Archive

Archive for the ‘Minn Fr Michael Bugeja’ Category

L-Evanġelju tas-Sibt, 16 ta’ Diċembru 2017

December 16, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 17, 10-13

Kienu għadhom ma jistgħux jifhmu. Kienu għadhom kif rawh fil-glorja fuq it-Tabor ma’ Mosè u ma’ Elija, jitkellmu miegħu. Rawhom b’għajnejhom u semgħuhom b’widnejhom. L-evanġelisti jgħidulna x’raw imma jisktu fuq dak li semgħu. Id-dehra li għaġġbithom iktar minn dak li semgħu jingħad. U kien hemm Elija, dak li kellu jiġi jiftaħ għajnejn magħluqa u jrattab il-qlub ta’ dawk li ibbisulhom. Jekk Elija ġie, u rawh, għlafejn Ġesù ma riedhom jitkellmu ma’ ħadd qabel ikun qam mill-imwiet? U x’jiġifieri tqum mill-imwiet? Bie xtqum mill-imwiet trid tmut u din huma ma setgħu qatt iniżżluha. ‘Kemm hu sew li aħna hawn!’ jekk daqshekk kuntenti kif aħna, għalfejn nibdlu, għalfejn ninbidlu?
Read more…

L-Evanġelju tal-Ħamis, 14 ta’ Diċembru 2017

December 12, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 11, 11-15

Meta kien fuq is-salib ħasbu li qed jgħajjat lil Elija. Tgħid ma semgħuhx jgħid li diġa ġie, jew insew? Elija ġie u jerġa’ jiġi jemmnu l-Lhud. U jiġi biex jagħti ċans lil min qatt ma ħataf l-opportunità, biex jirrivedi d-deċiżjonijiet li jkun ħa, deċiżjonijiet li tilfulu t-triq. Elija jerġa’ jiġi biex jagħti ċ-ċans lil kull bniedem jerġa’ lura fit-triq tas-sewwa, anke fil-punt tal-mewt. Għax Alla jrid li kulħadd isalva, u anke jekk il-bniedem jaqta’ qalbu minnu nnifsu, Alla ma jaqta’ qalbu minnu qatt.
Read more…

L-Evanġelju tal-Erbgħa, 13 ta’ Diċembru 2017

December 12, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 11, 28-30

Faraġ u tama. Anke meta jwiddeb, minn Ġesù joħroġ biss messaġġ ta’ faraġ u tama. Qatt ma jikkundanna imma jiftaħ għajnejn min jisimgħu biex ma jaqtax qalbu. Għadu fil-ħin biex jistabar, anke bih innifsu u jqawwi qalbu bit-tama li minn issa ’l quddiem jista’ jkun aħjar.
Read more…

L-Evanġelju tat-Tlieta, 12 ta’ Diċembru 2017

December 12, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 18, 12-14

Ġesù mhux sempliċiment jistaqsi opinjoni. Lid-dixxipli qed jistaqsihom dwar il-ġudizzju tagħhom li huma stess setgħu jaslu għalih mill-esperjenza personali tagħhom. Bil-malti, wara li nispjegaw jew niċċaraw xi ħaġa ngħidu: x’taħseb? Mhix mistosija li ma tinħtieġx tweġiba. Titlob tweġiba jekk mhux bil-kliem imma fil-qalb. Quddiem dan kollu li qed taraw u tisimgħu u ġġarbu, kif taħsbu li għandha tkun l-imġieba ta’ min, bħar-ragħaj, għandu mitt nagħġa li huma l-kollox tiegħu, kullma għandu? Fil-lingwa użata minn Ġesù, il-mistoqsija titqiegħed qabel l-ispjega, qabel l-argument.
Read more…

L-Evanġelju tat-Tnejn, 11 ta’ Diċembru 2017

December 11, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 5, 17-26

Inġabru minn kullimkien. Delegazzjoni Fariżej u għorrief tal-liġi minn kull raħal u belt saħansitra minn Ġerusalemm. Ma setgħtex tkun iktar uffiċjali minn hekk. Delegazzjoni li probabilment intbgħatet biex tisma’ u tosserva u tanalizza dak li Ġesù kien qe djgħid u jagħmel u bie xtara taqbdux f’xi ħaġa li biha tkun tista’ tikkundannah.
Read more…

L-Evanġelju tal-Ħadd, 10 ta’ Diċembru 2017

December 10, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 1,1-8

L-ewwel vers għandu ħila jidħak bina. Huwa t-titlu tal-ktieb mela l-ktieb kollu hu l-bidu tal-Evanġelju, l-Aħbar it-tajba, il-kumplament tal-Aħbar it-tajba jiġi wara. Il-bidu huwa x-xandir; il-kumplament huwa t-twettiq ta’ dak li xxandar minn dawk li semgħuh; il-kumplament għadu sejjer sallum.
Read more…

L-Evanġelju tas-Sibt, 9 ta’ Diċembru 2017

December 9, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 9, 35 – 10, 1.6-8

Il-bliet u r-rħula tar-ritratti jaħbu rejaltajiet iebsa. Ġesù jdurhom kollha imma mhux turista. It-tir tiegħu hu dejjem li jxandar u jistieden, l-Aħbar it-Tajba tas-Saltna li waslet. Alla ma jasalx fil-ġrajjiet straordinarji li joħloq il-bniedem imma fil-weġgħat tal-qalb. Mhux Alla tal-‘Ooo’ imma Alla tal-‘ajma’. F’kull belt u raħal hemm l-‘ajma’ sinċiera u ħafna drabi siekta, għax l-‘ajma’ ma tingħoġobx, hija piż għal min ma jafhiex jew insieha. Il-ftit ‘ajmiet’ li nafu bihom għandna l-ħila ndawruhom f’investiment personali, il-bqija għandna l-ħila nippretendu li ma nafux bihom; ngħixu magħhom u meta jitilgħu fil-wiċċ, jisiltulna demgħa, imma, kif ngħidu, il-ħajja tibqa’ għaddejja.
Read more…