Evanġelju tal-Ħadd 16 ta’ Diċembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 3, 10-18

Ġwanni l-Battista, li l-Liturġija tal-Avvent introduċitilna l-Ħadd li għadda, huwa l-Evanġelista tal-Evanġelju; huwa dak li San Luqa jippreżentah bħala dak li jwassal l-aħbar it-tajba li l-aħbar it-tajba qiegħda fil-qrib, waslet, qiegħda magħna. Kull aħbar tinħtieġ sfond u kuntest biex tiftiehem, inkella t-tajjeb tal-aħbar jintilef, jew l-aħbar ma tkun aħbar xejn, tkun waħda mill-ħafna li nisimgħu u naqraw. Continue reading “Evanġelju tal-Ħadd 16 ta’ Diċembru 2018”

Evanġelju tas-Sibt 15 ta’ Diċembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 17, 10-13

Kienu għadhom ma jistgħux jifhmu. Kienu għadhom kif rawh fil-glorja fuq it-Tabor ma’ Mosè u ma’ Elija, jitkellmu miegħu. Rawhom b’għajnejhom u semgħuhom b’widnejhom. L-evanġelisti jgħidulna x’raw imma jisktu fuq dak li semgħu. Continue reading “Evanġelju tas-Sibt 15 ta’ Diċembru 2018”

Evanġelju tal-Ħamis 13 ta’ Diċembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 11, 11-15

Meta kien fuq is-salib ħasbu li qed jgħajjat lil Elija. Tgħid ma semgħuhx jgħid li diġa ġie, jew insew? Elija ġie u jerġa’ jiġi jemmnu l-Lhud. U jiġi biex jagħti ċans lil min qatt ma ħataf l-opportunità, biex jirrivedi d-deċiżjonijiet li jkun ħa, deċiżjonijiet li tilfulu t-triq. Continue reading “Evanġelju tal-Ħamis 13 ta’ Diċembru 2018”

Evanġelju tal-Erbgħa 12 ta’ Diċembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 11, 28-30

Faraġ u tama. Anke meta jwiddeb, minn Ġesù joħroġ biss messaġġ ta’ faraġ u tama. Qatt ma jikkundanna imma jiftaħ għajnejn min jisimgħu biex ma jaqtax qalbu. Għadu fil-ħin biex jistabar, anke bih innifsu u jqawwi qalbu bit-tama li minn issa ’l quddiem jista’ jkun aħjar. Continue reading “Evanġelju tal-Erbgħa 12 ta’ Diċembru 2018”

Evanġelju tat-Tlieta 11 ta’ Diċembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 18, 12-14

Ġesù mhux sempliċiment jistaqsi opinjoni. Lid-dixxipli qed jistaqsihom dwar il-ġudizzju tagħhom li huma stess setgħu jaslu għalih mill-esperjenza personali tagħhom. Bil-malti, wara li nispjegaw jew niċċaraw xi ħaġa ngħidu: x’taħseb? Continue reading “Evanġelju tat-Tlieta 11 ta’ Diċembru 2018”

Evanġelju tat-Tnejn 10 ta’ Diċembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 5, 17-26

Inġabru minn kullimkien. Delegazzjoni Fariżej u għorrief tal-liġi minn kull raħal u belt saħansitra minn Ġerusalemm. Ma setgħtex tkun iktar uffiċjali minn hekk. Delegazzjoni li probabilment intbgħatet biex tisma’ u tosserva u tanalizza dak li Ġesù kien qed jgħid u jagħmel u biex tara taqbdux f’xi ħaġa li biha tkun tista’ tikkundannah. Continue reading “Evanġelju tat-Tnejn 10 ta’ Diċembru 2018”