L-Evanġelju tal-Ħadd 21 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 10, 35-45

Għalkemm is-silta lituġrika mill-Evanġelju ta’ San Mark ma tinkuldix dak li seħħ sewwa sew qabilha, is-silta qsajra li nisimgħu illum fl-ewwel qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija, taqdi s-sew ir-rwol ta’ sfond għal dak li jirrakkonta Marku. Iżaija jitkellem dwar ix-xorti tal-Qaddej tal-Mulej, li ma jirbaħx għax jiġġieled, iżda jirbaħ għax iħobb u għax iħobb, bata. Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħadd 21 ta’ Ottubru 2018”

L-Evanġelju tas-Sibt 20 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 12, 8-12

Il-kalendarju kattoliku huma mimli b’tifkiriet jewt festi lil nies li ġew maqtula kultant f’silenzju assolut jgħidu ħaġa waħda: “Jiena nemmen f’Ġesù Kristu”. Continue reading “L-Evanġelju tas-Sibt 20 ta’ Ottubru 2018”

L-Evanġelju tal-Ġimgħa 19 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 12, 1-7

In-nies jinġabru bl-eluf u jgħaffġu fuq xulxin. Dan huwa poplu li, bħalna l-Maltin, ordni ma jafx x’inhi. L-importanti min se jkun quddiem u min se jinqeda l-ewwel. Ftit li xejn nindunaw li iktar kemm ngħaffġu iktar naqgħu lura u ninqdew tard. Kultant anke fit-triq, mimlija mhux b’eluf ta’ nies imma b’eluf ta’ karozzi, ħafna huma l-galantomi li jridu jkunu quddiem ħaddieħor anke jekk b’sogru ta’ xi taffiġa. Continue reading “L-Evanġelju tal-Ġimgħa 19 ta’ Ottubru 2018”

L-Evanġelju tal-Ħamis 18 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 10: 1-9

Hu jagħżel. Hu jsejjaħ u jibgħat. Imma fuq kollox huwa jitlob u jħeġġeġ lil kullmin jibgħat biex jagħmel bħalu. Itolbu biex ikollna iktar ħaddiema kuraġġużi għax qed nibgħatkom bħal ħrief qalb l-ilpup. Itolbu u tħallu xejn ifixkilkom, xejn u ħadd. Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħamis 18 ta’ Ottubru 2018”

L-Evanġelju tal-Erbgħa 17 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 11, 42-46

L-għaref tal-liġi ried jilgħabha tal-vittma u pprotesta ma’ Ġesù għax, fi kliemu, kien qed jgħajjar lil dawk tal-professjoni tiegħu. Dan meta Ġesù ma semmiehomx, semma biss lill-Fariżej. B’hekk ġibed il-ġebla fuq saqajh. Ġesù jurih li jekk il-ħtija tal-Fariżej kienet il-wiċċ b’ieħor tagħhom, il-ħtija tal-għħorrief tal-liġi kienet ikbar għax kienu, bl-interpretazzjoni fażulla tal-liġi, jibdluha f’piż tqil li jgħabbu fuq spallejn in-nies u huma stess jiġu jaqgħu u jqumu minnha. Continue reading “L-Evanġelju tal-Erbgħa 17 ta’ Ottubru 2018”

L-Evanġelju tat-Tlieta 16 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Luqa 11, 37-41

San Luqa ma jgħidilniex għalfejn il-fariżew stieden lil Ġesù għall-ikel. Seta’ kien interess ġenwin li, f’ambjent ta’ ikla f’familja, jiddjaloga ma’ Ġesù dwar dak li kien għadu kif qal. Seta’ wkoll kien għan nassabi biex isib mod kif isib xi ħtija f’Ġesù jew f’dak li jgħid. Continue reading “L-Evanġelju tat-Tlieta 16 ta’ Ottubru 2018”

L-Evanġelju tat-Tnejn 15 ta’ Ottubru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 11, 29-32

Quddiem Ġesù inġemgħu il-folol. L-Evanġelji mhux l-ewwel darba li jsemmu ‘kotra kbira ta’ nies’. Iżda Ġesù jagħraf l-għan tal-waqfien tagħhom. Il-kurżità. Ix-xewqa għall-ispettakolari. Wisq probabli semgħu x’kien għamel iktar milli x’kien qal u riedu jaraw b’għajnejhom. Jidher ċar li iktar kienu nteressati dwar x’qed jagħmel hu milli x’jistgħu jagħmlu huma. Continue reading “L-Evanġelju tat-Tnejn 15 ta’ Ottubru 2018”