L-Evanġelju tat-Tlieta 21 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 19, 23-30

Iż-żgħażugħ għani telaq imnikket u Ġesù tnikket għalih. Ħabbu u għażlu iżda kellu qalbu marbuta wisq mal-ġid li kellu, li, minħabba li kien żgħażugħ mhux bilfors kien tħabat għalih hu u jista’ jkun ukoll li l-ġid li kellu ma kienx tiegħu iżda ta’ missieru. Il-kilba għall-ġid materjali ġejja mill-istint tas-sopravivenza: naħdem biex ngħix, iżda mabagħad nibqa naħdem u nsorr għal għada u għall-għada tal-għada. Fl-aħħar isir rebgħa; iġġemma il-ġid mhux bie xtinqeda bih, iżda biex ikollok iżjed, il-ġid materjali fih innifsu. Continue reading “L-Evanġelju tat-Tlieta 21 t’Awwissu 2018”

L-Evanġelju tat-Tnejn 20 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 19: 16-22

Li timxi skont il-kmandamenti huwa tajjeb iżda mhux it-Tajjeb. L-attitudni ta’ ubbidjenza lejn il-liġi ta’ Alla mhix biżżejjed biex tikseb il-ħajja ta’ dejjem. Ġesù jagħmel din id-distinzjoni mportanti ma’ dan ir-raġel żgħażugħ li, b’entużjażmu mar jistaqsi Ġesù jekk għandux il-biljett għall-Ġenna maqtugħ u lest. Lanqas l-entużjażmu ma hu biżżejjed. Continue reading “L-Evanġelju tat-Tnejn 20 t’Awwissu 2018”

L-Evanġelju tal-Ħadd 19 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 6, 51-58

Ġesù kien qed jitkellem fis-sinagoga ta’ Kafarnahum. M’għandniex ir-rejazzjoni negattiva li Ġesù kellu f’Nazaret, ir-raħal minsi fejn kien trabba. Hemmhekk kien qal li dak li kien għadu kif inqara dwar il-Messija mill-ktieb tal-profeta Iżaija, kien qed iseħħ huwa u jitkellem, huma u qed jisimgħu. Riedu jixħtuh minn fuq xifer l-irdum għal isfel. Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħadd 19 t’Awwissu 2018”

L-Evanġelju tas-Sibt 18 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 19, 13-15

Ir-rejazzjoni tad-dixxipli għall-ommijiet u wliedhom li resqu lejn Ġesù hija goffa ħafna. Uħud minnhom kellhom ulied huma wkoll u kienu jafu x’għandhom ħila jagħmlu t-tfal u lkoll nafu li t-tfal, dak li għandhom ħila jagħmlu, jagħmluh vera sew. Continue reading “L-Evanġelju tas-Sibt 18 t’Awwissu 2018”

L-Evanġelju tal-Ġimgħa 17 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 19, 3-12

Mhux l-ewwel darba li xi kelma jew silta mill-Evanġelju jew mill-bibbja tintgħażel minn xi wħud biex fuqha ssir diskussjoni li twassal biex tipprova teorija jew oħra. Meta jiġri dan il-bniedem jista’ jkun li qe djuża l-Kelma ta’ Alla biex imexxi ’l quddiem il-ħsieb tiegħu u, bħal ma jsir f’ġurament falz, ikun qed jgħid li Alla qed jgħid dak li fil-fatt ma jkunx qal. Continue reading “L-Evanġelju tal-Ġimgħa 17 t’Awwissu 2018”

L-Evanġelju tal-Ħamis 16 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 18, 21 – 19, 1

Irridu nagħmlu naqra somom biex nifhmu sew dak li qed jgħid Ġesù.

Kull talent li jsemmi Ġesù kien daqs, bejn wieħed u ieħor 40 kilogramm deheb li bil-prezz tad-deheb illum jiswa €34, 500 immultiplikati għal 10000 jiġu €34,500,000. Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħamis 16 t’Awwissu 2018”

L-Evanġelju tal-Erbgħa 15 t’Awwissu 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 1:39-56

Illum l-Għid tal-Assunta. Aħna għamilnieh l-għid tagħna, il-festa tagħna u hekk hu sewwa u xieraq u hekk għandu jkun; ma nistgħux niċċelebraw lil xi ħadd jekk aħna ma nħossuniex ta’ ġewwa ma’ dak ix-xiħadd. Iżda mhux sewwa u ma jixraq xejn li nisirqu l-festa mingħand min hi tiegħu. Jekk aħna niċċelebraw il-festa ta’ xi ħadd ifisser li nammirawh u allura rridu nkunu bħalu, inkella x’fih x’tammira jekk ma fihx fiex issir tixbħu? Continue reading “L-Evanġelju tal-Erbgħa 15 t’Awwissu 2018”