Evanġelju tat-Tlieta 12 ta’ Marzu 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 6, 7-15

Din is-silta minn kapitlu 6 tal-Evanġelju ta’ San Mattew tkompli ma’ dik li qrajna nhar l-Erbgħa tar-Rmied, silta li tkompli mad-diskors tal-muntanja f’kapitlu 5. Ġesù ifisser il-bidla mill-għeruq meħtieġa minn dawk li jridu jimxu warajh. Għalih innifsu stess Ġesù juża l-verb ‘ħtieġ’ li minnu għandna n-nom ‘ħtieġa’. Malli wieħed jagħmel għażla, huwa meħtieġ minnu li jilqa’ bil-qalb dak li jwassal biex dik l-għażla sseħħ, biex id-deċiżjoni ma tibqax teorija jew idea jew xewqa, imma ssir rejaltà. Continue reading Evanġelju tat-Tlieta 12 ta’ Marzu 2019

Evanġelju tat-Tnejn 11 ta’ Marzu 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 25, 31-46

Normalment il-bnedmin għandhom it-tendenza jinfirdu, f’żewġ blokki jew iktar u, biex jingħarfu minn xulxin, jiddefinixxu lilhom infushom bħala ‘aħna’ u ‘intom’. Il-bnedmin kollha jagħmlu hekk. Anke fil-familji. Aħna, f’Malta, nafu sewwa x’jiġifieri. Ġieli tkun esperjenza li tagħtina gost imma fil-biċċa l-kbira, l-iktar meta l-qasma tkun esaġerata, hija biċċa wġiegħ ta’ ras u tikkawża qsim ta’ qalb. Continue reading Evanġelju tat-Tnejn 11 ta’ Marzu 2019

Evanġelju tas-Sibt 9 ta’ Marzu 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 5, 27-32

Levi ta’ Alfew kien publikan; ġabbâr tat-taxxi għall-ħakkiem Rumani. Ma kien jaħmlu ħadd, lanqas Pietru in-negozjant. Minħabba l-mod kif kien jaqla’ x’jiekol, u jsir sinjur, kien bniedem ta’ ċertu livell ta’ skola. Continue reading Evanġelju tas-Sibt 9 ta’ Marzu 2019

Evanġelju tal-Ġimgħa 8 ta’ Marzu 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 9, 14-15

Tlitt kategoriji ta’ nies li għamlu għażliet differenti. Id-dixxipli ta’ Ġwanni. Id-dixxipli tal-Fariżej. Id-dixxipli ta’ Ġesù. L-ewwel ħaġa li tolqotna huwa l-fatt li tnejn minnhom kien jimpurtahom mhux biss minn dak li jagħmlu huma iżda minn dak li jagħmel ħaddieġor ukoll, u forsi xi naqra iktar. Continue reading Evanġelju tal-Ġimgħa 8 ta’ Marzu 2019

Evanġelju tal-Ħamis 7 ta’ Marzu 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 9, 22-25

X’se jiġrilu hu u x’jista’ jiġri lid-dixxipli tiegħu, dawk li jridu jmorru warajh. Ġesù jibgħat, imma hu stess jimxi quddiem; ma jibgħatx u jibqa’ komdu fejn hu. Għalhekk kull min u mħeġġeġ biex jimxi warajh irid jagħmel bħalu. Continue reading Evanġelju tal-Ħamis 7 ta’ Marzu 2019