“Tħallux it-tieġ inessikom iż-żwieġ” – L-Arċisqof lill-għarrajjes

Is‑Sibt, 13 ta’ Jannar 2018: fil‑5:30 p.m., Monsinjur Arċisqof iċċelebra Quddiesa għall‑koppji li ser jiżżewġu matul l‑2018, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. Il‑Quddiesa hija organizzata mill‑Moviment ta’ Kana u xxandret ‘live’ fuq il‑Youtube Channel tal‑Knisja f’Malta. Continue reading “Tħallux it-tieġ inessikom iż-żwieġ” – L-Arċisqof lill-għarrajjes

F’Malta x’sar minnu l-lemin-nisrani?

geoffrey.jpgX’sar minn dik Malta, li darba kienet meqjusa bħala pajjiż Kattoliku, anzi fi kliem il-Papa Piju XII, Kattoliċissima?  Imma l-proċess li qed jgħawwar l-ethos Kattoliku mhux xi fenominu ġdid li tfaċċa quddiemna dan l-aħħar, imma ilu għaddej bosta snin.

Fil-kitba ta’ hawn taħt, is-Saċerdot Geoffrey Attard jagħmel analiżi tal-qagħda preżenti u jibda billi jistaqsi, mnejn ġel it-terminu, ‘lemin-nisrani’.  “Għaliex fil-politika hemm din l-idea antika li l-lemin jirrapreżenza l-ħsieb nisrani?”

Aqra hawn taħt l-artiku ta’ Fr Geoffrey Attard  publikat fit-Times of Malta tal-5 ta’ Jannar 2018 … Continue reading F’Malta x’sar minnu l-lemin-nisrani?

Publikat il-programm tal-konferenza dwar Żgħażagħ, Xorb u Droga

X’tista’ tagħmel il-familja?

Is-Sibt, 13 ta’ Jannar 2018: Ġie publikat il-programm tal-Konferenza Annwali organizzata mill-Kummissjoni Familja tad-Djoċesi ta’ Għawdex u li ser issir f’ Villa Fiorita, limiti ta’ Marsalforn, nhar is-Sibt 20 ta’ Jannar bejn il-5.00pm u t-8.00pm. Bħal fis-snin l-imgħoddija l-iskop ewlieni tal-konferenza hu dak li tipprovdi mument ta’ formazzjoni għall-familji dwar il-familja billi tagħti spunti ta’ kif wieħed jista’ jsaħħaħ il-familja tiegħu. Continue reading Publikat il-programm tal-konferenza dwar Żgħażagħ, Xorb u Droga

Viżta Pastorali mill-Arċisqof fil-Parroċċa ta’ San Franġisk t’Assisi fil-Qawra

Is-Sibt, 13 ta’ Jannar 2018: Bejn għada l-Ħadd u t-Tnejn, 14 u 15 ta’ Jannar 2018, l-Arċisqof Charles J. Scicluna se jkun qed jagħmel il-viżta pastorali fil-Parroċċa tal-Qawra, fejn se jiltaqa’ mat-tfal u ż-żgħażagħ u mal-anzjani u l-morda tal-parroċċa. Se jiltaqa’ wkoll mal-komunità internazzjonli tal-Parroċċa, fosthom ma’ Nsara minn Knejjes oħra kif ukoll mal-impjegati ta’ żewġ lukandi fl-istess lokalità.  Hawn taħt tista’ taqra l-messaġġ tal-Arċisqof Scicluna lill-komunità tal-Qawra.  … https://issuu.com/spieldeg/docs/fuljett-06-web/2

L-Evanġelju tas-Sibt, 13 ta’ Jannar 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 2, 13-17

Id-dixxipli m’għażilhomx kif ġie ġie. Lanqas ma għażilhom skont il-perfezzjoni tagħhom jew skont l-intenzjonijiet tajba tagħhom. Ma kienux l-iktar nies ta’ fama tajba u lanqas l-iktar irġiel qaddisin. Kienu nies li jgergru u jargumentaw u jindaħlu, ambizzjużi, kultant bl-aġenda moħbija tagħhom, beżżiegħa u kultant kapriċċċużi. Ġesù għażel nies li setgħu ikunulu għodda tajbin, imma mhux nies ippakkjati u lesti għax-xogħol; nies li ħaseb li seta’ jiffurmawhom biex ikomplu dak li beda hu. U għażilhom, l-ewwel u qabel kollox, kif jgħidilna San Mark stess, biex jibqgħu miegħu. Wara kellu biċċa xogħol għalihom.
Continue reading L-Evanġelju tas-Sibt, 13 ta’ Jannar 2018