Evanġelju tal-Erbgħa 13 ta’ Frar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 7, 14-23

Neħħuha minn raskom li hemm xi ħaġa materjali li tidħol fil-bniedem li tista’ tikkorrompih, tħassru jew itebbgħu. Huwa dak li joħroġ minnu li jagħmel ħsara l-ewwel u qabel kollox lilu u lil ħaddieħor. Kull ma jidħol fih jintgħażel u dak li ma jsiwiex jintrema mill-ġisem stess. Iżda dak li joħroġ minnu jkun ingħażel qabel joħroġ minħabba deċiżjonijiet, drawwiet u kultant anke tradizzjonijiet u meta joħroġ jagħmel ġid jew ħsara. Continue reading “Evanġelju tal-Erbgħa 13 ta’ Frar 2019”

Evanġelju tal-Ġimgħa 15 ta’ Frar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 7, 31-37

Il-qagħda tiegħu f’Tir intemmet, iżda kompla l-predikazzjoni tiegħu f’Sidon, belt oħra fuq ix-xtajta tal-Lvant tal-Mediterran u, hu sejjer lura lejn il-baħar tal-Gallilija, għadda wkoll mill-inħawi tal-għaxart ibliet. Continue reading “Evanġelju tal-Ġimgħa 15 ta’ Frar 2019”

Evanġelju tal-Ħamis 14 ta’ Frar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 10: 1-9

Hu jagħżel. Hu jsejjaħ u jibgħat. Imma fuq kollox huwa jitlob u jħeġġeġ lil kullmin jibgħat biex jagħmel bħalu. Itolbu biex ikollna iktar ħaddiema kuraġġużi għax qed nibgħatkom bħal ħrief qalb l-ilpup. Itolbu u tħallu xejn ifixkilkom, xejn u ħadd. Continue reading “Evanġelju tal-Ħamis 14 ta’ Frar 2019”

Evanġelju tat-Tlieta 12 ta’ Frar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 7, 1-13

Min jitla fuq il-għolja tal-Mulej? Min jgħammar fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu jdejh indaf u qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għall-frugħa. Continue reading “Evanġelju tat-Tlieta 12 ta’ Frar 2019”

Evanġelju tat-Tnejn 11 ta’ Frar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 6, 53-56

Il-belt ta’ Ġennesaret kienet fuq ix-xtajta tal-Punent tal-Baħar ta’ Ġennesaret (jew tal-Gallilija), belt ewlenija fuq medda art forma ta’ nofs qamar li kienet fertili ħafna. Isimha jfisser ‘il-ġnien’ jew ‘l-art’ tal-prinċep. Continue reading “Evanġelju tat-Tnejn 11 ta’ Frar 2019”

Evanġelju tal-Ħadd 10 ta’ Frar 2019

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 16, 15-20

Biex jagħalq l-Evanġelju tiegħu, Marku jonqsu biss żewġt ivrus wara din is-silta, jagħlaq kapitlu sittax u jagħalq l-aħbar it-tajba kif ġarrabha hu u l-komunità jew komunitajiet li għex fihom sa dakinhar. Iż-żewġt ivrus li jonqos jiddeskrivu, x’ġara minn Ġesù li tela’ s-sema u kif wieġbu il-Ħdax għas-sejħa ta’ Ġesù. Continue reading “Evanġelju tal-Ħadd 10 ta’ Frar 2019”