Ġunju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 6, 19-23

Jingħad li meta Alessandru l-Kbir, ’il bogħod minn art twelidu, induna li wasal fl-aħħar nifsijiet ta’ ħajtu stqarr tlit xewqat dwar i l-funeral tiegħu. Ried li t-tabib tiegħu iwassal it-tebut bil-kadavru tiegħu id-dar waħdu biex juri li quddiem il-mewt ħadd ma jista’ jagħmel xejn, lanqas l-aqwa tobba; għall-mewt m’hemmx fejqan. Read more…

L-Evanġelju tal-Ħamis 21 ta’ Ġunju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 6, 7-15

Din is-silta minn kapitlu 6 tal-Evanġelju ta’ San Mattew tkompli ma’ dik li qrajna il-bieraħ, silta li tkompli mad-diskors tal-muntanja f’kapitlu 5. Ġesù ifisser il-bidla mill-għeruq meħtieġa minn dawk li jridu jimxu warajh. Għalih innifsu stess Ġesù juża l-verb ‘ħtieġ’ li minnu għandna n-nom ‘ħtieġa’. Malli wieħed jagħmel għażla, huwa meħtieġ minnu li jilqa’ bil-qalb dak li jwassal biex dik l-għażla sseħħ, biex id-deċiżjoni ma tibqax teorija jew idea jew xewqa, imma ssir rejaltà. Read more…

L-Evanġelju tal-Erbgħa 20 ta’ Ġunju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 6, 1-6.16-18

Din is-silta mill-Evanġelju ta’ San Mattew tippreżentalna litanija qasira u prattika dwar l-għodod Alla jħeġġiġna biex nużaw għall-ksib tal-perfezzjoni u kif nistgħu nużawhom biex ikollna ħlas quddiem Missierna li hu fis-smewwiet. Fihom ripetizzjoni li kważi twassal biex nitgħallmuhom bl-amment u malli nitgħallmuhom bl-amment jiqbgħu stampati f’moħħna.
Read more…

L-Evanġelju tat-Tlieta 19 ta’ Ġunju 2018

June 19, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 5, 43-48

Il-proposta ta’ Ġesù mhix ġdida. Forsi hi ġdida għall-bniedem imma żgur mhix ġdida għal Alla.

Fiha nnifisha turi kemm Alla jixtieq u jrid li l-bniedem ikun bħalu; qed jagħtih il-possibiltà li jħobb bħalu. Il-bniedem jaħseb li juri s-setgħa tiegħu iktar kemm jirkeb u jgħaffeġ fuq bnedmin oħra; Alla juri l-qawwa tiegħu billi jaħfer, jgħader, iħenn u jħobb.
Read more…