Archive

Archive for February, 2018

ĠESU’ IVA, IL-KNISJA LE

February 28, 2018 1 comment

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

Din tista’ tkun dikjarazzjoni ġenwina. Forsi għaliex mhux dejjem il-membri tal-Knisja taw xhieda tajba ta’ Ġesu’. Imma anki f’din irridu naraw jekk hijiex cliche’ biss biex wieħed jiskuża lilu nnifsu, u allura ma jkunx qed jieħu xejn minn dak it-teżor li hu Ġesu’ Kristu jew hijiex għażla verament ġenwina. Read more…

It-Tielet Ħadd tar-Randan Sena B

February 28, 2018 Leave a comment

Il-Ħadd, 4 ta’ Marzu 2018: Is-Suddjaknu Dennis Mifsud b’riflessjoni dwar il-Qari tal-Quddiesa tat-Tielet Ħadd tar-Randan, Sena B.

Lest ir-restawr fuq ix-xbieha tar-Redentur fl-Isla

February 28, 2018 Leave a comment

Is-Sibt 3 ta’ Marzu 2018, ser tiġi inawgurata mill-ġdid l-istatwa devota ta’ Ġesù Redentur, fil-Bażilika tal-Isla, wara x-xogħol ta’ restawr u konservazzjoni li sar. L-inawgurazzjoni, li tibda fil-5:30 p.m., ser tinkludi preżentazzjoni tax-xogħol li sar matul l-aħħar disa’ xhur ta’ ħidma intensiva.
Read more…

Categories: Aħbarijiet

Is-Sirja “laboratorju tal-krudeltà”

February 28, 2018 Leave a comment

Ittra lill-Poplu ta’ Alla li qed jibgħat l-Isqof ta’ Għawdex, Mons. Mario Grech, dwar it-traġedja li minnha għaddej il-poplu Sirjan.

Meta l-Ġnus Magħquda ddeskriviet il-gwerra li għaddejja bħalissa fis-Sirja, eżattament f’Ghouta Orjentali qrib Damasku, bħala “l-infern fid-dinja”, seta’ kien hawn min ħaseb li l-Ġnus Magħquda kienet qed tkabbarha żżejjed. Imma meta naraw ċerti xeni ta’ bumbardamenti u saħansitra attakki kimiċi fuq nies ċivili, ma nafx x’jibqgħalna ngħidu! L-għadd tal-feruti u mejtin dejjem jikber. Read more…

Riflessjoni dwar il-Passjoni u l-Qawmien ta’ Kristu

February 28, 2018 Leave a comment

Kitba ta’ Angelo Xuereb – Il-passjoni u l-mewt ta’ Kristu ma nistgħux nifirduhom minn ma’ xulxin. Hemm rabta kbira bejniethom.

Ċiklu ta’ mewt u ħajja
Fil-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’ Kristu naraw flimkien il-mewt u l-ħajja. Irrid infisser li għalkemm il-passjoni ta’ Kristu kienet kiefra, u l-mewt tiegħu kienet waħda vera, madankollu Kristu miet biex iqum. Huwa stess kien qal li se jħott it-tempju u wara tliet ijiem jerġa’ jibnih mill-ġdid. Read more…

Categories: Minn Angelo Xuereb

L-Evanġelju tal-Erbgħa 28 ta’ Frar 2018

February 28, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 20, 17-28

Ġesù jħabbar il-mewt u l-qawmien tiegħu u iktar minn hekk jgħid li dan se jkun frott ta’ tradiment. It-traduzzjoni maltija tħajjarna naqbżu dan id-dettall għax il-kelma tradiment ma tissemmiex, jissemma biss il-verb: se jingħata. Id-dixxipli ma joffru ebda rejazzjoni għal din l-aħbar; donnu lanqas jgħaddilhom min moħħhom li dan it-tradiment kien se jwettqu wieħed minnhom. Jew ma semgħux jew ma fehmux jew kienu aljenati wisq bi ħsibijiet oħra biex dak li kienq edjgħid Ġesù jidħol f’moħħhom. Nafu x’jiġifieri, għax aħna wkoll jiġrilna l-istess.
Read more…

Il-Kolossew ta’ Ruma jinxtgħel b’dawl aħmar b’solidarjetà mal-Insara ppersegwitati

February 27, 2018 Leave a comment

Is-Sibt, 24 ta’ Frar 2018, il-Kolossew ta’ Ruma inxtgħel bid-dawl aħmar biex jiġbed l-attenzjoni fuq il-qagħda mwiegħra madwar id-dinja tal-Kristjani ppersegwitati minħabba l-Fidi tagħhom fi Kristu. L-avveniment beda fis-6.00p.m. Din kienet inizjattiva tal-Aid to the Church in Need (ACN), il-Fondazzjoni Pontifiċja ta’ Karità li tappoġġja lill-Kristjani ppersegwitati f’aktar minn 140 pajjiż madwar id-dinja. Read more…

Categories: Aħbarijiet