L-Evanġelju tat-Tlieta, 23 ta’ Jannar 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 3, 31-35

It-tieni darba li f’kapitlu 3 tal-evanġelju ta’ Marku, il-qraba ta’ Ġesù jiġi jfittxuh. Din id-darba il-qrab huma deskritti bħala ommu u ħutu. Jidher li Ġesù kien f’imkien magħluq, x’imkien ġewwa għax l-evanġelista jgħidilna li dawk li ġew ifittxuh baqgħu barra u bagħtu jsejħulu.
Continue reading L-Evanġelju tat-Tlieta, 23 ta’ Jannar 2018