Archive

Archive for the ‘Minn Fr Michael Bugeja’ Category

L-Evanġelju tat-Tnejn, 19 ta’ Frar 2018

February 18, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 25, 31-46

Normalment il-bnedmin għandhom it-tendenza jinfirdu, f’żewġ blokki jew iktar u, biex jingħarfu minn xulxin, jiddefinixxu lilhom infushom bħala ‘aħna’ u ‘intom’. Il-bnedmin kollha jagħmlu hekk. Anke fil-familji. Aħna, f’Malta, nafu sewwa x’jiġifieri. Ġieli tkun esperjenza li tagħtina gost imma fil-biċċa l-kbira, l-iktar meta l-qasma tkun esaġerata, hija biċċa wġiegħ ta’ ras u tikkawża qsim ta’ qalb.
Read more…

L-Evanġelju tal-Ħadd, 18 ta’ Frar 2018

February 18, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 1, 12-15

Xott xott, qasir qasir, Marku jagħtina bl-inqas dettalji possibli it-tiġrib ta’ Ġesù fid-deżert. Għalih, kienu x’kienu t-tentazzjonijiet mhux importanti; l-iktar ħaġa mportanti għalih huwa l-fatt li Ġesù mhux biss ħareġ mid-deżert qawwi u sħiħ, iżd aiktar determint li jxandar l-Evanġelju ta’ Alla.
Read more…

L-Evanġelju tas-Sibt, 17 ta’ Frar 2018

February 17, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 5, 27-32

Levi ta’ Alfew kien publikan; ġabbâr tat-taxxi għall-ħakkiem Rumani. Ma kien jaħmlu ħadd, lanqas Pietru in-negozjant. Minħabba l-mod kif kien jaqla’ x’jiekol, u jsir sinjur, kien bniedem ta’ ċertu livell ta’ skola. Nistgħu ngħidu li kien jaf jgħodd sew mill-wieħed sal-għaxra. Kien jitħallas b’kummissjoni fuq it-taxxi li jiġbor u allura iktar kemm jiġbor taxxi iktar ikollu qliegħ. Il-qasba ma ċċaqċaqx għalxejn u l-fama ma kienetx ta’ b’xejn. Żgur li kien bniedem li japprezza. Ġesù jersaq lejh, u min jaf x’għadda minn moħħ Levi ta’ Alfew x’ħin rah riesaq lejh. Beċċun ieħor li qatt ma rajtu qabel u li minnu seta’ jisloħ kemxa iżjed mis-soltu.
Read more…

L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 16 ta’ Frar 2018

February 16, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 9, 14-15

Tlitt kategoriji ta’ nies li għamlu għażliet differenti. Id-dixxipli ta’ Ġwanni. Id-dixxipli tal-Fariżej. Id-dixxipli ta’ Ġesù. L-ewwel ħaġa li tolqotna huwa l-fatt li tnejn minnhom kien jimpurtahom mhux biss minn dak li jagħmlu huma iżda minn dak li jagħmel ħaddieġor ukoll, u forsi xi naqra iktar. Tnejn minn dawn iż-żewġ kategoriji kienu jemmnu li ma tistax togħġob lil Alla jekk ma tirrispettax u m atosservax ċerti drawwiet u tradizzjonijiet li l-mexxej tal-kategorija l-oħra, Ġesù, kemm-il darba wissa kontra l-prijorità tagħhom u l-assolutiżmu li jiġi minnhom. Read more…

L-Evanġelju tal-Ħamis, 15 ta’ Frar 2018

February 15, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 9, 22-25

X’se jiġrilu hu u x’jista’ jiġri lid-dixxipli tiegħu, dawk li jridu jmorru warajh. Ġesù jibgħat, imma hu stess jimxi quddiem; ma jibgħatx u jibqa’ komdu fejn hu. Għalhekk kull min u mħeġġeġ biex jimxi warajh irid jagħmel bħalu. Read more…

L-Evanġelju tal-Erbgħa, 14 ta’ Frar 2018

February 14, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 6, 1-6

F’dan l-ewwel pass f’din il-mixja, il-Liturġija ta’ Ras ir-Randan, b’mod simboliku tħeġġiġna biex nersqu ħalli jitpoġġa fuq rasna r-rmied imbierek b’sinjal ta’ ndiema u ħarsa lura lejn l-għeruq tagħna bi ħsieb lejn it-tmiem tagħna, li trab konna u trab nerġgħu insiru. Iżda ma tieqafx hemm. Read more…

L-Evanġelju tat-Tlieta, 13 ta’ Frar 2018

February 13, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum:http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 8, 14-21

Jekk fis-silta ta’ qabel din Ġesù jitniegħed bi frustrazzjoni u b’dispjaċir għar-ras iebsa tal-Fariżej li ddeiedew li jieħduha kontra kull kelma li toħroġ minn fommu u li baqgħu dejjem jirrifjutaw, anke jekk talbuh huma stess, kull sinjal mingħandu, f’dawn il-ftit vrus li jseħħu fuq dgħajsa tbaħħar fuq il-baħar tal-Galilija, nistħajlu lil Ġesù jitniegħed, għalkemm l-Evanġelista ma jgħidilniex ċar u tond, bi frustrazzjoni mqanqla mill-imħabba li kellu lejhom, għall-aljenazzjoni grassa tad-dixxipli tiegħu. Read more…