Archive

Archive for January 14, 2018

L-omelija tal-Arċisqof waqt il-Viżta Pastorali fil-Parroċċa tal-Qawra

January 14, 2018 Leave a comment

Il‑Ħadd, 14 ta’ Jannar 2018: fid‑9:30 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil‑Knisja Parrokkjali tal‑Qawra fil‑bidu tal‑Viżta Pastorali f’din il‑parroċċa. Read more…

L-Evanġelju tal-Ħadd, 14 ta’ Jannar 2018

January 14, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 1, 35-42

L-għada tal-preżentazzjoni ta’ Ġesù bħala l-ħaruf ta’ Alla li jneħħi d-dnubiet tad-dinja lill-midinbin li marru jitgħammdu fix-xmara Ġordan minn Ġwanni, il-Battista, mdawwar minn tnejn mid-dixxipli tiegħu, jerġa jilmħu għaddej mill-inħawi u tenna lid-dixxipli dak li qal il-ġurnata ta’ qabel dwaru.
Read more…

Erba’ valuri-forċina għas-sena 2018

January 14, 2018 Leave a comment

Kienet grazzja u privileġġ għalija li nikkummenta l-messaġġ u l-barka solenni tal-Papa Franġisku fuq it-TV u r-Radju. Din il-grazzja tagħtni l-opportunità biex naqsam mal-poplu kollu ta’ Malta u Għawdex il-messaġġ u l-barka għal sena ġdida ħerġin mill-forn tal-imħabba ta’ Kristu Ġesù permezz tal-Papa Franġisku. Read more…